Loxon 2012.10.01. 16:58

XXII.

2934 komment

MézesRozi 2012.10.07. 08:28:03

@Tehetetlen Dodó:

ó, tudja, csak olvastam, amikor a menekülttáborban kapacitálta:)
ha meg ki akarja tiltatni magát, nehéz dolga lesz. erről loxonnal tárgyaljon:))))

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.07. 09:24:06

@Oleg_Mashkowiak: " Akit ők aztán ellenségnek titulálnak, azt elpusztítják. Ez nem radikalizmus"
Ismered a viccet, aminek az a poénja, hogy "Ember, magát körülmetélni kellett volna, nem kasztrálni!
- Tényleg, ez a helyes kifejezés" :-)

Tehetetlen Dodó 2012.10.07. 09:27:48

@Arma Gedeon2: Nem olyan friss, csak nemigen foglalkoztam vele. Mostanában, hogy Loxonnal részletesen elemzitek a témát, helyére kerül sok minden, ami csak homályosan zavaró tényező volt. (Nekem például mindig furcsa volt, hogy Bécsben már 2 nappal előbb volt forradalom, nem értettem, vajon a derék osztrákok önmaguk ellen keltek fel?)
Azt továbbra is fenntartom, hogy ezek a történelmi alakok annyira berögzültek az össznépi tudatba, hogy szinte lehetetlen belátható időn belül a történelem átértékelése a nagyobb nyilvánosság számára.

Tehetetlen Dodó 2012.10.07. 09:34:44

@S=klogW: Nem bántom őket: nyilván bátor emberek voltak, ilyenek mindig akadnak bármelyik oldalon.

Tehetetlen Dodó 2012.10.07. 09:39:49

@abandi: Toppancs hegesztésben utazik: pálca, apparát, azbesztkesztyű, miegymás.

Alfőmérnök 2012.10.07. 09:41:04

@MézesRozi: "az alanyi prosztóság változtathatatlan. "

Na mindig magából induljon ki, maga sérült, hisztériás, osotba ribanc.

Tehetetlen Dodó 2012.10.07. 09:46:04

@Sebastian Knight: Hehehe, nagyon jó.
Ezek a buzik nem tanultak a 2009-es pofáraesésből, akkor egyszer már eljátszották az óriásplakát-kampányt: "Ki legyen a harmadik erő?"
Mire észbekaptak az idióták és egy borús hajnalon pánikszerűen leszedették az összes plakátot, már késő volt: a Jobbik hálásan megköszönve az ingyenreklámot, mosolyogva beúszott a helyükre.
Akkor is elég világos volt a választás - most is: talán egyedül szegény József Attilát érdemes kirántani a baloldali sz@rkupacból.

S=klogW 2012.10.07. 09:49:10

@osborne: pedig hogy igyekeznek dicsérni az aszály termését :D hát lf-t lesz szr szőlőből jó bor
majd felöntik a tavalyi borral :)

S=klogW 2012.10.07. 10:05:16

kosúton metodista istentisztelet

követelem buddhista meditáció közvetítését is

S=klogW 2012.10.07. 10:43:13

@S=klogW:

életveszélyes amit ezek prédikálnak

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.07. 12:14:30

@Arma Gedeon2: Azzal régen tisztában vagyok, hogy a magyar nyelv jelentéstana a honpolgárok számára oly' mértékben vált kiismerhetetlenné, hogy az már az értelmes kommunikációt lehetetleníti el. Vagyis nem csupán a magyar társadalom van széthullóban, de a nyelv is. Mindez biztos jele annak, hogy valami végzetesen rossz felé száguld ez a nép.

S=klogW 2012.10.07. 12:26:40

ma van

niels bohr születésének 125. évfordulója

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.07. 12:29:19

@abandi: „Amit maga mond az ojrópai lázongásokról, az igaz lehet, de itthon nem.” — mondja Armának.

Mindenhol igen, de itt aztán nem. De miért nem? Mindennek ugyanaz volt a háttere, ugyanazok a kapcsolatok, módszerek stb. Akkor miért? Csak azért, mert magyarul beszéltek?

Kossuth, akit a forradalom alatt Marx és Engels rendszeresen méltat a Neue Reinische Zeitungban, liberális hősként kimegy Ámerikába „Ifjú Amerikát” szervezni (!). (Pedig Amerika már akkor is eléggé „ifjú” volt.) Kossuth afféle korabeli Hillary-fan. A „nagy magyar” felvételét kéri amerikai szabadkőműves páholyokba — a baltimore-i zsidó páholy pedig zászlót készít a tiszteletére, amin három alak áll: Mózes felül kitárt karral, egyik keze alatt Kossuth, másik alatt meg Washington.

Engels egyik 1849-es cikke Kossuthról itt olvasható:
www.marxists.org/archive/marx/works/1849/01/28.htm

Közlik Kossuth proklamációját is:
www.marxists.org/archive/marx/works/1849/05/08.htm

*

Adalék a „néphagyományból”:

„Nem véletlen, hogy éppen a Hegyalján gyűjtötték a legtöbb csodarabbi-történetet, hiszen számos cádik tevékenykedett éppen itt, ahol a többnyire Lengyelországból, főként pedig Galíciából (a kóser bor elkészítése és exportlehetősége miatt) bevándorolt, megtelepült zsidók éltek. Itt működött — többek között — a bodrogkeresztúri, a büddszentmihályi, a mádi, az olaszliszkai, a tállyai és a tolcsvai csodarabbi. És itt élt (még a második-harmadik nemzedék képviselőjeként) a híres sátoraljaújhelyi csodarabbi, Teitelbeum Mózes (főművének címe alapján Jiszmáh Mose, Örvendj Mózes, 1759—1841), akihez — mint említettük — betegsége idején a gyermek Kossuth Lajost is elhozta édesanyja, reménykedve a cádik különös képességében, miután az orvosok már lemondtak a fiúról.

A magyar nemesasszony hintón érkezett Monokról Teitelbaum rabbihoz Sátoraljaújhelyre. (Itt említem meg, hogy annak idején, azon a tájon zsidó mesterek készítették a főúri hintókat, fiákereket.) Az édesanya magával hozta a beteg fiút. A rabbi állítólag megkérdezte a gyermek pontos nevét, majd — egy zsoltáridézetre épülő szójáték segítségével — megjósolta Kossuth kiemelkedő jövőjét, hogy nem csupán meggyógyul, de népének dísze-koronája lesz. Így szólt a mester:

— A Zsoltárok könyvében ugyanis ezt olvassuk: Natátá líréekhá nész, lehitnoszész mipné Kóset (Zászlót adsz, Istenem, tisztelőidnek, hogy kitűnjenek vele, a Te díszed miatt). A rabbi jóslata szerint Kossuth Lajos lesz az a dísz, amely népének dicsőséget szerez…”

www.zsido.hu/vallas/haszid.htm

Másik változat:

„Nagy hazánkfia, Kossuth Lajos anyja, aki zsenge korú gyermekében máris feltűnő képességek jeleit vélte fölfedezni, egyszer elhatározta, hogy nagy titokban elmegy az újhelyi cáddikhoz, s esedezni fog, hogy áldja meg a fiát. - Aznap a cáddik egyre említette a környezete előtt: »vegyétek tudomásul, hogy ma nagy vendég lesz a házamban.« – Az emberei kíváncsian várták, s találgatták: ki is légyen ez a cáddik által előre bejelentett előkelő vendég, honnan jöhet, micsoda egyéniség is az? – Végre, úgy estefelé, jelentik a cáddiknak, hogy egy keresztény nő vár az előszobában egy kisfiúval, s bebocsáttatást kér. A cáddik parancsot adott, hogy az asszony csak várjon a külső nagy teremben, a gyermeket ellenben azonnal hozzák elébe. Amint behozták a gyermeket, a szent rabbi ünnepélyesen fölemelkedett a székéből, s azt mondotta: »Bárúch hábbá!« – (Áldott legyen az érkezett!) – Aztán ölébe vette a gyermeket, jól megnézte néhány percig, s hangosan recitálta a Zsoltár 60:6. versét:
»Tisztelőidnek zászlót adál, melyet felemeljenek az Igazság kedvéért, széláh!« Folytatólag hozzátette még: »Nagy ember váljék belőled, ne légy soha ellensége Izráelnek!«
A körülállók nagyon elcsodálkoztak a cáddik talányszerű szavain... Ekkor így szólott a környezetéhez: »Ez a gyermek valaha nagy és híres ember lesz, amilyen nem nagyon gyakran születik, s biztos vagyok abban, hogy nemesen fog gondolkodni, s nem lesz soha zsidógyűlölő, ezért is jött hajlékom árnyékába.«
S az újhelyi cáddik eme jóslata később aztán be is vált.
Magyarázatul még csak azt kívánjuk hozzáfűzni ehhez a bájos Kossuth-legendához, hogy az újhelyi cáddik által a Kossuth fejére olvasott zsoltárversben előforduló »koset« szó héber betűelemei a magyar Kossuth-szó mással-hangzóival teljesen egyeznek”

www.zsido.com/konyv/70/1439/Kossuth_legenda_Ujhelyen

S=klogW 2012.10.07. 12:31:21

@Oleg_Mashkowiak: "az országot elfoglalásához az út a nyelv elfoglalása" - czakó gábor

www.youtube.com/watch?v=Dvb_qKhJ8b0

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.07. 12:31:46

@Loxon: Ezt ajánlom @Arma Gedeon2: hozzászólásához is, és @Tehetetlen Dodó: -nak, szeretettel. :}

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.07. 12:36:02

@Loxon: További adalék Kossuth amerikai ténykedéséhez (Vö. néhai Tom Lantos- és Hillary-seggnyalók ma).

„Taylor elnök és Clayton külügyminiszter változást hozott az amerikai politikába. Közben az amerikai nép is egyre öntudatosabban hitte, hogy küldetése van a világban. Úgy gondolták, meg kell ismertetniük az európaiakkal az amerikai politikai intézményeket, értékeket. Ez az elgondolás keltette életre az Ifjú Amerika Mozgalmat a demokrata párti ellenzék körében. Az ifjúamerikaiak a nacionalizmus és az altruizmus eszközeivel, sőt, esetenként akár a fegyveres beavatkozás segítségével kívánták »az új és jobb politikai rendszert terjeszteni mindenfelé a világon«. Ez volt a háttere a magyar forradalommal kapcsolatos amerikai politikának.”

Az USA és Magyarország 1848–49-ben
www.c3.hu/~klio/klio961/klio120.htm

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.07. 12:38:16

@Loxon: (Kossuth azonban nem is seggnyaló volt, hanem _szervező_!)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.07. 12:40:11

@Oleg_Mashkowiak: Ha tévednék a származásodat illetően, akkor vagy nem állítanál ilyet (mert nem a nyelvvel van baj, saját problémádat vetíted ki a társadalomra és a nyelvre), vagy minimum belátnád, hogy globális jelenségre gondolsz, ami a világ összes társadalmát és nyelvét fenyegeti. A zsidó azonban mindig az ellen a gazdanép ellen gyűlölködik legerősebben, amelyikben született, nevelkedett...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.07. 13:25:26

@Tehetetlen Dodó: Tudja a fene. Lehet, hogy ábrándozok, de eléggé olyan válságidőszak van, amikor a régi "vallás" elveszíti vonzerejét és várnak valami újat, ami berobban. A tömegek csak követik a hangadókat, ez a dolgok természetes rendje, a hangadásra alkalmas pozíciójúakat érdemes meggyőzni. Figyeld meg a fiatal történészhallgatók világnézeti megoszlását!

S=klogW 2012.10.07. 13:35:39

@Arma Gedeon2: "Figyeld meg a fiatal történészhallgatók világnézeti megoszlását!"

ami?

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.07. 16:07:10

@Arma Gedeon2: Te tökéletesen immunis vagy mindenre, ami embertudomány.

VI. Béla 2012.10.07. 18:57:36

Eközben Angliában:

The death toll was disclosed by the Government amid mounting concern over the dignity of patients on NHS wards.

They will also fuel concerns about care homes, as it was disclosed that eight people starved to death and 21 people died of thirst while in care.

Last night there were warnings that they must prompt action by the NHS and care home regulators to prevent further deaths among patients.

The Office for National Statistics figures also showed that:

* as well as 43 people who starved to death, 287 people were recorded by doctors as being malnourished when they died in hospitals;

www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9591814/Patients-starve-and-die-of-thirst-on-hospital-wards.html

Alfőmérnök 2012.10.07. 20:33:14

@Tehetetlen Dodó: "Azt továbbra is fenntartom, hogy ezek a történelmi alakok annyira berögzültek az össznépi tudatba, hogy szinte lehetetlen belátható időn belül a történelem átértékelése a nagyobb nyilvánosság számára."

Mondjuk Kossuth megítélése mindig ambivalens volt.
A történelem meg mese volt és az is lesz. Majd ha átértékelik a '48-as szabadságharcot, akkor a helyébe jönnek a geci, degenerált Habsburgok, mint a történelem magyarbarát hősei. Egyik hazugságból a másikba.

S=klogW 2012.10.07. 20:58:59

a pia és bagó mellett szokik itt valaki tekerni? :)

pamocsnyik 2012.10.07. 21:23:00

@jose maria padilla: ejnye mán, hát magának semmi sem jó?! Nem maga panaszkodott, hogy a bonyolultabbakkal nem boldogult? ;o)

Sebastian Knight 2012.10.07. 22:10:43

@tölgy:

A cikk magyar visszhangja:

www.origo.hu/itthon/20121007-orban-viktor-a-magyarokat-a-legnehezebb-kormanyozni.html

Belecsempésztek azért egy hazugságot:

"A cikk szerzője az írásban a rendszerváltástól napjainkig sorra veszi a magyar politikai élet történéseit, és hasonlóságot lát a jelenlegi amerikai elnök, Barack Obama és Orbán Viktor között. A szerző szerint >egykor mindketten az ellenzék szimbólumai voltak, amikor a választók üzenni akartak a kormányzó pártnak, miszerint elegük lett belőlük<. Ezzel viszont egy olyan új kormányzatot hoztak létre, mely felett nincs kontrolljuk a szavazóknak: ennek az eredménye az USA-ban egy egészségügyi reform lett, míg Magyarországon egy új alaptörvény."

Az eredetiben az áll:

"Jóllehet kevés olyan nyugati politikus van, aki jobban különbözik Barack Obamától, mint Orbán Viktor, ők ketten hasonló helyzetben vannak. Mindketten egy olyan időszakban váltak az ellenzék szimbólumaivá, amikor a szavazók azt akarák üzenni egy pártnak, hogy semmibe veszik, mert már torkig vanak vele. Ám olyan egyhangú volt az elfordulás a regnáló erőktől, hogy a szavazók végül sokkal többet értek el annál, hogy elküldték az addigi kormánypártokat. Úgy vetettek véget a fennálló helyzetnek, hogy az új kormánynak olyan erős felhatalmazást adtak, hogy azt semmi sem tudja eredményesen fékezni. Az USA-ban Obama egészségügyi reformja lett az eredmény. Magyarországon új alkotmány."

osborne 2012.10.07. 22:40:05

@VI. Béla: Ez se rossz. Persze ezt igérik már több mint 2 éve a hülyetoryk:

Az EU-tagállamokból érkezők szabad beutazásának felülvizsgálatát fontolgatja a kormányzó brit Konzervatív Párt

hvg.hu/vilag/20121007_Az_EUallampolgarok_szabad_beutazasanak_fe

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.07. 22:49:37

@Alfőmérnök: Attól "geci, degeneráltak", hogy ezt harsohja a prot-kur propaganda. Melesleg vvalóban nem olyan egyszerű, hogy ha rosszak a kurucok, akkor jók a labancok. Mindkét oldalon ott kavart a háttérhatalom és összehangolta a két táborban működő ügynökei tevékenységét, - érdekesek az összekötők.

Nagyon tanulságos az 50-es évek értékeléseit elővenni. Akkor még büszkén hirdették, hogy a 48-asok az ő előfutáraik, főleg persze a radikálisabbak. Vegyük észre, hogy ok nélkül ezek nem dicsértek senkit, tudták, miről beszélnek:

"Horváth Márton, a kultúrpolitikai vezetés második embere kimerítő alapossággal sulykolta hallgatóságába azt, amit Lunacsarszkij szovjet népbiztos klasszikus tömörséggel így fogalmazott meg: Petőfi „saját korának bolsevikje volt”."

Bizony, és a judeobolsevik rezsimnek alapos oka volt szeretni a filoszemita, vagy pletykák szerint zsidók által is pénzelt Petőfit, aki dühösen kikelt az antiszemita pesti német polgárok ellen és igyekezett elhárítani a zsidózsoldos vádját. Idéztem, hogy úgy 48 májusa tájékán a forradalom radikálisaival , köztük Petőfivel a mérsékelt fősodor lerakatja a vörös kokárdákat és vörös zászlókat, amiket Petőfi meg is énekelt.
E jakobinus-illuminátus, leendő bolsevik vörös rongydarabokról még István nádor is említést tett egy, a vicekancellárhoz intézett április 2-i sürgönyében:

"Akadnak még Pesten bolondok, akik még mindig elégedetlenek, és most már vörös kokárdát tűznek föl. Leginkább zsidók."

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.07. 23:01:16

hu.wikipedia.org/wiki/Johann_Janotyckh

Johann Janotyckh von Adlerstein (magyarosan: adlersteini Janotyckh János, Prága, 1811. - ?) hivatalnok, császári és királyi hadügyminisztériumi igazgató.

Cikkei a Pester Zeitungban (1849. 897., 899., 900. sz. Sellung des k. k. Militärs während der Revolutionszeit in Ungarn, 911-944. sz. Daguerreotypen der Lüge und Wahrheit).

"A pesti forradalom előkészítésében a zsidóké a főszerep. "

Ha valaki utána tud járni, keresse már ki a cikkeit és referáljon nekünk! :-)

Alfőmérnök 2012.10.07. 23:06:22

@Arma Gedeon2: "Nagyon tanulságos az 50-es évek értékeléseit elővenni. Akkor még büszkén hirdették, hogy a 48-asok az ő előfutáraik, főleg persze a radikálisabbak."

Ez (mármint, hogy ezt hirdették) tényszerűen igaz*, de nem azt jelenti, hogy igazuk is volt, hogy igazat mondtak.

*ebben a szellemben készült a Föltámadott a tenger c. film is, a komcsi Pudovkin segédletével (Illyés Gyula volt az író)
www.port.hu/foltamadott_a_tenger/pls/fi/films.film_page?i_film_id=770

BZ1975 2012.10.07. 23:45:55

@Arma Gedeon2: világszabadság = osztályharc

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.07. 23:52:28

@Arma Gedeon2: Ezt a sürgönyt még nem ismertem. Mi a forrása?

ha már korábban kiemeltem néhány cikket, itt a Neue Rheinische Zeitung [Organ der Demokratie] Marx- és Engels-cikkeinek teljes angol elérhetősége, köztük számos a magyarországi forrdalommal és belháborúval, ezen belül Kossuth-tal foglalkozik:
www.marxists.org/archive/marx/works/subject/newspapers/neue-rheinische-zeitung.htm

És néhány részlet Szemere Bertalan Marxhoz írt leveleiből, amelyekben Kossuthot is említi:
konzervativok.blogspot.com/2010/03/quis-levelek.html

Egyébként érdekes, hogy Szemere, aki Marxhoz írt leveleiben „reakcióssággal” vádolta be Kossuthot (aminek semmilyen komoly alapja nem volt, de ezek között jellemző volt már akkor is a pártkatonák egymást-elhajlózása, gyávázása-elvtelenezése), később támogatta a kiegyezést, ami miatt viszont Kossuth tartotta őt elvtelennek. :}

Teljesen tényszerűen nevezhették elődeiknek Rákosiék (mint ahogy Kunczéék is) ezeket az alakokat. Persze Rákosiéknál Kossuth vagy Szemere egy-két fokkal azért jobb volt, de részben azért, mert a kor volt még egy-két fokkal jobb, amibe születtek és amiben tevékenykedtek. 1848-ban még nem volt Szovjetunió... de minden pontosan abba az irányba ment, hogy legyen, és semmi kétség, hogy Kossuth későbbi párhuzama Károlyi (érdekesség, hogy Károlyinak volt egy Kossuth Lajos nevű titkára), míg Petőfinek, Táncsicsnak vagy akár Szemerének talán inkább már Kun Béla feküdt volna.

A tradicionális államalakulatokat, a birodalmakat, királyságokat, jogrendjüket, ethoszukat fokozatosan, egy-egy nagyobb lépcsőfokot (forradalom, polgárháború) közbeiktatva kellett aláaknázni, lebontani és átalakítani. Tehát nyilvánvalóan ennek taktikusabb ügynökei nem kezdhették a legvégén a műveletet — ehhez előbb meg kellett teremteni a feltételeket (ami egyet jelent azzal, hogy fokozatosan le kellett bonatni az ellentételeket). Ezért tűnnek valamivel jobbnak az átmeneti fázisok képviselői (pl. Kossuth még álladalomról beszélt. De az igazi cél nem egy „álladalom” volt, sokkal inkább egy köztársaság, illetve még inkább egy demokratikus köztársaság, amiből viszont nem lehet megállni a plebejo-demokratikus népköztársaságig. Ami az ilyen 19. századi liberálisok szeme előtt lebeg, és amiken „élet-halálra” vitatkoznak, azok csupán az általuk áhított egalitarista cél felé vezető legcélravezetőbb módszerek. A forradalom persze őket is felül- (vagyis alul)múlja, de ez nem igazán mondható az ő érdemüknek. Legfeljebb a „szerencséjüknek”.

BZ1975 2012.10.07. 23:56:21

@Loxon: az is erdekes felvetes pl. hogy Kossuthot mennyire utaltak a magyar anyak? Mert azt tudom, hogy Lincolnt az eszaki anyak igencsak - ott meg gyoztek is.

ill. ugy tudom a mai magyar katolikus egyhaz nemcsak Adyval, hanem Petofivel is igen megengedo...

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.07. 23:59:44

@Loxon: „A forradalom persze őket is felül- (vagyis alul)múlja”

Mármint a „proletárforradalom” (amelynek vezetői persze sohasem igazán proletárok, inkább proletárosra fazonírozott szemita értelmiségiek).

Ha valaki elindít egy lavinát, akkor nem szabad csodálkoznia, hogy az el is indul és mindent magával sodor. Amikor baloldal bármelyik irányzata elődként tekint Kossuthra, akkor jogosan teszi: elődje a „népi demokráciának” éppúgy mint a liberális demokráciának, és egyébként elődje a „korszerűsített harmadiknapóleoni” alkotmányos monarchiáról ábrándozó szociál-liberáldemokráciának is (amit egyes vonulataiban a Fidesz képvisel).

BZ1975 2012.10.08. 00:04:28

@Loxon: 2006-os szdsz kampany buszke liberalis elodoket emlit, koztuk kossuthot. akkor csak neztem, de igazabol ez volt a szadi egyik ritka oszinte pillanata.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 00:11:26

@BZ1975: Ezt sajnos nem tudom, nem voltam magyar anya. :} Igen, amiatt is kapott kritikákat, hogy nem foglalkozott a családjával, bár ezek a fajta vádak nálam már inkább a pletykaszintet súrolják, amivel nem tudok mit kezdeni. Lehet, hogy úgy volt.

A Katolikus Egyház, én úgy látom, „a békesség kedvéért” lényegében lassan mindent elfogad, amit a szekularizált „közvélemény” bevesz, így a szabadkőműves forradalmakat és művészetet is (egészen a legbanálisabb „liturgikus” pop-óbégatásig), az evolúciót is, a marxizmus „egyes vívmányait” is, a zsidóságot mint „idősebb testvért”, s lassan a genger-ideológiát is teljesen magáévá teszi. Nem tudnék olyan területet mondani a modernitásból, amit a Katolikus Egyház, illetve általában a történelmi egyházak ne tett volna részben vagy egészben magáévá, saját magát háttérbe tolva. Egyesek ezt békülékenységnek, rugalmasságnak hívják. Én igénytelenségnek, tudatlanságnak és megalkuvásnak tartom. (És ezúttal nem beszéltem ezek tudatos irányítottságáról.)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 00:17:56

@BZ1975: Igen. 2002-ben emlékévet is tartottak. Ennek anyaga még mindig megvan itt:
kossuth.szdsz.hu

Persze mondhatnánk, hogy nevetséges az egész, és magukat Kossuth-hoz hasonlítani rossz bulvárfogás. De Kossuth igazi tevékenységét ismerve egyáltalán nem az. És meg kell mondjam, még jogos is (persze a maga korcs és hamis módján), ahogyan kifejezik, hogy nem értik, a „nemzeti oldal” inkoherens módon miért nevezi szintén elődjének Kossuthot. (Ez ugyanis valóban inkoherencia.)

picur3ka 2012.10.08. 00:19:39

@Oleg_Mashkowiak:

"Azzal régen tisztában vagyok, hogy a magyar nyelv jelentéstana a honpolgárok számára oly' mértékben vált kiismerhetetlenné, hogy az már az értelmes kommunikációt lehetetleníti el. Vagyis nem csupán a magyar társadalom van széthullóban, de a nyelv is. Mindez biztos jele annak, hogy valami végzetesen rossz felé száguld ez a nép."

Persze, a szocialista part meg a nepet kepviseli. Egy baj van ezzel, attol, hogy maga nem erti, a nyelv meg funkcional.

Mondjuk, mas ertelemben igaza van, csak rosszul fogalmaz: a hivatalos nyelv, nem a nep nyelve, minden okkupaciora ervenyes, oly sokan tuleltek.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 00:19:55

@Loxon: genger = gender, természetesen. :}

picur3ka 2012.10.08. 00:21:26

@osborne:

Teljesen igazuk van, a cigok rosszabbak, mint az afganok eppen.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 00:41:58

@Loxon: A sürgönyt említi Supka Géza: 1848-1849, 141. oldal.

"Rákosiéknál Kossuth vagy Szemere egy-két fokkal azért jobb volt, de részben azért, mert a kor volt még egy-két fokkal jobb, amibe születtek és amiben tevékenykedtek."

Igaz, de tulajdonképpen a szándék már megvolt, csak a kor akadályozta, hogy egyből előjöjjenek mindenenl. Ettől ketéállt a fülem, ezt most megosztom, kik tartották ujjukat a forradalom ütőerén, egy magyar vidéki kisvárosban, ebből akkora konteót kerekítek, hogy na, Petőfi egyes verseihez látszik megkerülni a szellemi hátország:

"a Közlöny der Teufels, amely mint „a pokol hivatalos lapja” 1848 szeptemberében látott napvilágot az Asmodaeus álnevet viselő szerkesztő irányítása alatt, aki mögött talán a Hermann Höchell német származású nyomdászt kell sejtenünk, tekintve, hogy előzőleg, július 1-től kezdve ő adott ki Magyaróváron, Czéh Sándor nyomdájának alkalmazottjaként, Der emancipirte Satanas cím alatt „havi lapot”, amelyből 12 füzet vagy röpív látott napvilágot"

"Höchell Hermann,

hirlapíró, heilbronni (Würtemberg) származású volt; a 40-es években mint nyomdász betűszedő jött Magyarországba s Magyar-Óvárott Czéh Sándor nyomdájában nyert alkalmazást. Itt szerkesztette s adta ki 1848. júl. 1-től röpíveit: Der emancipirte Satanas als Apostel der Freiheit und Gleichheit, der Wahrheit und des Rechts. Eine politische Monatzeitung für das Volk und seine Freunde. Nehst einem belletristischen Beiblatt: Asmodi ein impolitisher Teufel im Gefolge des Satanas; összesen 13 füzete jelent rneg."

A google fordítóval nekem ez a lapcím jön ki:
"Az emancipált Sátán mint a szabadság és az egyenlőség, az igazság és az igazságosság apostola. A nép és barátai politikai havilapja. "

ezt fordítsa le valami németes, plíz: "Asmodi ein impolitisher Teufel im Gefolge des Satanas"

Nemigen kell kommentálni...
A Népek Tavasza mögött ott áll "Marx és a Sátán" (Wurmbrand könyvcíme)!!!

Nyálcsorgató idióták, akik őszinte hazafiként ennek ismeretében kokárdát tűznek március 15-én.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 00:44:07

@Arma Gedeon2: elfeledtem, Höchellt nemcsak Hermannak, hanem Árminnak is írják, ami sejteti a származását... Meglepő, mi?

BZ1975 2012.10.08. 00:44:48

@Loxon: anyák kapcsán a besorozott, lemészárolt fiakra gondoltam.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 00:47:25

@BZ1975: idéztem, hogy átkozódva emlegették a délvidéki harcok magyar résztvevői Petőfit. Tudták, hogy az ő farkukkal verte a csalánt.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 00:50:14

@BZ1975: Jókai Mór: Emléksorok 1848-49-ből

"A nyílt elvküzdelem útján az egykor legnagyobb tekintély Batthyány Lajos is megbukott a kedélyek ingerültsége miatt, átellenben oly tehetség-, jellem- és tekintély-nélküli emberekkel, mint Madarász László. A debreceni pártok politikai küzdelmei között gyakran visszasóhajtottak utána. Már késő volt. Lamberg meggyilkoltatása után nem lehetett őt rávenni: hogy a kormány ügyeiben többé részt vegyen.

Midőn a szerencsétlen esemény megtörtént, melynek kútfejét máig sem ismerni, az országgyűlés tagjai egy futárt küldöttek Batthyány Lajoshoz a gyászizenettel.

A futár éppen a táborban találta Batthyányt, odamegy hozzá s elmondja neki: hogy Lamberg megöletett.

Batthyány magán kívül ugrott fel helyéről, megragadta a hírnök karját, s azt dühösen megrázva, kétségbeesett hangon kiálta rá:

„Ah, önök orgyilkosok!”

A hírnök kérdé: hogy kit értett a gróf, mind az ő, mind küldőinek keze tiszta e vértől. – Választ nem kapott.

És azután még sok drága vér folyt, a híd, mely Lamberg vérét folyni látta, elégett, s ha az ember az utcára kinéz, ANNYI FEKETE RUHÁBA ÖLTÖZÖTT ASZONYT LÁT, mintha valami nagy ragály ment volna keresztül az országon."

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 00:58:16

@BZ1975:

dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=1115&secId=110674

Fekete Sándor
„…agyon akart verni a magyar nép…”
Adalékok Petőfi választási megbuktatásához

"Íme egy kis ízelítő azokból a kortársi megállapításokból, amelyek márciusi dicsőségének fokozatos elhalványulását jelzik:

Bártfay József főispáni titkár egy július végi, Szabadkáról küldött levelében azt állítja, hogy a szerb támadás veszedelme itt Petőfinek „tulajdoníttatik”, ki ha eljönne a táborba, „isten lenne neki irgalmas”. Egressy Gábor augusztus 8-án nejét így tájékoztatja Petőfi ügyeiről: „Ő igen sokat ártott magának egy pár utóbbi lépésével. Utamban mindenütt ellenségeivel találkoztam.” Augusztus végén Tompa, ki sértett önérzetében s féltékenységi rohamaiban egyre többször ostorozta költői riválisát, ezt híreli róla Szemere Miklósnak: „…a vidékeken, tapasztalatom szerént – keresztfára feszítené minden ember…”"

BZ1975 2012.10.08. 01:07:42

@Arma Gedeon2: kösz. egyébként a háború utáni civil véleményekre lennék kiváncsi.

arról van forrásod, hogy Rákocziról évtizedekkel később hogyan nyilatkoznak a civilek? akár rá 50-100 évre?

még olyasmire is emlékszem, hogy Csokonai is megrovást kapott amikor diákjainak mesélt Rákocziról, vagy tán kuruc notákat is énekelgetett velük.

picur3ka 2012.10.08. 01:09:23

@Tehetetlen Dodó:

Maga minek hozta ezeket a Satanfattyakat ide, Piszkos Fred baratja?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 01:23:14

@BZ1975: pl. a Koleralázadás résztvevői magukat büszkén kurucnak nevezve indulnak rabolni, gyújtogatni, gyilkolni. Benne élt a népi tudatban, hogy mifélék a kurucok...

BZ1975 2012.10.08. 01:36:37

@Arma Gedeon2: ez a sátánizmus felvállalása meredek dolog. teufel meg ördög, asmodeus is vmi ilyesmi.

sok párhuzamos publikációd van, félig. először pl. a finnugort fejezd be, aztán jöhet a többi folytatása.

BZ1975 2012.10.08. 02:14:38

@Arma Gedeon2: azt olvastam, hogy a koleralazadas resztvevoi zommel felvideki totok es ruszinok voltak. naluk lett volna kuruc hagyomany?

S=klogW 2012.10.08. 04:31:19

@Arma Gedeon2: a gúgölnek nemcsak könyves tára van, hanem talán újságos is

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.08. 07:27:00

@picur3ka: Minden álszerénység nélkül állíthatom, a magyar nyelv kivló művelője vagyok. Még a kevésbé szalonképes véleményemet is igyekszem választékosan, nyelvi leleményekkel tűzdelten megfogalmazni, habár nem erre vagyok a legbüszkébb.

A szocialista párt idekeverése nem tudom, milyen célt szolgált. A szocialista párt idegen és idegen érdekeket szolgál. Csakúgy, mint a habsburg-ház történelemhamisító szálláscsinálói. Attól, hogy Izraelt nem kedveljük, a koszos cigány, robbantgató palesztinokat nem öleljük a keblünkre. Tehát Kossuthtal szembeni ellenérzésünk nem kerget minket a magyarokat százezer szám legyilkoló habsburgok kebelére, hacsak nem vagyunk debilek, vagy hazaárulók.

A hivatalos nyelv a nép nyelve. Máshogy értelme sincs. Sajnos a magyar felsőoktatás elmúlt 35-40, de tán több év alatt is kitermelte a tudás nélküli diplomások hadát. Kezdődött azzal ,hogy vájárokat küldött jogi egyetemre felvételi nélkül, mert jó káderek voltak, folytatva azzal, hogy pedagógusi pályára kizárólag orvosi, jogi vagy a későbbiekben közgazdasági (mu-ha-ha) egyetemekre fel nem vett lúzerekkel tömte meg a pályát. Egyetem után pedig nem a legokosabb maradt a tanszéken, hanem a seggnyaló idióta, akinek életében nem volt egyetlen önálló gondolata sem. Vagyis az oktatás, - amely általad (úgy tűnik) nem tudottan - magyar nyelven folyik, a béka segge alatt van mérföldekkel. Abban az országban, ahol a tanárok, pedagógusok alkalmatlanok, ott értelmes nemzedék felnövésére várakozni hiábavaló. Ezért is van az, hogy ma a diploma nem több, mint jogosítvány mindenféle hitvány korcsnak, hogy hülyeségeket pofázzon, és terjessze a genetikussá váló elhülyülést a magyarok közt.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.08. 07:31:57

@Oleg_Mashkowiak: "hogy pedagógusi pályára kizárólag orvosi, jogi vagy a későbbiekben közgazdasági (mu-ha-ha) egyetemekre fel nem vett lúzerekkel tömte meg a pályát."

Helyesen: hogy a pedagógusi pályát kizárólag orvosi, jogi vagy a későbbiekben közgazdasági (mu-ha-ha) egyetemekre fel nem vett lúzerekkel tömte meg.

VI. Béla 2012.10.08. 08:34:48

@Loxon:

"s lassan a genger-ideológiát is teljesen magáévá teszi"

Ezt honnan veszi? Adna egy forrást?

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.08. 09:26:07

@BZ1975: Természetesen. Egyébként a szülőföldem, úgyhogy eléggé képben vagyok a nemzetiségi viszonyokat illetően. Egy nagy kétnyelvű, kettős identitású tömeg lakóhelye volt a legérintettebb, magyar nevűek is szép számmal vettek részt az akcióban.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.08. 09:33:01

@BZ1975: Türelem rózsát terem. Ha sok olvasó lenne, még lenne is értelme a kíváncsiság ilyen felcsigázásának, de persze így a virtuális fióknak írok, meg 5 olvasónak... :-) De készülnek a folytatások, több elvarratlan szálhoz. Amúgy is Szabó-családos műfaj.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 09:36:13

@VI. Béla: Hát igen, már csak erre az egyre kér forrást, a többi eléggé nyilvánvaló. Mivel egyre inkább szó van ezekről a kérdésekről katolikus (és nem katolikus, de az egyházat, annak „bigottériáját” támadó) fórumokon, biztosan bejósolható, hogy az egyház ebben is lassan, de biztosan hátrálni fog, illetve világosan érzékelhető, hogy már hátrál.

