gloire 2011.05.09. 21:31

V.

 

 

Címkék:v. 3002 komment

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.02. 17:46:15

@gloire:

vasvár: Loxon már félig válaszolt, de fontoljunk meg még egy dolgot. Tanultuk, hogy Zrínyi sikereinek egész Európában nagy visszhangja támadt, ami ez esetben kicsit se túlzás, de ha alaposan áttanulmányozzuk a hadi eseményeket, akkor lényegében érthetetlen tünemény. Elképesztően aránytalan SZEMÉLYI KULTUSZA támadt Zrínyinek, amiben Európa-szerte (Angliát beleértve!) röplapokon dicsőítette a kor propagandaipara Zrínyit, alakját TUDATOSAN összemosva dédapjáéval, annyi alapján adtak hírt "kanizsa bevételéről" általa, hogy hazatérőben elhaladt csapataival a vár mellett é s atörökök kilövöldöztek rájuk... Nem tudnánk hova tenni, hogy uralkodóhoz illő erényeit magasztalják és a nemzetközi közvélemény számára felépítik az "Európát Atlaszként vállain tartó Zrínyi" mítoszát!!!
Gondolom, Zrínyi se tudta hirtelen, hogy most fiú, vagy lány... Igazi, lenyűgöző férfiszépségkénti ábrázolása is jól beleillik azon idealizált portrék (király, vagy akár istenportrék...) sorába, amiket ismerünk II. Rákóczi Ferencről, Thököly Imréről, Zrínyi Ilonáról, stb., miközben mindegyikükről maradtak fenn realisztikus, sokkal hétköznapibb, hogy ne mondjam, csúnya embereket mutató ábrázolások is... Teljes gőzzel működött a kor propagandagépezete.
Tehát Zrínyi istenítése és alkalomadtán majd Habsburg-ellenes felkelő vezérré faragása is gőzerővel folyt, a nyugati, nagyrészt protestáns hatalmak érdekeinek szolgálatában és a hős-ügynök-gyártó boszorkánykonyha fő-Hókuszpókja Comenius-Szeges volt, aki II. Rákóczi Györgybe vetett Habsburg- és katolikusellenes reményeit kifacsart citromként dobta el, miután az összetörte magát és Erdélyt a sziklán a Habsburg-ellenes háttérerők szolgálatában.

Ezekután kicsit más megvilágításba kerül a vasvári béke is, mi van, ha Bécs nem akarta hagyni magát csőbehúzni. (előkészítetlenül beleszaladni egy full-scale török háborúba, melyben Velence és a franciák esetleg a törököt támogatják, de akár a svédek, vagy a lengyelek is, ki tudhatja)
Persze innen nézve felmerül, hogy Bécsnek emiatt tényleg lehetett volna oka vadkant bőszíteni, de technikailag nem tudom elképzelni, ráadásul egy régi protkó toposz az orgyilkot alkalmazó Habsburgok, miközben inkább velük szemben alkalmazták.

Még egy apróság: a "protestáns vallásszabadságért" is, vagy főleg azért hadba induló kurucokat, már Thökölyvel kezdve pénzzel, kiképzőkkel, stb. támogatja az a francia királyság, amely saját protestánsait kompletten kiirtotta és kiűzte és amely saját alattvalóitól a tizedét nem tűrte volna meg annak a rebelliskedésnek, amelyet támogatott riválisai, a Habsburgok területén. Ennyit őszinte szándékairól. Továbbá a magyar rendi sérelmek sorában, melyek időnként katolikus főurakat is lázadóvá tettek, ott volt a Habsburgok centralizáló törekvése. Az a francia udvar támogatta ezt a decentralizációs politikát, melynek hazai abszolitista politikájához képest a Habsburgok kormányzata vadliberális volt!!!

Már csak egy hab a tortára: amikor Rákóczi nem fogadva el a szatmári békében nagylelkűen és francia, angol lázadó-leverő gyakorlathoz képest érthetetlenül felkínált kegyelmet, szponzora, Napkirály udvarába megy. Ahol, mint a király egyik UDVARONCÁNAK, kötelességei közé tartozik részt venni a király reggeli ébredése és öltöztetése szertartásán. Akárhogy is, de a bécsi udvari etikettet és szokásokat nem ismerve az a tippem, hogy ha a lázadást teljesen kihagyja és mondjuk nádor lett volna, soha nem kellett volna Bécsben a király gatyáját, vagy zokniját átnyújtania Őfelségének...
Párizsban kapott némi apanázst a királytól, de a nagylábon éléshez az kevés volt, ezért Rákóczi kénytelen volt jövedelmét kiegészíteni azzal, hogy kártyabarlangot tartott fenn az úri közönségnek...
(nem tudom, mi volt a lokál neve, talán "A Nagyságos Fejedelemhez" volt címezve?)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.02. 17:50:53

@abandi:

az öccse elhatárolódott tőle, más nevet is vett fel (ok, fiatalabbként az érthető), valahol "szadisabb" habitus, de tán emberileg hitelesebb. A másfélmillió lépés volt a legjobb alakítása... :-) A fiát nem ismerem.
A boldogult nem tehet róla, de Makovecz (egykori barátként?) emlékére tervezett egy "Sinkovits Malom" nevű emléklétesítményt (S. Imre ősei vizimolnárok voltak), amitr egy Dunára kikötött vizimalomként képzelt el és rajzolt meg, ahol a malom PÁVÁT FORMÁZ, akik nem tudják kapásból, mit jelent ez, azoknak súgok, Melek Taus.
"Testvérek" voltak?

abandi 2011.06.02. 18:02:48

@Arma Gedeon2:
Ó, bazd meg!
Nem hiszem el, hogy a világ-gazdaság/politika elzsidósodásának a történelmi folyományát sulykolod, nap, mint nap olyanoknak akik ráadásul tisztában is vannak ezzel.
De hát... ez a mi ELIT-ünk...

abandi 2011.06.02. 18:07:28

@abandi:
ja, és nem válaszoltál a római katolikus kontra görög katolikus kérdésemre!

abandi 2011.06.02. 18:17:43

@Arma Gedeon2:
A mindennapi elzsidósodással, mára már az elcigányosodással is.
Hidd el, hogy már az Evangéliumoknál is elkezdhetnéd, csak nem vagy elég bátor...
Meg kéne maradnia a természet-tudományos katasztrófa elméleteknél...
Van egy régi mondás: aki a legtöbbet zsidózik, na az a legnagyobb!

abandi 2011.06.02. 18:32:23

@Arma Gedeon2:
Mi munkád volt már a hiábavaló elmélet felállításával is!
Mem értem a magadfajtát. Egy loxon, vagy egy néhai grift az okés:
Arrébgörgetik a szart magyarosh cionista humoral(pesti kabaré), oszt'szevasz paraszt!
Maga meg itt jönne új szelek új dalaival az éppen aktuális AVH legnagyobb keservére...

osborne 2011.06.02. 18:52:01

@devuscka: Amúgy ATV-n kívül (mondjuk ott is van egy Hitgyüli tulajdonrész) van olyan mainstream baller orgánum ami nem kiállt mogyiért v előfizetőkért?

osborne 2011.06.02. 19:15:09

@abandi: :) (Mondjuk ha Bajnai megjelenik valahol az tényleg mindig főcikk)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.02. 19:37:45

@abandi:

Bandi, te inkább igyál. Mi van a görögkatolikusokkal?

abandi 2011.06.02. 19:49:26

@elGabor: szégyen, gyalázat még az említésük is!
Olvasson inkább engemet!

abandi 2011.06.02. 19:53:35

@Arma Gedeon2:
Ne szégyenítsen meg nyilvánvalóan...
A katholicizmus görög-szláv ágának fejlődési viszonyait hogyan látja kend?
És a az ottani judeo hatást?

betyár (törölt) 2011.06.02. 19:54:44

@abandi:

tudja a Nemeskürtyre való hivatkozás történelemmel kapcsolatban minden jó érzésű történésznél kiveri a biztosítékot:)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.02. 19:55:41

@gloire:

Katolikusok átállása: nem minden esetben, de gyakran indokolja, hogy pragmatikusan mentették a menthetőt. Pl. amikor Bécs utolsó ostromára tarva a törökkel vonuló Thököly a Királyság birtokosainak megüzeni, hogy aki átáll hozzá, annak megkímélik a birtokait, ebben automatikusan benne volt, hogy mindenki másét elpusztítják! Ezek után meglepő, hogy tódult a táborába minden birtokos, aki élt és mozgott??? (na, majdnem minden)
Ki volt ezért a bűnös?
Gondolom, hasonló volt a helyzet az erdélyi fejedelmek összes bevonulása esetén.