Első példa a nők pappá/lelkésszé szentelésének gender-ideology alapú „problémája”, amely már az összes protestáns történelmi felekezetbe betört, egyelőre az Kath. Egyház kitart, de vélhetően nem sokáig, minthogy már régóta csak _védekezik_, ahelyett, hogy szellemi _offenzívát_ folytatna a kérdésben.

Itt van egy kombattánsan liberális cikk a kérdésről, amelynek céljával véletlenül sem értek egyet, viszont ami a dolgok irányának érzékeltetését illeti, azok tökéletesen így állnak:

„A Vatikán [...] kifogyni látszik a nők pappá szentelése ellen fölhozott érvekből. Régebben gyakran hivatkoztak arra, hogy Szent Pál a Timóteushoz írt első levelében megtiltotta a nőknek a tanítást. Ugyanakkor Pál a rómaiakhoz írt levelében több olyan nőt is említ, akik a feltételezések szerint ugyanúgy hirdették az evangéliumot, mint férfi társaik. A gnosztikus iratok pedig azt mutatják, hogy Jézus talán más véleményen volt, mint Pál. John Wijngaardsnak, a londoni Housetop Centre nevű katolikus evangelizátor-központ vezetőjének (aki egyben a »papnő«-mozgalom egyik legelkötelezettebb képviselője) kutatásai szerint görög és szír feljegyzések bizonyítják, hogy a 3. és 9. század között nők is láttak el diakónusi szolgálatot.

Ma talán a legtöbbet hallható érv az, hogy Jézus az emberi természetet annak férfiúi formájában öltötte magára, következésképpen a nők nem jeleníthetik meg Krisztust. Ezt a nézetet a nők pappá szentelését elutasító, 1976-ban kiadott Inter Isigniores című pápai dokumentum részletesen kifejti. Az irat szól arról is, hogy papnak lenni nem jog, hanem elhivatás kérdése, és ezt az elhivatást nem elég érezni, hanem az egyháznak is jóvá kell hagynia. A nők pappá szenteléséért küzdők szerint viszont Krisztusnak nem férfiúsága, hanem spirituális közvetítő szerepe volt a lényeg, és a krisztusi szeretet megjelenítésére – ezt tekintik a papi hivatás lényegének – a nők is alkalmasak.

Az utóbbi években kiadott hivatalos vatikáni állásfoglalások továbbra is eltökéltek, de mintha próbálnának új meggyőzési módokat találni. II. János Pál 1994-ben azt nyilvánította ki, hogy az egyháznak nem áll módjában nőket fölszentelni, ezt 1998-ban azzal erősítette meg, hogy a híveknek ebben a kérdésben is el kell fogadniuk az egyház tanítását. 2004 nyarán a Hittani Kongregáció akkori vezetőjének, Ratzinger bíborosnak az aláírásával jelent meg a már említett püspököknek szóló körlevél A férfiak és a nők világi és egyházi együttműködéséről. A levelet övező várakozást az is táplálta, hogy a címből sokan arra következtettek, a nők papi szolgálatának ügyét is részletesen tárgyalja majd. Várakozásuk hiábavaló volt, mert bár a dokumentum egésze az erről szóló utolsó mondatokat készíti elő, a kérdésről végül mindössze annyit olvashatunk, hogy a nők, biológiai lényegükből fakadóan, természetesebben és intenzívebben élik meg azokat a »nőies« tulajdonságokat – például az odahallgatást, az önfeláldozást, a másokért élést –, amelyek minden keresztény ember számára követendőek, éppen ezért nincs szükség arra, hogy papi szolgálatot végezzenek, enélkül is eljuthatnak a keresztény élet lényegéig.

Kérdés, meddig tartható fenn a kérlelhetetlen elutasítás. Valószínű, hogy a nők pappá szenteléséért küzdő mozgalmak egyre erősebbé válnak majd, és máris szorosan öszszekapcsolódnak más, a katolikus egyház megújítását célzó reformtörekvéssel. Ebben jócskán segít az internet: megszünteti a hivatalos ideológiákkal szemben állók elszigeteltség-érzését, lehetővé teszi, hogy a hatalom által ellenőrzött információkon túl az alternatív véleményeket is megismerje a társadalom.

A társadalmi környezet egyébként sem a Vatikánnak kedvez: a 21. századi nyugati civil értékrend és kultúra alapján várhatóan hamarosan ókonzervatívnak és tarthatatlannak minősül majd az a nézet, amely a nőket spirituálisan fogyatékosként kezeli. Az ugyan túlzásnak tűnik, amit Roger Woolger, az évente megrendezett »Magdalene Tours«-t, a dél-franciaországi Mária Magdolna-kegyhelyeket végigjáró kirándulást szervező jungiánus pszichológus állít: hogy társadalmi tudatunk átalakulás előtt áll, s a kereszténység előtti istennői elv újra visszakerül az őt megillető helyre.

[...]

Ennél azért összetettebb a kép. A nemrégiben Közép-Európában lejátszódott titkos papnőszentelés után a BBC riportere megkérdezte a helyi templom hívő közösségét, mit szólnának ahhoz, ha nők is lehetnének katolikus papok – beszámolója szerint kortól és nemtől függetlenül csak helyeslő választ kapott. Ha ez nem is minden közösségre érvényes, akkor is igaz, hogy a nyugati társadalmak értékrendszerébe egyre mélyebben ágyazódik be a nemek esélyegyenlőségének igénye. Márpedig a hivatalos katolicizmusra veszélyes lehet, ha a társadalom alapértékei és a Vatikán ortodox tanai látványosan szétszakadnak. Ezt a Vatikán is érzékeli: II. János Pál tanítása és a püspököknek szóló levél a nők és férfiak világi »együttműködését« illetően akár feministának is nevezhető, hiszen hangsúlyozza az azonos jogok fontosságát és a nemek azonos méltóságát, valamint azt, hogy meg kell becsülni a nők otthon végzett munkáját, ugyanakkor lehetővé kell nekik tenni, hogy vezető gazdasági, társadalmi, politikai pozíciókba kerülhessenek.”

beszelo.c3.hu/cikkek/a-da-vinci-kod-uezenete-nehez-napok-elott-a-vatikan

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 09:42:46

@osborne: Siralomvölgy. Agyhalottak a magyar prolik, nem is kérdés.

Meg meg tudom érteni, ha valakinek nem tetszik a Fidesz-rendszer, meg tudom érteni, ha valaki ezért inkább a Jobbikra, az LMP-re, vagy akár a Kétfarkú Kutyára szavaz - hadd tegyenek próbát azok is.

De hogy valaki ez után a 40+4+8 év után egyáltalán még a maszopra gondoljon - az vagy elmebeteg vagy kollaboráns hazaáruló gazember.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 09:45:22

@Loxon: Drága Mesterem, azért a "bejósolható"-tól rögtön behaltam...

VI. Béla 2012.10.08. 09:50:40

@Loxon:

Azért jobb lett volna egyházi forrás, nem a Beszélő.

Azért ezt az egyet választottam ki, mert a többiben vannak egyházfórumos hangok, hogy így fogalmazzak, ebben igaza van. De hallottam én már Kossuthot nemzetvesztőnek titulálni prédikációban, úgyhogy nincs minden veszve. És az ún. nemzeti ünnepek épp csak beszűrődnek a templomba, nem szokták felénk az aradi tizenhármat dicsőíteni.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 09:59:49

@VI. Béla: Értem. Mindössze azt mondom, hogy ez a fő tendencia. Nyilvánvalóan mindig vannak és lesznek is olyanok, akik megpróbálják „tartani a frontot”, az Egyházon belül is, ami nem lehet egyszerű, már csak azért sem, mert ezeket könnyen súlytalan magánvéleményekként nyugtázzák a hívek, és maguk a klérus tagjai is. Nem egyszer az ilyen kivételes figurák arra érzik magukat kényszerítve, hogy kiváljanak, és „ókonzervatív” szakadárokként részesüljenek félig-meddig az eretnekség vádjában.

A Beszélő-cikk (mint mondtam, az ilyen cikkek célja világos, viszont sajnos pontosan az egyházi hátrálás az oka, hogy megírhatják őket) említ egyházi forrásokat is. Adandó alkalommal katolikus megnyilatkozásokat is idézek. Most sajnos nem tudok időt szánni a kérdésben való részletesebb kutatásra. Csak megállapítom a fő csapásirányt, ami mentén a dolgok fokozatosan haladni látszanak (és bizonyos, hogy haladnak is).

VI. Béla 2012.10.08. 10:30:15

@Loxon:

"Most sajnos nem tudok időt szánni"

Rendben, azt hittem, van valami kéznél.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 10:39:51

@Arma Gedeon2: Az a fura ezekben a sátánosdikban, hogy viccnek tűnnek, amolyan szatírának, iróniának, gúnynak, fittyfene. Aztán egy kicsit jobban megvizsgálja az ember, és úgy találja, hogy a felszínen tényleg viccnek vannak ugyan álcázva, de azért mégis komolyak. (Ez egyébként jellemzően zsidó magatartás, a legtöbb zsidó szellemi és közéleti megnyilatkozás ilyen, hovatovább innen is lehet azokat felismerni.)

Tündér_Lala 2012.10.08. 10:59:49

@Loxon: Az utolsó kérdésben teljesen igazat adok. Jellemző példa, hogy ugyekeznejk kikényszeríteni, hogy ferde hajlamúak teológiát végezhessenek, majd amikor beszivárgott valamennyi, akkor prdofilpapoznak. Vagyis a hátrálás csak újybb támadási felületet nyújt.

A többi viszont - miközben rengeteg részigazságot mondanak - nekem nem meggyőző (másokkal ellentétben). Petőfi nem bolsevik volt (akármit hazudoztak is Rákosiéek), hanem - hamár egy ma ismert eszemébe akarnánk helyezni akkor - anarhista. Nem ismert el semmiféle vezetést, felsőbbséget. Jól mutatja ezt, hogy 48 vezetőivel is kifejezetten rossz viszonyban volt. Akivel nem, az őt személy szerint minden döntéséről meg kellett hogy győzze (őt körbenyalogatva). Sem társadalom, sem hadsereg így nem működhet.

Azután a források. "Az ördög emancipációja" dolgot biztosan nem úgy kellene fordítani, hogy az ördögtől VALÓ emancipációja ? Ez ugye mindjárt mást jelentene, Az ördögtől való ugye azt jelenti, hogy amiről azt mondják valakik, hogy az az ördög szava, az nem biztos hogy az.
Nem hiszem, hogy akkor nyüzsögtek a sátánista barmok. Ma sem nyüzsögnek, hanem egy csomó buta felelőtlen fasz performansznak használja, néhány buta fasz pedig még el is hiszi.

Kossuth pedig egy szar ember volt. Nem elsősorban eszméi, hanem emberi minőségéből eredő viselkedése okán. Ő is Hitlerhez hasonlóan gondolkodott, hogy a nemzet élet halál harcot vív és ha veszít akkor pusztuljon mindenestől. Felelős vezető így nem vélekedhet (Hitler különb volt, mert ő megölte magát és nem elmenekült az országa aranyával, miközben másoktól a nemzethalálig való kitartást kért számon.) Igen Kossuth ország rontó volt. (És ez nem új keletű véleményem.) Nem csodálom, hogy néhányan az örület határára kerültek a katasztrófa láttán, amit ezek okoztak.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 11:01:11

@Tehetetlen Dodó: tudja drága dodóm, lehet más ok is mint a hazaárulósdi. az emberek valóban azt tapasztalják, hogy a komcsik jobbak voltak. ez elképesztő, de mit van mit tenni.

Tündér_Lala 2012.10.08. 11:07:08

@jose maria padilla: Azért azt tegyük hozzá, hogy eleinte az eladott országból, azután pedig hitelből, voltak jobbak. Egyik lehetőség sem áll már rendelkezésre, tehát mit várhatunk tőlük most ?

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 11:13:50

@jose maria padilla: Néha, rosszabb perceimben arra gondolok: mire ez a nagy erőlködés, van a társadalomnak egy jelentős része, a kádárcsecsen felnőtt, lusta, erkölcstelen, agymosott, lopós prolik, hagyni kellene, hogy rohadjanak meg saját levükben, ezeken nem segít se a szép szó, se a jóindulat, tényleg csak a pofonból értenek.
Sose lesz ezekből egy rendes társadalom.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 11:18:46

@Tündér_Lala: Hát ez az: ezek a komcsi gazemberek ügyesen megoldották, milliónyi taposóaknát hagytak hátra. A múltkor nézegettem egy kimutatást, hogy micsoda eszméletlen devizaadósságokba kergették bele a népet 2002 és 2008 között, egyes területeken 100-szoros növekmény volt. Most minden ostoba proli visszasírja ezeket, mert mehetett ingyé' Suzukit venni, néha még némi készpénzt is adtak mellé. A baromállatja persze most ezt a kormányt okolja, hogy rádől a saját hülyeségének a csapdája. És ordít, hogy milyen fasza volt azelőtt.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 11:23:32

@Tündér_Lala:

most nem arra gondoltam, nem a kádárcsecsre. arra hogy mondjuk egy városban azonnal érzik az emberek, ha balfaszkodik, szemétkedik, dilettáns, vagy tolvaj, vagy mind együtt egy hatalom. és érzik a fokozatokat is. csak egy kicsiny példa. az uszodát ahová járok az önkormányzat lepasszolta egy nonprofit kft-nek, jó, érthető, közalkalmazottól szabadult vagy ötventől. de a néhány hónap alatt elérték, hogy többszáz törzslátogató nem fog a fideszre szavazni, az biztos. pici, buta dolgok sorozata miatt. pl. nem lesz ruhatár. tegye az ember a télikabátját és az öltönyzakóját a pici öltözőszekrénybe. tényleg csak egy apró ügyet említette, direkt. ilyen és hatalmasabb helyi ügyekből van száz. az ellenrév, hogy, jó, ezek nem értenek hozzá, prosztók, a szarból szedték ki őket, stb, de legalább nem lopnak, sem igaz ezek is lopnak. és ostobán. gondoljon bele: szavazok én mégegyszer a rogánra? a gyönyörűen felújított belvárost ellepték a csavargók, a szabadság téren fürtökben lepik a padokat, a szabadságtér gyepjét felszántják a sportkivetítős tahó gyűldék közönségei, a rogán hallgatólagos belegyezésével tiltott helyen két játszótér mellett futtatják, szaratják, pisáltatják az alemberek a kutyáikat, stb. szóval egy lófasz a rogán seggébe.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 11:24:59

@Tehetetlen Dodó:
ne legyünk vakok. a fidesz rak saját seggébe aknákat.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 11:29:37

@jose maria padilla: Ez is kétségtelen: baromi sok kárt tudnak okozni az ostoba, kapzsi, retardált, de okoskodó középkáderek, akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a választó publikummal. És rengeteg ilyen van, hallani mindenfelől - és itt most nem is csak arról a negatív alapállásról van szó, ami a komcsiprolik sajátja, hanem tényleg oldaltól függetlenül szemetszúró ostobaságokról, szemétségekről.
De erre azt mondom: ha nem tetszik a rendszer, tessék próbálni valami újat, valami gyökeres változást - de visszahozni a lejárt, lepusztult, százszor "bizonyított" komcsi kádereket: az maga az agyhalál.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 11:31:16

@jose maria padilla: Erről írtam épp az imént.
Túl sok az ostoba, kapzsi, retardált, de okoskodó középkáder.

De ettől még SOHA nem fogok a velejéig rohadt bolsi bandára szavazni.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 11:32:12

@Tehetetlen Dodó:
nincs értelmes újítási lehetőség, lám, lmp. ez az "elit" van. egyébként pont olyan mint amilyen a magyar tömeg. silány.tolvaj.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 11:35:22

@Tehetetlen Dodó:
jó, magának és nekem vannak dolgok amik lehetetlenek. de a tömeg nem ideológiák alapján dönt. és egy idő után a tömeget meg lehet érteni.

Tündér_Lala 2012.10.08. 11:39:21

@Tehetetlen Dodó: Tudja miközben igaza van, a fidsz rengeteg ostoba hibát követ el, és provokálja - teljesen fölöslegesen - őket.

Ehhez elmesélek egy történetet.
A 80-as években járogattunk vidéki gyáregységbe. Az éjszakai műszakból ezen a vonaton utaztak haza, az ingázó melósok. Természetesen a dohányzó kabinokban utaztak, láthatóan hulla fárdtan (,mert napközben csak mődjával aludtak, intézték a háztájit stb). Ez a dohányzó rész tele volt, a nem dohányzó részben csak néhányan lézengtek.
Valami zseni kitalálta, hogy megszűntetik a dohányzó részleget. Természetesen innentól az egész vonat dohányzó lett, ki merte volna megtiltani nekik, hogy rágyújtsanak. Nos ma ezt azzal tetézik, hogy horibilis bűntetéseket helyeznek kilátásba és meg is próbálják végrehajtani.
Belátom, hogy ez egy marginális probléma, de bőven alkalmas arra, hogy kialakuljon a "kurva anyjukat" hozzáállás és vélekedés. Száz egyéb probléma van, amit nem vagy nagyon lassan lehet megváltoztatni, javítani, főleg úgy, hogy az érzékelhető legyen (a makroszámok nem mutatják a közérzetet). Ezer ilyen frusztráló hibát követtek el, vétettek, mert azt gondolták megtehetik, mert azt gondolják egy tollvonással elintézhetők mélyreható társadalmi problémák. És akkor nem beszéltünk pld. a kissebbség politikáról, amellyel a legnagyobb tolarencia mellett is kétségei vannak az embernek.

Tündér_Lala 2012.10.08. 11:40:50

@jose maria padilla: Ezzel egyet értek (ezt próbáltam fejtegetni).

S=klogW 2012.10.08. 11:42:09

készíttetek egy hajóbőröndöt 14-re :)

Persécuté Persécuteur 2012.10.08. 11:48:41

@Arma Gedeon2: J.-t ne vegye túl komolyan, elfogult, akárcsak a radikálisok, csak a másik oldal felé. "Federzeichnungen" c. műve I. kötetében olvashat a zsidók forradalombeli szerepéről: Die Judenkrawalle in Pesth (a pesti zsidó-hőzöngés). A kifejezést más szerzők is használták más német városokban történt események kapcsán 48-ban. Hecclap szintű írások, de neveket, adatokat ki lehet gyűjteni belőlük. A vörös zászlók megjelenéséről is szó van.

Ami a sátáni újságokat illeti, a cím önmagában nem sokat mond, ahogy a Verébgyűlés vagy az Állatország Alkotmánya lapcímek sem ebből az időből. Nyilván nem verebek írták és nem zoológia volt a téma. Az "ördögi" lapok szatirikusak voltak, és miközben Janotyckh a Federzeichnungen II. kötetében több tucat radikális pesti lapot bírál, ezeket meg sem említi. Használja bőven az ördögi és sátáni jelzőt, de nem ezekre, hanem a Patriotra, Ungarra, Die Opposition-ra és társaira.

A Federzeichnungen fent van az archive.orgon, ahogy J. hatkötetes visszaemlékezése is 48-49-re.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 11:49:30

most már csak azon kell elgondolkozni -ha nem lesz igazam- és elbukja a következő választást a fidesz, hogy melyik a nagyobb bűn, kivégeztetni háromszáz embert, vagy örökre elbaszni a jobboldal lehetőségét :)

Alfőmérnök 2012.10.08. 11:49:33

@jose maria padilla: @Tehetetlen Dodó: És sokan valóban jobban éltek Kádár alatt. Csak annyi nem jut el az agyukig, hogy a jólétüket kölcsönökből finanszírozták.
Az igazi hazaárulók azok(konkrétan a rendszerváltók, beleértve Antallékat is), akik nem íratták le ezeknek a kölcsönöknek legalább egy részét, mikor erre lehetőség lett volna.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 11:52:12

@Alfőmérnök: Nem is volt rendszerváltás...

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 11:54:04

@Alfőmérnök: Ja. Az a hülye Antall, olyanokat hagyott, sőt rakott pozícióba, mint Szilvásy, vagy Csepi Lajos.
Aztán itt csodálkozunk, hogy mindenünket elrabolták, és még nekik áll feljebb.

Persécuté Persécuteur 2012.10.08. 11:57:42

@Tehetetlen Dodó: " ez után a 40+4+8 év után egyáltalán még a maszopra gondoljon"

A politikában az emlékezet 1-1,5 évre megy vissza, leszámítva a nagyon kivételes esetekben, amikor egy eseményből mítosz lesz. Az átlag választó annyit érzékel, hogy az elmúlt 1,5 évben nem lett svájci az életszínvonala, "tehát" a kormány dilettáns. Az ellenzék pedig az MSZP, tehát az MSZP felé fordulnak. Egyedül Gyurcsány az, aki nem profitálhat ebből, mert neki már (negatív) mítosza van.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 11:59:58

@Persécuté Persécuteur:
a svájci életszínvonal duma szar. innen már fideszes szavazók, tisztségviselők, csókosok szedik a sátorfájukat és mennek a picsába. senki nem várt svájcot. a legostobábbak sem.

Persécuté Persécuteur 2012.10.08. 12:04:19

@jose maria padilla: Teljesen mindegy, hogy Svájcot vártak-e vagy csak szolid, Medgyessy-i szintű életszínvonal-növekedést. Az utóbbi is pontosan ugyanolyan lehetetlen ilyen körülmények között ilyen színvonalú kormánnyal.

Persécuté Persécuteur 2012.10.08. 12:10:57

@Tehetetlen Dodó: Volt rendszerváltás, csak elitváltás nem. Egyszerűen nincs olyan, hogy teljes elitváltás. Polgárháborúban, forradalomban előfordulhat, de akkor sem teljes. Antallt a legkevésbé sem akarom mentegetni, de nem az a hibája, hogy nem csinált meg valamit, ami lehetetlen. Volt elég hibája ezen kívül is.

S=klogW 2012.10.08. 12:24:51

@Tehetetlen Dodó: úgy érzékelem nem találta viccesnek

ha itt az istenadta visszahozza a szoclibet, akkor itt nem csak a szoclibbel van gond

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 12:26:07

@Tündér_Lala: Bármilyen furcsa is, a bolsevizmus hátterében (mint ahogy a liberalizmus hátterében is) az anarchizmus áll. A legvadabb anarchista és kommunista teoretikusok között az átjárás — nem véletlenül — szinte tapintható, nem egyszer egy „életművön” belül is.

Ami a sátánizmust illeti, és amire már korábban utaltam itt: @Loxon: , illetve erről ír @Persécuté Persécuteur: is, többnyire metaforikusan értendő és nem egyszer szatirikus játszadozás. Ugyanakkor mégsem utalható a puszta fantázia világába, ismerve Marx ezirányú, nagyon is tudatosnak és komolynak látszó ténykedéseit, valamint azt a pszichikus töltetet, amit egyes illuminátus-szabadkőműves hátterű forradalmároknak adott (esetleg ezek nem is a legismertebbek, hanem látszólag jelentéktelen, és inkább irodalmi munkásságot kifejtő összekötők).

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 12:30:00

@S=klogW: Értem én a tréfát, csak nem szeretem.

Tündér_Lala 2012.10.08. 12:34:27

A rendszerváltáskor a fél ország bedőlt az szdsz hagymázas dumájának. Azután a propaganda hatására úgy gondolták, hogy a kormány hibája miatt nem lett sokkal jobb, így lett az mszp-szdsz kormány..
Mire felébredtek az emberek, annak a lehetősége is elveszett, hogy magukért és az országért dolgozhassanak. Lényegében, már elég rég óta, csak különböző egyéni túlélési technikákkal próbálnak evickélni. Nem lehet termelni (mert becsukták a gyárat), tehát elmegyünk kereskedni vagy szolgáltatni. Az ország pedig mind nagyobb szarba került.

Itt nem Svájc a tét, hanem a túlélés.

Alfőmérnök 2012.10.08. 12:41:41

@Tehetetlen Dodó: Az egész MDF-ből Csengey volt a legjobb arc. Nem csoda, hogy kicsinálták. (Beke Kata is tisztességes volt, ő meg kilépett.)

Tündér_Lala 2012.10.08. 12:41:51

@Loxon: Bármilyen furcsa is, a bolsevizmus hátterében (mint ahogy a liberalizmus hátterében is) az anarchizmus áll

Hát amíg meg nem szerzik a hatalmat. De azután a legrettenetesebb uralmi terror jellemzi őket.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 12:45:00

@Alfőmérnök: No igen, olyan hírek is terjengtek, hogy kicsit rá is segítettek az elmúlására. Úgy, mint a másik oldalon Krassóéra.

Alfőmérnök 2012.10.08. 12:45:16

TGM-mel a hök-ös zsúrpubi Békés Márton készített interjút. Ennyit a Jobbkilkkről.
jobbklikk.hu/index.php?Cikk=772&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_201210

Tündér_Lala 2012.10.08. 12:47:14

@Alfőmérnök: Egyet értek, mindennel. Legfeljebb Antallal kapcsolatban gondolom kicsit másképpen: Ő tévesen azt hitte, hogy van nemzeti érdekekben legkissebb közös nevező. Nincs, mert az ellenfél idegen zsoldban állt.

Tündér_Lala 2012.10.08. 12:51:09

@Tehetetlen Dodó: Hát ha egy ilyen fontos ember 38 évesen szívrohamban meghal (nem volt szívbajos) és másnap elhamvasztják, az legalábbis gyanús.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.08. 12:52:45

@jose maria padilla: Így maga is áruló lesz, mint az a málnási. Aztán szép és mandiner-címlapra való legyen a búcsúüzenete! Kíváncsi leszek, mi lesz a következő neve. :)

VI. Béla 2012.10.08. 12:53:57

@S=klogW:

Elég lesz egy nyakba akasztható táska a megtakarított pénzével dollárban.

S=klogW 2012.10.08. 12:57:10

@VI. Béla: nem ámerikába vennék hajójegyet ...

Alfőmérnök 2012.10.08. 13:02:33

@Tündér_Lala: Nagyon sokat ivott és dohányzott, önpusztító életet élt, szerintem nem "közvetlenül" nyírták ki, szóval nem megölték, hanem kicsinálták.

VI. Béla 2012.10.08. 13:08:46

@elGabor:

ha már itt tartunk, és ha nem ismernék:

szocinyugdijas.tumblr.com/

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 13:10:52

@Alfőmérnök: De hát ez nagyszerű! :D Aki ilyeneket mond, arra egyszerűen nem lehet haragudni:

"És hogy ’85-ben Monoron ezt mondtam volna? - erre nem emlékszem. Talán kicsit később, egy-két év múlva gondolhattam ilyesmit. Akkoriban éppen fájt a derekam, és a híveim vettek nekem egy sétapálcát."

"Erről jut eszembe, hogy a XIX. század végi anarchistáknak is volt sétabotjuk."
"Igen, de abban volt tőr."
"Az Önében nem volt tőr."
"Nem, sajnos. Ezeket a figurákat nagyon szeretem egyébként, volt is hozzájuk - illetve a huszadik századi utódaikhoz Párizsban - közöm."
"Roger Scruton a nagyobbik lányának a keresztapja. Szoktak beszélni?"
"Már régóta nem, de követem a munkásságát, nagyon tehetséges, szellemes, érdekes ember, csak lepaktált a Fidesszel. Legalább egy évtizede nem láttam már. Elsodródtunk egymástól."

VI. Béla 2012.10.08. 13:14:29

@S=klogW:

Hanem? De nem is azért mondtam.

S=klogW 2012.10.08. 13:19:53

@Tehetetlen Dodó: bicikli :)

@VI. Béla: egy bolond országból egy másképp bolondba? minek. korábban már említettem az opcióimat (csíle, norge, újzéland)

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 13:23:25

@Holger Hartland:
és tudja az a szomorú, hogy mintha a az új generáció is érezné, hogy szar van a palacsintában. a gyerek mostanában úgy hülyéskedik, hogy a felnőttek túlhangsúlyozott aggodalommal elegy negédes hangját zseniálisan karikírozva lefekszik mondjuk a mandiner névre hallgató plüssgörénye mellé és azt mondja: jaaaaj jaaaaaj, mandiner, mi a baaaj? ez eddig rendben is van, de a minap mit látok? lefekszik a duplóból készült orbánviktorbácsi mellé és megkérdi: jaaaaj, jaaaaj, orbánviktorbácsi, mi a baaaaaj?
:)

Tündér_Lala 2012.10.08. 13:35:22

@Alfőmérnök: És akkor miért kellett másnap elhamvasztani ? Nyugodtan fel lehetett volna bonconi, ahogy mindenki mást, ha egyedül tisztázatlan körülmények között megy el.
Természetesen bizonyíthatatlan, csak nekem túl sok a véletlen egybeesés.

@jose maria padilla: XD

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 13:38:36

@Tündér_Lala:
tudja miért temették másnap? mert zsidó volt :)))

S=klogW 2012.10.08. 13:40:15

@jose maria padilla: megkezdődött a paella-család kiugrási kísérlete?

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 13:45:46

@S=klogW:
maga még mindig itten rontja a levegőt?

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 13:47:43

Egei Antal és Horváth Zsolt új játszópajtása, Tóth Luca névtelen level az LMP-nek:
mandiner.hu/cikk/20121008_toth_luca_barati_vodor_viz_az_lmp_nek

"Kedves LMP-sek, hajmeresztő hírek jönnek a frakcióvezető-választás óta a párt alsóbb rétegei felé. Leszámolásról, háborúról, pártszakadásról. Az a gáz, hogy ez mind teljesen reális. Azért írok most, hogy kapjatok észbe és hagyjátok abba egymás nyírását. Köszi."

Mint Diocles meg is jegyezte a cikk alatt, ügyes. Az "SZDSZ+biciklik" projekt tovább fúrja a "Lehetmás" próbálkozást, kell még egy oldalág - minden résztvevő dicsőségére - a Mesterházytól Feriig nyúló olajfához.

De árulkodó az is, hogy a konfliktusok itt is a "vidéki, Jobbikba való" tagok és a "városi libsik" között robbant ki. Nem ismerős ez valahonnan? És valóban véletlen, hogy az izgő-mozgó "városi libsi" csapat minta itt sem lenne képes elviselni az ellenvéleményt és azt, hogy nem ő irányít mindent?

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 13:49:49

@jose maria padilla: "a mandiner névre hallgató plüssgörénye" :D

Tündér_Lala 2012.10.08. 13:51:10

Polcz Alaine naplója megy a rádióban. Rendkívüli erővel írt az a nő.

S=klogW 2012.10.08. 13:52:55

@Tündér_Lala: ilyeneket kellene kötelezővé tenni gimi 3-4-ben

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 13:55:07

@S=klogW: NZ jó messze van és nyugodt hely. Nagybátyám egészen odáig menekült Biszku Béla bácsi elől.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.08. 13:59:47

@S=klogW: Újzélandhoz csak egy betűt kell hozzátenni, hogy ne kerüljön sokba a projekt.

@jose maria padilla: Őrmester, ugye tudja, hogy a dezertőrök a sáncon végzik?

@elGabor: SZDSZ 2.0 vs. Mucsa. Én meg csak egy kávét kérek (bár a vidéki ződeket egy kicsit sajnálom).

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 14:00:30

@jose maria padilla: Plüssgörény, hehehe, a kis Mandíner.

(Erről jut eszembe a hülye vicc:
- És hol alszik az új kis görényed?
- Az ágyamban, a lábamnál.
- És nem büdös?
- Majd megszokja.)

Persécuté Persécuteur 2012.10.08. 14:05:58

@elGabor: "kell még egy oldalág ... a Mesterházytól Feriig nyúló olajfához"

Azt persze nem gondolták végig, hogy ha az LMP-t teljesen lecsupaszítják SZDSZ-szé, akkor ott folytathatják, ahol az SZDSZ abbahagyta, tehát 2%-on.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 14:10:36

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Őket én is. Nyilvánvaló volt mindig, hogy a baloldalon újra lesz majd egy meghatározó párt, és az éppen lehetett volna a LöMP jobbik énje is. Hogy ismét a szocik, most már harmadik rendszerváltás utáni generációjukkal, meg a szadesz-utód szabadcsapatok-- hát, azért alakulhatott volna jobban is.

@Tehetetlen Dodó: Maguknak pestieknek. .)

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 14:14:06

@elGabor: Nám pösti vagyok én, hékás! Afféle agglomerációs paraszt: a vonatom direkt a tizenhárom kerbe visz, húsz perc alatt!

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.08. 14:20:35

@elGabor: Ja ja, két évtized után végre lehetett volna egy nem hazaáruló baloldali párt. Azonban a sötétzöldeket (pl. Greenpeace) nem bírom.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 14:33:21

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Lehetett volna...fene tudja, a hazai ballerekbe bele van kódolva a hazaárulás, úgy tűnik.

Alfőmérnök 2012.10.08. 14:45:18

@elGabor: Nem olvastam el :), megmondom őszintén engem már fáraszt TGM. Egy ideig szórakoztató volt, de már unom. Haragudni persze nem lehet rá.
A Békés Márton-féléktől viszont felfordul a gyomrom.

Alfőmérnök 2012.10.08. 14:51:02

@Tündér_Lala: Franc tudja, nekem nem irreális a halála. Kikészült, fizikailag és lelkileg.

Polcz Alaine: jó asszony volt, de a férje (Mészöly) nekem gyanús. A Soros-alapítvány kuratóriumában tevékenykedett.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 14:53:40

@Lavrentyij Pavlovics Berija: Ezzel szemben most ez van:
hvg.hu/itthon/20121008_Bajnai_visszater_Milla_oktober_23

Nahát, hogy a Milla egy bajnaista/szoci sejt! Micsoda meglepetések! Hősükben pedig az a legszebb, hogy ismét a mások által összehordott irodabútorból álló halom tetején álló íróasztalra jelentené be igényét, úgy, hogy valójában egyik pártnak (valamint a választóknak!) sem tartozna felelősséggel.

...na és akkor *ezekhez* képest inkább a ződek.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 14:54:45

@Alfőmérnök: Én Békés Mártont nem olvasom. Ingerküszöb alatti zizegő zaj; nem tudom, mit ír, ezért véleményem sincs róla.

Tündér_Lala 2012.10.08. 14:55:19

@Alfőmérnök: Nem tudom a hátterét, csak hallgatom 13 órakkor az önéletírását.

Alfőmérnök 2012.10.08. 15:01:52

@elGabor: Fideszes köntösbe bújt bolsi. Ezerszer veszélyesebb, mint a Megadja, vagy ergé.

Egy NOL-interjú:
"- Lehetséges, hogy az árvalányhajas nemzettudat egyszer eltűnik a magyar jobboldalról?
Békés Márton: Szerintem nem. Az egykori SZDSZ nihilista identitásból kritizált egy gyökeres identitást, én a gyökeres identitást vállalom, s a túlbuzgó giccsidentitást kritizálom. Én örülök, hogy magyar vagyok. Az alkotmány asztalával azonban az a legnagyobb baj, hogy a nemzeti lét tragédiájából nincs benne semmi. Magyarnak lenni nem lehet kétely nélkül: tényleg olyan jó ez a nép?, tényleg itt a legszebbek a lányok?, tényleg mi találtuk ki a gyufát? A magyarságnak vannak bűnei és erényei, történelmi tragédiái, s ezt a csomagot együtt lehet csupán értelmezni.
- Azaz?
Békés Márton: Magyarnak lenni tragikus dolog, de ettől szép."

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 15:03:18

@Alfőmérnök: Békésmártonnak lenni nem tragikus dolog, de nem is szép.

osborne 2012.10.08. 15:03:36

@elGabor: Vajon az ami nagykövetasszony is kinéz majd in cognito?