Még a törököt kiűző birodalmi seregek fosztogatásai, rekvirálásai, erőszakoskodásai ügyében csak két adalék, összehasonlítás.

Az első, hogy a Bécset felmentő Sobieski hadaira igen panaszkodtak a felvidéki vármegyék, hogy hazavonultukban jól feldúltak mindent. A csavar ezután jön, hogy a magyar határtól Varsó felé eső lengyel vármegyék is elpanaszolták ugyanezt!!!

A másik példa, hogy Rákóczi dicséretei közt szerepel, hogy saját pénzén kártalanította a kuruc hadak által okozott fosztogatások elszenvedőit...
A kurucos szemléletű történetírás (költés) nem hajlandó a kor összefüggéseibe helyezni az önmagukban részigazságokat, egyrészt azt nem akarja látni, hogy ez még nem a jól fegyelmezett poroszos seregek kora sehol, egy seregtől saját országa népének is volt oka félni (lásd magyar hajdúk, kurucok...), másrészt, hogy ennyi áldozatot már megért a több évszázados polgárháború és pusztulás megszüntetése, ráadásul a német birodalmi seregek halottai tízezrekben voltak mérhetők a felszabadítás során. Megérte a nehézségeket? Meg.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.02. 19:59:21

@abandi:

görögkatolikus lévén elfogultságot jelentek be! :-)
Egészségesebb. Judeo hatás biztos van, egy ismert lengyel pap-közszereplő pl. keleti rítusú, bár az is lehet, hogy örmény rítusú, a komcsi besúgú püspökök réme, leleplezője és elég zsidóképű. Vagy örményképű???

A római-görög problémát a demográfia automatikusan megoldja... :-)
(a magyarkérdést is!!! :-( )

Sebastian Knight 2011.06.02. 20:01:51

"A külföldiek földvásárlásának tilalma ellenére megállíthatatlan az osztrák terjeszkedés a nyugati határszélen - egyes falvakban már a határ 60-80 százaléka idegen kézben van. ...
Becslések szerint eddig egy négyesmetrónyi (400 milliárd forintnyi) földalapú mezőgazdasági támogatás szivárgott el Magyarországról a külföldi kézre került területek miatt."

hetivalasz.hu/vilag/a-radikalisok-fo-temaja-a-kerdeses-kornyeken-nem-rezonal-a-fulekben-38327/

abandi 2011.06.02. 20:10:18

@betyár:
Jaj, akkor már harapós kutyát sem tarhatok szerintük?

abandi 2011.06.02. 20:11:38

@Arma Gedeon2:
Tudtam, hogy valami firnyák van a maga hitében...!

abandi 2011.06.02. 20:22:01

@Arma Gedeon2:
nagyon is egyetértek sajnos... :-(

betyár (törölt) 2011.06.02. 20:22:28

@abandi:

Armagedeonnal lassan megírhatnák a magyar dávincsikódot vagy az elhazudott magyar századokat:)

zrínyi maga vetette bizalmát II. Rákócziba, lehetséges magyar királynak tartotta, de a fejedelem eljátszotta ezt a bizalmat. Az udvartól való elfordulásának pedig egyik oka a nádori ambiciói megsemmisítése, ill. ez:

"De mi dolog ez, magyarok, hogy nem csak az őrállótok jelenségét* hallván, hanem magatok szemével a veszedelmet látjátok, s mégis fel nem serkentek mély álmotokbul? Úgy hallom, a tengeri medve oly bátorságos és gond nélkül való a menykő félelmétől, hogy mikor legjobban dörög is az ég, az mentül magasabb kősziklára felhág és ott édesden aluszik. Avagy talám ilyen securitással [biztonságban] vattok ti is? Ugy vagyon. Az borostyánfának is irják a naturalisták* menykő ellen való bizodalmát; ugy vagyon, azért is adtuk magunkat ennek a laurusnak* árnyéka alá, hogy megmaradhassunk. De félek rajta, hogy a Fatum* ennek a nemes ágnak az erejét megtompitotta csak a mi veszedelmünkre is, vagy hogy hervad belső titkos okokbul gyökere. Ha azért okvetetlen bizodalmat nem találunk csak a mezitelen reménségben, szükséges, hogy oltalmat nézzünk magunknak magunk emberségében és vigyázásunkban Isten után. A pacsirták példája adjon okot nekünk a mi magunk bizodalmában, mely ha nem lesz, héjában reménljük szomszédoktul s más idegen barátinktul segitséget. De még az Istentül is tunyául kérni segitséget, vétek és bolondság, amint bölcs Demosthenes* néha mondja vala: Nam non modo Deus, sed ne amicus quidem rogandus est, ut dormitanti cuiquam aut desidi praesidio sit. [Mert nemhogy az Istent, de még a barátot sem szabad kérni arra, hogy az alvónak vagy renyhének segitségére legyen.] Magyarok, tinéktek szólok."

abandi 2011.06.02. 20:53:53

@betyár:
Meg az "áfiumot"(amit persze a nagytudásúak azonnal az ópiummal és a zsidókkal hoznak összefüggésbe) kihagyta, mert érdekében állt megszépíteni az annot!
Ha szerte-széjjel néz a maga kultúrbetyár körében, akkor csupa bocskorost lát, akik a néhai göndörhajú osztálytársaikat ostorozzák, mert kihagyták az retekklubból őket...
Amíg a weiszer alindát látom virulni az M2-n a választott libsikkel, addig ne csodál kozzon a hírtelen jött "kirohanásomon"!
Maga is csak mismásol, pont úgy mint a '60-as elit, vagyis a szüleink...
"Haiszokverekszek..."

osborne 2011.06.02. 21:02:49

@elGabor: ja igen, a neten ez a 2 libi lap a biztos nyerő, most épp a zsindex

www.alexa.com/topsites/countries/HU

osborne 2011.06.02. 21:05:03

Der Spiegel, ZDF és társaik hahó, halálos uborka helyett itt a forró téma:

Esterházyt provokálták Mucsán!

index.hu/kultur/2011/06/02/esterhazy_petert_orizni_kellett_egerben/

abandi 2011.06.02. 21:27:41

@betyár:
Hmmm...
Ezek az intenciók maga szerint ma is érvényesek, betartandók...sőt követendők?!
Hol leli föl akár csak az írmagját is a jóságnak?
Reménytelen, higgye el!
Például itt is, ebben a hevenyészett fészekben is csak legföljebb a rózsásra pirított kacsamell paraj ágyon hozott nékem némi izgalmat.

Híreket hozunk-viszünk,
Muszájból teszünk-eszünk.
Szeretünk kicsinyt minent,
Később a muszájt is,vagy a jólesiket...
És aztán meghalunk.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.02. 21:37:37

@betyár:

hát épp itt írjuk, folytatásokban! :-)

betyár (törölt) 2011.06.02. 21:39:56

@abandi:

nem hagytam ki semmit. aki jártas eben, az tudja, honnan van az idézet, aki nem, az megnézheti az interneten. az áfium valóban azonosítható-e az ópiummal, az kérdés, de hogy a zsidóknak ehhez mi köze? hacsak nem úgy, mint a Szent Grálnak Mária Magdolna méhéhez. Az intenciók nem mai érvényességéről lett volna szó, hanem arról, hogy Zrínyiről nem protestáns-zsidó ármánynak áldozatul esve lett udvar ellenes. volt rá személyes oka is.

betyár (törölt) 2011.06.02. 21:40:30

@betyár:

eben is jártas lehet valaki, de itt inkább: ebben.

abandi 2011.06.02. 21:48:19

@betyár:
Ez valami olyasmi lehet, mint a régiek csillaglátása.
Jöttek az újak, és átrendezték az egészet.
De attól még a a régi igaz maradt!

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.02. 21:51:25

@abandi: "Van egy régi mondás: aki a legtöbbet zsidózik, na az a legnagyobb!" Így van, kivéve a gyevi bírót!

. )

abandi 2011.06.02. 21:52:56

@betyár:
Alá ne írja, hogy:
Üdv.:
betyár

abandi 2011.06.02. 21:54:37

@gloire:
Igaz, nagyon igaz!
Na mi van a gityóval májszter uram?!

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.02. 22:05:27

@abandi: elkészült, harapós hangja lett . )

abandi 2011.06.02. 22:19:24

@gloire:
Éljen-éljen!
Gondolom elsőre csak finoman ríkatta meg...!
(Azért fordítson némi figyelmet ez elektro-és hangtechnikára is...)
"Elvégre nem vagyunk otromba állatok..."

abandi 2011.06.02. 22:34:44

@gloire:
Na ja,ezek a "jappánok" mire nem képesek...:
www.youtube.com/watch?v=aS_IYe5JTZ4

abandi 2011.06.02. 23:04:25

@gloire:
Azért a "Szövetségesek" elérték a "Tengely hatalmak" végső elbutítását!
Kivéve a csonka-magyarországot.
Már megint mi kezdjük el a balhét...
Vagy az armagedeonista lengyelhon...

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.02. 23:22:27

@abandi: Na, pont ezt akratam írni. A japánok elhülyülését valamilyen "lopakodó kulturális foradalom" keretében
sikerülhetett elérni. Ha valahol tudatos, tervezett háttérhatalmi gonoszság történt, hát ez az az eset. Majd, ha egyszer öreg leszek, beleásom magam a témába, volna mit kutatni az ügyben.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.02. 23:48:44

@gloire: "Ha valahol tudatos, tervezett háttérhatalmi gonoszság történt..." persze megtörtént sok minden, de a japán sztori (a bombákkal együtt) az valami extra.

abandi 2011.06.03. 00:09:57

@gloire: Mintha parancsra lennének idióták...Koncert videókok kimondottan rossz látni őket, tisztára mongol idiótaként viselkednek...ufók.
Egy ismerősöm szerint olyanok mint a jól nevelt gyerekek, de ha kitörnek vadmajmokká válnak!

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.03. 00:10:56

Die Dummheit und das All
Kein . . . . . . , nur . . . . . überall
Mehr . . . . . . und . . . . zu hauf
Nur die Liebe und das Wetter hören nimmer, nimmer auf
Wir fordern etwas Abwechslung in uns'rer Umlaufbahn
endgültige Befreiung von Newton's Schwekraftwahn
keine Gravitätlichkeiten, Fliegen fällt sonst schwer
Schluss mit Kontinentendrift, Pangea wieder her
Was ist ist
Was nicht ist ist möglich
Nur was nicht ist ist möglich
Wir fordern mehr . . . mit unser'm . . . Charme
Mehr . . . und . . . , Birnen, Marzipan
Wir wollen noch mehr . . , Substanzen illegal
Kein Montagsresteessen, 5-Sterne minimal
A firstclass - bonusticket from . . . to Berlin
eine Kiste mit Champagner, Biowodka, Biogin
ein Weltgebäude ohne Wände, soviet Platz muss sein
einen Morgen ohne Kater, ohne Reue, nicht allein
Was ist ist
Was nicht ist ist möglich
Nur was nicht ist ist möglich
Wir fordern Sonnenuntergang fürs ganze Abendland
Tanzvermögen, unerschöpflich, die Nacht danach ist lang
ohne . . . . . . end jenseits von Kritik
einen völlig leerer Himel, angereichert mit Musik
Wir schreiben schwarze Zahlen ins utopische Kalkül
Wir fordern Fingerspitzen und das passende Gefüjl
Tagsüber auch die Sterne, mehr Sterne überhaupt
Und heute schon die Gestringen zum Untertagebau
Was ist ist
Was nicht ist ist möglich
Nur was nicht ist ist möglich
Wir wollen züngeln, zündeln, wandeln, tänzeln auf dem Grat
bulimische Verschlankung für den ganzen Staat
und . . . . . . . keinen Kopfsalat
Gefängnis für Hans Munstermann wegen Fälschung und Verrat
Wir fordern auch die Buchstaben zurück inst Alphabeth
Damit Unsereins im Babylon-Gestammel sich versteht
Wir fodern . . . . und . . . . .
Die Musik muss endlich richig laut damit uns jemand glaubt
Was ist ist
Was nicht ist ist möglich
Nur was nicht ist ist möglich

www.youtube.com/watch?v=5BQcLBcZgm0&feature=youtu.be

abandi 2011.06.03. 00:23:38

Es ist gut, auf Wiedersehen!

eN 2011.06.03. 00:28:51

@elGabor: "A blogvilág persze nem minden"
bizony, egy kis belterjes majomkodás az egész, egy index címlapos tóta cikk több olvasót vonz, jobban nyomja az üzenetet. a kommentelésnek egyetlen célja van, egyfajta cenzúra, amint írta, mindent szétoffolva elveszik a véleménynyilvánítást mindenki mástól.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.03. 00:35:38

@eN: "a kommentelésnek egyetlen célja van, egyfajta cenzúra..." Ha meg nem lehet kommentelni, az a szólásszabadság! Azt szövegelhetsz a nappalidban a monitornak, amit akarsz . )

eN 2011.06.03. 00:38:25

@gloire: nem kötekedik, tudja hogy értem

tewton 2011.06.03. 00:43:05

@Arma Gedeon2: @eN:
"és elég zsidóképű. Vagy örményképű???"
lol. asszem őrnagy őrnagy írta egyszer, hogy az örmény az az a zsidó, amelyiket szeretjük :)))))

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.03. 00:50:03

@eN: nem kötekedek, csak cenzúráztam egyet :DDD

betyár (törölt) 2011.06.03. 07:45:39

@abandi:

"Ezek az intenciók maga szerint ma is érvényesek, betartandók...sőt követendők?!
Hol leli föl akár csak az írmagját is a jóságnak?"

többé-kevésbé ma is érvényesk ezek az intenciók. ha jól sejtem, ezért lett O.-nak 2/3-a. láttuk az előző két ciklusban, mi történik, ha teljesen annak a borostyánfának az oltalma alá helyezzük magunkat.

szerintem az emberi természet nem változik: az ember az eredendő bűnnel születik, de meg van benne a jóra való képesség. már ha elfogadjuk a Jó és Rossz létezését. BBJnick épp ebben a témában küzdött a reakción:)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.03. 08:16:59

Jó reggelt. Szép kocsmahangulat kerekedett tegnap este. Vagy csak cenzúráztak?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.03. 08:48:51

@gloire: és bandi: nekem ez kimondottan paródiának tűnik.
De a Japánok elhülyítése-korcsosítása, kulturális seggbekúrása megtörtént, és ugyanolyan lopakodó módon, mint a miénk, vagy bárki másé.
Érdekes, de a japán illuminátus-vadászok (naná, hogy ott is vagyunk!) szerint náluk a behatolás eszközei, protkók nem lévén a jezsuiták voltak...
Kinek a pap, kinek a papné alapon?
Tényleg érdekes csapat ezek a jezskók is, ha meggondolom, maga Weishaupt is, meg már Loyola Ignác elvtársat is elég érdekes dolgokkal hozták hírbe, alumbrádók, titkos zsidóság, orgiák, nyakán volt az inkvizíció, amikor egyszer csak feltárult előtte az Idegenlégió, akarom mondani a harcias katolikus protestánsüldöző Rend kapuja, és azon belépve nem üldözhették tovább a kopók...
Érdekes ez a nagy történelmi álarcosbál, ahol a dialektika jegyében Háttérék mindig mindkét harcoló felet megjátsszák, biztos, ami biztos.