S=klogW 2012.10.08. 15:21:10

@osborne: egy cicaműhóddal majd :)

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 15:32:09

@Alfőmérnök: ergét nem tartom veszélyesnek, maximum giccsre hajlamosnak (ami önveszélyesség), Megadja, Békés és a Tibi bácsi-stáb többi csatolt része pedig elsősorban számomra érdektelen dolgokon rágódik. Ott egyértelműen tévednek, hogy közülük többen egy olyan jobboldali hagyományt akarnak meghonosítani, ami itthon soha nem létezett (extrém esetek: Véleményvezér Szabolcs, Libertariánus Miklós és Kapitalizmus Péter), miközben még mindig alulértékelik a kontinentális kereszténydemokrata-keresztényszocialista vonalat. Ez egyébként nagyjából mindegy is, mert arról, hogy Magyarországon mi gyökeresedik meg és mi hal el, nem ők fognak dönteni, de még csak nem is a Fidesz.

Árvalányhajasozni valóban ízléstelen, de ezt lehet hogy csak azért mondom, mert voltam cserkész és viseltem árvalányhajat. .)

+1, tényleg, Stumpf András hogy eltűnt a Válaszból. Kirakták volna, mert nem úgy énekelt, ahogy Borókai vezényelt? Vagy szárnyai alá vette Tibi bácsi?

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 15:35:49

@Alfőmérnök: A "magyarnak lenni tragikus, de szép" gondolatot egyébként egy észt nőtől is hallottam már, egyértelmű pozitív felhanggal. Pedig amit az észtek átéltek, az sem semmi.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 15:39:21

@Persécuté Persécuteur: Mostanában kezd elterjedni ez a vélemény is. Az IMF kommunikációja is változott. Talán azzal számolnak, hogy a deficitcél úgyis kontrollál, esetleg még a Viktorkérdést is elrendezi.

S=klogW 2012.10.08. 15:41:54

@elGabor: jó lenne ha végre már kútban elsüllyedő múlttá válna a "nagyon büszkék vagyunk hogy a mi pofánkkal törlik a padlót" magyari sors

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 15:49:02

@Tündér_Lala: Persze, de a (tágan értelmezett) anarchiánus indíttatás marad.

Ioannes Wierus nevű szerzőnek van egy kis műve, az a címe, hogy „A démonok álmonarchiája” (De pseudomonarchia daemonum, 1580). (Agrippa von Nettesheim tanítványa volt, amolyan királyi udvarok közt vándorló orvosdoktor-figura.) Tetszik az, hogy azt írja: „álmonarchiája”, nem azt, hogy „monarchiája”, mivel igazi monarchia nem létezhet ott, ahol a diszharmóniára törekvő egyéni önkénynek (amely a démoniság jellemző tulajdonsága) helye van, ahol a szellem nem ismeri saját középpontját.

Ugyanígy kezelem az ideológiai nevezékeket is. Figyelemmel kell rájuk lenni, mert a modern osztályozások nagyon sok mindent csak ellátnak egy névvel, anélkül, hogy figyelmet fordítanának arra, hogy a név a megnevezett igazi természetét tükrözze. Itt van például az anarchista szó. Valójában (leegyszerűsítve) olyasvalakire utal, akiben nincs rend, és nem is akar rendet. Ilyenek vannak erőszakos idióták és békés, szelíd, akár bamba csellengők is, meg mindenféle. Az anarchizmusnak ugyanakkor van egy változata, ami főként a 19. századra jellemző, de persze azóta is jelen van, és ez az _ant(i)archista_, vagyis az, aki mindenféle _tradicionális rend_ ellen van, méghozzá virulensen, tevékenyen. Bomlasztó, felforgató, nyugtalan és aktív elme, nem egyszer rendkívül művelt és ügyes szónok, pamfletíró, miegymás. Az ilyenek aztán általában több lovon ültek, és be tudtak épülni mindenféle mozgalmakba, sőt ott eleve vezető szerepekbe kerülhettek. Látszólag tehát ellentétbe kerülhettek antarchizmusukkal, mert valamilyen balos diktatúrát képviseltek. Csakhogy ez nem ellentét, mert az antarchia nem általában a kőkemény diktatorikusság ellen van, hanem a tradicionális rend, a monarchikusság ellen. Ilyen értelemben tehát az anarchista, jobban mondva antarchista egyben pszeudarchista is, mert olyan „rendet” (diktatúrát, konstitucionális ezt-azt) is képvisel alkalomadtán, ami álrend. A lényeg, hogy _ne igazi rendet_ képviseljen, ettől anarchista.

És ettől álmonarchia a démonok monarchiája is (valójában tehát nem monarchia, legfeljebb banda).

Alfőmérnök 2012.10.08. 16:11:33

@elGabor: "egy olyan jobboldali hagyományt akarnak meghonosítani, ami itthon soha nem létezett "

Ez a jobboldali hagyomány Békésnél az amcsi neokonzervativizmus, amit ha honosítanának, baller dolog lenne belőle. Persze tagadja, hogy ő ezt akarja honosítani, de hazudik. Neki az tetszene ha itthon az lenne a fő ideológia.
Nyilván fel lehet vetni olyan kérdéseket, hogy a magyar-e a legjobb nép, stb. Mondjuk azt, hogy a magyar lenne a legjobb nép, komolyan csak kevesen gondolják, többnyire inkább azt gondolják, hogy nem rosszabb, mint a többi. De azon vitatkozni, hogy a magyar nők a legszebbek-e, elég nagy lúzerség. Tele van a szövege bolsis csúsztatásokkal. Láttam, hogy hogyan kommentelt anno a konzervatoriumon, szóval nem csak ebből az interjúból gondolom, hogy egy patkány.
Megadja is ebbe a brancsba tartozik, de ő csak szimplán egy eminens hülyegyerek.

Tündér_Lala 2012.10.08. 16:21:51

@Loxon: Értem. Behatóan nem foglalkztam velük, hogy mit gondolnak, mert az (számomra) egyértelmű így is, hogy az baromság vsgy gazemberség amit képviselnek.(Természetesen szokás szerint leöntve nagy humanisa mázzal).
Engem az érdekel, hogy hogyan lehet az embereknek jobb, könnyebb és tevékeny, hasznos életük, esetleg fenntartható módon. Mi az ami efelé viszi a világot és mi az ami nem. (Ma nem túl sok jót lehet elmondani erről.) Azt gondolom ez az ami fontos.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 16:25:57

@jose maria padilla: és ezért volt jobb Kádár alatt?
A nép szereti a kutyáját oda szaratni, ahol tudja, ott recskázni a közparkban,ahol szép a fű. Kádár alatt sem volt más, most sem. Lehetne behajtási engedélyt kérni a gyalogosoktól a Belvárosban is, talán maga sem kapná meg, de a nép ragaszkodik ehhez a szabadságához. Így az elit hagyta ott a Belvárost, legfeljebb bemegy egy-egy szafari kirándulásra.

osborne 2012.10.08. 16:26:11

Ez nem maradhat elveszve: 'Nem, marxista vagyok, és maradok is.' TGM :)

via jobbklikk.hu/index.php?Cikk=772

S=klogW 2012.10.08. 16:41:54

@osborne: közben meg szkruton keresztapa náluk?

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.08. 16:50:34

@Loxon: Legalább az első, a magyaróvári nem volt élclap. Majd kifejtem, szerintem miért nem tréfa a dolog. Egyébként, amikor a sajtótörténeti monográfia megjelent, akkoriban az állami tankönyvkiadó adott ki ilyen antológiát:

www.szabadgondolkodo.hu/irodalom/istenek.php

Emberek és istenek...

Szöveggyüjtemény az ateista és antiklerikális irodalomból

Tankönyvkiadó, 1966.

Természetesen benne van pl. Carducci "Himnusz a sátánhoz c. verse is, ami magyar költőket is ihletett.

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.08. 17:20:48

@Tehetetlen Dodó: A Jászi Oszkár típusúakban csak a patriotizmus ég túl kis lánggal, a Károlyi Mihály félék viszont nettó hazaárulók.

@elGabor: Bajnai és az egyik SZDSZ utód - összenő, ami összetartozik. A sötétzöldek ettől függetlneül idióták, mert ők is a monomániások.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 17:34:06

@ArmaGedeon: Nahát ez a könyv, nem semmi! Szent kacaj fogott el az előszó és tartalomjegyzék olvastán. Következő kontrarevolucionárius könyvégetésünk főhelyére kerül majd. Köszönet.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 17:38:01

@osborne: Nem rossz és érdekes interjú, minden ördögi zavarossága ellenére van benne jelentékeny mérvű humor is.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 18:28:08

@ArmaGedeon: Marha jó: az Isteni színjáték mint ateista mű.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 18:31:55

@ArmaGedeon: @Tehetetlen Dodó: Meg az Ember tragédiája, hehehe.

Ezek idióták. Szegény jobb sorsra érdemes Lengyel Dénes egy ilyen szeméthez adta a nevét.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 18:34:25

@Tehetetlen Dodó: Ajkadra ne fagyjon a röhögés... Dante "vakoló" volt.
Loxon könyvégetésén a megidézett művek nem kis részét is el lehet égetni jelképesen, az antológia nem olyan nagyon önkényes.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 18:37:18

@Arma Gedeon2: Már megint kezdi a nominalizust, drága Gedeon. Dante a tradicionális szellemiség egyik kiemelkedő vonatkoztatási pontja. Messze nem „vakoló” szellemiségű, végtelenül pozitív auktor. Mondjuk Dante után már csak Jézus Krisztusról kellene kideríteni, hogy vakoló volt, hiszen az ács (építőmester) fia volt, tehát...

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 18:38:43

@Tehetetlen Dodó: Az Ember Tragédiája azért nem annyira képtelen dolog egy ilyen felsorolásban, mint Dante, bár azért nevetséges.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 18:41:18

@Tehetetlen Dodó: @Arma Gedeon2: Egyébként nem ismerem a könyvet, de gyanítom, hogy a Pokolból idéznek. :-))

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 18:43:34

@Arma Gedeon2: Az antológia nagyon is önkényes, legalábbis a tartalomjegyzéket átfutva úgy tűnik. A tényleg ateista írók mellett,mint Voltaire vagy France beleszuszakoltak egy csomó olyat, ahol kínkeserves módon kellett összeszedniük az istenes versek mellett istenteleneket, vagy komplett művekből kellett kivagdosniuk olyan részleteket, amelyek alátámasztják a gyűjtemény erőltetett koncepcióját. Például Adytól is A papok istenét rakták be, véletlenül se az Úr érkezését. És még sorolhatnám, de meghagyom Loxonnak, hátha rittyent belőle valami rendes dolgot, tisztességes ellenforradalmári alapon.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 18:44:34

@Tehetetlen Dodó: Nem tudom, hogy Lengyel Dénes jobb sorsra érdemes-e. A "Magyar Mitológia" a többihez hasonlóan vakoló projekt, a kuruc sztorikkal együtt.
Egy érdekes összefüggés, már emlegettem, hogy Ossziántól a Kalevalán át Aranyig mindenki keresztényellenes őstörténetet hamisított, Benedek Elek népmeséket, Thaly kurucnótákat és a cél a rombolás volt, annak szolgálatába álljtani őszinte, najv hazafiakat.

Ipolyi Arnold, a Magyar Mitológia szerzője kivel került kapcsolatba és miért:

hu.wikipedia.org/wiki/Cz%C3%A9h_S%C3%A1ndor

"Czéh Sándor"

Czéh volt Höchell Ármin idézett lapja, "Az emancipált Sátán mint a szabadság és az egyenlőség, az igazság és az igazságosság apostola. A nép és barátai politikai havilapja." kiadója Magyaróváron.

"Népkönyveit gazdagon illusztrálta, és az egész országban terjesztette. Később kapcsolatba került Ipolyi Arnolddal, aki népmese gyűjteménye számára kiadványokat rendelt Czéhtől."

Nocsak, nocsak, egy Magyar Mitológiát szerkesztő szerző (hihetetlen, de katolikus főpap...) "népmese" gyűjteményéhez egy sátánista kiadó népkönyveiből gyűjt, nem Józsi bácsiktól és Mari néniktől a kukoricafosztás idején... Később Benedek Eleket is azzal vádolták, hogy "magyar népmese" címen nyugati vakolósztorikat ad ki.

Tehát a NÉPMESE e vakolók számára olyasmi, amit ők a népNEK mesélnek...

A kör bezárult, Isten-ellenes antológiát és magyar , kuruc "népmondák" gyűjteményét szerkeszteni egy személyben nem meglepő, hanem logikus...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 18:46:03

@Loxon: Hagyjuk, ez kb. a Hamvas-vita köztünk. Ha Hamvas OK, Dante is az, meg Pico is. Nekem nem.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 18:51:42

@Arma Gedeon2: "Nem tudom, hogy Lengyel Dénes jobb sorsra érdemes-e. A "Magyar Mitológia" a többihez hasonlóan vakoló projekt, a kuruc sztorikkal együtt."

Hehehe, amint elküldtem, már rájöttem, hogy ez lesz a válaszod - és lehet, hogy igazad is van, nekem is már csak annyi rémlett Lengyelről, hogy egy rakás könyve volt a magyar mondakincs tárgyában.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 19:00:46

@Tehetetlen Dodó: Nem ismerem a könyvet, így csak elképzeléseim vannak tapasztalatok alapján. Egyértelmű, hogy „ateista érvekként” olyan részleteket idézhettek, ahol a szerzők bizonyos szereplőik szájába adnak alapvetően művük egésze szempontjából negatív horderejű, de az embert megkísértő elmélkedéseket. Ilyet bőven találni bármely többszereplős műben.

Ezen kívül, amire nagyobb az esély, bizonyos részleteket „antiklerikalizmusként” vonhattak be. Ilyenből lehet a több a furcsállt szerzők esetében. Bizonyos egyházi emberek vagy azok viselt dolgainak (korántsem ateista) kritikája.

@Arma Gedeon2: Hát, ahogy gondolja. Vitatkozni valóban csak akkor érdemes, ha az alapvető dolgokban egyébként egyetértünk. Ezek pedig (pl. Dante, Pico vagy Hamvas in extremis pozitív — noha nyilván nem fenntartások nélküli — megítélése) számomra alapvető dolgok.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 19:08:57

@Loxon: Én is csak a tartalomjegyzéket olvastam, ebből vontam le hasonló következtetéseket.
Nem hiszem, hogy nagyot tévednénk...

osborne 2012.10.08. 19:10:39

@S=klogW: Az a gyanúm már RG sem emlékszik mikor és miért mondott anno igent.

@Loxon: Trú.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.08. 19:11:20

@Tehetetlen Dodó: @Arma Gedeon2: Lengyel Dénes a Kossuth Lajos öröksége c. „mondagyűjtemény” szerzője is, mint ahogy szabadkőműves jellegű munkásságával a kuruc mondákat is terjesztette.

moly.hu/konyvek/lengyel-denes-kossuth-lajos-oroksege

Sebastian Knight 2012.10.08. 19:14:31

@Alfőmérnök:

Ergé giccses konzervatív köntösbe bújt elempés.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 19:44:50

@Loxon: Még egy:
"A szépirodalmi szövegek megszakítatlan közlése nem látszott célszerűnek".
Naná, még nem az jönne ki belőlük, amit szeretnének.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.08. 19:48:05

@tölgy: összekever dolgokat. kádárról és népéről ottan nem beszéltem. csak arról, hogy mondjuk rogán esetében talán nem helyes, ha egy magát jobboldalinak nevező polgármester nem engedi be a kerületbe százával a csavargókat, ha azokat a környező kerületek keményebb rendtartása elüldözi. és nem engedélyezi ottan a kutyaszaratást, ahol a főváros tiltja azt. ugyanis kijelölt helyek vannak erre, ahol nincs kijelölés, ottan tilos. egy jobboldali polgármester tartson jogszerű rendet. ja! és nem szervez -természetesen idegen városrészekből érkező- sportrajongó tahók részére többhetes kivetítős sörfesztivált egy exkluzív helyszínre. csak ennyiről van szó, szívem.

Tündér_Lala 2012.10.08. 20:04:17

Az LMP arca mostanában - a volt szdsz közeli - Karácsony.

Alfőmérnök 2012.10.08. 20:05:20

@Loxon: Erasmus mint ateista szerző is érdekes lehet.

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 20:07:36

@Alfőmérnök: Ne elégedetlenkedj: látod, Prohászkát meg Bangha Bélát kifelejtették.

Sebastian Knight 2012.10.08. 20:22:01

@elGabor:

"Már nem kényszer, csak lehetőség az Európai Unióval és a Nemzetközi Valutaalappal kötendő hitelmegállapodás: hazánk e nélkül is finanszírozni tudja lejáró adósságait. Az IMF-től való tavaly novemberi segítségkérés óta folytatott húzd meg, ereszd meg játszma mostanra elérte célját. Már nem az a kérdés, hogy mikor vagy hogyan állapodik meg a kormány a valutaalappal. Hanem az: egyáltalán mi oka lenne megállapodni?"

hetivalasz.hu/uzlet/penz-all-a-hazhoz-55391/

BZ1975 2012.10.08. 20:31:09

@Loxon: tessék Petőfi Sándor és a gyilkos robotok - a jövőből c. képregény:

random-magazin.blog.hu/2012/03/16/petofi_sandor_es_a_gyilkos_robotok

BZ1975 2012.10.08. 20:33:59

@Tehetetlen Dodó: gyerekkoromban nagyon szerettem a mondafeldolgozasait. nemreg olvasva, olyan stilusban irta a mondakat, mind egy 6. osztalyos.

Sebastian Knight 2012.10.08. 20:34:49

@ tölgy 2012.10.06. 16:39:29

"Szabadságharcos hagyományai miatt talán a magyar a legnehezebben kormányozható nemzet - idézte Orbán Viktor miniszterelnököt internetes kiadásában a The Weely Standard című amerikai neokonzervatív magazin."

hetivalasz.hu/itthon/lapelozeteskent-jelent-meg-az-iras-55583/

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.08. 20:56:55

@jose maria padilla: Mit pattog őrmester? Mégis, mit várt a bűnös várostól?

Tehetetlen Dodó 2012.10.08. 20:57:34

@BZ1975: Az ember sokszor csalódik, ha pár évtized után előszed valami olvasmányt. Én is már nagyon rég olvastam Lengyelt, meg akkoriban még a Komjáthy-féle magyar mondákat. Ezeket vagy 30 éve nem vettem a kezembe, ott porosodnak a polcokon. Viszont a múltkor, valamit keresvén, elővettem egy Lipták-féle gyűjteményt - ő jól ír, mai szememmel is.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.08. 21:16:05

@Arma Gedeon2: Jól olvasom, hogy tót vagy? És te zsidózol engem?:-DD

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.08. 21:23:25

@tölgy: Jogos. Szoci abban az értelemben, ahogy Feri és Gordon is, vagyis formálisan nem a maradékpárt részeként.

@Sebastian Knight: Akkor elég hamar megjött a lófej.

osborne 2012.10.08. 21:33:49

@Sebastian Knight: Már csak a Pojáca hiányzott a demokrata kosárból:

A Milla többet árt, mint használ, mert utcára viszi az embereket és hamis illúziókat épít....(Bajnai Gordonnak azt _tanácsolta_, próbálja meg összefogni az ellenzéket és ne csak legitimálja a Milla rendezvényét.)

atv.hu/cikk/20121008_gyurcsany_a_milla_tobbet_art_mint_hasznal

eN 2012.10.08. 21:43:01

@jose maria padilla: tsak hogy mi is érccsük: az ekszkluzív hejjszín az a szovjet emlékmű, az amcsi követséget körülvevő tankcsapda és az évek óta elhagyott, omladozó volt mtv székház közötti terület?

eN 2012.10.08. 21:47:28

@Sebastian Knight: bejött a török módszer. szép menet volt, gratula Vikinek (vagy Gyurinak).

Alfőmérnök 2012.10.08. 22:02:10

@Sebastian Knight: Én ezt túlzásnak érzem. Konzerv családból származó, Pestre kényszeresen beilleszkedni akaró vidéki srác. Újságíró.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 22:20:21

@Oleg_Mashkowiak: Na tessék, a zsidó még olvasni se tud... :-)
Nem vagyok tót. Ellenben tudtommal szlovákok is szoktak zsidózni.

tewton 2012.10.08. 22:28:50

@Loxon:
naná, már a sötét középkor is tele van "antiklerikalista" szövegekkel. kilószámra lehetne idézni amolyan versbe szedett szocis pampogásokat a rosszfej gazdag főpapokról, akik a pénzre hajtanak, a kövér szerzetesekről stb. talán még szt. ferencet is beidéznék némi antiklerikalizmusért :)

persze _azok_ a szerzők úgy moralizáltak és kritizáltak, hogy az egyház tagjai és hívei voltak. az azért nem olyan, mintha gépesi (geb. grűnbaum) salamon, a világforradalom "mindegy, korábban milyen vallású" közkatonája és propagandistája kritizál valamit kívülállóként.

tewton 2012.10.08. 22:35:46

@BZ1975:
rosszul van megrajzolva, petőfiu a valóságban az elpusztítós robotokkal volt, nem ellenük!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 23:01:58

@Loxon: Elnézést, de akkor, ha szabad, egy picit akasztanám a hóhért! :-)

"@abandi: „Amit maga mond az ojrópai lázongásokról, az igaz lehet, de itthon nem.” — mondja Armának.

Mindenhol igen, de itt aztán nem. De miért nem? Mindennek ugyanaz volt a háttere, ugyanazok a kapcsolatok, módszerek stb. Akkor miért? Csak azért, mert magyarul beszéltek? "

Szóval mindenki rosszfiú és rosszul van álbeavatva álokkult maszlagokba, aki pl. a kurucokat szereti, isteníti és a labancokat szidja, meg hazaárulózza, az egyetlen kivétel a mi kedves H. Bélánk, mert ő a miénk, mert ő tradicionista.
Mindenki igen, de ő aztán nem. Az ő kurucdicsőítésének és labancgyalázásának ugyanaz volt a háttere, ugyanazok a kapcsolatok, módszerek stb. Akkor miért? Csak azért, mert tanította László Andrást? :-)
Pico programja meg egyenesen elvezet pl. Marxig, Petőfiig.

De ne vitassuk, ezt majd apránként érleld magadban...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.08. 23:03:12

@tewton: igen, igen, de volt autentikus sátánizmus is.

osborne 2012.10.08. 23:03:50

Már csak pár napot kell aludni és kiderül Nádas kap birodalmi Nóbelt v. sem.

Addig még lehet, hogy tevevanegypupu is visszatér :)

Bell & Sebastian 2012.10.08. 23:18:42

@tewton: Persze, beléptek a Pártba, hogy építő kritikájukkal segítsék a megújulást. Vagy hogy ne ugorjon a jogsi ittas vezetésért.

Bell & Sebastian 2012.10.08. 23:26:52

@Oleg_Mashkowiak: A feladvány LNKO* -ja az, hogy közösen utálhatják a cigókat. Vagy a pestieket / pesti cigókat.

*legnagyobb közös osztó

picur3ka 2012.10.09. 00:24:41

@elGabor:

En is eszrevettem, hogy Stumpfot nem talalom. Azt hittem, tevedek.

Sebastian Knight 2012.10.09. 00:28:06

Orbán "szerint ugyanakkor elmaradásban is van a kabinet, ugyanis az alsóközéposztálynak egyelőre nem tudtak kitörési lehetőséget biztosítani, holott a politikai stabilitást csak egy széles középosztályra építve lehet megőrizni, >a nincstelenekre és a milliárdosokra építve< ezt nem lehet elérni - fogalmazott, hozzátéve: a következő időszak feladata, hogy a 100-210 ezer forint között kereső alsóközéposztály-belieknek biztosítsanak olyan család-, otthonteremtési és bér-, valamint munkaprogramokat, amelyekkel ezek az emberek szintén azt érezhetik, hogy ők is a nemzet fő erőihez tartoznak."

hetivalasz.hu/itthon/nem-elhetunk-tovabb-ugy-ahogy-eddig-eltunk-55603

picur3ka 2012.10.09. 00:46:29

@Oleg_Mashkowiak:

Nezze, nem erti:

"A hivatalos nyelv a nép nyelve."

Nem az, errol probaltam irni. A szicialistak, csak pelda volt.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 01:15:23

@Arma Gedeon2: Semmiféle „hóhért” ezzel nem akaszt. Ez egy komplett hülyesége Hamvassal kapcsolatban. H. egyáltalán nem volt sem szabadkőműves, sem „labancgyalázó”. Ezek a jelzők rá annyira nem igazak, mintha a kismadárra az ágon azt mondaná, hogy sátánista, mert van rajta egy fekete csík.

Hamvasnak volt egy rossz korszaka, szerencsére magától észhez tért és felhagyott azzal a botorsággal, hogy majd ő megszellemíti a marxizmust (kb. ilyen elképzelései voltak). Őszintén szólva ezen korszakának nyilvánvaló groteszksége miatt nem is lehet haragudni rá, kb. úgy állt rajta a kommunista párttagság, mint tehénen a gatya.

Hamvas végletesen tiszta ember volt, és mint ilyennek, a naivitás volt a legnagyobb hibája. Csupa jót feltételezett az emberekről, miközben legtöbbször (nem mindig) helyes fenomenológiáját adta az aljasságnak. Míg teoretikusan tisztában volt mindennel, szerintem a gyakorlatban nem tudta elképzelni, hogy aljasság tényleg létezik. Csak magában kereste. Persze azért rendre megtapasztalta, de mivel számára lehetetlen, logikátlan volt, mindig hitt abban, hogy végsősoron mások számára is az. Ha lehet így mondani, Hamvas legnagyobb hibája pont az volt, amit maga sosem kérne számon: a levedletlen moralizmusa.

Pico della Mirandola bizonyos szempontból Ficinonál is kiválóbb, más szempontokból meg Ficinonál kevésbé kiváló szellem volt (Dante összességében mindkettejüknél nagyobb volt). Ők ketten kétségtelenül a reneszánsznak ahhoz a vonulatához tartoznak, amelyik nem egyértelműen negatív, nem a szekularizmus irányába hat, noha mint szinte mindent, ki lehet forgatni őket ebbe az irányba (vö. a Lengyel Dénes-féle kötet idézeteivel...). Mint platonista és hermetista nyilvánvalóan Pico is kapcsolódott azokhoz a témákhoz, amelyeket a szabadkőművesség később egyszerűen laicizált és kiforgatott, de ez nem hiba, sőt erény.

Petőfi idegbajos forradalmi hibbantériája, és Marx sötét démonisága teljes mértékben levezethetetlen belőlük, mint tematikusan, mind karakter tekintetében. (Őszintén szólva nem is értem, hogy merült fel egyáltalán a levezetés lehetségessége.)

A jó meg a rossz, a tiszteletreméltó és a tiszteletre nem méltó, a nagy és a jelentéktelen határai nem a gnosztikus/agnosztikus faktor mentén húzódnak, még csak nem is olyan nominális kérdések mentén, hogy valaki beható ismerettel rendelkezett-e a szabadkőművességről, rózsakeresztességről (stb.) vagy sem. Ezek névlegességek, amelyek néha rámutatnak valamire és súlyozott jelentőséggel bírnak, máskor nem rendezhetők el egy egyszerű képlet formájában. (Hasonlóan egyébként ahhoz, ahogyan az asztrológiában a Nap és néhány „belső” planéta együttállása nem mindig ugyanazt jelenti. Például a Nap nem csak kiemelhet minőségeket, hanem „el is égethet” [combustio].)

atlantisotetseg 2012.10.09. 02:04:14

@tölgy: Úgy tortent ahogy jósoltam: Csavez nyert, az oligarchikus cionista ellenfele veszített. Ez a Scheiring egy hülye, azon csodálkozik, hogy a tökéletesen zs magyar baloldal miért nem konfrontálja zs pénz világot?

atlantisotetseg 2012.10.09. 03:27:32

Elnök választás Venezuelában, egy majdnem 100%-an katolikus országban.

Henrique Capriles volt Csavez ellenfele. Capriles apja "kikeresztelkedett" szefardi zsido,aki gennyesre kereste magát Venezuelában, anya aszkenazi zsido. A szülök úgy határoztak, hogy a gyerekeiket a katolikus hit szerint nevelik, ameddig azok nem nőnek fől, aztán majd, mint felnőttek, maguk határozzák a vallásukat.

Micsoda szerencse! Fiatal Henrique izzó katolikus lett. Kijelentette, hogy Jézus Krisztus az ő legnagyobb hőse.

en.wikipedia.org/wiki/Henrique_Capriles_Radonski

Capriles was born in Caracas on 11 July 1972.[9] His father, Henrique Capriles García, was a Catholic of Sephardi Jewish ancestry[10] from Curaçao; his greatgrandfather, Elías Capriles, was born in Curaçao in 1850.[11] Capriles García was a successful businessman, and in the 1950s helped launch Kraft Foods' entry into Venezuela by inviting the vice-president of its Nabisco subsidiary and persuading him to do business there.[12] Capriles' mother was born in Venezuela to Ashkenazi Jewish immigrants from Russia and Poland who had left Europe during World War II; his grandmother's mother and father were murdered in the Treblinka extermination camp.[13][14] His mother's mother, Lili Bochenek de Radonski, spent 20 months in the Warsaw Ghetto.[15] His mother's father, Andrés Radonski, was an engineer active in the cinema business in Poland, who after emigrating to Venezuela in 1947 opened his first cinema in Puerto La Cruz.[15][16] The company "Circuito Radonski" merged into Cinex in 1998.

Capriles describes himself as a "fervent Catholic", having become more spiritual while imprisoned in 2004.[17][18] In an interview in the runup to the 2008 gubernatorial elections, he said that his greatest hero in history was Jesus Christ.[19] In 2012 Capriles explained that his father, Henrique Capriles García, was Catholic—Capriles García had inherited the faith from his mother, Laura—while his (Capriles Radonski's) mother was Jewish. Capriles' parents agreed to educate their children in the Catholic faith until they were old enough to decide for themselves. Capriles said his faith had developed over the years, but that his time in prison in 2004 had "brought him much closer to God".[20]

atlantisotetseg 2012.10.09. 03:56:40

@biboldó: Magyar nyelvű zsidók figyelmére méltó dolgot találtam az internetten. Aszkenazi zsidóság sokkal hajlamosabb a mell es méh rákra mint az átlag lakosság. Négyszeresen vagy esetleg huszonháromszorosan nagyobb a rizikó a zsidóknál. Ezek a betegségek nincsenek beleszámolva az aszkenazi zsidók 19 genetikai betegségeik köze.

Szóval, ijesztő a zsido genetika.

www.genetichealth.com/brov_gen_dis_in_ashk_jews.shtml

In addition, recent studies have shown that people of Ashkenazi Jewish descent may be at greater risk for breast and ovarian cancer than the general population. In 1995, scientists from the National Institutes of Health (NIH) discovered that a particular mutation in the breast cancer gene called BRCA1 was present in one percent of the general Jewish population. In comparison, the percentage of people in the general U.S. population that have any mutation in BRCA1 has been estimated to be between 0.1 to 0.6 percent. A follow up study in 1996 found two additional mutations (one in the BRCA 1 gene and one in another breast cancer gene called BRCA2) to have a greater prevalence in the Ashkenazi Jewish population, bringing the overall risk for carrying one of these three mutations to 2.3 percent.

S=klogW 2012.10.09. 06:15:37

@atlantisotetseg: jaj ne provokálja már szegényt

@Loxon: ezt a szintet én már csak figyelem, de egy kérdésem lenne: a reneszánsz trendi értelmisége mennyire volt véleményterrorista? mennyire kellett a reneszánsz forradalmiságától eltérően gondolkodóknak mégis igazodniuk? érdekes, hogy az állítólag elnyomó középkori egyházi hatalom mellett is mára a trecentotol cinquecentoig inkább lázadók munkásságát ismerheti jól a közvélemény
savonarola? ő a kor komcsivá vedlő nyilasa?

S=klogW 2012.10.09. 06:48:28

fényünnepek

de.wikipedia.org/wiki/Lichterfest

érdekes, hogy rengeteg a német és néhány kivétellel többségük 2000ben vagy az után indult "hagyomány"

S=klogW 2012.10.09. 06:56:51

@S=klogW: épp a nagyobb városok fényünnepei újabb keletűek

Das Lichtfest Leipzig ist eine seit 2009
Die Lichtströme sind eine Ausstellung und ein Festival zu Medienkunst, Lichtkunst und Lichtdesign in Koblenz. Sie wurden 2011
Die Blaue Nacht ist eine seit dem Jahr 2000 jährlich im Mai stattfindende Kunstaktion in Nürnberg.
Das Festival of Lights (dt. Lichterfest) ist eine Veranstaltung in Berlin. Die erste Veranstaltung fand im Jahr 2004 statt.

(kicsit olyan, mintha lekoppintották volna aug 20át vagy usa júl4ét, miközben nincs valódi történelmi tartalom)

S=klogW 2012.10.09. 07:09:52

na, befűtöttek már?

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.09. 07:23:47

@picur3ka: Te a nép alatt nem tudom mit értesz, de én az egész kultúrát, minden egyes magyart.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.09. 07:32:40

@Bell & Sebastian: Életemben egyszer jártam Kassán. Csak azért mentem, mert kíváncsi voltam, tényleg nem szólalnak-e meg magyarul az ottani "magyarok". Meggyőződtem róla, és köszönöm, de nekem egyetlen szlovákiai, magyarul is beszélő tót nem magyar. A tót egy alacsonyabb rendű fajta. Ha arra célzol, hogy egy tóttal együtt fogom szidni a cigókat, akkor azt mondom, ennek kicsi a valószínűsége.

S=klogW 2012.10.09. 07:52:23

@Arma Gedeon2: még a végén én védem meg Olgát: nem olvasom minden kommentjét, de ha zs is, legalább nem hisztizik

Tehetetlen Dodó 2012.10.09. 08:03:42

@osborne: Fletó kétségbe van esve: látja, hogy marhára nem hiányzik senkinek, hogy ő legyen az ellenzék élén a góré.

S=klogW 2012.10.09. 08:15:31

így megy ez kérem:

"2009 május 28-án került megrendezésre egy kávé melletti nem hivatalos megbeszélés Brüsszelben, ahol egy ad-hoc szavazást tartottak a különböző döntéshozó országok az ESS elhelyezéséről. Svédország összesen hét országtól kapott támogatást (Németországtól, Franciaországtól, Lengyelországtól, Dániától, Észtországtól, Lettországtól valamint Norvégiától(nem EU-tag)), Spanyolországot egyedül Portugália támogatta míg Magyarország nem kapott támogatást egy országtól sem, de 17 Eu-s ország nem volt jelen a kávéházban, amelyek közül sok ország(Románia, Szlovákia, Csehország, Ausztria, és a magyar kormányváltás óta már Lengyelország , Németország , és Franciaország)is a magyar helyszínt, Debrecent támogatja . Olaszország és Svájc nem szavazott, hanem a győztes támogatását ígérték, továbbá az Egyesült Királyság sem adott le szavazatot egy jelöltre sem. A szavazás csak informális volt, így a szerződések megkötése és a részletek kidodolgozása csak később történik meg."

hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Neutronkutat%C3%B3_K%C3%B6zpont

a szócikknél angol nyelvű változatában is említik ezt a májusi időpontot a sztori nélkül, hivatkozás is van hozzá, de a hivatkozás url-je már nem elérhető

S=klogW 2012.10.09. 08:21:35

@S=klogW: megvan:
ess-scandinavia.eu/news/36-press-releases/249-clear-support-for-ess-in-sweden-a-great-step-for-european-science

ha tényleg kávéházi döntés volt elég pofátlanukl igyekeznek egy öltönyös-molinós fotóval a hivatalosság hangulatát megteremteni

S=klogW 2012.10.09. 08:25:57

@Tehetetlen Dodó: éjjel az asszony melegíti? :)

S=klogW 2012.10.09. 09:17:21

@Tehetetlen Dodó: csak télen fekszik az asszony mellé? :) naptári vagy csillagászati télen?