A Gyevi Bíró

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.03. 09:10:46

Ha már én lettem a Gyevi Bíró, gyorsan megfejtettem A Tettrekészek fűrerasszonyának nevét:

A zsidóság legfontosabb imája a "Halld meg Izrael", angolos átírással:
"Shema Yisrael (or Sh'ma Yisrael or just Shema) (Hebrew: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל‎;"
( en.wikipedia.org/wiki/Shema_Yisrael )

Igenám, de egy időben a világ zsidóságának zöme Lengyelországban élt, a mieink is onnan jöttek nagyrészt, lengyel helyesírással pedig ez így néz ki:

"Szema Jisrael"

( pl.wikipedia.org/wiki/Szema_Jisrael )

A magánhangzók tájszólási szinten is gyakran változnak, tehát A Szema lehet Szima. Az utónév pedig (hogy ne mondjunk "KERESZTnevet...) Izrael nemigen lehetett, egyrészt mert az férfinév, másrészt meg azért kell egy kicsit rejtjelezni is, gondolva a leánygyermek jövőbeli karierjére a gojok (hülyegojok) között, tehát legyen Juda törzse, a legtöbb nyelven az egész nép névadója neve után JUDIT!

Szima Judit = "Halld meg Judea", az majdnem Halld meg Izrael, ahol Izrael egyértelműen a zsidók közösségét jelenti, a wiki szerint is, tehát megfeleltethető a Judeának.

Jópofa, hogy miközben a radijobb folklór szerint a szemkilövetést IDEGEN, gyanúsan zsidó képű és nyelvű segédcsapatok bevetésével végezték, most a kormány ellen lázított rendőrök vezérnőjük nevére, tehát a "Halld meg Izrael" vezényszóra, azsidóság legfontosabb imájára indulnak harcba a magyar kormány ellen.
És ez a "Halld meg Izrael" asszonyság egy hajszál híján a nemzeti radikális jobboldal EP képviselője lett Brüsszelben, annak a nemzeti radikális pártnak a színeiben, melynek hivatásos főantiszemitája köztudottan zsidó származású és csak zsidó férjeket hajlandó fogyasztani...

Nekünk sincs több eszünk, mint a Rákócziak és Zrínyiek kora magyarjainak...

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.03. 09:46:46

@Arma Gedeon2: A kiskanál is kesett a kezemből :D
Vastaps!!!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.03. 09:51:08

@abandi:

"abandi 2011.06.01. 15:57:40
Szima Judit egyszerűen csak zsidó származású."

Na bandi, elő a kártyákkal, honnan tudtad te ezt? És még bagolyságod mondja nekem, verébnek, hogy...
így utólag már világos, hogy hova tetem én is a zs-felismerésen edzett szemeimet, de a fenti névfejtést a te hozzászólásod indította el. Nem hiszem, hogy tévednék...
A nő arca a nemi különbségtől eltekintve Csintalan Sándoréra emlékeztet, aki mint tudjuk, Izraelben tanjttatja fiát és Mirjam kezét hordja a nyakában amulettként. És szintén egy befurakodott küldött ember, szintén a Kaméleon-faj tagja. Érdekes még, hogy a Jobbik nagyranövesztésében oroszlánrészt vállaló Kaméleon-asszonyág épp a szemkilövetések könyörtelen vádlójaként és MAGUKFAJTÁZVA lett egy időre a nemzetiradi sztár, miközben nyilvánvalóan magukfajta.

Bandi, gyanúsan sokat tudsz, forrást légyszives Szimáról és egy profilképet magadról! :-)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.03. 09:53:34

@gloire:

ritkán mondok ilyet (na jó, nem minden nap) de zseniális vagyok...

Ha nem lenne igaz, összeesküvéselméletnek akkor is nagyon szép munka lenne. De nem annak szántam, nekem teljesen reálisnak tűnik! És egy bevillanás volt... Én is veregetem a vállam azóta is... :-)

devuscka 2011.06.03. 09:58:04

@Arma Gedeon2:
Váuu.
Elismerésem. XD

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.03. 10:25:12

@Loxon: Harmadik napja szalonnát reggelizek és ebédelek. Nem tudom, ez már a szegénység, vagy még a gazdagság jele?

Ez meg egyesítené hunniát és pannóniát:
www.hirtv.hu/?tPath=/view/videoview&videoview_id=13088
Vajon kiknek szól ez a hunnia?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.03. 10:45:25

Még vessük egybe a névfejtést a bibliai Judit Könyvével:

hu.wikipedia.org/wiki/Deuterokanonikus_k%C3%B6nyvek

"Judit könyve (Judit magyarul „zsidó nő”) ősi zsidó írás. A könyv elbeszélése szerint Nabukodonozor hadvezére, Holofernész hadjáratot vezetett Izráel ellen, és amikor Bethulia az ostromlott város már majdnem megadta magát, akkor Judit, a gyönyörű és istenfélő zsidó özvegy fogta magát és az ellenség táborába ment. Ott ő a Holofernész kegyeibe férkőzött, aki megpróbálta elcsábítani őt. Judit lefejezte a részeg Holofernészt és fejével visszatért a városba, és ezután a zsidók megfutamították az ellenséget. A történet Juditot az istenfélő zsidók példaképeként festi le és azt mutatja be, hogy Isten megmenti népét, amikor elkötelezettségét az ellenség gúnyolja"

Erősen emlékeztet Eszter könyvének sztorijára, a Purim által ünnepelt hasonló ügyre.
Judit, a "zsidó nő", Judea női képviselője személyében jelképezi az alattomos zsidó harcmodort, beférkőzni az ellenség táborába, azzal "jóban lenni", azt belülről elpusztítani.

Több, mint jelképes, amikor egy ilyen Halld Meg Judit/Judea nevű zsidó Judit, Eszter, (s valahány - alattomos zsidó - név a naptárba) többszörösen is beférkőzik, a rendőrségbe, a Jobbikba, a magyarságba.
Hogy álmában levágja a fejét...

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.03. 11:25:35

@Arma Gedeon2: Az a Holofernész nem a Hollófernyiges véletlenül?

http://www.nepmese.hu/mesetar/Mesék/Vitéz-János-és-Hollófernyiges/details

Jó kis mese, remélem meg tudja fejteni. Van benne királylány (a nevét nem tudjuk) akit elrabolnak, álruha, cselvetés, dirib-darabba vágás, előkerül a bor is, sőt még egy kilincsorrú, akarom mondani vasorrú bába is . )

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.03. 11:33:50

Szimatot fogtak Szimáéknál:

"Hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt pénteken nyomozás indult a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete működése során elkövetett cselekmény miatt ismeretlen tettes ellen"

hir3.hu/magazin/1/64203/ugyeszsegi_nyomozas_indult_a_tettrekesz_magyar_rendorseg_ellen

devuscka 2011.06.03. 12:05:51

@gloire:
"Vajon kiknek szól ez a hunnia? "
mai: "Lamperth Mónika volt belügyminiszter azt nehezményezi, hogy a Demokratikus Koalíció Platform (Gyurcsányé) abban a szállodában ülésezik, ahol megalakult a Magyar Gárda" -
Kb. 530 szállodából sikerült most 'véletlen' ugyanazt megtalálni?
"- Ha cigányoznak cigány vagyok ,ha zsidóznak zsidó vagyok ."- volt már annyi minden, lesz még 'táltos' is.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.03. 12:10:08

@devuscka: A gárda egy szállodában alakult? Ne már . ) Hol?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.03. 12:11:26

@gloire:

Hátha Fletó molesztál egy szobalányt...

devuscka 2011.06.03. 12:59:08

@gloire:
Sajnos nem tudom. a mai MN-ben volt, "Írásba foglalná érdemeit' című cikkben. Kemény beszólását is közli Szanyinak GyF felé:

"Teljesen értelmetlennek látom, hogy Gyurcsány, fogadalmát megszegve, közvetlenül, vagy közvetetten azokat az MSZP-s figurákat támadja, akiket épp ő emelt a saját korszaka mérföldköveivé.