Tehetetlen Dodó 2012.10.09. 09:42:13

@S=klogW: Aki kíváncsi, hamar megöregszik.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 09:43:34

@S=klogW: Persze, hogy nem, egy nagy hiszti nevezi magát Olegnek. Nem a farok csóválja a kutyát...

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 09:45:25

@atlantisotetseg: "Aszkenazi zsidóság sokkal hajlamosabb a mell es méh rákra mint az átlag lakosság. Négyszeresen vagy esetleg huszonháromszorosan nagyobb a rizikó a zsidóknál. Ezek a betegségek nincsenek beleszámolva az aszkenazi zsidók 19 genetikai betegségeik köze.

Szóval, ijesztő a zsido genetika."

Ijesztő, itt a magyarázat:

"Gershom Scholem*, a Kabbalista mozgalmak nagy szakértője szerint a frankizmus fontos eleme a Mitcvah ha Ba'ah ba Averah, vagyis a bűn szentségének koncepciója. A Kabbalista zsidó messianizmus fontos eleme volt a megváltás a bűnök által nézet, miszerint a fokozottan bűnös életbe való elmerülés felgyorsítja a messiás eljövetelét. A frankisták jellegzetes módon ezt elsősorban a szexuális orgiáikon és kicsapongásaikon keresztül próbálták megvalósítani. Gyakori volt köztük a családon belüli szexuális viszony fenntartása és a vérfertőzés. Leginkább mégis a rituális orgiáikról váltak hírhedtté. Ez a fajta zoharista szexuális mágia egy évszázaddal később széleskörűbb befogadást nyert az olyan személyiségeknek köszönhetően, mint P.B. Randolph, Max Theon és Aleister Crowley, de a modern pszichológia "tudományát" kidolgozó Freudra és Carl Joungra is hatással volt. "

Jó a folytatás is:

"Jacob Frank a vallási nihilizmus és az anarchizmus keverékét hirdette, szerinte ugyanis egyedül a társadalmak teljes megdöntése mentheti meg az emberiséget. Annak ellenére, hogy a frankisták vallási felekezetnek számítottak, eredeti céljuk "minden vallás és hitrendszer abszolút megdöntése" volt. Ahogy az Internacionálé fogalmazza: "A múltat végképp eltörölni." Itt nem csupán idealizmusról van szó, sokkal inkább egy eszelős sátáni meggyőződésről, ami abból is látható, hogy hitük szerint csak "egy mindent elsöprő és mindent megdöntő forradalom után lehetséges egy új világot felépíteni." Gershom Scholem a Kabbala és szimbólumai című könyvében mindezt így fogalmazza meg:

"Annak ellenére, hogy a frankisták külsőségekben vallásosak voltak, minden vallás és pozitív hitrendszer felszámolását tűzték ki célul, és egy olyan forradalmat álmodtak meg, ami egyetlen csapással eltörli a múltat, hogy aztán egy teljesen új világot építhessenek fel. Frank számára az anarchikus rombolás a luciferi ragyogást, azaz az 'élet' kifejezés minden pozitív értelmezését és teljes színezetét jelentette." "

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 09:53:01

@ArmaGedeon: "Annak ellenére, hogy a frankisták külsőségekben vallásosak voltak, minden vallás és pozitív hitrendszer felszámolását tűzték ki célul, és egy olyan forradalmat álmodtak meg, ami egyetlen csapással eltörli a múltat, hogy aztán egy teljesen új világot építhessenek fel. Frank számára az anarchikus rombolás a luciferi ragyogást, azaz az 'élet' kifejezés minden pozitív értelmezését és teljes színezetét jelentette."

Nagy idők. Beteljesült az Írás
Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentőn lakol.
Régi szentek
Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Uj dicső szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!

Petőfi Szandor LaVey

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 10:07:15

@ArmaGedeon: A frankisták "egy olyan forradalmat álmodtak meg, ami egyetlen csapással eltörli a múltat, hogy aztán egy teljesen új világot építhessenek fel."

"1837-ben, A két királyné írásával azonos időben szerveződött ötvenöt fiatal író részvételével az Ifjú Magyarország, amelynek élén Kazinczy Gábor és Erdélyi János állt. A Pozsonyt megjárt Kazinczy Gábor megismerkedett a radikális polgári eszmékkel, köztük az Ifjú Németország gondolataival, és társaival együtt élénk részt kértek a „forradalmi ellenzék”, mint a rendőri besúgók nevezték őket, kulisszák mögötti harcaiból. Erdélyi 1837 októberében így fogalmazta meg elképzeléseit Kazinczyhoz írott levelében: „Tudod, mi egyszerű elemeire szeretnők venni a világot, hogy ujat alkossunk abból, mint férczszabó ócska dolmányból uj mellényt.” Figyelemreméltó, hogymennyire hasonlóan fogalmazott Petőfi Sándor tíz évvel később, 1847. augusztus 17-én Szatmárból Arany Jánosnak küldött levelében, amikor a „Fiatal Magyarország” célkitűzéseiről szólt."

Konkrétan így:

Petőfi most már az Életképek körül igyekszik csoportosítani a "fiatal Magyarország" íróit, "azon fiatal Magyarországét, amely nem akarja a haza kopott bocskorát örökké foltozni, hogy legyen folt hátán folt, hanem tetőtől talpig új ruhába akarja öltöztetni".
"

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 10:08:42

@Arma Gedeon2: @Loxon: Még valami, mert kevertél oda egy újabb etikátlan szálat. (Persze ugye tegeződünk, csak annyira hozzászoktam a magázódáshoz, hogy mindig elfelejtem.) :}

„az egyetlen kivétel a mi kedves H. Bélánk, mert ő a miénk, mert ő tradicionista. [...] Csak azért, mert tanította László Andrást? :-)”

Mármost én Hamvas Bélát, mint ahogy Dantét, Ficino-t és Pico-t is jóval korábban ismertem és „bálványoztam” (ahogy Te mondanád), mint László Andrást. A sorrendet tehát — nem tudom, mire alapozva — megfordítottad. László Andrást úgy ismertem meg, hogy akkor már minden lényeges kérdésben magamtól is ugyanazt az álláspontot alakítottam ki, mint amit Ő tanított. Nem olvastam Nála igazán új dolgokat, és ezt nem a hálátlanság jegyében írom, sokkal inkább (részben) pontosan ezért vagyok Neki hálás.

Hamvastól először a „Közös életrend” c. kötetben szereplő esszéit olvastam, és abban többek közt pont „Az öt géniuszt”. Semmiféle politikai programot nem találtam benne, nagyon kedves és jó könyvnek találom, amivel Hamvas bizonyítja magyarságszeretetét, Magyarország-szeretetét. Ez már csak azért is fontos mű, mert sokan (tipikusan „magyar” módon) azt vetik szemére, hogy „nem magyar dolgokkal foglalkozott”, hanem nyugatiakkal — köztük „labancokkal”, ugye —, keletiekkel stb. (nagyon ostoba vád egyébként, de nagyon jellemző is).

Ficino-val — és rajta keresztül Pico-val is, aki tényszerűen kisebb hatást gyakorolt rám — Botticelli festészete iránti intenzív érdeklődésemen keresztül találkoztam, akinek a festményeit nagyon szerettem és ma is szeretem.

Első névlegesen is tradicionális szerzőm, akivel megismerkedtem — bár akkor még nem realizáltam, hogy van egy ilyen „iskola”, amelybe tudatosan tartozott —, Ananda Kentish Coomaraswamy volt, akinek a „Hinduizmus és buddhizmus” c. rendkívüli tömörségű és szépségű munkáját olvastam.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 10:29:29

@S=klogW: Akkoriban még inkább divatról beszélhetünk, rossz divatról. A „véleményterrorzizmus” még nem alakulhatott ki — az Egyház tekintélye még hatalmas volt —, de persze gyökereiben már jelen volt a humanizmusban.

Savonarola-ról őszintén szólva nincs igazi véleményem, soha nem értettem teljesen és pontosan a szerepét, benyomásra egy meglehetősen zavaros „őrült prófétának” tartom.

S=klogW 2012.10.09. 10:30:59

@ArmaGedeon: "bűnös életbe való elmerülés felgyorsítja a messiás eljövetelét"

gyula pápáról is olvastam ilyen véleményt

"zoharista" - az mi? volt egy olyan halivúdi film, hogy Ne szórakozz Zohannal, zs főszereplővel (mondjuk halivúd mocskában ki nem az)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 10:38:10

@ArmaGedeon: @S=klogW: A „zoharista” itt egy csúsztatás a „Church of God” képviselőjétől, akinek művéből (A Sátán zsinagógája) Gedeon a részletet bemásolta. A Zohárban (Széfer Jecirah) semmiféle szexuális praktikákról nincs szó. Lehet, hogy a frankistáknak voltak ilyenjeik, de azt nem a Zohár könyvéből vették.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 10:43:53

@Loxon: A tréfát vedd tréfának, az viszont nem tréfa, hogy épp az Öt géniuszban Hamvas épp a tipikus szadeszos haladár propagandát harsogja kuruc-labanc ügyben, vagy Párizs-magyar ugar ügyben és hasonlókban.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 10:48:51

@Loxon: nem a COG szerzője csúsztat. Arról van szó, hogy Frank a Zóhár nyelvezetét, annak fogalmait, szófordulatait használta fel rendszeresen írásaiban, nem utolsósorban rejtett tartalmak közlésére, amit csak a Zóhárt ismerő olvasói érthettek meg. Ez nem jelenti azt, hogy Frank nihilizmusa már a Zóhárban mindenestől benne lett volna. A rejtjelezés egyik oka az volt, hogy önmagában a héber, vagy arámi írás nem lett volna elég, mert a katolikus cenzorok műveltebbje tudott héberül, netán arámiul, de általában csak felszínesen, tehát a bonyolult zóhári nyelvezet számukra már feltörhetetlen volt. Legalábbis így gondolta Frank. Ma már nem nehéz megfejteni, mert követői maguk dicsekszenek a rejtett üzenettel, pl. a katolikus egyház belülről meghódjtásának programjával.

Illyés Edith 2012.10.09. 10:49:48

@Loxon: Savonarola: www.laphamsquarterly.org/book-review/trial-by-fire.php?page=all (ha első látogatáskor bejön egy idegesítő feliratkozási doboz, a tetején van a close link).

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 10:53:43

@Loxon: "A Zohárban (Széfer Jecirah)"

Ezt gyorsan írtad, bár a kérdezőnek biztos nem tűnne fel... :-)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 10:58:22

@ArmaGedeon: Igen, gyorsan írtam, Széfer haZohár-t értettem, természetesen. Az asszociatív tévesztés oka a közös széfer-szó közös voltán túl az lehet, hogy ezek a könyvek többé-kevésbé szorosan összetartoznak, és gyakran egy kötetben adták ki őket.

Bell & Sebastian 2012.10.09. 10:58:51

@Oleg_Mashkowiak: Egész népségeket nagyon nehéz utálni, a sztereotípiák kizárólag arra jók, hogy időtakarékosság céljából kihúzzuk a legvalószínűbb fiókot, aztán vagy nyertünk, vagy nem.

A cigány észjárás kiismerhető, az ellen könnyű védekezni. A zsicik a kutyát nem izgatnák, ha el nem leptek volna bizonyos foglalkozásokat, nem segítenék egymást informálisan és az üzleti életbe nem vinnék bele sajátságos felfogásukat a szabadon átverhető gojokról.

Szóval, tótja / cigánya válogatja, de cionékba nehéz luftot rúgni. Valahogyan olyan viszonyban vannak ők a pénzzel, mint az örökbefogadott kamaszgyerek a származásával, ha a vér szava hívja őket, akkor menni kell.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 11:00:08

@ArmaGedeon: „Ez nem jelenti azt, hogy Frank nihilizmusa már a Zóhárban mindenestől benne lett volna.”

Nem jelenti. Tehát a COG szerzője csúsztatott. Ezen nem változtat az, hogy Frank is csúsztatott...

S=klogW 2012.10.09. 11:00:35

@ArmaGedeon: maga se ért mindenhez. majd éreztetik magával a rendelőben ... :-)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 11:03:33

@Illyés Edith: Köszönöm, mihelyt időm lesz rá, elolvasom. Alapvető eseményeket persze ismerek, a prófétálásai mélyebb gyökerét (ha van olyan) nem értem, ha ez a cikk rávilágít ilyenekre, hasznos lesz.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 11:05:54

@ArmaGedeon: Hamvas a legkevésbé sem volt szadeszos. Ez minden, amit mondhatok. Olvasd, talán leesik egyszer.

Más dolog a kurucokat politikailag tolni, és más dolog a kurucos életérzést (mintegy felülről) _másokban_ megérteni és emberileg szeretni tudni. Hasonlóképp más dolog a „magyar ugart” látni és átérezni, és más dolog politikai programot csinálni belőle. Én „Párizst” egyáltalán nem látom Hamvasban, lehet, hogy vak vagyok.

Azon kívül ezek nem csak hogy nem programok, hanem kifejezetten esszék, azon belül is irodalmiak, és még egyszer: kedvesek. Fenomenológiai kísérletek. Hamvas komolyan vette ezt, de ezt már írtam. Különböző látásmódokkal kísérletezett, különböző dolgokba élte bele magát. Semmi sem állt tőle távolabb, mint „eszdéeszes értelmiséginek” lenni.

Illyés Edith 2012.10.09. 11:11:41

@Loxon: A könyvet nem olvastam, csak fent van a listámon. A cikk és más ismertetők alapján úgy tűnik, hogy csak egyéni ambíciók hajtották. Mélyebb jelentést annyiban lehet a prófétálásainak tulajdonítani, amennyiben tökéletesen szintetizálta magában a Zeitgeist-ot és tevékenységével megelőlegezte a későbbi reformáció és ellenreformáció jellegzetességeit.

Viszont Ficino kimondottan az ördög ügynökének tartotta, gondoltam ez érdekes momentum. :)

Illyés Edith 2012.10.09. 11:15:24

@ArmaGedeon: Az esetleg fel sem merül Önben, hogy az ugarozás bizonyos elemei akár igazak is lehetnek? Hogy nem csak negatív értelemben lehet ugarozni? Hogy éppen az ugar az egyik olyan dolog, ami ebben az országban jó és értékes?

www.filmtekercs.hu/hirek/vasarnap-jon-a-nagy-magyar-bajusz

A Magyar Bajusz várhatóan az idei év talán leghumorosabb dokumentumfilmje, mely a kulturális különbségekről, a magyar patriotizmusról, és a férfiasságról szól. A rendező, Lakos Nóra, frissen végzett filmegyetemista, rendező, aki egy újsághírt olvasva talált rá a témára. Melyben ez volt olvasható: „Tragédia, tíz éve német nyeri a magyar bajusz kategóriát a Bajusz Európa Bajnokságon!”

A stáb két éven keresztül követte a 17 fős Magyar Bajusz Társaság tagjait, akik közül végül négy kiemelkedő bajszos vált a film főszereplőjévé. A film a német és a magyar bajuszcsapat felkészülését és magát a bajusz EB-t követi végig. A természetes a fodrászolttal, a hagyományos az új technikai vívmányokkal küzd meg ezen a versenyen. A német versenyzők hetekkel az EB előtt stylist workshopon tanulják a pödrés technikáját, a tökéletes waxolást, a színpadi megjelenés tudományát. Ezzel szemben a magyarok felkészülés gyanánt összejönnek egy tanyán, pálinkáznak és a magyar bajusz hagyományairól értekeznek. Úgy gondolják, a „szőrszobrászkodás” nem férfias dolog, a bajusz az élet természetes része, a magyar bajusz pedig pont olyan, ahogyan azt a magyar ember mindennap hordja. Nem kellhozzá se fésű, se wax.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 11:16:13

@Illyés Edith: Igen, érdekes és beszédes momentum. Savonarolában szerintem is egyéni ambíciók és a Zeitgeist nyilvánulhattak meg (mondom, benyomás, de ezek szerint egyezik). (Egyébként csak a cikkre vállalkoztam, ezek szerint egy recenzió.)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 11:19:03

@Illyés Edith: (Ez a „magyar bajuszozás” nekem pont nem tűnik magyarosnak, de egyébként igaza van abban, hpgy az „ugarozásnak” részigazságai és pozitív elemei is lehetnek.)

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.09. 12:05:55

@Loxon:
megint a hamvas henrik. menjen mán a picsába! tök nyilvánvaló, hogy vakoló és cionista volt. mit gondol miért tolta olyan elánnal a somlót? /a borra gondolok, a hülyék kedvéért mondom/ keverje csak a betűit helyes sorrendbe! ugye megvan: slomó

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 12:08:35

@jose maria padilla: a somlói nem vakoló ital, csak a tények kedvéért.

Bell & Sebastian 2012.10.09. 12:13:36

@Illyés Edith: Az össznémet art -csatorna már sugározta ennek a filmnek a saját gyártású visszáját pár évvel ezelőtt. Érdekes lenne összehasonlítani a kettőt. Semmi sem új a nap alatt, a magyar ugart -gondolom, politikai okokból- hanyagolják a németek, pedig ez korábban egyáltalán nem így volt.

A hun gyökerek mindig is izgatták az úgynevezett kultúrnépek kollektív fantáziáját, ha már akaratlanul kitöltöttük nekik sötétnek nevezett középkorukat pár, felettébb váratlan felbukkanással.

Bell & Sebastian 2012.10.09. 12:16:14

A somlói az jól kenhető édesség.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 12:45:37

@Loxon: nem hüle, hanem egy beszivárgó vakoló, ravaszul dezinformál.

tewton 2012.10.09. 12:53:11

@S=klogW:
ha autentikus német fényünnepet keres, keressen csak rá a zeppelinfeld lichtdom kifejezésekre :)

S=klogW 2012.10.09. 13:17:22

@tewton: haha :) tényleg igaza lesz gedeonnak, hogy mindkét oldalt ugyanaz az erő szervezte

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 13:18:51

@Illyés Edith: Én itt Hamvas Öt géniusza kapcsán emljtettem, ebben H. nem dicséri a Magyar Ugart, Párizzsal egybevetve, hanem az Adys értelemben emlegeti (mármint Párizst, ami kirajzolja kontrasztként az Ugart.

Semmi pozitívat nem látok az Ugar-imázsban, egyrészt, akik használták, azok negatívan értették, másrészt abban a formában nem is létezett, mert ez szadeszes gyűlölködés volt, fogalmuk se volt róla, miről beszélnek, nem ismerték a magyar vidéket, messziről utálták. Ha közelről, annál rosszabb.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.09. 13:19:12

Az értelmiségi mind g*nyó!

Tolja szegény G. Fodor a blogját a gfg.blog.hu-t, azzal a a céllal, hogy a Tranzit fesztiválon felmerült kérdéseket tisztázza az őt megtámadó miniszteriális és megmondóember (exkonzervatóriumos, mandineres) kisp*csökkel. Azok meg rá sem b*sznak. Hagyják, hogy a trollok sz*rják, okádják szét a blogot. Pedig k*rvafix, hogy jó sokat köszönhetnek G. Fodornak, ennek ellenére most lazán elnézik, hogy hogy fő GFG a levében. T*knyok ezek, mindahány!:-(

ü
bbjnick

U.I. Lehet, hogy mégiscsak a Benei volt a legjobb arc ezek között a f*kabajnokok között?!:-D

S=klogW 2012.10.09. 13:27:35

ez a polcz alaine napló nagyon durva

ezt kéne olvastatni az iskolákban hologorrhoea helyett

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 13:42:35

@S=klogW: Látom, hogy ez érzékenyen érintett, nem úgy gondoltam! De magára vessen, aki áltudatlan kérdéssel hülyébbnek tetteti magát, mint amilyen... :-)

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.09. 13:47:02

A Tóth Luca ügy ügy vagy nem ügy? Vannak-e furkálódó libsik, vagy ezek ugyanúgy nem léteznek, mint a neoliberális világrend vagy éppen az IMF követelései^H^H^H^H^H^H^H szakpolitikai ajánlásai. A szabad értékválasztást és a politikai sokszínűséget messzemenően figyelembe vevő fórum, a Delphoi Jósda oldalain több alternatív véleményt is közlünk.

ka-steve.tumblr.com/post/33177055806/barati-vodor-viz-az-lmp-nek
"Nem lehet. Ez a legkeményebb az egészben, hogy sehogy nem lehet cáfolni. Egy olyan állítást, miszerint “Ivády ellopott félmillát, és ti nem rúgtátok ki”, lehetne, azok, akik anno ott voltak, ha rendelkeznek bármiféle bizonyítékokkal, tudhatnák prezentálni, hogy a) Ivády nem lopott; b) lopott, és ki is lett rúgva. De ebben az átlagos választópolgár orra elé kerülő cikkben félszavakkal van utalva valamire bármiféle bizonyíték nélkül és egyből kontextus is van teremtve neki, hogy “Csak azért, mert ő a ‘mienk’, Schiffer és körének megbízható intrikusa?”. Ez csak egy mondat, de máris le van fektetve, hogy Schiffernek van köre, annak vannak intrikusai, ezek között van megbízhatósági skála, ők összetartanak az alapján, hogy “velünk van vagy nincs velünk” és Ivády “velük” volt. És ott van közvetlenül előtte 12 név, akiknél nincs kimondva, hogy ehhez közük volt, azt csak mindannyian értjük. Elméleti szinten sem tudom elképzelni, hogy ezeket hogy lehetne cáfolni.
...
De anonim módon cáfolhatatlan rágalmakat szórni nyilvánosan egy párt nevesített politikusaira, az nagyon-nagyon optimistán értelmezve ostobaság, kicsit realistábban pedig a leghatékonyabb pártamortizáló cselekedet, amit rossz szándékból ki lehet találni. Ha jól tippelem, akkor párt nemkonzervatív politikusai (akárkik is legyenek azok) kábé ugyanannyira gyomorgörcsöt kaptak ettől a levéltől, mint az itt említettek.

Innentől a lehető legjobb kimenetel az az, ha sikerül elérni, hogy csak a pártot amúgyis utálók emlegessék még 20 év múlva is, hogy “de hát tudjuk, hogy ez csak egy önleszalámizó szdsz2.0, ahol a belvárosi liberálisok utálnak minden vidékit” és itt álljon meg. Ennél valószínűbb, hogy ez hirtelen tízszeresére robbantja a véleménykülönbségeket, először a szélsőséges konzik esnek neki bosszúból és önérzetből az általuk liberálisnak gondoltaknak, akik közül elpattan egy párnak az agya és szintén beszól valami okosat, amitől megint visszaütnek és megint, és akkor sikerült elérni, hogy eddigi egyetlen korrupcióba nem keveredett nemfasiszta parlamenti párt teljes tagsága valami önmegsemmisítésre fókuszáljon 2014 és a konstruktív öndefiniálás vagy akár a nézőpontok különbségeinek megbeszélése helyett. Remek."

teadelutan.blog.hu/2012/10/08/level_toth_lucanak
"Kedves "Tóth Luca"!

Elég nagy tévedésben vagy. Felsorolsz egy jó csomó embert, az LMP szimpatikus képviselőit, majd nyilvánosan, névtelenül megvádolod őket azzal, hogy a párt "népies - MDF-utód szárnyának" képzelik magukat, és folyamatosan próbálják ellehetetleníteni a másik, "jóval szerethetőbb oldalt".

Nem, "Luca". Itt ti vagytok azok, akik folyamatosan fúrjátok a másik oldalt, akik folyamatosan szívjátok a fogatokat, hogy az értelmesebbje ellenzi a "demokratikus ellenzék" néven futó bohózatba való bekapcsolódást, akik szeretnétek végre lesüllyedni az SZDSZ szintjére, és bolsevik-náci kategóriákra osztani a magyar társadalmat, ahol ti lehettek a "folyton bántott, belvárosi libsinek csúfolt szegény belvárosi libsik".

Hogy mi van a veszprémi LMP-vel? Ők tartoznának inkább a Jobbikba, azért, mert amikor a Jobbik egy legitim felvonulást tartott Veszprémben, a veszprémi LMP-s képviselők kijelentették, hogy ez ellen felvonulni a feszültség tovább való szítását jelenti (és - ahogy írták - a jobbikos tüntetés is erre jó csak), értelme pedig annyi van, mint a Magyar Narancsnak kéthetente vezércikket írnia a "növekvő antiszemitizmusról"?
Ki illene inkább a Jobbikba? Gerstmár Ferenc, Zelenák Adrián? Ismered egyáltalán őket, beszéltél valaha velük? Mert az úgy könnyű volt, megfogalmaztatni a szóvivőkkel egy elhatárolódást tőlük, Scheiring oldalán meg nácizni vadul, de azt azért bevallhatod, Veszprémben soha életedben nem jártál, nem hogy még szavaztál volna is ott, ahogy például én tettem. És akkor nem a te kis SZDSZ-es álmodra szavaztam, hanem a veszprémiek víziójára, mely akkor még úgy tűnt, az egész pártra jellemző.
(...)"

lehetvelem.blog.hu/2012/10/08/az_lmp_vizben_nem_oldodik_onthetsz_rank_ket_vodorrel_is
"Tóth Luca, hát, akárki is légy, kitettél magadért. Már majdnem elhittem, hogy egy komolyabb vitapartner élt kevéssé korrekt eszközzel, mivel a szóhasználat ("megtesszük a létező legostobább szívességet a viktoriánus rendnek, a maszopnak meg a náciknak") pár kollégámtól ismerős, de ők ennyire nem ostobák. Kedves Luca, szó sincsen hatalmas népi/konzervatív rohamról, mivel az LMP-re nem jellemző, hogy valami agyafúrt kisebbség igyekezne átvenni a párton belül a hatalmat, már csak azért sem, mert erre az Alapszabály megfelelő gátakat tartalmaz.

Nyilvánvaló, hogy írásoddal el akarod távolítani az LMP-től baloldali szavazóit, eléggé aljas módszerrel, "Így került a megyei vezetésbe több olyan figura (Baranya, Veszprém), akinek inkább volna helye a Jobbikban mint itt." Nos, nem definiáltad, miként lehet valaki "jobbikba való", így ezt nevezném buta személyeskedésnek, nem érvnek. Igen, Veszprémben holnap lesz egy provokatív plakáttal megáldott beszélgetés, de attól még, hogy az LMP aggódik a kisebbségpolitikában nem éppen konstruktív szomszédos magyarságpolitika miatt, még nem leszünk jobbikbérencek.
...
Nem igazán értem, miféle "vidéki szárnyról" beszél Luca, amikor ezen sorokat leírja. Egy kisebbség uralmáról, ami a többség szárnycsapásait letöri? Látjuk az LMP nyilatkozataiban, megnyilvánulásaiban, hogy valami sötét középkori ókonzervatív katyvaz ömlene a szánkból?

Vitáink vannak, mert demokraták vagyunk és nem isszuk valami messianisztikus vezető szavait. Szekfű Gyula nem egyszer példázta, hogy demokrácia csak a vitákban van. A vitákon keresztül tökéletesedik a párt értékrendje, és nem hagyjuk, hogy holmi beépített ügynök köpködjön körbe bennünket."

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.09. 13:51:10

@elGabor: Az ügyes egyébként az a kommentelői narratíva, ami úgy próbálja beállítani az ügyet/nemügyet, mintha éppen a Fidesz verné szét/szalámizná az LMP-t. Ehhez asszem ki is jár egy öblös Muhahahahahahaha! :)

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.09. 14:06:59

@bbjnick:
meglepődik? mit műveltek ezek a görények "emlékezetkultúra" ügyben?

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 14:40:45

@elGabor: Szekfű demokrata és lumpos példakép?

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 14:41:19

@ArmaGedeon: Nos az Öt géniuszban Hamvas egyetlen szóval sem említi Párizst. (Nem tudom, egyáltalán olvastad-e a művet.) Leírja viszont e műben az alábbi kulcsfontosságú gondolatmenetet:

„Ha Európában szellemi kaszt alakulására lehetőség nyílna, a közösség tevékenységének négy gyújtópontját meg kellene nemesíteni és ez a kaszt nem ott kezdené, ahol a nem is jóhiszemű dilettánsok kezdik, amikor desperát erőfeszítéssel igyekszenek az embert rábeszélni a munka nagyszerűségére. Ünnep nélkül minden tevékenység értelmetlen. De a romlás mai fokán kollektív áhitat nem képzelhető el.

Amit Guénon sem vett észre, egyedül Nietzsche, de viszont Nietzsche alig helyezett rá súlyt, hogy a történet e végső szakaszában egyáltalán nem osztályharc folyik, különösen nem az az osztályharc, amely az igazságos társadalmi rend megteremtését akarja megvalósítani, hanem a kaszttalanok minden kasztot felőrlő tevékenysége, és ennek célja a társadalomban mindennemű hierarchikus rend megsemmisítése, nemcsak a szocializmus örve alatt egyes népeknél, hanem kivétel nélkül minden világrészen. A kaszttalan oppozícióban áll minden törvényes társadalmi tevékenységgel. A kasztok között levő határokat lebontja, hogy a jellegtelen tömeget realizálni tudja.

A társadalom egysége természetesen nem a kasztok összeolvasztása. Éppen ellenkezőleg, egység csak úgy valósulhat meg, ha minden kaszt éppen olyan szabadon fejtheti ki működését, mint ahogy minden individuum szabadon kifejtheti önmagát. A társadalom nem az elnyomatáson, hanem a közösségben levő minden tulajdonság szabad kibontakozásán nyugszik. Ha csak egyetlen kaszt is hiányzik, a közösség élete szabálytalan és elkerülhetetlenül válságba kerül, mert a közösség egyetlen szervét sem tudja nélkülözni. A kaszttalan aktivitás neve, amely a határokat lerombolja és a jellegtelen tömeget realizálja, forradalom.

Európában ma minden nép forradalomnak köszöni létét. Ezért a kasztok lerombolása állandóan folyik. A forradalom feldúlja a munka, a vásár, a gyűlés és az ünnep törvényességét és azt a felfordulást teremti meg, amely egyedül alkalmas a kaszttalan csőcselék megvalósítására. Ellenforradalom természetesen éppen olyan törvényéllenes kasztrombolás. A törvényes tevékenység négyféle fajtája összekeveredik felismerhetetlen zűrzavarrá, amelynek eredménye az egyre jobban felbomló életrend.

A géniuszok és a nemzetiségek nem fedik egymást. A nemzetiségeket csupán a nacionalizmus tartja fontosnak, a nacionalizmusról pedig tudjuk, hogy politikai jellegű téveszmeként mintegy négyszáz éwel ezelőtt jelent meg Európában és jellegzetes újkori válságtünet. A nacionalizmus azért vált lehetségessé, mert a népek között levő felülről való szellemi egység, vagyis az univerzális állam megbomlott, és azt alulról való egységgel próbálták helyettesíteni. A nacionalitás mikroszocialitás, és parányállamok kialakulásának, ezzel kapcsolatban természetesen az államocskák között levő végnélküli versengésnek és viszálynak, eszeveszett és bornírt nemzeti gőgnek, indokolatlan hencegésnek, botor történethamisításoknak és alaptalan önelégültségnek kedvez. A nemzetiségi államokra épített világ politikai nonsens, mert vásott csínyekre, végül pedig a hatalom bitorlására vezet. A hatalom egyetlen feladata, hogy a szellemnek érvényt szerezzen, a szellem pedig mindig és mindenütt egyetemes, nemzetfölötti és fajfölötti és osztályfölötti.

A géniuszok és a kultúrák, de a géniuszok és az államok és társadalmak és civilizációk sem cserélhetők fel. Olyan összemérhetetlen realitások ezek, amelyek sehol nem fedik egymást, csak a szellemi uralom jegyében az univerzális államban. Ha máskor nem is, a 20. század közepén ez a tény kényszerítő erővel igazolódott, amikor az egymástól elszigetelt és elszigetelhető bármi néven nevezett körök, vallások, nemzetek, osztályok életlehetősége megszűnt. Nem kicsinységük miatt, nem azért, mert gazdasági autarkiájuk megvalósíthatatlan. Mindenekelőtt és -fölött azért, mert az univerzális állam, a szellemi kaszt, vagyis végül a civilizáció megteremtésére alkalmatlanok. Univerzális állam volt a római birodalom és a középkori egyház. Később az univerzalitás jegyében élt, ha maga nem is volt ilyen állam, Bizánc, a spanyol és az angol világbirodalom, végül a Habsburg-monarchia, de mindig olyan állam, ahol a népek és nemzetek, vallások és fajok és osztályok egységben együtt éltek.”

hu.scribd.com/doc/61442625/Az-ot-geniusz

Szerintem ez egészen kristálytisztán világos forradalomellenes, nacionalizmust meghaladó és Habsburg-monarchia igenlő állásfoglalás. Amit Hamvas emellett az Öt géniuszban (bizonyos helyek és embertípusok géniuszának bemutatásánál) néhány bekezdésben (!) tesz, az nem „kuruc propaganda” — már csak a fentiek miatt sem lehet az —, hanem a magyarság bizonyos típusa lelkületének introspektív fenomenológiai leírása, esszéisztikus azonosulás azzal, amit és ahogyan a magyar nép gyakran érez, ami egyfajta magyar néplélek egyik sajátossága. Mindeközben (szintén „belülről”) érzékelteti ennek a kuruc-identitás és -mentalitás mivoltának az alapvetően elhibázott és értelmetlen voltát is, amit mindjárt illusztrálok a vonatkozó szövegrészletekkel is.

Ezen kívül én _igazán nem látom_, hogy hol szerepel a műben az ugar szó vagy a Párizzsal (?) való negatív és dokrtinér összehasonlítgatás. Ezek a szavak sem szerepelnek benne, és a hozzájuk köthető tartalmak sem. Szerintem Te egy más művet olvastál.

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.09. 14:46:43

@tölgy:
legalább maga ne! ne lumposozzon. az olyan, mint a zaporozsecet záporjóskának hívni.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 14:50:05

@Loxon: Olyan 25 éve olvastam nyomtatásban, akkor tetszett is, nem olyan régen meg részleteket az internetről. Bizonyára asszociáltam az Ady-féle Párisz-magyar ugar szembeállításra, de majd kikeresem, hogy miről. A Dunántúl-Alföld szembeálljtás egyértelműen visszaköszönt az első 89 utáni választás esti TV-elemzésén, amikor a szadi-közeli szakértő a kirajzolódó térképet kommentálta, hogy látszik, mik voltak a polgárosodott régiók (szadi) és mik az elmaradottak. (MDF). Nyilvánvalóan Hamvast is olvasták e körökben, ahol így gondolkoztak. Visszaköszönt az Öt géniusz.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 14:52:23

@jose maria padilla: persze, a Somló az Slomó. mi juthat eszébe Köveskálról? Vegye csak a szájára, majd kap Tewtonytól.

osborne 2012.10.09. 14:57:52

@Tehetetlen Dodó: Majd ők befogadják :)

"Nem akarok protokollprogramokat! Vendéglátóinkkal élünk egy-egy napot, velük kelünk, megyünk munkába, ahol tudunk, velük dolgozunk. Alszunk szegénytelepen, alszunk roma vendéglátóinknál, bumlizunk a hajnali vonattal vagy busszal"

www.origo.hu/itthon/20121009-tobbhetes-orszagjarasra-indul-gyurcsany.html

osborne 2012.10.09. 15:07:28

@Persécuté Persécuteur: Ez olyan mintha az ellenzék adta volna fel, direkt.

A konzultációs levelezés is suép tévedés volt idén, jórészük ment a kukába.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 15:08:43

@tölgy: „A Dunántúl-Alföld szembeálljtás egyértelműen visszaköszönt az első 89 utáni választás esti TV-elemzésén, amikor a szadi-közeli szakértő a kirajzolódó térképet kommentálta, hogy látszik, mik voltak a polgárosodott régiók (szadi) és mik az elmaradottak. (MDF). Nyilvánvalóan Hamvast is olvasták e körökben, ahol így gondolkoztak. Visszaköszönt az Öt géniusz.”

Nyilván ez is tréfa akart lenni részedről, mert komolynak eléggé gyenge. :}

Ezek egyébént ősrégi és közhelyszerű szembeállítások, és nyilvánvalóan van alapjuk is, legfeljebb nem úgy értékeljük ezeket az alapokat, mint a szadeszosok. Hamvas sem így értékelte...