***Számomra akkor lesz a volt pártelnök-miniszterelnök hiteles, ha visszacsinálja mindazon huncutságokat, amelyeket a privatizáció hajnalán elkövetett, felmondja a cégei és az állam közötti szerződéseket, kiköltözik a magyar történelem egyik legsötétebb villájából, de legfőképp saját hangján mondja el az őszödi sztorit***,
továbbá ha csak egyetlen valamirevaló új arcot is fel tud mutatni a táborában, valamint magyarázatot ad arra, miért is csak a
platformjának egy töredéke választotta őt újra a minapi tisztújításkor?"
www.nepszava.hu/blog/entries.php?id=1297
(a csillagok közé rakott témát eddig Szanyi nem tudta? Miért csak most veti fel a kérdést?)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.03. 13:48:10

@gloire:

A mese megfejtése nem megy egyből, de itt hemzsegnek a vakolók:

"Illyés Gyula
Hetvenhét magyar népmese - Móra Ferenc könyvkiadó
Budapest - 1974"

Illyés vakolt, Móra vakolt és a mese sokat lop Petőfi János Vitézéből, márpedig nagy eséllyel Petőfi is vakolt. Eddig 3 vakoló a mese körül, pedig még a jehovisták is csak párosával járnak...

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.03. 14:01:59

@Arma Gedeon2: "a mese sokat lop Petőfi János Vitézéből..." Ez egy nagyon régi, évezredes, egészen archaikus elemeket felvonultató mese (Illyés gyüjtése ha jól tudom), konkrétan szibériai törökös motívumpkkal. E mellett Hollófernyiges neve egyértelműen a bibliai Holofernész torzult változata, szörnyhalála a rabságban sínylődő, őt becsapó lány szabadulásával szintén erre a történetre hajaz.

Hogy pont Illyés is vakoló lett volna, azt honnan lehet tudni?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.03. 14:07:51

@gloire:
"Nekünk olyan infóforrásaink vannak, amikről a goj történészeknek a létezéséről sincs tudomása!" :-)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.03. 14:35:07

@gloire:

Yaakov Wise angliában élő zsidó történész mondta valahogy így, a néhai lengyel pápa származására vonatkozó kutatásai kapcsán:

kitalaltujkor.blogspot.com/2011/05/santo-subito.html

osborne 2011.06.03. 14:48:37

Időközben Őrült Vinszenték a csúcsra értek, már az mszp.hu is szemlézi őket

mszp.hu/ -> ezt: orulunkvincent.blog.hu/2011/06/03/bohocugyi_allamtitkar

osborne 2011.06.03. 16:53:12

@elGabor: szokásos kommancs zavarkeltés, ebben mindig nagyok voltak

Jön az első kormányátalakítás: Réthelyi biztos repül, ki még?

www.hirado.hu/Hirek/2011/06/03/06/Orban_voltak_kormanytagok_akik_kozoltek_nem_vallaljak_a.aspx

osborne 2011.06.03. 16:55:09

@devuscka: a hálózat elkezdte használni a szakszervezeteket? lesz itt még b+

Lew Archer 2011.06.03. 17:24:02

@elGabor:

A mandineren találkoztam a csavart változattal egy kommentben: igaz, hogy rémhír, de mégiscsak jelzésértéke van annak, hogy egy ilyen rémhír egyáltalán szárnyra kaphat.

Többször használatos manőver: ha első körben nem rohanják meg a bankokat a betétesek, akkor második körben lehet arról beszélni: akkora már az elkeseredés, hogy ilyen rémhírek terjednek, mondjon le.

Mindenesetre nagyon kínlódásos már ez, és valószínűleg visszájára fordult.

Bár egy következő körben esetleg el bírják még sütni, hogy a kormány terjesztette el az ellenzék lejáratására.

osborne 2011.06.03. 19:27:24

@Lew Archer: Pedig olyan jó lett volna egy kis HUF bedőlés mint 1 éve!

Nem jött be.

index.hu/gazdasag/blog/2011/06/03/tovabb_erosodott_a_forint/

devuscka 2011.06.03. 19:31:02

@osborne: @Lew Archer:
Veszélyes játék ez. Mi(a nép) szívjuk meg.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.03. 19:31:37

@osborne: @Lew Archer: Hogy ez mennyire kínlódásos és mennyire veszélyes, azt nem tudom megítélni, nem értek hozzá. Nagyon durván szét vannak csúszva, meg persze fel is ajzották egymást és magukat, és úgy tűnik, néhányan még idén szeretnék kenyértörésig vinni a helyzetet. Semmi sem drága.

És nézzék csak:
www.fn.hu/belfold/20110603/lmp_mszp_cel_ketharmad/
"És mivel ennek korlátozott mind a lehetősége, mind a hatása, a politikai cél nem lehet más, mint a következő választásokon egyharmad alá szorítani a Fidesz mostani kétharmadát. Aztán jöhet majd egyebek mellett az adórendszer átalakítása. Látok rá esélyt, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok, beleértve a Jobbikot, számos ügyben, például az adópolitikában is hajlandóak lesznek együttműködni." (Scheiring Gábor, LMP)

"„A Fidesz torz megoldásai csak kétharmaddal korrigálhatóak. Hogy ez a kétharmad egy kormánykoalíción belül, vagy egyes ügyek mentén külső támogatással jön létre, ebből a szempontból mellékes kérdés – ezek már Szekeres szavai"

Nem is olyan büdösek azok a büdös nácik? Hát nahát! :)

devuscka 2011.06.03. 19:32:13

@osborne:
Biztos az országbénító tüntetések híre miatt.

devuscka 2011.06.03. 20:09:16

@elGabor:
Összenő ami összetartozik? Rájöttek, hogy az 1 a zászló mégiscsak jó.

A szakszervezeti tüntihez: (nem én írtam, de egyetértek vele)

"A tüntető, dolgozni nem akaró szakszervezetiek lezárják az országot, azalatt a 65 éves korukig dolgozó rabszolgák pedig szorgalmasan kitermelik a bérüket a dolgozni nem hajlandóaknak.
Igy kell ezt csinálni, mszp-sek.
Leszoktatták a munkáról a jónépet, dolgozni nem akarnak, csak kövaetelőznek, a mások bőrére. Majd mi kitermeljük a 34 éves nyugdijas rendőrnek a havi 200 ezres nyugdiját, közben meg szegény megfáradt rendőr keres még ugyanannyit az örzö-védő bt-ben, és jót röhög a markába. A maga modján igaza van , hogy foggal-körömel védi a kiváltságait, azzal meg mit foglalkozna, hogy a mások rovására."
www.vg.hu/gazdasag/gazdasagpolitika/szakszervezeti-utlezarasok-benithatjak-az-orszagot-350462#hozzaszolas-doboz

Lew Archer 2011.06.03. 21:10:40

@elGabor:

Feltűnő azért, hogy a 90-es évek elején nagyon jól bevált módszerek rendre csődöt mondanak. Még az első Orbán-kormányzás esetén is nagyon hatásosan tudtak velük uszítani meg masszívan negatív közhangulatot kelteni, ma már ez nem nagyon megy.

Persze ha a blogoszférát nézi, akkor működik, de hát ez tényleg egy teljesen eltorzult metszet a társadalomból.

Sebastian Knight 2011.06.03. 21:54:10

">>Megfigyeltem, hogy azoknak, akik nemzeti vagy származási identitásukat megpróbálják elrejteni, globális perspektívában semmi esélyük sincs.<<
Ez Réger József esetében is igaz: régóta Németországban él, de még mindig hallható német beszédmódjában némi akcentus. Bár sajátos kiejtését rég leküzdhette volna, nem tette, mert felismerte: ez a >>többletkarakter<< még a hasznára is válhat, ha emiatt megjegyezhetőbb a személyisége, amikor előad vagy tárgyal. >>Vannak olyan nemzetek, ahol fontos, hogy a fiatalok annyira jól megtanuljanak idegen nyelveket, hogy felismerhetetlenné váljanak a gyökereik. Ennek a beazonosíthatatlan új szakértői gárdának igazából nincs óriási sikere. Mindig jobb, ha a karakterisztikus elemek megmaradnak, és ha valaki fölismerhetően tartozik valahová.<<"

hetivalasz.hu/uzlet/akcentussal-ervenyesulni-38317/

eN 2011.06.03. 22:10:26

@Lew Archer: ne igyunk előre a medve bőrére, de én bízom abban hogy ezt a konfliktust jól átgondolták

osborne 2011.06.04. 00:03:25

@devuscka:

Fontos üzit kaptak az országbénítók a diktatúrától:

index.hu/belfold/2011/06/03/eloallitottak_szima_juditot/

@elGabor: Ha a baloldal kap kétharmadot az a haladás, ha Fidox = összeomlás

pamocsnyik 2011.06.04. 01:28:42

@gloire: ...csak vajon mennyire koncepciós a dolog? Mert az azért nem volna túl elegáns...

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.04. 08:08:53

@pamocsnyik:
én remélem, hogy teljesen koncepciós, mert úgy igazi az üzenet. elegáns? minek? kivel szemben? ugyan. a falangista diktatúra nem kukoricáz! :))

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.04. 08:13:06

most már kezdem látni, hogy az első pillantásra tahónak tűnő orbáni fociimádat és főleg a stadion építősdi mire megy ki. pinochetnek is jól jöttek annak idején a frankó kis stádiumok.

pamocsnyik 2011.06.04. 09:13:01

@málnási: de akkor milyen alapon köpködünk az apróantalokra, biszkubélákra?

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.04. 10:18:12

@pamocsnyik:
mert a baloldali diktatúra infernális, a jobboldali szentséggel átjárt.
egyébként a loláék által szimpatikussá galvánozott bélabácsira azt szoktam mondani, hogy tette a dolgát. az ateista "erkölcs" meg ennyire flexibilis. bélabácsi a saját ideológiájuk szerint erkölcsösen cselekedett. és azt is szokom mondani, hogy bár a mi oldalunkon lenne elég bélabácsi.

Lew Archer 2011.06.04. 11:48:03

@málnási:

Nem jó a párhuzam. A bolsevik diktatúra nem másféle morált használt, hanem elvetette a morált. A történelmi materializmus alapján nem ismert el más mércét, kizárólag a bolsevik párt akaratát, mint a történelmi szükségszerűség megnyilvánulását.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.04. 12:35:15

@Lew Archer:

ez zöldség. a kommunisták azt amit mi amoralitásnak hívunk, ők morálnak gondolták. mi az hogy? és mennyivel magasabb szintűnek! hiszen milyen morális csúcs az, ha ha valaki elviteti az apját az ávóval, mert a nép, a nagyobb közösség ellensége.
de ez igaz a mai liberális világterror alatt élő ateistákra is. vad kitalációkat hisznek örök erkölcsi parancsolatnak, hogy egy nyári fuvallat lemálassza róluk, ha feltámad.

Lew Archer 2011.06.04. 12:58:26

@málnási:

A kommunizmusnak nincs ideológiája, nincs mögöttes koherens gondolatrendszere, amiből le tudna vezetni válaszokat az egyes kérdésekre. Csak a párt akarata van. A bolsevik parancsnok, ha nincs utasítása, nem tud dönteni. Ezért volt az a kezdeti időkben, hogy bizonytalan esetekben inkább agyonlövettek mindenkit. Később ezt persze már nem tehették.
Emlékezzen csak, a kádárvilágban, ha nem volt hivatalos állásfoglalás, nem született döntés. Mindig alkalmazkodni kellett a "vonalhoz". Egymásnak ellentétes dolgok is belefértek ebbe: ha államosítás, akkor államosítás, ha gmk akkor gmk, egyszer téeszcsé, máskor háztáji, mikor mit mondott a hivatalos állásfoglalás. Egyetlen mérce volt csak: a párt irányát kellett követni. Morálnak ez elég vékonyka.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.04. 13:10:02

@Lew Archer:
maga és énszerintem. szerintük meg nem. hát így elvitatkozgathatunk a semmin holnapig egyébként :)

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.04. 14:32:53

@málnási: pinochet is a Papának akart egy kis munkát adni?

@Lew Archer: ne hallgasson málnásira. Marxista-bolsi morál nincs egy virtigli marxista-leninista szerint. Csak történelmi folyamatok, termelés, osztályérdek van.
Az igazán perverz, hogy a mai honi baller "erkölcsfilo" Lukács-iskolás és óvodás. Háááát....

Lew Archer 2011.06.04. 16:33:22

@tölgy:

Nézzük egy igazán autentikus forrás alapján:

"A gyakorlat értékelésének egyetlen módját ez adja Lukács szerint: az egyetlen érvényes szempont, amelyből megítélhető a praxis moralitása, hogy szolgálja-e a szocialista mozgalom lényegét vagy sem. Egyéni cselekvés, Etika és Történelem azonosak ebben az érvelésben, vagy pontosabban fogalmazva: az utóbbi foglalja magában az előzőt. Minthogy a Szubjektum cselekedetének szubsztanciája feloldódik a történelmi feladatban – aminek hordozója a forradalmi osztály – a cselekvésnek nincs mit tennie a „jogrend” hagyományos jelentésével, nem határoz meg egyfajta individuális, egyéni új Etikát, az adott társadalom egyetértésével. Lukács egyszer és mindenkorra eldönti, hogy a moralitás „kanti perspektívája” ellentmond a „helyes” politikai tettnek. Ráadásul, a „transzcendentális” feladat megvalósításához minden eszköz megengedett – ameddig a történelemfilozófiai” folyamatot szolgálja – és az összes többit vissza kell utasítani, amely nem szolgálja (Lukács 1919, 48)."

www.vilagossag.hu/pdf/20050530053626.pdf

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.04. 17:32:02

Ha jól fejtettem meg Halldmeg Juditka nevét, Orbán mégiscsak nácinak bizonyult. Már beviszik a zsidókat...

osborne 2011.06.04. 22:18:11

Ez érdekes: a hörrtévé nekiment Szőcsnek

www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=381088

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.04. 23:21:54

@osborne: Láttam, jól tették. Egyre kevésbé értem egyébként a sztorit. Mármint a Szőcs Géza féle sztorit. Ki ezek a szakállas dagadt disznók? És mit keresnek egyáltalán kulturális államtitkári, meg filmes akármilyen pozíciókban?

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.04. 23:24:07

@osborne: Őt szerintem nem fogják sokáig benntartani, legalábbis egyelőre. de arra jó a dolog, hogy megossza a tettrekészeket. A fele azon fog morfondírozni, hogy vajon most tényleg megdézsmálta a pénzüket, vagy nem?

osborne 2011.06.04. 23:44:15

@gloire: A Fospumpa nagy spanja a Szőcs - pedig mennie kell, tiszta szadesz.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.06.05. 05:45:49

@osborne: nem azért kell mennie, mert "tiszta szadesz", ami ráadásul nem igaz, hanem azért kell(ene) mennie, mert ebben a pozícióban egy dilettáns fasz. Szőcs egy bábu -az Orbán család közeli barátja-, aki időnként önállósodik és elszabadult hajóágyúként funkcionál. Mindezt úgy teszi, hogy semmiféle komoly terepismerete nincs a magyar kulturális életben.

eN 2011.06.05. 10:07:31

@Gasper: "az Orbán család közeli barátja"
szóval közeli barát. kinevezése óta nem értem hogy került ő erre a pozícióra. Orbán jobban tenné, ha jobban megválogatná a barátait, Szőcs sem mosta le magáról a szekusvádakat, hogy csak egyet mondjak.