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 15:10:30

@ArmaGedeon: @Loxon: Akkor most a főbb kurucsággal kapcsolatos részlet:

„A magyar Felvidék jellegzetes történeti megnyilatkozása a kuruc háború volt, ez a különös, csaknem szektariánus mozgalom, amelyben egyéni hőstettek és melankolikus bujdosás legendává szövődtek és amelyben alig volt realitás. Nem szabadságharc, nem forradalom, nem lázadás, nem felkelés, a kuruc háborúnak tulajdonképpen nem volt határozott célja.

A kuruc primitív individualista és a melankolikus fantaszta és anarchikus vidéki. Maga sem tudja miért, csak úgy felkelt és bánatában csapatokba verődve harcolt. A rongyos gárda, a mezítlábasok gerilla és partizán tevékenysége reménytelen és rendszertelen és véletlen és formátlan. Az északi ember fájdalmas kezdetlegessége sehol sem nyilatkozott meg oly mélyről, mint itt. Csupa búskomorság és képzelődés, alaptalan remény és bujkálás, üldözöttség, irreális vágyak, rossz helyen alkalmazott szenvedély, túlméretezett aktivitás és elhibázott erőfeszítés, amely soha senkiben egy pillanatra sem keltette a győzelem lehetőségének reményét. Mintha az egész fölkelés csak azért történt volna, hogy kudarcba fulladhasson és a kurucok szétszóródva létük reménytelenségére feleszméljenek.”

Eddig a kurucság _alkati jellemzése_, amelyben alig találni valami pozitívat! Aztán:

„A magyar történetben a kuruc háború az egyetlen mozgalom, amely mély költészetet és zenét teremtett. Mintha a magyarságnak ez lett volna a szent háborúja. A nép számára volt ebben az erőfeszítésben valami mélyen nagyszerű így is, hogy legyőzetéssel végződött, de nem vereséggel. Abban, amit a kurucság jelent, az egész magyarság osztatlanul részt vesz, éspedig fenntartás nélkül. Sem a török háborúkban, sem a végvári harcokban, sem a szabadságharcban az, ami a kuruc háborúban élt, nem nyilatkozott meg, a kezdettől fogva reménytelen jó harc a hatalom hallatlan túlerejével szemben, nem a diadalért, de konok és mélabús és makacsul ismétlődő
nemzeti sors, hogy itt vidáman csak az élhet, aki az idegen elnyomókkal szövetkezik népe ellen, de a dicsőség mégis a bujdosóé.”

Bármilyen furcsa, itt sincs értékítélet, Hamvas azt írja, amit a kuruc harcok legendái _a nép számára_ jelentenek, és ahogyan azokat tekintik az „idegen elnyomókkal” szemben. Vö. Metternich korábban idézett sorai az „örök magyar ellenzékiségről” és annak értelmetlenségéről!

„Ahol nincs civilizáció, ott a szellemet az álmodozás jelenti. És az álom tartja vissza attól, hogy a természetbe olvadjon. Az álom azonban nem szilárd létforma. Északnak nincs tartása, nincs iránya, nincs alapja és ezenfelül minderről nem is tud. Ehelyett van benne valami megható ártatlanság és szűziesség, negatív esetekben fejletlenség és korlátoltság. Északon az ember legnagyobb mélysége a naiv rajongás. Ezért Petőfi nem alföldi költő, hanem felvidéki, mert az Alföldért csak rajong. Az alföldi ember az elragadtatott érzelmeknek ezt a meleg és üde zenéjét nem ismeri, a közvetlen önkívületet, amely Petőfi természetlírájának szépsége, különösen ott, ahol az nem szándékolt, hanem önkéntelen. Petőfi lelkesültsége, szerelmi érzékenysége, túlzása és egész idealitása nem alföldi, hanem északi. Az embernél valamivel kevesebb, ugyanakkor több, mintha erdei állat lenne és angyal. A civilizáció szellemére éhes, de az ténylegesen nem fog rajta, ezért Petőfi hangja madárdalhang és tisztasága a forrásvíz tisztasága. Minden, ami problematikus és nemzetiszínű, az cigányzene és hamis, de annak a sihedernek nagyzolásával hamis, aki sohasem lesz felnőtt. Ez benne a báj és az ellenállhatatlan.

Az északi körben azonban nem nyilatkozik meg a primer emberi lét. Észak provincia, ami azt jelenti, hogy a civilizációval vonatkozásban áll, de ez lényegében nem érinti. Ez éppen a vidékiesség. Ezen a kulturális passzivitáson a primer lét minduntalan áttör és a kettő összekeveredik. Ezért a vidékiség és primitívség mintha ugyanannak a magatartásnak megnyilatkozása lenne. A kultúrával levő kapcsolat sem kapcsolat, a lét sem primer. A kettő között az északi egzisztencia, mint a felhő, hol eloszlik, hol megsűrűsödik, anélkül, hogy bármely szilárd forma felvételére reménye lenne.

Ahol nincs hagyományos forma, sem vallás, sem művészet nem bontakozhat ki. Az északi ember mély, de alaktalan. Ez az alaktalan mélység benne a rítustaIan és dogmátlan merő érzelmi vallásosság, ami a babona. A babona az ateizmus egy neme, mondjuk a rosszul alkalmazott hit. A babona hiszékeny. A babonás ember a világot valóságra és csodára osztja fel. Az ember csodából van, de a valóságban él. A világ akkor lenne tökéletes, ha csoda lenne. Nem tudja, hogy a világmisztérium, amely ugyanakkor csoda és valóság. Azon, ami kiszámítható és kiszámított, ami előre tudott és biztos, azon állandóan áttör a váratlan és a kiszámíthatatlan és a lehetetlen. A babonás ember, mint Mikszáth, a jellegzetesen északi hiszékeny ateista, nem vallásos, de képzeletében nem tud mással foglalkozni, mint Zrínyi csodálatos feltámadásával és Szent Péter eserny
őjével és ilyen csodákkal, és bár látszólag a csodát neveti ki, mégis csak azt tudja komolyan venni. Az alföldi ember csodahitét szégyenli és a csodát megtagadja, biztosan azért, mert a valóságtól jobban szenved, ez az, amit józanságnak hív és ezzel a szigorú és szívtelen, csaknem barbár józansággal teperi le önmagában azokat a végső érzékenységeit, amelyek csak igen ritkán törnek át humorában és melankóliájában, mint Arany nagy soraiban. Az északi ember fantaszta, ezért nincs stílusérzéke és nincs igazi ízlése. Ízléshiány annyi, mint az életet és a szellemet nem összekapcsolni tudni. Ez az északi provincializmus egyik lényeges vonása s ezért a félműveltség nemcsak a művészetben, hanem a viselkedésben, az öltözködésben, a közéletben, a gondolkodásban, a berendezkedésben és a szórakozásban.

Az ízlést az érzelmek helyettesítik. Északon a közösség nem nevezhető társadalomnak, kicsiny és meleg körök élnek egymás mellett, családok és rokonságok, kis egyesületek és társaságok, amelyek néha olyan szorosak, hogy az életjavakat is megosztják, de a kis körökön belül az emberek egymás életfeltételét jelentik. Az ilyen kicsiny társadalmi egységek jellegzetes atmoszférája a pletyka. Az emberek egymásról mindent tudnak, de mivel a társas egység formátlan és primitív, az értesülések irreálisak. Ahol érzelmi alapon természetellenesen szűk alapokon élnek, ott a pletyka okvetlenül kifejlődik. A pletyka pozitív oldala, hogy intim, negatív oldala, hogy indiszkrét.”

Stb. stb. Nyilvánvalóan, amikor azt írja, hogy az északi ember babonás vagy ateista, akkor sem szó szerint fogod venni, és azt hinni, hogy Hamvas azt állította: a Felvidéken minden ember ateista és babonás, és a Felvidéket el kell ezért ítélni.

Mint láthatod, a kurucokról szóló fenomenológiai jellemzést az „északi” típusról szóló impresszióáradatba építi be. És hogy ebben bármiféle lenézés vagy politikai program lenne? Marhaság. Leginkább arról ír itt, amilyennek a táj és az emberek mögött álló _géniuszt_ érzékeli, gyakran az irodalmon keresztül érzékeltetve. A „stílust”, a _fenomént_ próbálja megragadni, amit a különböző történelmi és egyéb jellegzetességek mélyebb okaként akar érzékelni. Szó sincs itt horribile dictu propagandáról vagy „vakolásról”. Ezek egy érzékeny szellem tűnődései és töprengései, kísérletei valami kevéssé meghatározott hatóerőknek a lírai-lelki megragadására.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 15:10:34

@Loxon: "Nos az Öt géniuszban Hamvas egyetlen szóval sem említi Párizst."

Megvan:

"A nyugati körben levő kultiváltság részben kisugárzott, részben másolt, részben ki nem fejlődöttnyugati civilizáció. Ez a kör arcával nyugatnak, Párizs felé fordul, ahonnan arendet a német köröktől többszörösen megszűrve kapja. A nyugati kastélyokparkjainak mintája Schönbrunn, de Schönbrunn mintája Versailles."

"A kultiváltság Nyugaton tulajdonképpen urbanitás. A város pedig, amelyet egész Nyugat magától értetődő középpontjának tekint, Párizs. Ez az urbanitás olyan kicsiny helyeken is érezhető, mint amilyen Kismarton. E városkák lemérhetetlenül urbánusabbak, mint a sokszorosan nagyobb, gazdagabb Szombathely, vagy Kaposvár,az alföldi városokról nem is szólva."

"Mint ahogy Európában csak a nyugati körben alakult ki igazi város."

"Minden nyugati városnak, utcának, bútordarabnak, ételnek,ruhának, mint Van Gogh szalmaszékének, végsőcélja, hogy személyiség legyen.Ez a Wilhelm Meister-é1etrend, amely a nyugati körben a közösség-szövevénytmegteremti. Demokrácia és integráltság. Ebből a szempontból pontosan azellentéte annak, ami az alföldi közösség. Az Alföldön senki sem méri magát közösmértékkel, ezért nincs demokráciája. A közösség rendje nem tömör, nem folyamatosés nem gazdagon árnyalt. Nyugaton az emberek magától értetődően azonos mértékkel mérik önmagukat, a közösségben nincsen rés, szakadék, törés, hiány, él, súrlódás, ami azt jelenti, hogy az alapoktól a tetőig egyenletes. Az alföldi ezért alig nevezhető társadalomnak, mert ez csak akkor igazi, ha szövevény és differenciált. Természettől függetlenül középpontja van, szíve már nem a földben dobog, hanem a szellemben. Sorsa nem az erő, hanem az erény. Életét nem a hatalom vezeti, hanem a műveltség. És minél inkább erény az erő és műveltség a hatalom, annál mélyebb az, amit úgy hívnak, hogy civilizáció."

Nem tévedtem. Egy fantáziavilágban simán lehetnének ilyenféle ellentétek, de a valódi Nyugat, valódi Párizs nem ilyen és a valódi Alföld nem ilyen.

atlantisotetseg 2012.10.09. 15:10:45

@ArmaGedeon: Szerinted ez a hihetetlenül beteges zsidó gén készlet ilyen oedipus komplexumnak a megvalósításából származik? Nehéz elhinni, hogy olyan számban ment a szexuális kapcsolat a szülők és gyerekeik közt, hogy ilyen nagy kárt okozzanak annak a zsidó népnek. Ha igazad van, a frankizmus a zsidó szellemnek integrális része kellene hogy legyen.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 15:13:15

@Loxon: Többet kellene olvasgatnod egy bizonyos Teakör írásait, mondjuk Koháry Istvánról, majd megkeresem a címet...

"Abban, amit a kurucság jelent, az egész magyarság osztatlanul részt vesz, éspedig fenntartás nélkül."

Tényleg???

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 15:15:59

@atlantisotetseg: A hivatkozott Scholem utal rá több helyen, hogy a felszín ellenére a kabbalista-nihilista misztikus irányzat a mélyben lényegében fősodorrá lett a zsidóságban. Természetesen a beltenyészet ősibb jelenség a kiválasztottaknál, mint a nihilizmus e legdurvább formája a programszerű vérfertőzéssel. Pl. a haszidok is ezt az irányt képviselik, tőlük idéztem, hoghy jellegzetes ima-vonaglásaik során tudatosan kopulációs mozgást imitálnak és elképzelik, hogy most egyesülnek a Sekinával.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 15:17:02

@ArmaGedeon: Igen, tényleg. A kurucságot ugyanis lelki alkatként írja le, és mint ilyent, úgy érzi, hogy az egész magyarságra kiterjed valamilyen mértékben (nem mint követendő orientáció, hanem mint tehetetlen meghatározottság. Vagy nem olvastad el a kurucság hamvasi jellemzését?).

De ha te ilyen irodalmias mondatokat fafejű doktrinér módra akarsz értelmezni (egyébként mindennemű esszéisztikus kontextusból kiszakítva), lelked rajta, csak tudd, hogy ostobaság.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 15:18:55

@ArmaGedeon: De tévedtél. Azt akartad bemutatni, hogy Hamvas mucsaizza az Alföldöt, és szembeállítja a szent Párizzsal. Aztán azt találtad, hogy itt erről egy árva szó sincs.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 15:18:58

@atlantisotetseg: a modern kor legtöbb trendje mögött frankista zsidó értelmiségiek állnak. Bizony, a zsidó identitásnak integráns része a "frankizmus", azoknál is, akik nem is tudják, ki volt Frank. Sok előfutára volta múgy, már Abulafia is évszázadokkal korábban. Ez egy alaptípus a zsidóknál. Sab. Cví is Abulafiát utánozta alapvetően, csak nem a pápát, hanem a szultánk akarta leváltani, legalábbis ezt hirdette, hogy megteszi. A zs. gondolkodásmódba van programozva ez a modell.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 15:24:19

@Loxon: Nekem nem áll szándékomban itt a te tekintélyedet rombolni. De neked igen... :-) Kétszer kettő négy. Amúgy nem a lényeget idézted tőle a kurucokról, én azt a múltkor megtettem. Ahol zsírosparasztozott.

"Azt akartad bemutatni, hogy Hamvas mucsaizza az Alföldöt, és szembeállítja a szent Párizzsal. Aztán azt találtad, hogy itt erről egy árva szó sincs."

"A város pedig, amelyet egész Nyugat magától értetődő középpontjának tekint, Párizs."

" Az Alföldön senki sem méri magát közösmértékkel, ezért nincs demokráciája. A közösség rendje nem tömör, nem folyamatosés nem gazdagon árnyalt. Nyugaton az emberek magától értetődően azonos mértékkel mérik önmagukat, a közösségben nincsen rés, szakadék, törés, hiány, él, súrlódás, ami azt jelenti, hogy az alapoktól a tetőig egyenletes. Az alföldi ezért alig nevezhető társadalomnak, mert ez csak akkor igazi, ha szövevény és differenciált. "

Nem mucsázik. Csak eljátszik a gondolattal, hogy hogy látná a dolgokat, ha egy szadeszos értelmiségi lenne... :-)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 15:34:48

@ArmaGedeon: Sajnálatos módon nem érzékeled a saját etikátlanságodat, amikor azt mondod, hogy nem próbálod meg rombolni a „tekintélyemet” (?), hiszen már többször megtetted, meglehetősen nyilvánvaló módon. Nem mintha féltékeny vagy hiú lennék egy ilyen általam nem igényelt „tekintélyi” szerepkörre, szemben veled, hiszen meg is fogalmazod, hogy „rombolom”. Nos, ha ilyen tréfálkozásnak álcázott rosszindulattal akarsz tekintélyre szert tenni, akkor örömmel rombolni is fogom. Zárójel bezárva.

Ami a fenti idézeteket illeti, semmiféle eszdéeszességet nem látok benne, teljesen objektív ténymegállapotás, amennyire ez egy esszében lehetséges. Minthogy fenomenológiai leírás, a társadalom és egyéb szavak benne nem hordoznak értékítéletet. A Nyugat valóban leírható úgy, mint ami szellemében Párizsban összpontosul, az Alföld pedig szintén tekinthető ilyennek.

És kifelejtetted az előbb még idézett mondatokat: „Természettől függetlenül középpontja van, szíve már nem a földben dobog, hanem a szellemben. Sorsa nem az erő, hanem az erény. Életét nem a hatalom vezeti, hanem a műveltség. És minél inkább erény az erő és műveltség a hatalom, annál mélyebb az, amit úgy hívnak, hogy civilizáció."

— én ugyan nem így jellemezném az Alföldet, de bocsáss meg, mikor is mondana ilyeneket egy eszdéeszes? Ugye, hogy soha.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 15:37:44

@ArmaGedeon: A „zsírosparasztozásra” ugyanaz vonatkozik, mint a kurucság-leírásra. Semmi orientatív nincs benne.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 15:45:03

@Loxon: „én ugyan nem így jellemezném az Alföldet”

Ámbár újraolvasva, lehet, hogy sok esetben igen. Ha csak Szegedről szerzett benyomásaimat veszem, például.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.09. 16:13:49

@Loxon: Csakhogy ez a két mondat nem is az Alföldre vonatkozik nála, hanem visszakanyarodott kedvenc nyugati civilizációjához, azt fejtegeti, ami csak ott van, bezzeg az Alföldön nincs.

osborne 2012.10.09. 16:20:47

Varga? Patai? Találgatások Simor utódjáról. (Matolcsy :D)

www.origo.hu/gazdasag/20121003-koztuk-lehet-simor-andras-utodja.html

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 16:22:27

@ArmaGedeon: Lehet. Hát akkor arra vonatkozik. Különösebben nagy lényegi fordulatot nem látok itt. Máshol meg mást ír.

tewton 2012.10.09. 16:32:51

@osborne: be szép!
... alszunk roma vendéglátóinknál, bumlizunk a hajnali vonattal vagy busszal ... vasazunk zsigulival, kamatos pénzt szedünk fekete bmw-vel ... gyümölcsöt, kukoricát, krumplit és hagymát takaritunk be gerillamódszerekkel ... adózás nélkül áruljuk a nyugatról ingyen behozott lomisholmit a dunántúlon ... rászólunk együtt a rasszista rendőrökre, polgárőrökre és khirhekesztő mágyárokra ...

osborne 2012.10.09. 16:35:40

@tewton: Kicsit vasazunk, szidjuk a patást és lehet még dzsinázunk is egyet!

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 16:36:01

@ArmaGedeon: @Loxon: „Dél középpontja Athén és Róma, Nyugaté Párizs, Bizáncé Bizánc, később Sztambul, de Északnak nincs centruma. Nem fordul semmilyen irányba. Illetve befelé és kifelé fordul, magába és a természetbe néz.”

Mint látod, ez fenomenológia, nem pedig valamiféle értékítéletesdi. Ezek mindegyikét egy-egy géniuszhoz sorolja.

tewton 2012.10.09. 16:41:57

na, a tudósok megmondják a tutit erről az isten-dologról!

"A relativitáselmélet atyja halála előtt egy évvel írta az „Isten-levélként" emlegetett dokumentumot, amelynek irányára 3 millió dollár (665 millió forint). A levél egyedülálló bepillantást enged a világ egyik legbriliánsabb elméjének vallásról, Istenről és törzsi szervezetekről alkotott nézeteibe. „Einstein mindezt élete vége felé írta, emberöltőnyi tanulással és elmélkedéssel a háta mögött.""

mno.hu/szinesvilag/elado-albert-einstein-istenrol-irt-levele-1109970
index.hu/tudomany/2012/10/08/einstein_istentagado_levele_3_milliot_er/

tewton 2012.10.09. 16:45:34

@osborne:
ázé meghníznim áz államminiszterelnök urat, amint kicsit vigyáz a hólmikra a devecserben, vagy a veszprími cigánypiácon. majd mondom neki, hogy a számítógépet hátezer alatt ne adja, á biciklire mongyon elsőre tizenötöt, á fűnyíróra meg tizennégyet

Lavrentyij Pavlovics Berija (elhunyt) (törölt) 2012.10.09. 17:20:26

@tewton: Csak nem hagyja ki Einsteint a kommentfolyamból. E. mindig is hangot adott annak, hogy nem hisz a személyes Istenben, azonban a militáns ateistákat sem bírta.

Google 2012.10.09. 17:51:08

@osborne:

Kár, hogy a bodza már leérett. Nem baj, majd jövőre!
Szegény. Feltűnési viszketegségben szenved. Pár éve még nem gondolta volna, hogy együtt fognak dolgozni.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.09. 17:54:23

@Bell & Sebastian: Az én szememben egy tót sosem lesz magyar. Felvidéki magyarság nincs. Szlovákiában vannak magyarul beszélő tótok, de azok alapvetően magyargyűlölők, mint a cigányok és zsidók. Ha akad egy tót, aki rendes ember, csak erősíti a szabályt, mint kivétel.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.09. 17:55:25

@atlantisotetseg: El ne hidd már, amit ez a tót atyafi mond!

Persécuté Persécuteur 2012.10.09. 18:22:49

@tewton: "Einstein mindezt élete vége felé írta, emberöltőnyi tanulással és elmélkedéssel a háta mögött"

Ha valami nagyon mást írt volna, akkor azt így kommentálnák: "Einstein mindezt már élete vége felé írta, jóval a nagy felfedezései után, és csak a magánvéleményét fejtette ki benne"

Tehetetlen Dodó 2012.10.09. 18:53:20

@osborne: Istenkém, ennek a büdös nárcisztikus tetűnek egyetlen olyan szava, vagy mozdulata sincs, amely ne csikorgóan hamis és kulisszahasogatóan elviselhetetlen lenne normális ember számára. Ekkora ripacsot még életemben nem láttam.

tewton 2012.10.09. 18:54:25

@Persécuté Persécuteur:
esetleg slomósan:
"Einstein mindezt már élete vége felé írta, emberöltőnyi tanulással és elmélkedéssel a háta mögött. Istennel kapcsolatos álláspontja elsőre meghökkentő, de a zsidó tradíciónak része baruch spinoza is, ugyanúgy, ahogy a biblikus Isten-kép kritikája is." :)

nekem fura az, hogy valaki genetikusan zsé, _tehát_ automatikusan kompetens(ebb mindenkinél) Isten témájában. ejnstejn, hellermámi stb. de hajrá. egyébként meg (Szent Hozzáadott Érték): kottára ilyen tartalmú levelet egy fröccsért is tudok iratni a barátaimmal, magyar nyelven :)

S=klogW 2012.10.09. 18:55:05

@osborne: mi az a dzsinázás?

Alfőmérnök 2012.10.09. 18:56:29

Tudják, mit jelent az a szó, hogy "jaffás"?
Felvidéki magyar (tót) nyelven: anyaországi, de legfőképp budapesti "arcos", nagyképű magyar.
Gondolom abból az időből származik a szó, mikor Magyarországon nagy szám volt a jaffa, Csehszlovákiában meg nem lehetett kapni. :))

S=klogW 2012.10.09. 19:07:17

1.bp.blogspot.com/-2l0mzOQgSJE/UCyg6TFQRoI/AAAAAAAAAnw/dFT07HhpALo/s1600/hoyer-hitler-addressing-supporters.jpg

milyen egyformák is tudnak lenni ezek a politikai alkotások, jobbszél nélkül máris beleng a balszél hangulat

tewton 2012.10.09. 19:11:45

@S=klogW:
közben: merkel athéni látogatása során a görögök kifejezték lojalitásukat a nagynémet birodalom iránt :)

news.nationalpost.com/2012/10/09/nazi-flags-furious-protests-greet-angela-merkel-as-german-leader-arrives-in-greece/

atlantisotetseg 2012.10.09. 19:12:24

@ArmaGedeon: Ahogyan korában volt mar szó, aszkenazi zsidók 19 különböző genetikai betegséget hordoznak, a szefardi zsidók pedig 17-et. A két csoport közt csak két betegség közös: "cystic fibrosis" és "spinal muscular atrophy". Ezért arra gondoltam, hogy egy vegyes pártol (aszke-szefa) a gyerekek talán kevésbé vannak veszélyben, azonban az jutott eszembe, hogy egy ilyen hazásságból eredő gyerekek esetleg 19+17-2=34 különböző genetikai betegségek hordozóivá válnak. Igaz ez? Talan egy biológus rá tudna világítani erre a kérdésre.

Azt is valószínűnek tartom, hogy mert ezek az információk zsidó forrásokból származnak, valószínűleg eltussoljak a valóságot, vagyis sokkal több betegségeik vannak és sokkal több a hordozó ( négy zsidóból egy hordozz szerintük) és ezert nagyobb a reszkír, mint mondják. A zsidó források maguk figyelmeztetnek arról hogy valószínű van több betegségük, amiket még nem fedeztek fől. Szerintem ez biztos.

S=klogW 2012.10.09. 19:12:51

még 100millát se kérnek érte - kinek kell valami sz.r budai villa :)

www.angel-immobilien-sl.com/C-2337DE.html

S=klogW 2012.10.09. 19:18:31

@tewton: itt most akkor a szélsőbal parádézik a horogkereszt alatt? :)

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.09. 19:30:49

@tewton: A görögöknek mostanában tíz napon belül kellene megerősíteni, hogy teljesítik az EU-IMF-EKB által összeállított 89 pontos követeléslistát. Pont ma este olvastam bele az ECOFIN által összeállított egyik referenciaanyagba ("Occasional Paper 94"), és egészen érdekes dolgokra bukkantam: doom-doom-doom.tumblr.com/post/33238130128/meet-occasional-paper-94

Egy ilyen jegyzék után nem vagyok benne biztos, hogy égetném azokat a náci zászlókat. A derék helléneknek még szükségük lehet rájuk.

ebfül 2012.10.09. 19:34:56

@atlantisotetseg:

"esetleg 19+17-2=34 különböző genetikai betegségek hordozóivá válnak"

Ezek (többnyire) autoszóm recesszív öröklődést mutatnak, tehát nem.

atlantisotetseg 2012.10.09. 19:41:00

@tewton: Az einstein propaganda nagyon gyenge lábakra van építve: a specialis relativitás atya az Lorentz aki az utána nevezett matek transzformációt felfedezte és ami bemutatta a fény sebesség állandóságát, az általános relativitás elméletet pedig Hilbert fedezte fől, küldte publikációra, aztán Planck kérésére vissza vonta. Einstein hetekkel később publikálta azt amit Hilbert kidolgozott. Planck azzal érvelt Hilbertnek, hogy 1/ matematikus így engedje a fizikát fizikusokra, 2/ a fiatal einstein valami hasonlón dolgozik, engedje először publikálni. Hilbert, akkor már a világ első számu matematikusa, úri ember, és Planck barátja kérését teljesítette.

einstein matematikai tehetsége nagyon hiányos volt, kvantum mechanikát pedig sohasem értette meg.

Az általános relativitás arra a matekra van építve amit Bolyai János talált föl, és aki előre vetítette ennek a mateknak a fizikával való kapcsolataira.

S=klogW 2012.10.09. 19:49:19

@ebfül: 1. ja hogy gina.

2. méghozzá levanti beütéssel.

S=klogW 2012.10.09. 19:52:38

@atlantisotetseg: @ebfül: ha csak hordozóról beszélünk elméletileg lehetséges, ha mind recesszív

atlantisotetseg 2012.10.09. 19:54:45

@ebfül: Ok- hogyan működik ?

Persécuté Persécuteur 2012.10.09. 19:55:08

@tewton: Itt szerintem szó sincs zsidóságról, inkább arról, hogy Einstein a populáris kultúrában az 1. számú intellektuális tekintély mint "minden idők legnagyobb zsenije". A tétet pedig magasra emelte az, hogy az USA-ban mostanában és a közelmúltban nagy divat volt az ateizmusról vitázni, és mindkét oldal kedvenc tekintélye Einstein.

Ami Einstein kultuszát illeti, az meg leginkább két forrásból táplálkozik: egyrészt valóban zseniális tudósról van szó, másrészt pedig az általa elért eredmények (egy része) legalább felfogható a publikum számára, vagyis hát lehet úgy tálalni, hogy lenyűgöző legyen. Hogy miért érdekes az, amit Heisenberg, Dirac vagy éppen Hilbert elért, az csak azok számára érthető, akik megfelelő irányú tanulmányokat folytattak.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 19:59:11

@ArmaGedeon: Azt mondtad, felőled maradhatok. Korrekt, de magadra vess!
"Akinek az összes tulajdona egy kalapács, az mindent szögnek lát"

Ennyi faszság összehordása nem vall semmi egyéb tulajdonlására. Csak kapásból:
1.) Az interkontinentális sötétséggel való nagy összeborulásodhoz annyit, hogy a Tora parancsolatként szabályozza a vérfertőzés elkerülését, a házasság szabályait különös figyelemmel, részletesen a rokonsági összetartozás szerint. Csak mellesleg a genetikai baromsághoz, a méhrák kimutathatóan nagyságrendekkel kisebb mértékben fordul elő metszett farkok esetében. Ennek sincs köze genetikához, sokkal inkább higiénia kérdése.
2.) Sekhinával való kapcsolathoz szexuális töltetű feltételezés aberráltság mellett nagy fokú ismerethiányt igazol. Ugyanilyen példa a "kabbalista-nihilizmus" kifejezés, ugyanis ellentétes fogalmak. Egy kabbalista eleve nem lehet nihilista. A nihilistának meg fingja nincs a kabbalához, mint annak, aki Hamvas esetében a forradalmár figurára asszociál.

Apropó forradalom. Ha Petőfi, Kossuth és társai zsidó ármány eszközei voltak, akkor logikailag következik, hogy a magyarság nagy büdös önvalójának a feudalizmus jobbágysorsa volt az ideális állapot, ahol a hivatalos nyelv a német, az össz szellemi táplálékot meg a pápaság dogmái képviselték. A francba a magyar nyelvvel, nemzettudattal, éljen a Habsburg és egyéb idegen uralkodó ház! Az ipari, technikai fejlődés meg ugyebár a "zsidó-szabadkőművesség" aknamunkája. Az idézőjel csak azért, mert ezek is antagonisztikus ellentétek.
Basszus, mindez csak hirtelenjében.....

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:02:29

Einsteinnek állítólag volt egy szállóigévé vált mondása, "Isten nem kockajátékos"

S=klogW 2012.10.09. 20:03:33

@biboldó: "a Tora parancsolatként szabályozza"

a talmud meg megsúgja hogyan lehet megkerülni a parancsot :)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:05:22

@S=klogW: Mesélj, Talmudtudós!
Csak szólok, a luzsénszki féle faszság nem érdekel.

Sebastian Knight 2012.10.09. 20:09:48

@elGabor:

Muhaha arra is, hogy a "konzervatív-liberális" teadélutános elempésnek bizonyul.

______________________

Obama vs. Romney

"Elemzők a legnagyobb problémát a >lelkesedés-faktorban< látják. A republikánusok egyes frakciói - Tea Party, vallásos konzervatívok - ugyan nem kedvelik a Wall Street támogatta milliomos üzletembert, Mitt Romney-t, de elszántak, hogy a >szocialista<, >Amerika- ellenes< Barack Obamát eltávolítsák az elnöki székből. Ezért biztosan elmennek majd novemberben szavazni. Obama támogatói, akik 2008-ban minden követ megmozgattak, hogy a >remény hírnökét< a Fehér Házba segítsék, mára kiábrándultak. Különösen érezhető ez a fiatal szavazóbázisnál, a 18-34 éveseknél, akik 87 százalékban támogatták Obamát, s ez a szám mára 52 százalékra csökkent. És egyáltalán nem biztos, hogy elmennek szavazni.
A republikánusok legerősebb bázisa a nyugdíjasok, akik 87 százalékban támogatják a konzervatív elnökjelöltet. És biztos, hogy szavazni fognak. "

hetivalasz.hu/usaelnokvalasztas2012/egy-oktoberi-meglepetestol-meg-dramaian-valtozhat-a-helyzet-55592

"Keményen kritizál a baráti sajtó"

hetivalasz.hu/usaelnokvalasztas2012/erted-haragszom-nem-ellened-55598

S=klogW 2012.10.09. 20:09:48

@biboldó: a kvantummechanikára tette ezt a megjegyzést

ebfül 2012.10.09. 20:10:50

Sklgw korábban felvetette, hogy a zs. populáció által hordozott betegségek között sok a neuromuszkuláris rendszert érintő. Egy elmélet szerint ezek összefüggésben állnak az askenázi populáció magasabb IQ eredményeivel. (Most hagyjuk,h. az IQ miként értelmezendő, fogadjuk el, hogy a "reál" intelligencia egyik mérőszáma.)

Érdekesség, hogy az átlagnál magasabb IQ-t csak az amerikai askenázi populációnál (105-115) tudtak kimutatni, az izraeli askenáziak az átlagot hozzák (100 körül), ami magasabb az izraeli szefárdok (93) és arabok (89) értékeinél (ha jól emlékszem a számokra). Lehet, h. az okosabbak az USA-t választották lakhelyül, tehát az amcsi askenázik magasabb IQ-ja egyfajta szelekciót reprezentál.

Arról nem olvastam, hogy a fenti csoportoknál az IQ eloszlása eltér-e az átlagpopulációétól. (Pl. "szélesebb" a görbe alapja, vö. nemek szerinti IQ eloszlás. Az IQ normál eloszlást követ, mivel több gén befolyásolja.)

Ha magasabb zs. IQ valóban az idegrendszert is érintő öröklődő betegségek miatt jelenik meg, ez újabb példa arra, hogy a kiemelkedő IQ (lehet) betegség. (Vö. IQ és pszichiátriai betegségek /pl. Einstein/, Asperger szindróma stb.)

A beltenyészet nem zs. sajátosság, "a vadászkutyáknak és az erdélyi mágnásoknak jót tesz a keveredés" írja Ugron Zsolna (valahogy így).

Talán a különböző korokban (többnyire a vezető osztályoknál) megfigyelhető consanguinatio nem csak a hatalom/vagyon megőrzésének módja volt, hanem a "jó vér" megőrzése (ezáltal a "beteg" intelligencia kitenyésztése) legalább ilyen fontos szerepet játszott.

Valószínű, hogy a beltenyészet megfelelő szelekció nélkül nem eredményez magasabb IQ-t, a kettő együtt talán igen.

(Bocs, h. nem linkeltem referenciákat, annyira nem érdekelt a téma, hogy elmentsem őket.)

S=klogW 2012.10.09. 20:12:38

@biboldó: elég hallgatni a kossuthot esténként. egy hete talmudszemelvényeket olvasnak fél óra hosszat este 9től.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:13:11

@S=klogW: És? Nem vall megrögzött ateistára. Sőt, ilyen fokú fizikai ismeret esetében kifejezetten idealista álláspont.

ebfül 2012.10.09. 20:15:20

@S=klogW: "ha csak hordozóról beszélünk elméletileg lehetséges, ha mind recesszív "

Tehát a recesszívek közül ugyanakkora az esélye annak, hogy mindet megörökli, mint annak hogy egyiket sem.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:18:18

@ebfül: Látszik hogy nem érdekel a téma csak hülyeségeket beszélsz, hogy mondj valamit. A vérfertőzés következményeinek egyike az elhülyülés, nem pedig az IQ növekedése. Megnyugodhatsz...

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:19:42

@S=klogW: Sajnos nem hallgatok Kossuthot, hülye fejjel inkább itt baszom a rezet. Érdekes?

S=klogW 2012.10.09. 20:21:58

@biboldó: és? én csak egy tényt közöltem, nem recenziót írtam a megjegyzéséről. te meg tipikus módon máris belemagyarázol valamit.
4es számú tipikusság.

atlantisotetseg 2012.10.09. 20:22:30

@biboldó: "a Tora parancsolatként szabályozza a vérfertőzés elkerülését"

szerintem, effektiv, pont az ellenkezője lehet igaz - ha nem úgy van, miért olyan vérfertőzőtek maguk? vámi magyarázat csak van, nem? Es ilyen génekkel miért gondolják magukat az Isten választott népének ? Inkább az Isten átkozta magukat ezekkel a rettenetes betegségekkel.
Egyetlen olimpiai érmet sem tudtak nyerni - nos, szerintem ez is a genetika kérdése - nézze meg mennyit nyertek a magyarok.

ebfül 2012.10.09. 20:24:31

@atlantisotetseg:

Autoszomális: testi kromoszómához kötött (és nem x vagy y hoz)
Recesszív: a betegség akkor jelenik meg, ha mind az anyai, mind az apai oldalról a hibás gént örökölte az egyed.