Disznóvári · http://mandiner.blog.hu/2015/12/22/a_kulturharcon_tul_karacsonyi_tunodesek/full_commentlist/1#c28872 2011.06.05. 12:07:32

@eN: Nem Szőcsnek kell lemosnia a szekusvádat, hanem azoknak kéne bizonyítania ezt, akik terjesztik róla.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.05. 12:40:04

belefutottam a szalay utcában a pedagógus tüntetésbe. nem tudják, hogy ezek a vidékről felhurcolt alemberpofájú birkák miért pattognak? vagy csak felgyöttek, tüntetnek, aztán elmennek egy gyapjútakaró bemutatóra egy ingyenebédért?

eN 2011.06.05. 14:49:05

@Disznóvári: háhá. te is borkánban élsz, ugye?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.05. 17:05:26

@osborne:

Itt merészeket lehet spekulálni. Szimából egy új Táncsicsot akarnak felépíteni? A forradalmak mindig faldossák gyermekeiket.

Bandi még nem jelentkezett, mire is alapozta az infóját, hogy Szima zs.
Anyja TSZ-dolgozó volt, ez nem tipikus e közegben, apja vidéki rendőr. A fene tudja, ki hova sodródott, de lassan valaki utánajárhatna a családnak.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.05. 18:09:17

@Arma Gedeon2: Szima nem zs, a Maga álparanoid levezetése nagyon szórakoztató volt, de ha ránéz a nő fejére, egyértelmű, hogy csak egy vidéki földhivatali x-gyermekest lát, akinek semmi köze a „választottsághoz”.

Inkább amolyan népi hőst lehet belőle faragni, de nem tudom, minek. Talán akik mozgatják, értik.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.05. 20:08:04

@Loxon:

Nem kell ragozni, hogy a levezetésem tréfa, pontosabban az égvilágon semmi nem támasztja alá, de sose lehet tudni, hátha eltaláltam szarva közt a tőgyét, ahogy vadászok mondják. Viszont a (csúnya) fej Csintalan Sándoréra emlékeztet, tehát a zs-ügyi nyilvántartásban már van egy nyom...

Beugrik még Oleksy lengyel exminiszterelnök feje is, mint kb. ugyanez a típus, akinek KGB-ügynök volta megszellőztetése miatt kellett hamar lemondania. Ilyen zs. arctípus márpedig VAN.

Sebastian Knight 2011.06.05. 22:14:35

"Majdnem mindegy ugyanis, ki van kormányon mindaddig, amíg a társadalom, de legalább a vezető politikai elit nem foglalkozik azokkal a normazavarokkal, amelyek a társadalmat jellemzik. Amíg ezekkel nem nézünk szembe, nincs közmegegyezés arról, hogy a helyzet kezelése valamiféle ciklusokon átívelő együttműködést igényel, akkor majdnem mindegy, hogy kormányzóképes lesz-e a következő győztes. Az ellenzéknek elsősorban nem 2014-gyel kellene foglalkoznia, hanem azzal, hogy melyek azok az értékek és normák, amelyek Magyarországot ott tartják, ahol van, holott tarthatnánk másutt is.
– Nemzetkarakterológiai jegyekre utal?
– Sokfajta kutatás bizonyítja, hogy Magyarországon erőteljesen felzárkózás-ellenes normák vannak. Lehet nekünk konvergencia-programunk, ha egyszer a normáink Európa perifériáján tartanak bennünket.

– Gondolom, arra a TÁRKI-kutatásra utal, amit ön készíttetett arról, milyen társadalmi jellemzők lennének szükségesek a gazdasági bővüléshez. Ebből az derül ki, hogy versenyellenes, zárt, magába forduló, bizalomhiányos, a sokszínűséget elutasító társadalom vagyunk…

– ... igen, és azt láttuk, hogy sok tekintetben a mutatóink rosszabbak mint Csehországnak, Szlovákiának, Lengyelországnak, Romániának. A szociológusok magyarázzák ezt sok mindennel, de engem az okok kevésbé érdekelnek. Vissza lehetne menni Mohácsig, de ez a tudósok dolga. Engem inkább az érdekel, hogy mit kéne tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon.

– Ez a kutatás mutat rá arra is, hogy azok, akik versenyképesek és igazán tehetségesek, nem bírnak ebben a gazdasági-társadalmi szövetben maradni.

– Ebből az országból a legjobbak elmennek. Úgy tudom, Bulgáriából közel egymillió ember ment el, nagyrészük értelmiségi. Ez Magyarországon is veszély. Elmennek a legjobb műszaki és humánértelmiségiek, a legjobb tudósok, és itt marad a frusztrált társadalom, amely a maga középszerűségével vegetál Európa peremén. Ma Magyarországon ez a legvalószínűbb forgatókönyv."

nol.hu/belfold/itt_marad_a_frusztralt_tarsadalom

Lew Archer 2011.06.05. 23:07:05

@Sebastian Knight:

Engem mindig az döbbent meg, hogy milyen megvetéssel és lenézéssel tudnak ezek az emberek a magyarokról meg a nagy magyar elmaradottságról nyilatkozni, pedig a szédületes banki karriert befutott nyugatos értelmiség is abból az üzletből él, hogy a parasztember beteszi a parasztpénzét az Európai Mércével Is Kiváló Bankba.

Komolyan mondom, tényleg menjenek a picsába és hagyjanak bennünket élni, ha már olyan szar nekik itt.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.05. 23:26:44

@Sebastian Knight: @Lew Archer: Ebből a cikkből csak egy dolog nem derül ki. Vajon miért maradt el az utóbbi 5-10 évben az a kivándorlási hullám Magyarországról, ami tőlünk nyugtra, keletre, északra és délre is egyre nagyobb probléma? Talán a lengyelek azok egyedül, akik ezt komoly megrázkódtatás nélkül átvészelhetik, egyrészt, mert vannak elegen, másrészt mert évtizedek óta megszokták a mászkálást, és azóta több hullám indult el tőlük, és tért haza.

Tulajdonképpen az egyetlen kézenfekvő következtetést hagyják ki, miszerint ebben az országban végül is túlnyomó többségében még mindig itt szeretnénk élni és boldogulni, és valami oknál fogva a deprimáló hangulat ellenére is még mindig meg van a bizalom valamiféle kibontakozásban. Kevés a jó hír manapság, észre kéne venni, nem huhogni.

Sebastian Knight 2011.06.05. 23:31:16

@Arma Gedeon2: @Lew Archer:

Nagyrészt, igen, ezt nyomja, hogy bőgatyás, kacagányos mucsaiak vagyunk.
De van egy-két komolyan vehető állítás is: nagymértékű bizalomhiány, sok kitántorgó.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.05. 23:57:45

@Sebastian Knight: Nem rég volt a hírtévén a szlovák orvoskamara elnöke (ha pontosan emlékszem a titulusra).
A műsorvezető kérdésére többször is kifejezetten indulatosan fogalmazva válaszolt, amikor az arról kérdezte, hogy mi lesz a szlovák orvosokkal? Kategórikusan azt állította, hogy már szinte nincsen orvos, ez nem a jövő problémája, hanem a közelmúltban lejátszódott a folyamat. A cikk is említi az egy millió bolgárt. Mellé lehet rakni a 2 millió románt, a több mint két millió lengyelt, Csehorszából nem emlékszem konkrét számra. Ehhez képest mi egyelőre néhány tízezer, "kitántorgóval" számolhatunk egyelőre. Nagyságrendekkel jobb a hazai helyzet, mint bármelyik kelet-európai, volt szocialista ország esetében.