A konkrét példánál: a 34-ből kettőt örökölhetne a szefárd és az askenázi oldalról, a többiben valamelyik oldal egészséges gént hordoz.

Azért azt se felejtsük el, hogy az említett géneket a (zs) populáció töredéke, ( durván 1-2%) hordozza (ami így is jóval magasabb mint az átlagpopulációnál.)

(Persze az egész öröklődési mizéria ennél jóval összetettebb, és nem szakterületem.)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:27:39

@S=klogW: Melléduma, mondhatnám, hogy tipikus.

ebfül 2012.10.09. 20:27:43

@biboldó:

A vérfertőzés maradjon a családban.

(És ne keverjük össze a consanguinitással, bogár vs. rovar gy.k.)

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.09. 20:28:43

@Sebastian Knight: "konzervatív-liberális" = "szadeszes vagyok, csak az már olyan ciki"
Tíz esetben tízszer bejön.

Más, ma találtam, még friss: hagydel-magyarorszagot.tumblr.com/ A szoci fikablogok (Ténytár, Piroslapok, Varánusz, stb.) után úgy tűnik, a tumbleren is megjelennek ezek az egyszólamú, végtelenül unalmas izék.

"Magyarország egy végnapjait élő, sikertelen és összeomló állam. Hagyd el ezt az országot."

"Azt az országot el kell hagyni ahol a gazdasági növekedés potenciálja megvan, de a mindenkori kormány dilettantizmusa miatt sosem lehet egy kiszámítható környezetben vállalkozni.

Menjél el, menekülj Magyarországról!"

"A magyar kormány és állam kiszámíthatatlansága és károkozása az egyik fő oka annak amiért érdemes elhagyni Magyarországot. Nehéz lenne olyan régóta EU tag államot mondani Görögországon kívül ahol ugyanilyen rossz állapotok lennének. Szinte bármelyik tőlünk nyugatra fekvő EU tag ország jó választás.

Menjél, menekülj Magyarországról!"

Aztán mégsem megy. Nyugaton lehet hogy nincs ajándék bögre?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:30:19

@atlantisotetseg: Hülyegyerek, nézd meg az összes olimpiai arany, köztük akár magyar viszonylatban is a zsidó arányt. Magasabb a népességi mutatóknál.

ebfül 2012.10.09. 20:33:34

@tölgy:

Szerintem félrement, Gideonnak írta.

atlantisotetseg 2012.10.09. 20:33:51

@ebfül: "Azért azt se felejtsük el, hogy az említett géneket a (zs) populáció töredéke, ( durván 1-2%) hordozza (ami így is jóval magasabb mint az átlagpopulációnál.)"

az aszkenazik 1/4 része hordozok - maguk a zsidók szerint!

S=klogW 2012.10.09. 20:34:06

@atlantisotetseg: ezzel óvatosan pl. hajós alfréd is érintett

atlantisotetseg 2012.10.09. 20:35:20

@biboldó: Nezem - Izrael = 0 = zero

ebfül 2012.10.09. 20:37:13

@biboldó:

"A vérfertőzés következményeinek egyike az elhülyülés, nem pedig az IQ növekedése."

vérfertőzés=/=consanguinitas

Amit én írtam:

Consanguinitas + szelekció = potenciálisan magasabb IQ

Persécuté Persécuteur 2012.10.09. 20:37:28

@Sebastian Knight: Muhaha, végignéztem a közv.kutatásokat és tényleg nagyot fordult a helyzet. Lehet, hogy tényleg megérkezett az amerikai Gyurcsány, Lichtmann modellje pedig annyi siker után most először kudarcot vall.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:37:39

@atlantisotetseg: Hülyegyerek, te zsidó vagy izraeli génekről hablatyoltál?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:39:44

@ebfül: Szelekciónál lehet akár igaz is, de ennek semmi köze vérfertőzéshez.

ebfül 2012.10.09. 20:40:23

@atlantisotetseg:

Szrtinem az 1/4 az összes betegsége valamelyike lehet.

Betegségenként (kb) 1-2 %, amit én írtam. Az egyes betegségek kialakulásánál pedig nem számít, hogy a többit hordozza-e vagy sem. Az utódoknál pesze igen, ha a másik oldalról is megkapják a hibás gént.

ebfül 2012.10.09. 20:41:47

@biboldó:

Szerintem olvasd végig még egyszer. Ha akkor sem érted, szívesen segítek.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:44:06

@ebfül: Ne fölényeskedj, válaszolj!
Vagy ismerd be, hogy hülyeséget beszéltél, oszt annyi.

S=klogW 2012.10.09. 20:47:12

@biboldó: olyan sokan nem s pláne nem mindkét ágról tisztafajú

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 20:50:17

@S=klogW: Nem tudom a pontos statisztikai adatot, nem én feszegettem a témát. Egy biztos, a népesség arányaihoz mérten biztos, hogy magasan jó a mérleg. Mármint a "genetikailag hibás" zsidók javára.

Persécuté Persécuteur 2012.10.09. 20:52:35

@elGabor: "Aztán mégsem megy. Nyugaton lehet hogy nincs ajándék bögre? "

A "mégis itthonmaradó emigráns" számára szerintem az a fontos, hogy éreztesse a környezetével: az ő mércéi olyan magasak, annyira igényes, hogy ő már itt sincs, nemsokára indul, és mindenkinek ezt javasolja (aki meg ezt nem érti, azt Mucsa már tönkretette, annak a szeme már megvakult a szépre, a füle már csak a barbár pusztai fütyörészésre érzékeny, stb.). Mivel ezzel a szöveggel Angliában aligha hódíthat (igazából itthon sem, de ez más kérdés), ezért nem érdemes elutaznia.

Alfőmérnök 2012.10.09. 20:54:44

Padilla őrmester kilányának egy hír:
"Orbán többször elismételte, hogy a katonák nagyon jól néztek ki. „Nincs köztük kövér, az a halálom ... pocakos tábornokok ... jól néztek ki nagyon” – mondta a miniszterelnök az őt kísérő parancsnoknak, aki hasonló véleményen volt, mint a miniszterelnök. Szerinte már nem jellemző, az Orbán által említett külső." :)
index.hu/belfold/2012/10/09/a_pocakos_tabornokokat_nem_allhatja_orban/

atlantisotetseg 2012.10.09. 20:57:45

@ebfül: Igen. Ha két ugyanolyan betegséget hordozó zsidó mondjuk 4 gyereket csinál, abból lesz egy beteg, 2 hordozó, és egy nem hordozó. Tehát, a hordozók száma nem tud csökkenni. Arról nem láttam számot, hogy mennyien hordoznak több mint csak egy betegséget - gondolom valami féle Poisson eloszlás lehet és elképzelhető hogy az átlag egy nagy szám.

ebfül 2012.10.09. 21:00:18

@biboldó:

Szerencse, hogy kettőnk közül csak én fölényeskedem...

delphoijosda.blog.hu/2012/10/01/xxii_898/fullcommentlist/1#c18003126

De tudod mit, legyen igazad, hülyeségeket beszéltem.

(Ázért kérd meg péhádé Olegot, hogy magyarázza el Neked, hol tévedtem. Hátha van egy üres órája számodra, nekem sajnos nincs.)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 21:00:19

@atlantisotetseg: Bezzeg a szittyahottentottáknál ez mennyivel más képet mutat. Ugyi?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 21:02:52

@ebfül: Nem kérek meg senkit semmire, csupán, hogy vállalja fel a mondandóját. Nehéz?

Sebastian Knight 2012.10.09. 21:10:47

TGM írása a HetiVálasz.hu-n

"Ezt a cikket egy balliberális újság fölkérésére írtam (ez az írásból is kitetszik). Néplap – ezért a némiképpen egyszerűsítő, kurta-furcsa fogalmazás. Tanulságos, hogy a szerkesztő eltekintett a közléstől. Rendes ember, ezért az olvasó szabadon töprenghet indítékain. Mindazonáltal a magyar sajtóban szokatlan dolog megrendelt szöveget visszautasítani. De azt gondoltam, ha Csurka Istvánról (és másokról is) írhattam kritikus megemlékezést, ugyan miért ne tehetném ezt meg Eric Hobsbawm professzorral, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjával. Mivel én a legtöbb lapban és portálon úgyis csak vendég vagyok, ezért most is csak vendégszeretetnek köszönhető, hogy ezek a sorok megjelennek; közreadójukat az égvilágon semmire se kötelezik. A szövegbe szögletes zárójelben beszúrtam néhány magyarázó mondatot."

hetivalasz.hu/jegyzet/miert-eppen-hobsbawm-55610/

ebfül 2012.10.09. 21:11:25

@biboldó:

"Hátha van egy üres órája számodra, nekem sajnos nincs."

picur3ka 2012.10.09. 21:11:27

@elGabor:

Elfoglaljak Gorogorszagot, szinten Birodalmi StarWars nyelven van irva.

Resistance is futile. Lehet, hogy azt egetnek, amit akarnak. Tok mindegy.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 21:14:39

@ebfül: Ügyes vagy, kisfiú, jól megmondtad. Elfogyott az időd, mehetsz alukálni...

atlantisotetseg 2012.10.09. 21:21:44

@biboldó:Szóval, Biboldonéval megbeszélték a dolgot ? A valószínűség alapján maguknál 3 hordozó esik minden egy nem hordozó gyerekre...ez hogyan érinti magukat ?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 21:24:12

@atlantisotetseg: Ne aggódj a családfám miatt, nem feladatod. Valami értelmes?

ebfül 2012.10.09. 21:28:47

@atlantisotetseg:

"Ha két ugyanolyan betegséget hordozó zsidó mondjuk 4 gyereket csinál, abból lesz egy beteg, 2 hordozó, és egy nem hordozó. Tehát, a hordozók száma nem tud csökkenni."

Elvileg így van (már ha az 1 ill. 2 gyerek helyett 25 ill. 50%-os továbbörökítési esélyről beszélünk.) A genetika ennél azért összetettebb, és az egyes gének továbböröklődését nagy számok (vagyis populáció) esetén már a valószínűségen túl más tényezők is befolyásolják.

(Mi az a Poisson eloszlás?)

Az 1/4-del kapcsolatban megnéztam a korábban hivatkozott oldalt:

"For example, it has been estimated that 25 percent of Ashkenazic Jews (those of Eastern European descent) is a carrier of one of several genetic conditions."

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.09. 21:41:13

@atlantisotetseg: Askenázik és szefárdok hosszú évszázadok óta keverednek. Pl. Törökországban, Lengyelországban, Magyarországon. Elkülönítésük gyakorlatilag lehetetlen. Pl. Sabbatáj Cví, vagy Frank is olyan törökös képű, ahol nagyrészt spanyolországból odaszármazott szefárdok éltek, de mindkettő felbukkant Lengyelországban és ott voltak rokonaik. Keverednek. Az askenázik fő bázisa a lengyel birodalom volt (egy idő után), de a 19-es kommün afrikai vonásokat viselő terroristáinak ősei is onnan jöttek hozzánk, tehát Lo-ban is ott voltak ezek a szefárd típusok.

atlantisotetseg 2012.10.09. 21:46:13

@biboldó: Nem aggódok, de fogadja őszinte szimpátiámat. Miért nem részletezi hogyan kezelik, már Biboldonéval, ezt a nehéz problémát ? Mi magyarok, elvagyunk kényeztetve, nem kell izgulnunk a genetika miatt (már azoknak akik nem házasodnak a maguk fajtával).

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.09. 21:47:59

@biboldó: Jó, hogy maradtál, már a múltkor is írtam, hogy legalább demonstrálod, nem mindig magas IQ-t eredményez a kiválasztott szaporodási szokás... :-)

Nem velem van vitád, hanem Gershom Scholemmel, aki az izraeli tudományos akadémia elnöke volt. Nagyrészt tőle származó idézeteket idéztem máshonnan. Hozhatom eredetiben is, egy ccsomó művét letötltöttem a netről.

A sabbatájista-frankista irányzat (de igazából régebbi ez) szerint a Valódi Tóra épp ellentétes az írrott Tórával, ezenkłvűl a bűn "szent". Tehát a két álmessiás valamelyike, most nem akarom tévesen írni, pl. kapcát csinált egy tóratekercsből. Azonban ez az irány a felszín alatt nagyon elterjedt a látszatra ortodox zsidók között is. Tehát kifelé az írott Tórát tartják , tartották meg az ilyen TÖMEGEK, titokban meg az ellentétét. Beleértve a tiltott szexuális perverziókat, a nemkóser evést, vagy akár a vérfogyasztást.

tewton 2012.10.09. 21:56:25

@Arma Gedeon2:
maga ezt az ismeretterjesztést és a faji felvilágosítást (plusz identitás-építést) ingyen, társadalmi munkában csinálja a zsidó kuncsaftoknak?
ne legyen balek, ne hagyja, hogy magán nyerészkedjenek! :)

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 21:59:53

@Arma Gedeon2: Szánalmasan gyáva és halovány érv tendenciózus faszságok, esetedben pláne "szavahihető genetikailag hibás" zsidók mögé bújni. Ha nincs önálló véleményed, elismered, hogy nem vagy vitapartner. Rám ne számíts, én is tudnék kilométeres kopikat hozni, mások állításaira és ugyanazok cáfolataira hivatkozni, de annak semmi értelme. Ha ennyire vagy képes, basszál egyedül!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.09. 22:10:07

@biboldó: Köszönöm az ajánlatot, de nem vagyok frankista! :-)
Egyből hisztizni kezdel, amikor felvillant a lehetőség, hogy egy antiszemitának nem nevezhető szakember véleményével fogom cáfolni a marhaságaidat. Mikor kezdesz fenyegetőzni Izrael atombombáival? :-)

atlantisotetseg 2012.10.09. 22:11:28

@Arma Gedeon2: Ha ennyire összekeveredtek, miért tartanak külön listát az aszkenazi genetikai betegségeiről és a széfárdiák genetikai betegségeiről ? Ahogy írtam, 19 különböző betegség az egyiknek, 17 a másiknak és csak két betegseg ( "cystic fibrosis" és "spinal muscular atrophy") közös. Ha úgy össze vannak keveredve ahogy mondod, akkor az egy személyre 34 különböző hordozásra alkalmas genetikai betegség esik - ami jóval ront a zsidók helyzetén!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.09. 22:11:51

@tewton: Az okosabbja nélkülem is tudja ezeket, a hülyék vergődése meg jó szórakozás. Ismered a viccet, amikor az öreg parasztbácsi Pesten pipsóba megy, és az a poén, hogy "látta volna múltkor az öreget a libával!" ? :-)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.09. 22:13:03

@atlantisotetseg: Először is olvastam erről nem keveset, másodszor meg cionista zsidó is mondta nekem, hogy régóta keverednek, többek közt a magyarországiak is, az ő ősei is. Ez van, bármit is írt a kutató.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 22:18:54

@Arma Gedeon2: "antiszemitának nem nevezhető szakember" Aki mellesleg zsidó, aki szerinted ugyebár alapból genetikailag hibás. Ne fárassz, gyere armagedeon önálló véleményével vagy hagyjuk a francba az egészet.

Nem először tapasztalom, hogy amikor az akolmelegben békésen elzsidózgató nyájhoz beszól egy tényleg zsidó: "nekem mondjad, waze", akkor mintha kis zavar keletkezne a gépezetben.
Szóval?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 22:22:02

@Arma Gedeon2: Hé, itt az alkalom, hogy tényleg egy cionista zsidóval beszéld meg dolgaidat. Azt, hogy mit hablatyolsz vélt társalgásaidról, hagyd meg a hívőidnek!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.09. 22:36:03

@biboldó: Én egészen konkrétan válaszoltam egy felvetésedre, hogy a zsidó vallás kétfenekűvé válásával egy szidó szekta a Tóra parancsait tudatosan megszegte és ez a szekta rejtetten nagyon elterjedt a zsidóságon belül. Konkrét felvetésre konkrét válasz, de te elengeded a füled mellett és csak hőzöngsz.

Még egy konkrétum: "Ha Petőfi, Kossuth és társai zsidó ármány eszközei voltak, akkor logikailag következik, hogy a magyarság nagy büdös önvalójának a feudalizmus jobbágysorsa volt az ideális állapot, ahol a hivatalos nyelv a német,"

Magyarországon 1848. március 15. előtt szerinted a német volt a hivatalos nyelv?

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 22:38:21

Pufff, és lőn méla csend.
Basszus, Oleg, azt mondtad, hogy ez egy szellemileg jó színvonalú blog.
És féltetted biboldót, hogy esetleg leszalámizzák.
Na, tényleg csá!

Sebastian Knight 2012.10.09. 22:39:04

@ elGabor · doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.09. 13:47:02

van még:

"Amikor az LMP létrejött, vagy amikor a gondolata megfogant, szó sem volt arról, hogy egy liberális rétegpártot hozunk létre. Sőt! A bajok akkor kezdődtek, amikor ők mindenféle ármánykodással megpróbálták ebbe az irányba tekerni a kormányt (a kormányt és a kormányzást az LMP-vel egy mondatban említeni pont ezek miatt az emberek miatt még elméleti síkon sem lehet egy jó darabig). Mi, vidéki konzervatívok és az egyensúly erejét látó józan gondolkodású fővárosiak megdöbbenve tapasztaltuk, hogy azok az emberek, akiket Ön most a cikkében féltve óv, kocsmák hátsó, félhomályos zugaiban esküdtek össze mindenki ellen, akik nem ültek az asztal körül. Szerintem még a kocsmáros is veszélyben volt, és meggyőződésem, hogy a homályért nem a világítás volt a felelős. Ügyesen csinálták, mert egyszerre csak arra lettünk figyelmesek, hogy többségben vannak a Választmányban, az Etikai Bizottságban, a Felügyelő Bizottságban, a párt stratégiájáért felelős testületében, és mindenhol ahol nem volt elég a bicepszén >libera< tetoválással rendelkező ember. (természetesen csak hennával)

Amikor pedig azok a párttagok, szimpatizánsok megpróbálják számon kérni őket, vagy a vezetést arról, hogy miért nem abba az irányba haladnak amiben a megalakuláskor megállapodtak, akkor ők rögtön háborúzni, leszámolni, szakadni akarnak. Hogy is van ez? Azt tudom, hogy a liberalizmus és a paranoia együtt jár, csak azt nem tudom, hogy melyik a betegség, és melyik a tünet.

Beszéljünk egy kicsit a rólam szóló részről is. Ön azzal, hogy engem felemlegetett, csak bizonyítja az ármánykodókhoz, a sunyikhoz, a Brutusokhoz való tartozását. Az ellenem felhozott vádakat pont ilyen félhomályos kocsmák vízipipa füstös estéin eszelgették ki. Nem kívánok saját magammal sokat foglalkozni, de annyit mégis megemlítenék, hogy birtokomban van egy levélváltás, amely egy újságíró és aközött az ember között zajlott, akinek a vallomásaira az ellenem folyó eljárásban mindent alapoztak, és a levélben tételesen bevallja, hogy minden úgy volt, ahogy én elmondtam. A média, a nyilvánosság nyomása őszinteségre bírta. Az egész egy jól kitervelt, a szabaddemokratáknál megszokott kicsinálási procedúra volt. Talán most már érthető, hogy miért mondtam azt, hogy amíg az LMP ezeknek az embereknek a segítségével az SZDSZ szerepét kívánja betölteni (retorikailag és a használandó eszközök terén egyaránt), addig nekem köztük nincs helyem. Hogy miért nem hoztam eddig nyilvánosságra? Talán várok a megfelelő alkalomra, talán van egy megállapodásom az újságíróval… (nem utolsósorban ugyan jó nagy port kavarnék vele, és sokaknak kellene magyarázkodniuk, de nem édes a bosszú, és nem kívánok azoknak a volt párttársaimnak ártani, akik nem az szdsz vonalat képviselik és még hisznek abban az LMP-ben, amit annakidején együtt megálmodtunk)."

ivadygabor.blog.hu/2012/10/09/visszapattintva

atlantisotetseg 2012.10.09. 22:41:04

@Arma Gedeon2: Szerintem nem (csak) egy hülyének a vergődéséről van szó, hanem ez a "denial" jelenség is lehet. Vagyis, olyannal ami kellemetlen vagy ijesztő nem foglalkozunk, esetleg letagadjuk annak létezését. Es az ilyen "denial"-nak komoly praktikus konzekvenciája is lehet - azért próbáltam Mrs. Biboldot belehozni a képbe - de hiába. Es érthető is, ki a fene akar dicsekedni azzal hogy förtelmes génjei vannak, hogy minden gyerek szülés terrorral jár, hogy nem is lehet tudni hány betegségről van szó, hogy olimpián képtelenek egyetlen érmet nyerni, stb. Lehet, hogy ez a gyűlölet ami minden befogadó nemzet ellen van irányítva, vagy azért van mert irigyek amikor latjak mennyivel jobb gén készletük van a befogadóknak (mucsaiaknak :-) ), vagy azért mert ez az utálat válóban egy betegség ami egy defektiv génen keresztül propagálja magát egy generációból a másikba.

BZ1975 2012.10.09. 22:45:21

@biboldó: sztem neked kellene reagalnod a felvetesere, s cafolni a forrasat.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 22:47:59

@Arma Gedeon2: Bocs, az előbbi Olegnek címzettet egyszerre írtuk.

A zsidó vallás sehol nem vált kétfenekűvé, mivel eleve nem dogmák szajkózása, hanem értelmes viták alapján gondolkozásra késztető filozófia.

Nem írtam dátumot, de egy tuti. Magyarország önálló nemzetté válásának első lépcsője 48 volt. Nyelvileg, kulturálisan, bankrendszer, pénzügy meg minden egyéb vonatkozásban. Zsidó ármány? Köszönet jár érte.

BZ1975 2012.10.09. 22:49:21

@biboldó: 1844 elott latin volt a hivatalos nyelv

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 22:52:23

@BZ1975: Nem kívánok forrásokat minősíteni, mindenki azt vall hitelesnek amit jónak lát. Ami vitatható alap, az az ezekből lejött személyes vélemény.
Azt viszont vállalja fel a delikvens!

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 22:53:56

@BZ1975: Tudom. És?
Arma szerint Kazinczy is moszad ügynök volt.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.09. 22:54:40

@Sebastian Knight: "Azért merészeltem ezeket leírni, mert fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy a kiskörúton kívül is élnek emberek, és a Free Geréb Ágnes táblán kívül léteznek másfajták is, mint mondjuk 3200 helységnévtábla, és abból csak az egyikre van az írva, hogy Budapest."

Na tessék, lehet hogy tényleg a Jobbikban van a helye, ha ilyeneket ír.

tewton 2012.10.09. 22:56:25

@BZ1975:
a latin? egy holt zombinyelv? hogyan lehetett volna az hivatalos? mi volt itt, zombiország? :)

BZ1975 2012.10.09. 23:03:17

@biboldó: lehet, hogy csak hasznos idiota. : ) majd arma megvalaszolja a tobbit.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.09. 23:07:45

@BZ1975: Lehet.
Elfogyott a söröm, jó éjt mindenkinek!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.09. 23:15:00

@biboldó: 1846 óta a magyar volt a hivatalos nyelv. Leszalámiztalak.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.09. 23:31:22

@biboldó: "Zsidó ármány? Köszönet jár érte. "

Nem feltételezem, hogy tudsz angolul, de a többieknek:

psycnet.apa.org/books/11509/014

The Sabbatian Episode.
Bakan, David

Scholem advances an interesting hypothesis which is particularly relevant to our interest in Freud. Scholem holds that Sabbatianism, encountering the emancipation of the Jews in the nineteenth century, passes into a rationalism which tends to conceal its Sabbatian origins. After the French Revolution, it was the Sabbatian groups still within the Jewish fold that fostered the movements toward reform, liberalism, and the enlightenment.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 23:35:55

@tölgy: @ebfül: Igen, elnézést. Egész délután rendkívül figyelmetlenül olvastam és írtam, már egy kedves barátom is szólt miatta, utólag végiggondolva megértem, hogy @ArmaGedeon: úgy fogalmazott, ahogy, még az első mondatát sem értettem meg. Túl sok támadásra akartam egyszerre reagálni, miközben máson dolgoztam, innen a felületesség és figyelmetlenség.

Bell & Sebastian 2012.10.09. 23:36:55

@Oleg_Mashkowiak: Készséggel elhiszem, amit a tót atyafiakról állít, mivel errefelé nincsenek túl sokan, éppen hogy Benesnek köszönhetően talán két-három családdal hígították a helyi Volksbundot.

Biboldó haverja ma jól hozza a harapós ló -figurát. A belterjes szaporodás előnye, hogy felszínre hozza az extremitásokat, így kiugróan zseniális egyedek is születnek, de nagy hátránya, hogy a haranggörbe másik oldalán felszaporodnak a végletesen degeneráltak. Valamit valamiért.

Ilyenkor az alfa hím (aki a legszebb és legokosabb)jól teszi, ha elmegy a szomszéd törzshöz feleséget rabolni.

Biboldó alfa hím és most elhurcolja innen picurkát?

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2012.10.09. 23:41:02

@elGabor: Kérdeznék valamit magától, de komolyan. Gazdasághoz nem értő, de az emberi természet rosszaságában konokul hívő mezei bloggerként elolvastam a tumblr-posztját, és belenéztem a linkelt forrásba is. Pár dolognak (pl. vízmű-privatizáció) tényleg barikádszaga van.

Viszont azt valahogy nehezen tudom elhinni, hogy itt egyszerűen arról volna szó, hogy a mohó nyugati öltönyösgecik le akarják rabolni szegény ártatlan görögöket. Nehezen hihető az a másik oldali magyarázat is, mely szerint a lusta és korrupt görögök hálásak lehetnének, amiért a Szakértők megmentik őket. Leginkább az tűnik hihetőnek, hogy a lusta és korrupt görögök belemásztak a pöcegödörbe, a mohó nyugati öltönyösgecik pedig kapnának az alkalmon.

Vagy túlzás azt gondolni, hogy a legtöbb történetnek nincs pozitív hőse? :)

tewton 2012.10.09. 23:45:20

@Bell & Sebastian:
vagy calam más nincknév alatt?

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 23:46:48

@biboldó: „Magyarország önálló nemzetté válásának első lépcsője 48 volt. Nyelvileg, kulturálisan, bankrendszer, pénzügy meg minden egyéb vonatkozásban. Zsidó ármány? Köszönet jár érte.”

Ha ismét hülyeséget írnék, elnézést, csak itt kapcsolódok be a társalgásba, de abszurdnak tartom ezt a megállapítást. Magyar nemzet már a kereszténység felvétele előtt is létezett, tehát nem „vált nemzetté” 1848-ban (sőt, ókonzervatív szemlélet szerint éppen ez az első lépcsője annak, hogy elvész).

A nyelvhez annyit, hogy Magyarországon nyilvánvalóan előtte is tudtak magyarul (de még hogy), csak amellett még németül meg latinul is, tehát ezt az érvet egyáltalán nem értem. Kulturálisan szintén nem világos mit hozott 1848, ami előtte ne lett volna meg és hiányzott volna. Ami a bankrendszert illeti, ezt egyesek baromi pozitívnak tekintik, személy szerint a bankrendszer és a kapitalizmus kibontakozását — szintén ókonzervatív szemszögből — alapvetően negatív folyamatnak látom.

Modernista, szabadkőműves paradigma szerint pontosan azt kell mondanod, amit mondasz, természetesen, de a hagyományos paradigma más, jobbára pontosan a szöges ellentéte a liberális-nacionalista elbeszélésnek.

Bell & Sebastian 2012.10.09. 23:48:54

@tewton: Akkor végre itt egy leszbi! Téríccsük meg.

Bell & Sebastian 2012.10.09. 23:53:44

@Holger Hartland: Kimarták a leggyengébb birkát, hogy szétszaladjon a nyáj, csupán ennyi. A kulturális üzenete bónusz csak.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.09. 23:54:18

OK, már látom, mibe csöppentem. :}

Persécuté Persécuteur 2012.10.10. 00:11:25

@Holger Hartland: "Leginkább az tűnik hihetőnek, hogy a lusta és korrupt görögök belemásztak a pöcegödörbe, a mohó nyugati öltönyösgecik pedig kapnának az alkalmon."

Így van. Meg úgy is, hogy ha Németország most valamilyen hirtelen ötlettől fogva (pl. "szembenézés a múlttal", amiben állítólag világbajnokok) megtérítené (kamatostul) a II. világháborúban Görögországnak okozott károkat, akkor nagyjából le lehetne írni a görög adósságot. Egy ilyen aspektusa is van a történetnek.

tewton 2012.10.10. 00:15:49

@Loxon:
fehér zaj. de ha sokáig hallgatja, felerősíti a saját agya kattogását :)

Bell & Sebastian 2012.10.10. 00:37:06

@Persécuté Persécuteur: Nana, a még nagyobb disznóságok csak utána következtek, amikor kisöpörték a partizánokat is választások előtt, jutott belőlük bőven.

Itt dögöljek meg, ha nincs benne Soros patája, aki nagyon nem szívleli az egybe törzsű Merklint.

Sebastian Knight 2012.10.10. 01:01:51

"Kövér György: A tiszaeszlári dráma
...
A hihetetlenül adatgazdag kiadvány lényegében három nagyobb egységből áll. Az első Tiszaeszlár leírása, a második magáról a perről, a harmadik pedig az 1882–83-as zsidóellenes megmozdulásokról szól. Ez ugyan nem fedi a fejezetenkénti felosztást, de fedi a tartalmat, amely mindhárom fejezetben szinte zavarba ejtően lábjegyzetelt. Számos esetben a hivatkozások sztorijai már-már érdekesebbek a főszövegnél, amely a per eseményeit követve lassan folydogál előre.

Érdekes egy pillantást vetni a könyv születésének körülményeire. Miután Kövér Györgyöt 2003-ban felkérték egy tiszaeszlári emlékkonferencián előadónak, szembeötlő lett számára a források feldolgozatlansága. Az >inkriminált ügy< végül is olyan kihívás elé állította, amely elől nem hátrálhatott meg. 2004 és 2010 között nem kevesebb mint 17 írásában foglalkozott a Nagy Per hátterével és körülményeivel. Végül is a jelen állapot szerint Kövér professzor akadémiai doktori disszertációjának könyvváltozatát tarthatja kézben az olvasó. Hogy miért volt szükséges ezt megemlíteni? Mert a könyv bizonyos szempontból olvasóbarát, bizonyos szempontból pedig nem. Persze a kérdést megfordíthatnánk: milyen olvasó számára otthonos a könyv és milyen olvasó számára lehet kissé idegen? Nem, ezúttal nem a filo- vagy az anti- előtaggal jelezhető politikai állásfoglalásra utaltam, hanem arra, hogy a könyv némileg magán viseli az >akadémiai< bélyeget. Gazdagon adatolt történelmi mélyfúrással állunk szemben, amely egy átlagos, sőt az átlagosnál erősebb történelmi érdeklődésű olvasó számára sem feltétlenül vonzó. A szakmai olvasók számára viszont lényegében csemege, vagyis inkább csemegék tárháza a mű. "

kommentar.info.hu/iras/2012_3/alapmu_a_nagy_perrol_kover_gyorgy_konyverol_

tewton 2012.10.10. 01:44:13

@Sebastian Knight:
hohohó, mispóhe!

"Kövér néhány ecsetvonással fel is rajzolja a következő oldalon „az eszlári regálegazdaság szabadpiacinak éppen nem nevezhető képét”. A zsidó hitközség (illetve a tekintélyes tagok) mediációs-arbitrációs funkciójáról sajnos csak ennyit tudunk meg, pedig ez a funkció egy-egy adott pillanatban vélhetően és életforma- közösséghez méltóan lényegében a zsidó élet minden szegmensére kiterjedhetett. Erre utal az ugyanott olvasható vallomásrészlet is, miszerint „ha kiegyenlítés van […] vagy tanácskozást akarnak tartani, nemcsak Eszláron, de mindenütt, akkor az imaház szobájában ejtik meg”. Ez nyilvánvalóan és szembetűnően eltért a keresztények ekkorra már jelentősen szekularizált és intézményesülő társadalmától. Ide kapcsolódik a zsidók gazdasági szerepének kérdése is: a könyv alapján nehéz összefüggő képet felrajzolni arról, hogy vajon a zsidók integrált (sőt esetleg már organikus) részét képezték-e a falu gazdasági életének, vagy pedig elkülönülten folytatták üzleti tevékenységüket"

nomeg ez a merész kijelentés se jelent volna meg a népszabadságban:

"Az elhangzottak ugyanakkor némileg a zsidóság történetének – különösen a vészkorszak után – tabuvá merevedett fejezetei közé tartoznak. Éppen a ruszinok kapcsán máig adós a történetírás Egán Ede, a havasi akció kormánybiztosa munkásságának és erőszakos halálának (1901) megírásával, így tehát a fenti, mikszáthi kedélyességgel előadott sztereotípiák sajnos feltehetően hasonlítottak a valóságra is."

Egán Ede? akik ezt a kérdést feszegetik, azok a marhavagon ajtajait akarják rászegezni a bűntelenekre!

S=klogW 2012.10.10. 03:15:34

fogyasszanak!

"A savtartalommal viszont egyik bornál sem volt gond."

bor.mandiner.hu/cikk/20121009_mi_minden_van_egy_kanna_termeloi_borban

a savtartalomban az ecetnél is biztos lehetek

S=klogW 2012.10.10. 03:42:33

@biboldó: csak induljunk ki abból, hogy

Magyarországnak a 2. vh. óta is szép sikerei vannak az olimpiákon

S=klogW 2012.10.10. 03:45:03

@Loxon:

azt hiszem nem fogjuk T. Dodónak megköszönni, hogy idehozta ezt a bandát

ebfül 2012.10.10. 05:10:21

@Arma Gedeon2:

"kapcát csinált egy tóratekercsből"

"Egy szerzetes azt kérdezte Unmontól:
- Mi a Buddha?
- Egy szaros seggtörlő-bot. - felelt a Mester."

(A többféle értelmezhetőség kedvéért...)

ebfül 2012.10.10. 05:16:01

@ebfül:

"Today's Ashkenazi Jews suffer from a number of congenital diseases and mutations at higher rates than most other ethnic groups; these include Tay-Sachs, Gaucher's disease, Bloom's syndrome, and Fanconi anemia, and mutations at BRCA1 and BRCA2. These mutations' effects cluster in only a few metabolic pathways, suggesting that they arise from selective pressure rather than genetic drift. One cluster of these diseases affects sphingolipid storage, a secondary effect of which is increased growth of axons and dendrites. At least one of the diseases in this cluster, torsion dystonia, has been found anecdotally to correlate with exceptionally high IQ. Another cluster disrupts DNA repair, an extremely dangerous sort of mutation which is lethal in homozygotes. The authors speculate that these mutations give a cognitive benefit to heterozygotes by reducing inhibitions to neural growth, a benefit that would not outweigh its high costs except in an environment where it was strongly rewarded."

Innen

en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jewish_intelligence

Vitatott elmélet.

ebfül 2012.10.10. 05:21:15

@S=klogW:

(Téged is ő "hozott"? :-)

S=klogW 2012.10.10. 06:19:11

@ebfül: ahhoz, hogy az oq érvényesüljön, a genetikán kívül sok egyéb egyéni, intrinzik faktornak is szerepe van. továbbá: "anecdotally" "speculate"

magamtól jöttem, nem invitálva
orromat ütöttem mások dolgába
szavakat dobáltam folyam sodrába
egy leviathánnak s most itt ülök
:)

S=klogW 2012.10.10. 06:20:23

@S=klogW: abban, hogy az iq

@AG: kellemes névnapot Gedeon :)

MézesRozi 2012.10.10. 06:38:48

@Arma Gedeon2:
1843/44-os országgyűlés által hozott tv.:)

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 06:57:46

@biboldó: A szalámizást éppen így értettem. Mindig túl korán feladod. :-)

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 07:09:55

@Arma Gedeon2: Az informális nyelv a német volt, amennyire tudom. A hivatalos talán latin, de biztosan többen beszéltek németül, mint latinul. Magyarul meg csak az írástudatlan parasztok.

Azt mondod, nincs antiszemita sémita? Minden arab antiszemita és sémita. Továbbá, amikor antiszemita zsidóról beszélsz, egy olyan terminust használsz, ami az ostobaság csimborasszója. A magyar bolsevikok által emlegetett antiszemitizmus szó olyan, mint az izé, mindent helyettesítő szó. Jelentős számban vannak, magukat zsidónak valló emberek, akik szembe fordulnak kultúrájuk egyes hagyományaival, és azt károsnak mondják. Hasonlóan működik a politikai térben is. Egyes zsidóknak eltér a véleménye a zsidó mainstream által propagálttól. Ez nem is ritka jelenség. Szerinted a lecigányozott Orbánod amúgy tisztafajú árja? Annyit genetikáztok, bazmeg, igazán láthatnátok a rasszjegyeket. Eklatáns példa még Morvay Krisztina úrhölgy, aki zsidó származásúként teleszájjal zsidózik. Esetleg nézz utána Tormay Cécile származásának is!

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 07:39:43

@ebfül: Nem pontosan értem, milyen apropóból emlegeted fel a konszangvinikus rokonság fogalmát a nagy genetikázós dzsemboriban. Mindenesetre hozzátennék ezt-azt.

Az ősember idején a ma incesztus tabunak, vagyis vérfertőzésnek számító kapcsolatok teljesen hétköznapinak számítottak. Ha igaz az evolúcióból bármi is, ez a része biztosan az. Vagyis a "vérfertőzéssel" terjedő tulajdonságok formálták az emberi fajt. Aztán jött a robbanásszerű fejlődés, ami a sapiens és neander keveredésének eredménye. Mindezzel az incesztus tabuk nem változtak nagyjából a középkor elejéig. Az emberi populáció elszaporodásával az egyes egyedek körében gyakoribbá váltak a genetikai és egyéb betegségek. S mivel amúgy családon belül kufircoltak, a betegségek családon belül jelentek meg. Itt a feltételezett eredettel van probléma. Ugyanis a betegségek nem abból eredetnek, hogy családon belül szexeltek. Csupán a terjedése eredménye a családon belüli szexnek.

Ezért az exogám, vagyis kifelé házasuló törzsek a vérfrissítés miatt általában ellenállóbbak voltak a különböző betegségeknek. A zsidók alapvetően endogám társadalom. Azonban ne feledjük, hogy például Amerikában jellemzően nyitott társadalomban élnek.

Arról is érdemes lenne beszélni, vajon a zsidóság immunis-e olyan genetikai vagy egyéb betegségekre, amelyek viszont egyéb népeknél elterjedtek. Ugyebár az elszeparáltság nem csupán benntartja a betegségeket, de más betegségeket meg nem enged be. Logikus, nem? Lássuk a nagy felsorolást! Vajon erről mit tudtok? - Gyanítom semmit, mert inkább faszságokat terjesztetek.

A zsidó gyökerű ármány létezik, és minden eszközzel harcolni kell ellene, különben az emberi faj kipusztul. Azonban a marhaságok mantrázása az ő malmukra hajtja a vizet.

Valaki emlegette a sportolókat. Nos Storcz Botond, Ábrahám Attila és Fábiánné Rozsnyói Katalin zsidók. Berki Krisztián, Szilágyi Áron, de Kásás Tamás és Benedek Tibor is azok. És?
Ebben az ügyben egyik félnek sincs igaza. Egyrészt zsidóként egyik sem ért volna el semmit. Másrészt nem a genetika alkalmazhatatlan, ezt láthattuk a náciknál. Egyetlen olimpikonunk sem lehet büszkén zsidó a teljesítményére, ahogy mások sem zsidózhatják le őket. Az indentitás, mint egyetlen elfogadható kötelék dönt. Ismert nem egy olyan eset, amikor almon belüli került ki olimpiára a jobb helyett, és leszerepeltünk. Kár ezért. Az eredmények azonban azt mutatják, hogy a sportot még nem hatotta át a tehetségtelen korcsok favorizálásának pusztító szokása.

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 08:27:16

@S=klogW: Na tessék, tudtam, hogy rám fog száradni. De a történeti hűség kedvéért megjegyzem, hogy Falafel azelőtt is írogatott ide, csak egy időre megsértődött. A szefárd kollégáról meg igazán nem tehetek.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 08:35:57

@Oleg_Mashkowiak: " Az informális nyelv a német volt, amennyire tudom. A hivatalos talán latin, de biztosan többen beszéltek németül, mint latinul. Magyarul meg csak az írástudatlan parasztok. "

Oleg, neked ezt a magyari témát kár erőltetned. Nem értesz hozzá és meg se próbálsz utánanézni.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 08:40:33

@Oleg_Mashkowiak: Tormayról csak az álljtólagos leszbiségét szokták libik emlegetni, de ha tudsz valamit a származásáról, nyugodtan add meg a forrásodat. A nézetei hazafiság és országrontás témában teljesen a helyükön vannak, bármi is a származása. Egyetlen észrevételem a Bujdosú könyvhöz, hogy állandóan pozitív összefüggésben emlegeti Kossuthot, petőfit és a "szabadságharcot" (mint "igazit"). Láthatóan ilyen nevelést kapott, mint akkoriban éls azota is szinte mindenki. Ha tudatában lehettt volna, hogy ezek a Kun Bélák előfutárai voltak és pl. Kossuth esetén akár még vérségileg is (bár nem állítom biztosra), akkor még jobban megragadhatta volna a folyamat lényegét és okait.
De ne hagy minket kétségek között, jöhet az adat.
Morvairól magam is publikáltam már egy rövid velőset.

Tündér_Lala 2012.10.10. 08:59:26

Ebfül megállapításai többségében helytállók.
A gének sporttal való összefüggésbe hozása marhaság (de ezt nem is ebfül mondta).
A magyar sportsikerek oka a élsportfinaszírozási rendszer, amelyet (a mostanában stárolt spotközgazdás (Dávid Ferenc, ha jól emlékszem) rettentően szeretne (szeretnének) szétverni (mindenki sportoljon a saját pénzén). Ha ez sikerül nekik, skkor elbúcsúzhatunk a sikerektől. (Lényegében aprópénzen vett nemzetpropaganda, önbecsülés forrása stb.)

Abban is sok igazság van, hogy a beltenyészet nem csak a zsidóknál volt általános, hiszen az emberek nagyrészt a faluból (legfeljebb a környékről választottak párt, viszont tény, hogy a zs. közösségek szűkebb volta miatt ez erősebben hathatott. (A vérfertőzés marhaság, legfeljebb unokatestvéri szinten fordult elő). Azokban az időkben viszont a beteg egyedek elpusztultak, tehát kiválogatódtak a szaporulatból.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.10. 09:16:44

@Holger Hartland: "Viszont azt valahogy nehezen tudom elhinni, hogy itt egyszerűen arról volna szó, hogy a mohó nyugati öltönyösgecik le akarják rabolni szegény ártatlan görögöket. Nehezen hihető az a másik oldali magyarázat is, mely szerint a lusta és korrupt görögök hálásak lehetnének, amiért a Szakértők megmentik őket. Leginkább az tűnik hihetőnek, hogy a lusta és korrupt görögök belemásztak a pöcegödörbe, a mohó nyugati öltönyösgecik pedig kapnának az alkalmon."

Erről van szó. A történet nagyon jól illusztrálja azt is, hogy miféle veszélyeknek teszi ki magát, aki olyan ostoba, hogy csődbemegy, de azt is, miféle dolgok bugyborognak föl, ha hagyják dolgozni a szakértő, európai, nyakkendős experteket. Minden megtalálható itt a hatnapos munkahét tervétől az ambiciózus privatizációs programon át a komcsi komcsi és náci náci szabadcsapatokig.

Két dolog viszont a tunya, korrupt görögök mellett szól:
1. most minden felelősséget megpróbálnak a nyakukba varrni azok, akik ennek az egész történetnek a haszonélvezői voltak (v.ö. a megszorítások között is szent tehén hadi beszerzések, vagy a Goldman Sachs szerepe abban, hogy betolták őket az eurozónába);
2. Görögország "megmentésének" nagy része valójában a görög érdekeltségekkel rendelkező, főleg német és francia hitelezők kitettségének csökkentését szolgálja.

Össze kéne szorítaniuk a fogukat és csődöt jelenteni. Az is szörnyű, de csak öt évig, egy évtizedig. Egyébként lényegtelen; ha nem mennek csődbe, akkor a terheik alatt fognak összeroskadni.

Alfőmérnök 2012.10.10. 09:19:15

@Oleg_Mashkowiak: "Valaki emlegette a sportolókat. Nos Storcz Botond, Ábrahám Attila és Fábiánné Rozsnyói Katalin zsidók. Berki Krisztián, Szilágyi Áron, de Kásás Tamás és Benedek Tibor is azok."

Petschauerről nem is beszélve. :)))

Illyés Edith 2012.10.10. 09:23:16

@ArmaGedeon: A Morvai-cikkét merre keressem?

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 09:30:08

@ArmaGedeon: Hát hogyne, tót legényke, majd te elmondod, hogy a magyar nemesek többsége nem németül, hanem japánul beszélt, mert te otthon, tótfaluban ezt így hallottad.

Tormayt német származásúnak mondják. Dédapja, Spiegel (Tüköry) Józsi építési vállalkozó volt, míg a fater a 48-as zsidó lázadás őrnagya.

Amúgy nem az a gond, hogy a 48-as szabharccal kapcsolatban olyan képtelen ostobaságokat hordasz össze, hogy az már L. Ron Hubbard-i magasságokba emel téged, hanem az, hogy erre vannak befogadók.

A szabadkőműveseké egy olyan titkos páholy volt, ahol a kor szellemi vezetői agyaskodtak. Természetesen mint minden egyéb, nagy jelentőségű területet, a zsidók ezt is irányításuk alá vonták. De mikor, kicsi tót atyafi? Ki ne találd, hogy már a neandervölgyiek korában!

Megfeledkezni látszol arról a tényről is, hogy a habsburgok európai hegemóniája megszűnt ebben az időben. A redvásoknak kapóra jött a zsidó és szabadkőműves Deák kiegyezősdije.

A 48-as szabadságharc nem csupán a magyarok függetlenségéről szólt, de a feudalizmus hűbérrendszerére kimondott halálos ítéletről is. A modern kor eljövetelének előfeltétele volt, hogy vér áztassa Európát. Ahogy most, az elavult modern kor végét is vérrel kell jelezni.

S=klogW 2012.10.10. 09:37:59

ceus ideológiai robotkrva két mondatot nyekergett a rádióban, abban se bírta ki rasszistázás nélkül

S=klogW 2012.10.10. 09:38:51

@Oleg_Mashkowiak: dehogy gonosz, csak férfias szívatás :)

S=klogW 2012.10.10. 10:04:37

@Oleg_Mashkowiak: és nyilván azoknak a vérével akik megkonstruálták, ugye?

Illyés Edith 2012.10.10. 10:06:14

@ArmaGedeon: Köszönöm a linket. De ez csak szimpla antiszemitizmus. Csalódtam magában.

Morvai sosem illett teljesen a liberális megmondóasszonyok közé, pl. mindig is abortusz-ellenes volt. A kellemes ENSZ állásából pedig azért rúgták ki, mert írt valami nem-PC dolgozatot a palesztin nők helyzetéről.

Én mindig megnézem a videóit is: morvaikrisztina.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=786:video-a-magyar-rabszolgasorsrol-is-tudjon-az-eu&catid=114:egyeb-emberi-jogi-temak&Itemid=314

morvaikrisztina.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=763:rabszolgatartas-magyarorszagon-az-europai-unio-tagallamaban&catid=114:egyeb-emberi-jogi-temak&Itemid=314

Vagy: morvaikrisztina.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=749:video-hogy-keruel-a-patkany-a-villanyvezetekre-cigany-magyar-egyuetteles-a-gyoengyoesi-durandan&catid=91:orszagjaras&Itemid=222 (Visszatérő motívum: Morvai Krisztina EU-s képviselő lemegy az Isten háta mögötti cigánytelepre, ahol a helyiek elmondják neki, hogy a saját önkormányzati képviselőjüket, polgármesterüket a választások óta nem látták...)

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 10:14:18

@Illyés Edith: A bejegyzés nem arra mutat rá, hogy nézzétek, ez a politikus ZSIDÓ (!!!!!!!!!), hanem arra, hogy KAMÉLEON. HOgy nemcsak politikai hozzáállását tudja nahgyon élesen megváltoztatni, hanem külsejével is teljesen hozzáidomul. Egy kicsit se őszinte jelenség, az, hogy a cigányokkal, vagy bármivel hasznos, jó ügyeket is felvállal, a szerep magától értetődő része.

Teljesen nyilvánvaló, hogy nemzetközi gazdái építették fel és vetették be. A "Visszavesszük a hazánkat" jelszót kicsivel utána hangoztatta egy elég hasonló fazonra felépjtett szépasszony, Sarah Palin. (de neki sokkal kevesebb esze van, mint Morvainak) egyikük se maga találta ki a jelszót, az illuminátus kelléktárból akasztották le a szögről.

A Jobbik parlamentbe jutását Morvainak a hazai sajtónyilvánosságba BEROBBANÁSA készjtette elő, ennek hullámán hajóztak be az EP-be, majd a hazai parlamentbe. HA Morvai a zsidó köröknek tényleg ellenség lett volna, akkor nem agyba-főbe szidják, 24 órában, mindenki előtt ismertté téve, hanem egy ukázzal eltüntetik a képernyőről és a sajtóból. Mivel nem ezt tették, világos, hogy a cél a megismertetése volt a kifordjtva értett "negatív kampány" révén. A legutáltabb ballib megmondókat küldték rá, tudva, hogy a hazafiak szeretni fogják azt, akit a Bolgár Györgyök támadnak. Régi trükk.
Csalódnék magában, ha komolyan venne egy Morvait... :-)

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 10:18:21

@ArmaGedeon: Na, akkor elmondok egy titkot. A szüleim még kicsi gyerekkoromban elváltak. Édesapámat 18 évig nem is láttam. Nevelőapám Füzérről származó tót (most is ott vannak, mert éppen pálinkát főznek a sógorral). Családi neve Fejti, vagyis Fejti György, mocskos bolsevik patkány rokona (unokaöccse). Vagyis a férfi, aki 9 éves koromtól nevelt, és akit a világon senkinél jobban nem tisztelek, tót. :-)

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 10:19:41

@S=klogW: A háború sosem válogat. Gondolod, le lehet ezt a fejezetet úgy zárni, hogy nem lesz szükség vérontásra? Én nem vagyok ennyire optimista.

S=klogW 2012.10.10. 10:20:57

@Illyés Edith: ami kapcsán megejtette, teljesen funkciótlan az antiszemitázás

Illyés Edith 2012.10.10. 10:27:51

@ArmaGedeon: Egyetlen politikust sem veszek komolyan. De ezt a "nemzetközi gazdái építették fel és vetették be" elképzelést őrültségnek tartom. Morvait leváltották az ENSZ állásából, ezen jól megsértődött, és elkezdett közeledni a Fideszhez. Aztán a 2006. októberi Fidesz-nagygyűlésen kapott egy kis könnygázt, ettől aztán teljesen felpaprikázta magát. Lélektanilag teljesen érthető az út, amit bejárt. Nem látom itt a felépítést és bevetést.

S=klogW 2012.10.10. 10:37:37

@Illyés Edith: "Lélektanilag teljesen érthető az út"

amire rá lehet terelni bárkit

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 11:01:22

@Oleg_Mashkowiak: Na jó, akkor cserébe én is elmondok egy titkot. A Fejti gyerek anyja ott volt takarítónő a vasútállomáson, ahol a szüleim is dolgoztak. Apám kalauz volt. Egész gyerekkoromban talán ha 2-3 emberről hallottam a szüleimtől, hogy az zsidó, de akkor se bántó éllel, csak olyan tényközlésként. (meg ha szóbajött a "zsidók" kifejezés, akkor a "szegény" jelzővel, mert őket elvitték). Szóval a főutcai köszörűs bácsi mellett nekem csak Fejtiről ugrik be, hogy szüleim zsidónak mondták. Hogy a Hegyközben ki tót és ki nem, az nem olyan egyszerű kérdés, senki nem magyar, tót, német genetikailag, ezek kulturális identitások. A zsidóké annyiból kivétel, hogy ők saját szabályaik szerint vérségileg is számítják ezt, a többi nem. Szóval a hegyköz kétnyelvű zóna volt, a református falvakban kevésbé, ott inkább csak "megtanultam a szomszédok nyelvét egy kicsit" alapon, a katolikus-görögkatolikus népségnél meg gyakran születéstől kezdve egyenrangú volt a két nyelv (de mindkettőt kicsit hibásan beszélték és mondat közepén váltottak át egyikről a másikra). Van a környéken több kisebb sváb telepesfalu is és a helyi tót tájnyelv összefolyt a ruszinnal. Volt lengyel bevándorlás is, pl. Tokajban telepedtek le lengyelek is, de máshol is Zemplénben. Nem izraelita lengyelekről beszélek, az is volt sok.
A tótul is tudó nagyanyámnak magyar családi neve volt, a csak magyarul tudó nagyanyámnak meg szláv...

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 11:10:14

@Illyés Edith: @S=klogW: A kaméleonsága ettől régebbi dolog. A Cedawban egyértelműen férfinak maszkjrozta magát, miközben jobbikosként élvezte, hogy jónőként jelenhet meg. Ezek szerepek számára.
A csapből is az ő szidalmazása folyt nemzeti ébredése után, miközben a sajtó gazdái tökéletesen tudják ennek a reklámértékét.

"bárkit" nem lehet ilyen útra terelni és nem is terelnek.

S=klogW 2012.10.10. 11:14:55

@ArmaGedeon: az első képen tipikus butch

S=klogW 2012.10.10. 11:16:29

@ArmaGedeon: nem politikai útra gondoltam, hanem pszichésre - de ez nála szerintem sem pszichés hanem politikai út

S=klogW 2012.10.10. 11:39:54

@tewton: plüssgörény? :)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 11:48:08

@S=klogW: Dodónak eddig csak köszönettel tartozom, és most sem látom, miért kellene valamiért is haragudni rá.

S=klogW 2012.10.10. 11:53:13

@Loxon: hát már maga is zsondolatolvasó? :) ki beszélt itt haragvásról kérem

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.10. 12:03:38

„Eléggé elszomorodtam, hogy nem vártam meg G. Fodor Gábor legújabb posztját a preparálás előtt. Felülmúlhatatlan: gfg.blog.hu/2012/10/09/ferfiassag_651

Igazgató úr, ha legközelebb a miniszterelnökről töpreng, és azt veszi észre, hogy áll, mint a cövek, akkor azt nem kell ám közzétenni, mert előbb-utóbb a Velvet címlapján találja magát, mint Sodika, a Nemzet Krónikása. Ezenfelül meg gondolkozzon el Röhm sorsán!

Küldöm mindenkinek a Századvégnél, aki szereti: Give a little MMM to me!”

mandiner.hu/cikk/20121010_tota_w_arpad_give_a_little_mmm_to_me

Magamba néztem és azt láttam, hogy én ezt az embert és a hozzá hasonlókat a legkisebb lelkiismeretfurdalás nélkül tudnám sok-sok évre börtönbe vágni. Aki ilyen aljas, az nem érdemel együttérzést. Annyit mindenképp elértek a tótawék és társaik, hogy olyan sziklaszilárdan megerősítettek erkölcsi meggyőződésemben, hogy egy pillanatig sem hezitálnék, ha, bizonyos kérdésekben, döntési lehetőséget kapnék vagy lépéskényszerbe kerülnék.

ü
bbjnick

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 12:13:30

@ArmaGedeon: „Egyetlen észrevételem a Bujdosú könyvhöz, hogy állandóan pozitív összefüggésben emlegeti Kossuthot, petőfit és a "szabadságharcot" (mint "igazit"). Láthatóan ilyen nevelést kapott, mint akkoriban éls azota is szinte mindenki.”

Visszatérve a tegnapi vitánkhoz — amelyben néhány hibát ejtettem —, Hamvassal kapcsolatban ezt a _hatást_ nem veted fel, pedig nyilvánvalóan őt is így nevelték. A nevelés e determinációi alól nagyon nehéz kiszakadni, ha nincs ezzel szembeállítva egy karizmatikus egyéniség, aki ellenkezőt mond. Hamvas a kuruc mítosztól való elszakadást — nem lévén katolikus nemesi család sarja például, ami egyébként szintén nem biztosíték — gyakorlatilag egyedül kellett, hogy megcsinálja — és nem egyszerűen családi-politikai szimpátiák alapján, hanem szellemileg, logikailag, teoretikusan! Kisebb-nagyobb egyenetlenségekkel sikerült neki (plusz volt amikor teljesen, és volt, amikor egyáltalán nem sikerült).

Az Öt géniuszban például látható, hogy a magyar néplélek fenomenológiai számbavételekor (szerintem nagyon érthetően és helyesen) megpróbálkozott a kurucság kritikus és megértő értékelésével-értelmezésével is, miközben a nagyobb paradigmatikus keret felvázolásakor határozottan kijelenti azt is (idéztem), hogy a Habsburg-birodalom tradicionális államforma volt, amelyet a modern forradalmak és nacionalizmusok partikularizmusa negatív értelemben bomlasztott fel.

Hamvasnak — és nem egyszerű túlzás vagy öntömjénezés, amikor kiejelenti, hogy (legalábbis Magyarországon) egyedül — meg kellett küzdenie számos olyan súlyos szellemi feszültséggel (belsővel és külsővel egyaránt), ami a magyarságban 1848, sőt még sokkal korábbi idők óta jelen van. Többé-kevésbé sikeresen szintetizálnia és integrálnia kellett ezeket az ellentéteket és feszültségeket magában és az írásaiban is, mert ő ezeket nem egyszerűen eszmetörténeti, hanem _személyes_ és univerzális problémákként élte át, amelyeket maradéktalanul meg kell oldani.

Hasonló módon kellett a kereszténység és a többi világvallás vagy nagy tradíció viszonyát és érvényességüket tisztáznia magában — élete végén (gyakorlatilag a kereszténység mellett állást foglalva) bevallva, hogy ez a feladat nem sikerült neki megnyugtatóan.

tewton 2012.10.10. 12:33:58

@bbjnick:
nem értem én azt a posztot (meg nincs is rá időm), de valahogy olyan griftes-falangista :)

Google 2012.10.10. 12:55:49

@tewton:

Az történt, hogy szegény Tóta Wénknek ilyen intézményekkel, mint Századvég, és ilyen közlőkkel, mint Fodor G. kell foglalkozniuk. Pár évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlennek tűnt volna. Neki IS.
Mint ahogy Gyurcsánynak is az, együtt fog "dolgozni" a gyengéivel.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 12:56:47

@S=klogW: Nem, de akkor maga se legyen zsondolatíró.

Google 2012.10.10. 13:25:24

@Loxon:

Jó, hogy szó esett erről az Öt Géniuszról. Talán tanítani kellene - főként a politikai műhelyekben. Ma is ott toporgunk, ott botlunk el, ahol annak idején ő is látta a buktatókat. Hamvast nem szeretők szemüket takarják el, nehéz tartalmak következnek:

"Éppen ezért ezen a földön az igazi katasztrófákat nem az idegen hatalmak túlsúlya okozta nagy veszélyek idején, hanem kivétel nélkül mindig a történeti veszélyek idején is, és akkor is, amikor ezek a veszélyek csökkentek, vagy egyáltalában nem fenyegettek, az itt élő emberek árulása egymás ellen. Dühödt szembenállás nem elsősorban kiváltságokért, vagy életmentésből, vagy vagyonért, hanem merő testvérgyűlöletből. Ez a testvérharc nem hasonlít semmiféle ismert és leírt népharchoz, nemzetnek nemzet ellen érzett gyűlöletéhez, faji vagy osztály vagy vallási harchoz. Olyasvalami ez, aminek semmilyen külső és történeti és társadalmi indoklása nincs, és már csak azért sincs, mert a magyar nép benső és külső története is csak ebből a gyűlölködésből érthető. Mintha a nép sorsa ennek a harcnak a realizálása lenne. Mindez a lélek elemei egymás ellen való dühöngésének, a rendezetlenségnek és a feldúltságnak következménye, hogy gyűlöld felebarátodat teljes erődből. Mert az itt élő ember legelső ösztönszerű mozdulata a magyarral szemben az elutasítás és a negatívum és a nem. Mert főbenjáró bűncselekmény, hogy egyéni előnyökért saját népét kiadja, még ha az ilyen jelenség tömeges is, még ha nem is nyerhet bocsánatot, de a pokolkategóriákban valahol szerepel, és mint végső abszurd aktus érthető. Viszont, hogy kiirtsa sajátját merő bőszült tehetetlenségéből, hogy letépjen magáról minden testvért és az ínségbe és a börtönbe hajítsa minden haszon és előny nélkül, ez olyan határeset, amely csak mint az őrület valamely eddig nem ismert alakja érthető meg."

Persze, ezeket a sorokat megelőzően arról ír, hogy a géniuszok egymást nem ismerik, értik, egymásban nem oldódnak fel, nem össze, hanem egymás ellen dolgoznak. Talán tudtukon kívül, akaratlanul is.
Ma már ebben is léptünk valamennyit előre. Nem eleget még.

ebfül 2012.10.10. 14:41:18

@S=klogW:

"ahhoz, hogy az iq érvényesüljön, a genetikán kívül sok egyéb egyéni, intrinzik faktornak is szerepe van."

...és extrinzik faktornak. (Család, iskola, társadalmi kapcsolatok stb.)

("...be vagy zárva a Héttoronyba,
és már sohasem menekülsz." :)

jose maria padilla · http://gozdom.blogspot.com/ 2012.10.10. 14:44:32

@tewton:
igen, én is ezt ünnepeltem benne. a férfiasság és erő kultuszáról grift szokott ilyen egyértelműen beszélni, ha nem is ilyen szárnyas szavakkal, mint gfg. meg is kapta a magáét rendszeresen a reakció anyámasszonykatonáitól. pláne mikor kitűnő, málnási fátyolkái c. írásában tükröt is tartott az akkori reakció anyatejszagút ejakuláló kis véglényeinek. :)

gozdom.blogspot.hu/2009/09/malnasi-fatyolkai_03.html

S=klogW 2012.10.10. 14:56:02

@ebfül: azok szerepe a triviálitás kategóriájába esik. de az egyént illetően nem csak a genetikáján múlik

osborne 2012.10.10. 15:03:55

@Google: Ó amikor a Mester kis ódát írt az Úrhoz, az mennyivel szebb volt:

w.blog.hu/2007/01/26/ur_ir

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 15:06:24

@Google: „Jó, hogy szó esett erről az Öt Géniuszról. Talán tanítani kellene — főként a politikai műhelyekben.”

Egy helyen biztosan szót ejtenek róla, az Attila Király Akadémián.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 15:11:53

@S=klogW: Ez valahol része lehet a CEDAW "szervezeti kultúrájának", de gondolom, ő még ahhoz képest is túllihegte.

A kaméleonság része nemcsak a külső, hanem a pszichés hozzáállás szerephez alkalmazása is. Nem feltétlenül minden pillanatban, de gondolom, ez az egész folyamat és a szerepváltások valahol végig a tudata kontrollja alatt állnak. Lényegében tudja jól, hogy mikor mit játszik és miért.

Vegyük észre, hogy milyen takaréklángon van egy idő óta. Magától sose lobogott volna a jelensége azon a hőfokon, ami bebiztosította az EP választás három jobbikos mandátumát. A széljobb blogoszféra és hírlevél-szféra ahhoz kevés lett volna. A médiumok irányítói egy időre feltekerték a Morvai-lángot, aztán meg le.
Kb. ilyen tervezettséggel jelennek meg időről-időre talpökölbeszorító, mozgósító hatású cigány-atrocitások is.
Annyira egyszerű dolog ez a pavlov-reflex.

ebfül 2012.10.10. 15:15:51

@Oleg_Mashkowiak:

"Nem pontosan értem, milyen apropóból emlegeted fel a konszangvinikus rokonság fogalmát a nagy genetikázós dzsemboriban."

Pl. ezért:

"Albert Einstein's second wife was Elsa Einstein, whose mother Fanny Koch was the sister of Albert's mother, and whose father Rudolf Einstein was the son of Raphael Einstein, a brother of Albert's paternal grandfather. Thus Albert and Elsa were first cousins through their mothers and second cousins through their fathers."

Általánosabban: ahol endogámia van, ott szükégszerű (kisebb-nagyobb mértékben) a consanguinitás.

"Vagyis a 'vérfertőzéssel' terjedő tulajdonságok formálták az emberi fajt."

"Ugyanis a betegségek nem abból eredetnek, hogy családon belül szexeltek. Csupán a terjedése eredménye a családon belüli szexnek."

Ezekkel egyetértek. Az Ószövetség is tele van vérfertőzéssel (Ádám, Noé). Mindannyian korcsok vagyunk :) Minél távolabb kerülünk az ősembertől, az endogámia annál nagyobb valószínűséggel eredményez korcs géneket, továbbá a szelekció szempontjai is változnak, erre utal Cochran-ék elmélete is (a pénzváltó zsidóknál erősebb szelekciós tényező volt az iku mint másoknál).

Vagyis az ősember endogámiáját nem lehet érdemben összehasonlítani a középkori, újkori népekével.

Annak (megfigyelhető) genetikai hatása, hogy Amerikában hogyan keverednek, talán generációk múlva lesz megfigyelhető. Ott is nyílván lesz a "félzsidóknak" egy része, aki asszimilálódik, egy másik részük pedig neofita buzgalommal fog kabbalázni meg kipázni (Palthrow, Dániel Pötyi)

"Arról is érdemes lenne beszélni, vajon a zsidóság immunis-e olyan genetikai vagy egyéb betegségekre, amelyek viszont egyéb népeknél elterjedtek."

Höhö, erről a moszat biofegyver osztályát kellene megkérdezni..

"Azonban a marhaságok mantrázása az ő malmukra hajtja a vizet."

A marhaságok mantrázása pont az, hogy a zsidó génállomány fensőbbrendű. Ha Cochran-nek igaza van, ez smafu.

VI. Béla 2012.10.10. 15:16:47

@Loxon:

"abszurdnak tartom ezt a megállapítást. Magyar nemzet már a kereszténység felvétele előtt is létezett, tehát nem „vált nemzetté” 1848-ban (sőt, ókonzervatív szemlélet szerint éppen ez az első lépcsője annak, hogy elvész)."

Nem is értettem, hogy pl. tölgy hogy hangoztathatja ezt. Ahány történelemben egyetemen pallérozott emberrel találkoztam, mind ezzel jött, de igazi érvet sosem hallottam.

Jó, hogy ezt írja.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 15:20:10

@Loxon: Nem zárkózok el ettől, ezért nem jut eszembe pl. Tisza Istvánt mondjuk "gazemberezni", csak tragikus hősnek tekintem, aki e súlyos korlátja miatt (nevelés, származás) nem alkalmas hazafias "szentnek" és dicséretes hazafias konzervatív hozzáállása ellenére nem volt alkalmas a haza megmentésére sem az összeomlás közepette, meg előtte se. Meg tudom érteni és keresztényileg bocsátani, hogy a háború alatt antiszemita lapokat tiltott be, de szánakoznom kell rajta emiatt az alkalmatlansága miatt.

Hamvas megértéséhez többet kellene tudnom a családjáról, bár persze most ugrik be, hogy apja evangélikus lelkész Eperjesen, ez akkora terheltség e téren, hogy emberileg megértem. De annál inkább ragaszkodok értékelésemhez, hogy mi volt ő kuruc-ügyben. Eperjes a vakoló Róma... :-)

Még annyit, hogy a Kossuth-ellenesség, Petőfi-ellenesség kezdetektől egy létező vonulat volt, egészen Zimándyig még jól is lehetett keresni a nyilvános megjelentetésével (amit példásan jótékonyságra fordított), egy olyan művelt ember, mint Hamvas nyilván ismerte ezt. Majd alaposabban nekiülök Tormayt olvasni, említ-e valamit a vakolókról, tudatában volt-e a kérdésnek. Nem létezik, hogy ne hallott volna pl. Nesta Websterről, aki valahol talán hasonló karakter volt.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 15:23:38

@ArmaGedeon: Eperjes az első magyar szk. páholy helyszíne (ha nem tévedek), ott tanult Thököly és Kossuth is, és a szlovák szeparatista mozgalomnak is egy fellegvára volt. Teljesen tudatosan.

osborne 2012.10.10. 15:26:00

Ha már címlap, nem kellett volna szót ejteni a mucsai diktatúráról?

edition.cnn.com/2012/10/10/tech/rubiks-cube-inventor/index.html?hpt=hp_c2

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.10. 15:43:47

@tewton: @jose maria padilla:

G. Fodor szövegei meglepően szimplák (már ahhoz képest, hogy ki ma G. Fodor). Szerintem ez (a Férfiasság című) sem szól többről (de arról határozottan), hogy a férfiasság (a férfias erények) az európai politikai hagyomány és kultúra szerves elemei.

No, ebből lett a csőcseléknél és az ők szellemi vezetőjénél, a nagy tótawénél: a nyomorék G. Fodornak feláll a f*sza a nyomorék Orbán láttán.

Amikor a kommenteket olvastam a G. Fodor-poszt alatt és amikor tótawé fészbukbejegyzését olvastam, ki tudja miért, az jutott eszembe, hogy annak idején, gyerekkoromban, a tanyán, hogyan számoltuk fel nagyapámmal a patkányfészket.

ü
bbjnick

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.10. 15:45:30

@bbjnick:

az ők szellemi vezetőjénél=az ő szellemi vezetőjüknél

Illyés Edith 2012.10.10. 15:45:38

@ArmaGedeon: OK, tehát Ön szerint mi a célja a háttérerőknek Morvaival? Mi a forgatókönyv?

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 15:46:24

@ArmaGedeon: Igen, Hamvas neveltetése szerint felvidéki evangélikus volt. Ehhez képest figyelemreméltó, mennyire illúziótlanul ír az Öt géniuszban éppen az „északi” típusról (néhány bekezdést idéztem fent), amelyhez a felvidékit is sorolja, és amelynél a kuruc alkatot is tárgyalja.

Hamvas 1897-ben született, a „kiegyezés” utáni közvélekedések már régen kész tények voltak, de ha Zimándy-félék vagy más hasonlók hatást is gyakoroltak volna rá, számításba kell venni, hogy ezek szigorú értelemben nem voltak egyetemleges és szellemi erők. Zimándyék és mások reakciója alapvetően politikai volt, első-, másodsorban és harmadsorban is abba a politikai világba tartozott, amely politikai szféra nem érte el a filozófia, a nagyobb keretekben értelmező gondolkodás teoretikus területét. Márpedig Hamvas ilyen alkat volt. Ilyen gondolkodók Magyarországon nem is nagyon voltak (azóta sem nagyon akadnak, de azért van néhány figyelemreméltó, nagyrészben pontosan Hamvas által is inspirált, bár őt nem feltétlenül követő példa.) Hamvasnak Európához (és itt most ne csak „ojrópaiértelembenvett” Európára gondolj) kellett fordulnia olyan gondolkodókért, akik azt a szabadkőművességgel szilárdan szembenálló, magas szellemi színvonalú, filozófiailag, kultúr- és eszmetörténetileg művelt „iskolát” képviselték, amely minden forradalmat egy involutív folyamatba illesztett be, és azokat egy átfogó világválság forgatókönyvébe beillesztve (tehát nem ilyen-olyan partikuláris politikai vagy egyéb érdekeltségből) vonta bírálat alá. Csoda, hogy Hamvas rátalált ezekre a gondolkodókra, joggal mondható, hogy szellemi rokonaira, így René Guénonra és Julius Evolára, és még nagyobb csoda, hogy műveik által inspirálva képes volt valamilyen szinten adaptálni, sőt bizonyos tekintetben eredetit alkotni az általuk felmutatott tradicionális áramlat területén. Ezért az Öt géniusz például páratlan és a magyar gondolkodás történetében páratlan részeket tartalmaz e tekintetben, amelyeket tegnap is idéztem (nacionalizmus-kritika egy egyetemes nézőpontból, és igen, kuruc-_kritika_ olyan színvonalon, ami nem ragadt le egyszerű „érdekek” mérlegelésénél). Hamvas e tekintetben nem volt, és talán nem is lehetett tökéletes, de hogy inkább úttörő és pozitív volt ebben a viszonylatban, az számomra kétségtelen. (Ami azt illeti, a kurucok, amennyiben ismernék műveit, pont labancságát vetnék a szemére, míg szadeszosok, szintén ha ismernék, mucsaiságát, mint pl. Határ Győző...).

Hamvas nem _egydimenziós_ szerző, sőt pont ennek az ellentéte. Ez néha problematifikálja a megértését (a követését egyértelműen, mivelhogy éppen ilyen okokból követhetetlen), komplexszé és ellentmondásossá teszi, de semmiképpen nem keltheti azt a benyomást, hogy ő valaminek, valami szabadkőművesnek vagy modernizmusnak a propagátora volt. Nagyon nem. Minden tévedése vagy problematikus megingása mellett pontosan az ellenkező, azaz — részemről — _saját_ oldalon áll.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 15:53:04

@Google: Sajnos megint arra hoztál példát, hogy miért elvetendő H. Az általa leírt testvérgyűlölet a világ összes polgárháborújában nagyjából ebben a formában jelenik meg és a mi prot-kur testvérgyűlölködésünk tipikusan része az egész Európán végigsöprő, háttérerők által szervezett eretnek- és protestáns harcok vonulatának. A testvérgyilkos indulatokat éppolyan nagy erővel sikerült kiprovokálni Angliában, Németországban, Csehországban, stb, mint nálunk. Tudatosan. Hamvas akkor lett volna nagy tudor, ha erről ír.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 15:53:46

@Illyés Edith: Alapvetően már teljesítette küldetését. A cél a Jobbik parlamenti bejutása volt.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 15:59:06

@Loxon: A lényeghez most nem szólnék hozzá idő híján, de épp felvidéki létére rá kell mutatnom a bűnére, hogy a felvidék karakterét olyan ponyvaírók műveinek forrásul használására alapozzza, mint Mikszáth (pl. a Gavallérok), amely műnek ordítóan délfrancia, vagy délolasz művecske voltza előképe és a magyar ("sárosi") viszonyokhoz semmi köze nem volt, vagy csak nyomokban és a célja az antifeudális haladár propaganda volt. Mondom, Mikszáth elvtársnál, de H. ilyesmikre alapozva írta a Felvidék jellemzését. Éppannyira hamisan, mint mondjuk az Alföldét, vagy a többit, de saját szülőföldjét így meghamisítani még nagyobb bűn.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 16:05:16

@ArmaGedeon: És erről is írt (tényleg nem ovlastad a tegnap idézetteket?)

Ami Mikszáthot stb. illeti, bűnösözheted Hamvast emiatt, de ez inkább komikus, mivel neki ezzel semmilyen ideológiai célja nem volt, ha tévedett, az a saját, ezúttal talán kevéssé találó érzékenységének tudható be, nem pedig nemlétező „szabadkőművességének” vagy „szadeszosságának”, és nyilvánvalóan nagy szerepet játszott benne, hogy Hamvas kevéssé politikus, mint inkább irodalmi alkat volt. A kurucságról írt introspektív jellemzés például szerintem teljesen találó, ha eltekintesz attól, hogy a _vezérei_ ennél kevésbé kiszolgáltatottan gondolkodtak.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 16:08:21

@Loxon: Majd megnézhetjük a Felvidék jellemzését, amire azért használom a "bűn" szót, mert tudnia kellett jól, hogy nem igaz.

A tegnapiban még nem is szóltam a Szent Nyugatnak tulajdonított "tökéletes szövetű Demokráciáról". Nemcsak az Alföldről, a magyar társadalomról írt hamisan, de a nyugatiról is.

bbjnick · http://bbjnick.blog.hu 2012.10.10. 16:08:44

@Google: @Loxon:

Hamvas tanításáról jutott eszembe. tekintsék ezt némi adaléknak is a későkádári szellemi közélet minőségéhez és szabadságához is:-)

1986-ban az Életünk c. folyóirat kiadta Hamvas Az öt géniuszát és A bor filozófiáját egy karcsú kis kötetben (a kötet az MTA-Soros Alapítvány támogatásával készült:-)). Én ezt valahol kikukáztam (szó szerint, valami könyvkiárusításon felfedeztem, megvettem és elolvastam) és szóba hoztam a gimnáziumi történelemtanárunknak. És a tanárunk hosszan és kimerítően értekezett nekünk Hamvasról és az öt géniuszról (amennyire fel tudom idézni --- el tudom képzelni, miket is mondhatott --- nagyon tisztességesen. És lássanak csodát! Nem veszítette el az állását, nem cikkezett róla a Népszabadság, nem vitte el a rendőrség, nem állították bíróság elé stb. (Nemrég találkoztam egykori középiskolai magyartanárommal. Mesélte, hogy az utóbbi években többször figyelmeztette az iskola vezetése, hogy --- mivel rendszeres panaszok érkeznek a szülőktől a szemléletére --- rezeg a léc, bármikor elveszítheti az állását. Hát, így élünk.)

ü
bbjnick

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 16:09:41

@Loxon: Volt-e valami szervezeti vakoláshoz köze mondjuk Szepes Máriának? (tudva, persze, hogy nők akkor még nem lehettek páholytagok) Régi fogalom a kötény nélküli szabadkőműves.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 16:11:55

@bbjnick: 85 már egy fellazuló időszak volt. Egyébként az igaz, hogy ma sokkal félelmetesebb a helyzet.
Nekem az tűnt fel, hogy a 70-es években az irodalomtörténeti közleményekben sokkal fesztelenebbül lehetett a vakolókról írni, mint ma...

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 16:18:58

@ArmaGedeon: Szerintem Hamvasnál ezek karakterológiai és fenomenológiai fogalmak. Néha a szavak hangulati, közbeszéd-beli értékére figyelt. Nyilvánvalóan nem érdekelte a demokrácia, és nem nevezte volna szentnek (ellenkezőleg, máshol egyértelmű leírását adja). Szerintem egyébként félreérted, nem csak a demokráciát, de a Nyugatot sem tekintette szentnek.

Kevéssé értették meg, hogy az Öt géniuszban Hamvas célja nem a bírálat és a politikai-kulturális orientáció volt, nem egy egyirányúsított „vélemény” és feldicsérés-lefitymálás antagonizmus, hanem az általa géniuszoknak nevezett kulturális típusok bemutatása, egyetemes összefüggésekbe helyezése, amelyek ilyen módon többértékűek vagy „értéksemlegesek”.

Hasonló feladatot végzett el ebben a műben a magyarsággal és Európával kapcsolatban, mint Evola globálisan „A rasszok és a tradíció”-jában, ahol elsősorban _szellemi_ rasszokat különít el, és ezeket persze konkrét rasszok fenomenológiájával is átfedésbe hozza. Ez egy olyan internális antropológia, amelyet nem szabad arra a szintre hozni, mint amikor biológiai fajelméleti, vagy doktrinér akadémiai vizsgálódásokat és ideológiákat olvasunk. Ő nem politikusként vagy politikai ideológusként, hanem karakterológusként tekint ezekre a (néha politikai, máskor meg nem politikai) kérdésekre. Tehát Hamvas karakterológus és fenomenológus. Ha e tekintetben néha tévedett (mert néha tévedett vagy nem találó dolgokat is írt), akkor amiatt nem kell lebecsülni mindazt, amit viszont nagyon helyesen írt! (És ilyenből — meggyőződésem szerint — jóval több van.) Egyébként a tévedéseit is olyan színvonalon fejtette ki, hogy legalább vitatkozni lehet (és érdemes) vele, mert nagyon sok szerző vele szemben olyan szintet képvisel, amit még _elolvasni sem_ érdemes. Őt pedig egyenesen _kell_ olvasni.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 16:24:47

@ArmaGedeon: Szepes Máriával sohasem foglalkoztam, mert nem tartottam komoly szerzőnek. Beleolvastam a Vörös Oroszlánba. Talán írónőnek nem olyan rossz, de ezotériaként gyakorlatilag jelentéktelen, New Age. Legalábbis a teozófia vulgáris elméleteinek egyértelmű és átható hatása érzékelhő rajta. Nem tudom, hogy volt-e valaminek a tagja — ha így látatlanban kérdezel, talán a teozofisták valamilyen magyar tagozatára, körére tippelnék. Talán ha volt, férje lehetett szabadkőműves. Utána kellene nézni.

ArmaGedeon · http://kitalaltujkor.blogspot.com/ 2012.10.10. 16:30:44

@Loxon: Vagy jól rémlik, vagy rosszul, de mintha régebbi visszaemlékezése szerint a fiatal Makovecz járt volna Szepesékhez. Abban viszont biztos vagyok, hogy Sz. Mária emlegette a Hamvassal való munkakapcsolatát, netán barátságát.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 16:51:39

@ArmaGedeon: Ja, hogy erre megy ki a játék, hahaha. Nem tudsz nem furkálódni Hamvassal kapcsolatban. :-))

Lehet, hogy Szepes antropozófus volt, egyébként. El tudnám képzelni. Mint mondtam, utána kell nézni. Hamvasra semmilyen értelemben nem gyakorolhatott hatást, esetleg nőként igen, ha ismerte. :} Fordítottan sem tudom elképzelni a viszonyt, mert Hamvas mélysége sehogyan nem jelenik meg Szepesnél, Mária talán írni tanulhatott tőle (legfeljebb), de ezt sem érzékelem.

Egyébként aki ezotérikus doktrínákkal foglalkozik vagy érdeklődik azok iránt, gyakorlatilag elkerülhetetlenül találkozik többé vagy kevésbé színvonalas álezo-bolondokkal, esetleg megfordul ilyen körökben — főleg fiatalabb korában —, illetve ilyen személyek fordulnak meg az ő körében — főleg idősebb korában. Ez általában — legalábbis egy komoly szerzőnél — nem jelent semmit a világi társaság jellemzőin kívül.

osborne 2012.10.10. 16:53:29

@elGabor: Ajánlom itt a névsort, főleg egy régi ismerőst: Benoit Anne

www.portfolio.hu/rendezvenyek/program.tdp?id=131

Persécuté Persécuteur 2012.10.10. 16:55:37

@bbjnick: A 80-as évek 2. felében Hamvas éppen kezdett divatba jönni. Ami a tanár szemléletét illeti, nem valószínű, hogy a probléma abban merül ki, hogy szóba hozza Hamvast.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 17:02:37

@bbjnick: @Persécuté Persécuteur: Fiatal ismerősöm mesélte, hogy filozófia szakra akart felvételizni (hülye ötlet, de érthető. :} ). A felvételiztetők megkérdezték tőle, ki a kedvenc szerzője, mire Hamvast említette. Erre lefitymálás, röhögés, és kifejtették neki, hogy az nem filozófus. (De Derrida meg Rorty, na ők igen!) Persze így nem vették fel.

Persécuté Persécuteur 2012.10.10. 17:06:37

Nyomatja az Index a Bajnai-propagandát.

index.hu/belfold/2012/10/10/ki_kivel_fekudne_ossze_a_baloldalon/

A koncepció az, hogy Bajnait kell középre rakni, és kijön az optimális eredmény (csak az LMP-t kell lefejezni hozzá). Honnan vették, hogy EMS=3%, Bajnai=10% stb.? Nyilván hasraütéssel kapták a számokat, mert ez a leggyorsabb és legegyszerűbb eljárás, és fontos a hatékonyság, különösen a mai nehéz időkben.

atlantisotetseg 2012.10.10. 17:22:13

@Oleg_Mashkowiak: "Az ősember idején a ma incesztus tabunak, vagyis vérfertőzésnek számító kapcsolatok teljesen hétköznapinak számítottak. Ha igaz az evolúcióból bármi is, ez a része biztosan az."

Ezt nem tudom honnan veszed, de az tény hogy az állatvilág ösztönösen védi magát az incesztustol, így nehéz elkepzelni, hogy az ősember pedig nem.

Milyen alapon határozod meg, hogy Biboldo avagy Oleg_ nicket használod ?

Valami 6 olimpikonra ráfogod hogy zsidók, valószínű jó nagy frászt kapnál tőlük ha közelükben lennel. Úgy emlekszem ez évben 17 érmet nyertek magyarok,
+2 akik magyarok de külföldi csapatban tartoznak, vagyis több mint háromszor
annyit mint az utolsó 100 év állítólagos zsidóid. Izrael semmit sem nyert, pedig ott vannak az igazi zsidók!

Persécuté Persécuteur 2012.10.10. 17:34:17

@Loxon: Valószínűleg nem vesztett sokat az ismerőse, mert ha Hamvas a kedvence, akkor egy filozófia szakon aligha találná meg azt, amit keres. Viszont az is tény, hogy Hamvas nem filozófus a mai filozófia mércéi szerint. (Különben Derrida elfogadottsága sem egyértelmű)

Persécuté Persécuteur 2012.10.10. 17:40:59

@osborne: És a sok bölcsesség csak 70 ezer Ft!

ebfül 2012.10.10. 17:45:30

@Tündér_Lala: @S=klogW:

Az extrinzik, intrinzik hatások szétválasztása mindazonáltal szinte lehetetlen.

Némely zsidó felmenőkkel (is) rendelkező kortársamnál szembetűnő volt az (izzadtságszagú) megfelelési kényszer a különlegességük bizonyítására. Írtóztak az átlagosságtól. Ha másként nem ment, (megjátszott) viselkedészavarral próbáltak "kitűnni" a tömegből (persze nem mindegyikük, de néhányukra ez nagyon jellemző volt). Ez függetlennek tűnik a (zsidó) vallástól, bár a gyökerei nyilván onnan jönnek.

A szülők, család, közösség által nyújtott minta, és az általuk felállított elvárások adják az identitás egy részét; a szigorúan ezen külső hatásoktól független, egyéni indíttatások szerepe szerintem lényegesen kisebb. (Már ha egyáltalán elkülníthető az "internalizált" külső hatásoktól.

A zsidó származású sportolók sikerében komoly szerepet játszhat az a (messianisztikus?) késztetés, hogy ki kell válniuk a tömegből, bizonyítaniuk kell "különlegességüket". Ez nagyon erős motiváció, nem csak a nehézségek leküzdésében, de az élsporttal járó hátrányok (pl. a dopping mellékhatásainak, általában az egészségkárosodásnak) elfogadásában.

Másik tényező a sportolók családi háttere, a sportok egy részét kisgyermekkorban kell elkezdeni, hogy valóban sikeres legyen valaki, ez komoly anyagi áldozatokkal is járhat stb.

A sikerek és a finanszírozás T. Lala által írt összefüggését hasonlóan látom, ez kompenzálhatja a családi áldozatokat.

tewton 2012.10.10. 17:45:50

@Loxon:
LOL. derrida meg rórti? kitalálom: pécs?

amúgy meg maga is lehetett volna sokkal jobb fej, és szólhatott volna neki előre, hogy milyen neveket mondjon :) egy platónnal vagy dekarttal bevágódhatott volna.

persze amikor ezen bukik el valaki, akkor a) vagy nem is ezen bukott el (gyenge anyagból volt), vagy b) egy tányleg provinciális helyre felvételizett ...

tewton 2012.10.10. 17:50:30

@Loxon:
izé, a fiatal ismerőse itt nálunk egészségkárosodás nélkül és ingyen megkaphatta volna a hamvas-fitymálást és -röhögést :)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 17:59:49

@Persécuté Persécuteur: Nyilván nem vesztett sokat, pont azért mondom.

Hamvas nem filozófus, amennyiben a mai szakfilozófiát tekintjük filozófiának (a klasszikus időkben, pl. a görögöknél nem ezt jelentette a filozófia, noha nem is azt, amit Hamvas művelt). De Hamvas ha nem is kifejezetten filozófus, mégis filozófiai szerző (és sokkal komolyabb és alapvetőbb filozófiai kérdéseket érintett, mint amiket a mai szakfilozósusok többsége valaha is érint).

Az a benyomásom, hogy a legtöbb mai magyarországi egyetemi szakon az angolszász analitikus filozófiát tekintik „a” filozófiának, és az amerikai pragmatizmust tolják még. Ideológiai orientáció tekintetében, úgy tűnik, ez váltotta fel a korábbi marxista-lukácsista kötelezőt, ami persze még mindig tovább él. De biztosan van körünkben olyan, aki közvetlenül érintettebb, hogy erről beszéljen. Minden más orientáció (még filológiai is) viszonylag kivételes (görögök, medievalisták, klasszikus német filozófia, Nietzsche, Heidegger babrálása...).

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 18:00:42

@tewton: Meg is érkezett az érintettebb. :}

Ja igen, inkább Descartes, mint klasszikus német.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.10. 18:05:22

@Loxon: Megmondom őszintén, ha én "furkálódni" akarok, annak nyíltan jelét adom, de inkább baltával csapkodom a vitapartner fejét, mint mondjuk biboldóét. Persze az ilyen nem is vitapartner. Akivel lehet rendesen vitázni, azokkal vitázok. Olyan nyíltsisakos alkat vagyok. Nem akartam furkálódni, csak egyszerűen nem meggyőző, amit írtál és én látok logikai összefügéseket, amiket elő is hozok. Szóval a korabeli okkult "alvilág" közegében ott volt Hamvas, szervezetileg csak 45-től lehetett volna vagy 3 évig páholytag, illetve fiatalabb korában a Tanácsköztársaságig. Mivel sehol nem említik, elhiszem, hogy nem volt az. De kötény nélkül már lényegében én nem kétlem. Nem gondolom, hogy ettől, akár a formális páholytagságtól valaki automatikusan gonosz lenne. Csak nem fogadható el H. éles elhatárolása a közegtől.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2012.10.10. 18:10:03

@osborne: @Persécuté Persécuteur: B. Anne bölcsessége, B. Gordon kisfiús mosolya, meg a lazacos szendvics megérne rongyos hetvenezret, de aznap sajnos egészen máshol leszek. Egy újabb kihagyott lehetőség az egri mértékadó közgazdászdzsembori után.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 18:14:24

@Arma Gedeon2: Szerintem ha van magyar szerző, aki jellegzetesen _nagyon nem_ szabadkőműves, az Hamvas. Persze nyilván más fogalmaink vannak a szabadkőművességről néhány aspektusáról. Én azt, amit Hamvas írt, egyáltalán nem látom az „okkult »alvilág«” körébe tartozónak (ha egyáltalán a spiritisztákon kívül volt ilyen), és maga Hamvas emberileg sem illett volna oda.

Egyébként az olyan szabadkőműveseket, akik valóban foglalkoztak a hermetikus bölcsességgel (ilyenek nagyon kevesen lehettek, és kapásból csak Arturo Reghini jut eszembe, tehát egy magyar sem), pozitívnak tartom. De általában nem foglalkoztak vele, vagy ha igen, akkor csak gyenge és bár művelt, kevéssé autentikus — lényegében materialista — filológusként (pl. Fónagy vagy Szathmáry, de róluk sem tudom, hogy konkrétan kőmíveskedtek-e).

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 18:16:34

@Oleg_Mashkowiak: Na, sok mindent mondtak már az ellenfelei az én derék nagybácsikámra, de hogy guidó is meg vakoló is, azt most hallom először.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 18:27:57

@Tehetetlen Dodó: Neeem, nem édesapám felmenőit szidják. :-))

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 18:28:15

@Loxon: Bár nagylelkű szavaidat érdemtelenre pazaroltad, mégis jóleső megnyugvással és köszönettel veszem tudomásul, hogy eme többek által felrótt vétkeim ellenére sem számítok persona non gratának.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 18:33:27

@atlantisotetseg: A nick választásra válaszolok először: Ökör!

Az állatvilágról se sokat tudsz, de sebaj. Az intesztussal kapcsolatban bátorkodtam saját kútfőből rögtönözni. Tekintve, hogy embertudós vagyok, és még Ringer Árpád őstörténet szakirány kurzusát is végigcsináltam, ahol alapjában véve paleoantropológiát hallgattam, továbbá természeti népek szokásait kutatom idestova 15 éve, megengedtem magamnak ezt a kis lazaságot, és nem gugliztam ki faszságokat.

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 18:36:41

@bbjnick: Az a tóta egy szerencsétlen kis szolgalelkű, stréber köcsög. Mikoron meglátom ostoba arcocskáját, mindig az a kép jelenik meg lelki szemeim előtt, ahogy egy-egy cikke után megy gazdáihoz, hogy begyűjtse azok elismerését valamint egy kis készpénzt a kasszánál. Gondolom, az elszámolásnál darabra fizetik az orbánozást, a magyarokba való cipőtalptörlést és külön prémium jár a keresztények, ezen belül dupla gázsi a katolikusok gyalázásáért. A dicséretek és vállveregetések után pedig szegény kis hülye idült mosollyal ismételgeti, amit jólelkű gazdái tanácsolnak neki: nem is vagy te kicsi Árpi, hanem mondogasd szépen: én vagyok a nagy Árpi, nagy Árpi!

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 18:37:19

@ArmaGedeon: Ááááááááá, ez már döfi! Szerintem a hegyközi zsidósággal kapcsolatos tudásodat frissítsd fel Szarvas Zsuzsa tanulmányaiból.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 18:43:08

@ebfül: Semmi kukacoskodás, mert alapjában véve egyetértek veled mindenben, de annyit meg kell jegyeznem, az endogámia kizárja a konszangvinitást. Amikor mégis csoporton kívülről való házasodás útján kerül be rokon, éppen az endogámia sérül. Persze, éppen azért, amiért te is írod, szóval tényleg csak adalékként.

A zsidóság felsőbbrendűségéről kizárólag elmebetegek regélnek. Ahogy annak sincs semmi alapja, hogy a zsidóknál több lenne a genetikai deformitás, mint más népeknél. A genetikázós okoskodások sehová nem vezetnek.

MézesRozi 2012.10.10. 18:49:55

@Tehetetlen Dodó:

csak egy vétkét róttam föl, de igazán nem gondoltam, hogy ekkora füstje lesz. lelkére ne vegye. nem maga volt a céltábla közepén, hanem olga. magának csak véletlenül belelógott az ujja a 10-esbe:))
hova lennénk maga nélkül? képzelje, ha mégis szükség lesz néhány bilincsre, béklyóra meg vezetőszárra - bár ennek sajnos egyre kisebb a valószínűsége -, és maga nincs sehol! épp elég baj, hogy teve itt hagyott minket. meg a többiek: gloire, elpet, fülöpke....

az ominózus komment, ahol magát emlegettem, épp ezért született: megváltozóban a blog hangneme.

MézesRozi 2012.10.10. 18:51:20

@Tehetetlen Dodó:

"nem maga volt a céltábla közepén, hanem olga."
sőt nem is oleg, hanem biboldó.

Alfőmérnök 2012.10.10. 18:54:59

@MézesRozi: "megváltozóban a blog hangneme. "

Ejj, a régi szép idők, mikor gloire kurvaanyázott, kullancsozott, bbjnicket elzavarta, engem benga négerekkel akart megveretni...
Vagy beszélhetnénk a "derék" B&S beszólásairól is.
UGYE? TE HÜLYE PICSA.

MézesRozi 2012.10.10. 18:57:32

@Oleg_Mashkowiak:

"alapjában véve paleoantropológiát hallgattam, továbbá természeti népek szokásait kutatom idestova 15 éve,"

hát ha ott azt tanították magának, ők tudják, hogy az ősember kivel kamatyolt és kivel nem, akkor csúnyán átverték. eszébe sem jutott megkérdezni tőlük, hogy ezt honnan tudják? esetleg az ősember felírta a barlang falára? mert az, hogy ma egyes természeti népek mit csinálnak és hogyan, milyen szokásaik vannak, az ugye nem azt jelenti, hogy ez 50 ezer évvel ezelőtt a világ egy másik pontján is így volt.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 19:07:19

@ebfül: Szerintem az élsportos agymenésetek nagyon nem ér közelébe a valóságnak. Azt sem értem például, hogy a becsvágyat miért, mint zsidókra jellemző rossz tulajdonságot emlegetitek. Szerintem az a normális, ha az ember ki akar teljesedni. Mindenki képes legalább egyvalamiben kiemelkedőt nyújtani. Lehet akár jó futó, orvos vagy hegesztő.

A magyar élsport része a nemzetközi élsportnak, így összehasonlításokat csakis ebben a rendszerben érdemes tenni. Az élsport a sikerességről szól. Kétféleképpen lehet valaki sikeres a sportban: lehet sikerorientált és kudarckerülő. A magyar élsportolók kudarckerülők zömében, és ez kulturális jellemző. Az amerikai sportolók sikerorientáltak, ami szintén kulturális alapon nyugszik.

A doppingról, és annak mellékhatásairól szerintem nagyjából nulla a tudásotok. Ami nem baj! Csak nem kell elméleteket gyártani ismeret hiányában. Két dolgot említenék meg, amit cáfolni lehetetlen: az immunbetegségek kivételével valamennyi hatásos gyógyszer szteroid alapú. Az anabolikus szteroidok egyetlen mellékhatása egészséges szervezet esetén annyi, hogy egy nátha jobban megvisel, mint a nem szteroidozót. A HGH, vagyis növekedési hormon alapvetően fiatalítószerként kezdte pályafutását, és Amerikában ma is betölt ilyen funkciót, vagyis nem csupán élsportolók használják. A HGH még 50 éves emberben is beindítja a fiatalsejtek termelését, ami az őssejt és normál sejt közötti állapot. Minden sportoló a szervezetére jellemző biokémiai adatok alapján kapja az adagját. Még Cseh Laci is, ebben legyetek biztosak. Nincs élsport "dopping" nélkül.

A hirtelen szívhalált néhány tudatlan zsellér próbálta már a dopping számlájára írni, de az súlyos ostobaság. A hirtelen szívhalál a szív megnyomódásával áll kapcsolatban. mint, amikor az alma megütődik és elkezd rohadni. A sportolók szíve az átlagosnál nagyobb, és a gátorüreget tartó csontozatra nehezedő izommennyiség is. Így versenyhelyzetben a szív, a tüdő és az izmok nem kívánt kölcsönhatása jön létre, és a szív ilyen szempontból érzékeny. A nyomás helyén vérömleny keletkezhet, és akkor annyi.

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 19:09:38

@Alfőmérnök: Ne ápolgass már magadban annyi régi vélt és valós sérelmet, öregem.

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 19:15:10

@MézesRozi: Azt azért meg kell jegyeznem, a részvényesek megnyugtatása céljából, hogy bár az exkluzív, monogramos krokodilbőr vezetőszíjak és nemesfém lábbilincsek nagyrészt még a polcokon porosodnak, az átlagos minőségi kategóriában nagyon jó az üzletmenet, még követni is nehéz, hogy éppen az uzsorások és maffiózók végtagjaira kerül több termék, vagy éppen az obsitos rendőrök és katonák vezetnek orrhosszal. Ha így megy tovább, év végén még osztalék is lehet.

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 19:18:49

@MézesRozi: Különös módon a tudomány éppen a természeti népek, valamint az írásos emlékekkel rendelkező népek kultúrájának összehasonlításából következtet az ősember kultúrájára. Ez az úgynevezett egyenesvonalú evolúciós elmélet. Elfogadom, lehetnek ezzel kapcsolatban kétségek.
Incesztus tabu említésekor mindenki az anyjával való közösülést képzeli el. Perverz disznók! Valójában inkább kellene olyasmire gondolni, mint apa testvérét elveszi a gyerek. Vagy unokatestvérek házasodnak. Jellemzően az egyenesági rokonokkal hozható összefüggésbe ez a tilalom. Szóval, anyuról nem fantáziálni!

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 19:20:17

@Oleg_Mashkowiak: A tót atyafiakat? Azok között is lehet rendes ember...
Bár neheztelek rájuk, többek között azért is, mert a háború után atyámék hajdani szülőházát is konfiskálták.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 19:24:33

@MézesRozi: Nem a maga kommentjére reagáltam, hanem S=klogW-ére.

S=klogW 2012.10.10. 19:25:40

@Oleg_Mashkowiak: épp hogy az immunbetegségek egyik alapvető terápiás szere a különböző szteroidkészítmények évtizedek óta. most kezdik kiszorítani ezeket a biológiai terápiák.

ez a "fiatalsejt" nem létező fogalom. no meg mi termel fiatal sejteket?: az őssejtek. ezeknek van omnipotens és pluripotens típusa mely utóbbi differenciációja már elköteleződtek valamilyen irányba, tehát mindenféle (omni) sejt nem lehet már belőle

a hirtelen szívhalál oka mint megnyomódás: hát még a hájas disznók szíve milyen nyomás alatt lehet, haggya má a ződségeit :)

vigyázzon, ez egy művelt blog, akad itt minden témához egy-egy konyító ember :)

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 19:28:56

@Tehetetlen Dodó: Fentebb írtam, hogy a szüleim elváltak, és anyám másodszor is férjhez ment, úgyhogy nevelőapám volt/van. Természetesen édesapámmal is tartom a kapcsolatot. Nevelőapám tótlegény. mire Gedeon azonnal riposztozott, hogy ő is zsidó. Naná, akihez hozzáérek, az azonnal zsidóvá változik!

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.10. 19:29:28

@MézesRozi: Rozika drága, ha céltáblára akar lődözni, szemtől szembe szokás. Ha csak sunyi célozgatásra telik,azt sunyi szarkavarásnak hívják.

osborne 2012.10.10. 19:32:28

@Persécuté Persécuteur: Ha már nem lesz zártkörű kellett egy elitszűrő.

Azért érdekes, hogy kormány és 'ellenzéke' milyen baráti ilyen konfikon.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2012.10.10. 19:32:58

@MézesRozi: Az e kedvencem, amikor egy 1x1 cm-es koponyacsonttöredékből megmondják, hogy ez egy epilepsziás, alacsony növésű nőé volt, aki szabadidejében vízeséseket festett, szeretett golfozni és öt szeretőjével, akik közül kettő a testvére volt, gyakran verekedett, sötétzöld szemével furán kacsintgatott, minden évben leutazott a Dunától az Okawangohoz, és leginkább az Ó te drága Klementinát szerette énekelni, persze csak makogva, mert még nem tudott rendesen artikulálni. Aztán két év múlva kiderül, hogy a csonttöredék egy disznótól származik, amelynek ott volt pár évtizede az óla a közelben.

biboldó · http://menekulttabor.blog.hu 2012.10.10. 19:33:38

@Arma Gedeon2: Ugyan, Arma vitatkozni csak olyan partnerrel lehet, kinek van önálló véleménye. Ha a buzi kopidat ángilusul is nyomod, attól még messze áll a úgy a valóságtól, mint a vitaalaptól.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.10. 19:36:52

@Oleg_Mashkowiak: Én egy szót se írtam a nevelőapádról. A nagybácsijáról, a Kisz főtitkáráról, későbbi miniszterről stb. írtam, hogy zs hírében áll. Mivel a zsidóságot anyai ágon számítják, nem minden rokonának kell zsidónak lennie. Te Zsidász Király! :-)

osborne 2012.10.10. 19:36:58

@Tehetetlen Dodó: Remélem azért fél szemmel már követi a Pojáca szafariját:

www.facebook.com/dk365

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.10. 19:38:57

@biboldó: Még semmilyen konkrétumra nem válaszoltál. Csak ugatni jársz ide. Szerinted 1848 nélkül német maradt volna a hivatalos nyelv Mo-on. Miközben évekkel azelőtt szentesítette a király az országgyűlés törvényét, hogy a magyar a hivatalos nyelv. (lett is baj belőle, pl. a Jelacsics-féle horvát csapatok ezért is voltak olyan könnyen mozgósíthatók.)

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 19:39:51

@Oleg_Mashkowiak: Én is a nevelőatyádra gondoltam.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2012.10.10. 19:40:38

@Oleg_Mashkowiak: HA mindig visszautasítod, hogy zs lennél, mitől van csípőből ekkora tájékozottságod még a hegyközi zsidókról is?

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 19:41:03

@osborne: Én nem vagyok fönn azon az izén - akkor lemaradok a nagyszerű eseményekről?

S=klogW 2012.10.10. 19:42:25

@biboldó: nem is tudom kik imádják az egymás seggének körbe - hivatkozását tudománynak nevezni ...

Oleg_Mashkowiak · http://menekulttabor.blog.hu/ 2012.10.10. 19:42:29

@S=klogW: Remélem, a műveltet nem magadra érted!:-))

Azért nézz utána a fiatal sejt kifejezésnek, szerintem a google segíthet ebben. Megdöbbent, hogy nem tudod, mi az.

A szteroid nem jó immunbetegségekre. Viszont egyes immunbetegségek gyulladással járnak, arra pedig a leghatásosabb a szteroid. Szóval, előfordulhat, hogy kombinálni kell, de nem jellemző.

A hirtelen szívhalálról a világ egyik legismertebb sportorvosa, Frenkl Róbert beszélt Kolonics halála kapcsán. Azóta rendszeresítették a szív CT-t. A kövér disznók egyébként jellemzően szívbetegségben fordulnak fel, mint az köztudott.

Alfőmérnök 2012.10.10. 19:43:57

@Tehetetlen Dodó: Nem, vagy nem csak személyes sérelmekről van szó. Mondjuk ha ő kiakadhat egy kurvaanyázáson, miért csodálkozik, ha valaki más is kiakad sértegetéseken, még ha nem is „csúnya szavakkal” történt a sértegetés? (Elárulom: mert ostoba és gonosz.)
Inkább arról van szó, hogy ez a némber olyan szinten buta, hogy normális ember vagy figyelmen kívül hagyja, vagy felbassza az agyát rajta. Én jelenleg ez utóbbiak közé tartozom, de előbb-utóbb lehet, hogy ignorálni fogom.
Mondom, olyan szinten buta, hogy ha - ne adj' Isten - az általa számomra érthetetlen módon rajongott aristóról kiderülne, hogy a tölgyet kibaszó bolsevik Botos Máté (nem állítom, hogy így van, ez csak egy fiktív példa, természetesen), akkor nem azt a következtetést vonná le belőle, hogy aristo egy féreg, hanem hogy az általa eddig féregnek tartott Botos Máté jó ember. Ezzel szemben, ha valaki leírja azt, hogy „kurva anyád”, vagy egyéb káromkodást, az az ő miniatűr agyában egy szociopata, nem csak mint nick, hanem mint valós ember is.

MézesRozi 2012.10.10. 19:45:18

@Tehetetlen Dodó:

nem-e lehetne még karácsony előtt megkapni, tudja jól jönne az a kis osztalék az ünnepekre:)

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 19:47:58

@Loxon: Kevés a történészek meg paleontológusok között az őszinte ember. Kellemes kivételként hatott Michael Wood, akinek a "Sötét középkor" vagy valami ilyesmi című könyve került a kezembe tavaly, az angol történelemről - ő nyíltan bevallotta, hogy ők bizony leginkább csak a fantáziájukat eresztik el néhány korhadt gerenda meg pár törött cserép alapján. Ahol nincsenek konkrét írásos emlékek, ott a képzelőerő dominál.

MézesRozi 2012.10.10. 19:48:11

@Oleg_Mashkowiak:

ebben az esetben engedjen meg magának egy feltételezem, talán, esetleg, mert a kijelentő módban a másodjára leírtak igazán nem érthetők bele:)

Tehetetlen Dodó 2012.10.10. 19:49:34

@Arma Gedeon2: Már kivel? Az említett réges-régi nagybácsikámra gondolsz? Az tényleg rokonom - te állítólag értékeled az öreget.