"...sok tekintetben a mutatóink rosszabbak mint Csehországnak, Szlovákiának, Lengyelországnak, Romániának..."

Ezek a muti-muti mutatók csak mutatóba jók . ) A tények, azaz a kivándorlás mértékének az összehasonlítása az élő cáfolatuk.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.05. 23:59:41

@Sebastian Knight: "...Ez Magyarországon is veszély..." Tehát nem konkrét tény, de valóban meg van a veszélye ennek. A jövőben. Meglátjuk.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 00:03:19

@Sebastian Knight: "...Úgy látom, hogy a Bajnai-kormány volt talán a legérzékenyebb..." És vajon mi a faszt csináltak a röpke egy évük alatt? Eleve képtelenség egy év alatt még rendesen felmérni is a helyzetet, nem hogy kidolgozni bármiféle megoldási tervet, főleg nem konkrétan javítani rajta.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 00:10:34

@Sebastian Knight: "...Ugyanakkor sokkal intelligensebb kormányzati magatartásra lenne szükség, amely felismeri, hogy ez hosszú távú probléma, amelyhez megértéssel kell közelíteni..."

Hogy mennyire hosszútávú probléma ez, azt először ez a mostani kormány ismerte be. Nem véletlen, hogy a csapból is ez folyik, EU-s romastratégia, miegymás. A faszi úgy hazudik, mintha könyvből olvasná . )

Sebastian Knight 2011.06.06. 00:25:50

@gloire: Mint függetlenértelmisi, szakértő-szerelő kormányt szeretne.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.06. 08:17:51

@Sebastian Knight:

1) Hát mink mán csak ilyen mucsaiak vagyunk. Lett volna tej, méz, Kánaán, ha elfogadjuk elitünk szelíd oktató szavait, de nem voltunk rá alkalmasak, mert a nemzetkarakterünk hibás, mert mi nem vagyunk idevalók, mert mert mert. A lényeg, hogy rajtunk a legjobb szándék is kicsorbult.

2) m.hvg.hu/velemeny/200819_Felcsuti_Peter
"Szüleim már a háború előtt a kommunista párt tagjai voltak, aktív ellenállóként részt vettek például a Gömbös-szobor felrobbantásában és nyilasverésekben. Ezekre a mai napig is nagyon büszke vagyok. Erősen baloldali nevelést kaptam, például 1956 nálunk nem volt se forradalom, se szabadságharc" - döbbent meg már az első pillanatban életútjának egyik egzotikus momentumával a legtipikusabb kapitalista intézmények, a bankok szövetségének élére a közelmúltban emelt, 58 éves pénzember.

Az induláshoz tartozik még a zuglói Radnóti-gimnázium orosz tagozata. Ez szinte predesztinálta a híres moszkvai elitképzőre, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetébe, különösen, hogy "intézményesített protekcióm volt: a szochazások gyermekeit általában felvették". Az ifjú Felcsuti gazdaságot tanul, minek nyomán 1973-ban a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) kezd, ahol a szocialista relációt hamarosan a tőkésre konvertálja, miközben szerez egy közgazdasági kisdoktori címet. Ott van Fekete János azon szűk körű válogatottjában, amelynek évi rendes küldetése a népgazdaság teremtette deficitek külföldi hitelekből történő "kezelése". Teljesítményét 1987-ben főosztályvezető-helyettesi beosztás is igazolja, ám jön a rendszerváltás, és ő, elégtelennek ítélve jegybanki perspektíváit, maga is kapitalizmusra vált: előbb a Citibank ügyvezető igazgatói székét, majd a mai Raiffeisen Bank Zrt. elődje, az akkori Unicbank vezérigazgatói posztját fogadja el. A szakma - üdítő kivételként - vele kapcsolatosan olyannyira nem "kommunistázik", hogy már 1995-ben a Magyar Bankszövetség alelnökének választotta."

Szóval igen. Kár, hogy nem hallgattunk erre a nagyszerű emberre. :(

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.06. 08:47:03

@elGabor: a szakember mítosz gyenge pontja, hogy voltak szakemberkormányok, oszt elkúrták. Ettől még erős maradhat némely szubkulúrákban ez a politikai mítosz, mint mondjuk a világvége várás más szektákban.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.06. 09:19:19

@tölgy:

de kérlek, hogy lehet ezt egy lapon említeni!
A mi hitünk az egyedül üdvözítő!!!!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.06. 09:26:09

@Lew Archer: @elGabor:

Ne feledjük, hogy ez nem a kiválasztottak Mo-hoz való viszonya, ők minden gazdanéphez pontosan így állnak hozzá, a lengyelhez, vagy az amerikaihoz is.
Ez nem jó, de kicsit megnyugtató lehetne a turáni átkon kesergők és hasonlók részére, ha tudnák és elhinnék.

Az illető életrajza nagyon jellemző, szóval azok után ostorozza Európa peremére szorult mucsaiságunkat, hogy Fekete-csapat tagjaként részt vett az azelőtt önellátó ország eladósításában.
Ez olyan, mint amikor a hóhér agyonkínozza eredetileg ép áldozatát, majd tükröt tart elé, nézd, milyen ocsmány vagy...

A szerencsétlen hülyék nem látják, hogy az az "Európa" vagy "világszínvonal", amit ők a felhőkbe festenek rózsaszínnel, nem létezik, a világon mindenhol egy durva összeomlás zajlik, nagyrészt az ő fajtájuknak köszönhetően, bár itt ne fajra tessék gondolni, hanem talán inkább világnézetre.
Ez a megoldás az orvoselvándorlásra is: nemsokára iszkolnak majd hazafelé pl. a durván összeomló Angliából...

De itt már végzetesen visszatévedtem világvégeváró szektám ideológiájához.
Egy jó geddonista-szektás (amúgy értelmes) cikk a spanyol összeomlásról, jó párhuzammal a választók csodavárásáról:

www.energybulletin.net/stories/2011-06-01/spain%E2%80%99s-irish-spring

Lew Archer 2011.06.06. 09:42:22

@tölgy:

Pedig ők akarták a reformot, csak nem engedték nekik.

"Az eddigi reformtörekvések

A Medgyessy Péter által kiemelt három fő terület mellett a rendszerváltás óta több egyéb struktúramódosítás is megoldásra vár, amelyek meghozatala kormányról-kormányra tolódik. Ezek közé tartozik 1. az államháztartási reform, 2. a média-szabályozás újragondolása és 3. az oktatás átalakítása. Ezek a reformok jelenleg is napirenden vannak.

...

Medgyessy Péter a kormányátalakítás után, az új miniszterek bemutatását követően értékelte is a kabinet tevékenységét. A közigazgatás, az egészségügy és a haderő reformjának véghezvitelét sürgette, az erre irányuló törekvések a jövőben sok akadályt gördíthetnek a kormány elé. A nagy forrásigény mellett az ellenállás is komoly: a reformok megtörhetnek a megyék, az érdekképviseleti szervezetek, vagy az ellenzék ellenállásán. Kérdés az is: a miniszterelnök által takarékos évnek megjelölt 2004-ben mennyi pénz jut a stratégiai változásokra. "

hirszerzo.hu/elemzes/1895_a_kormany_es_a_strategiai_jellegu_reformok

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.06. 10:41:59

Muhahahahahaha kategória: www.bbc.co.uk/news/world-europe-13663630

"A farm in northern Germany has been identified as the most likely source of many of the infections in the E. coli outbreak that has left 22 people dead.

The farm, producing beansprouts, is located in Uelzen, south of Hamburg, the epicentre of the outbreak that has also made more than 2,000 people ill.

German officials were awaiting results of tests on the farm's produce that would offer more conclusive proof.

The farm has been closed and Germans advised to stop eating beansprouts."

abandi 2011.06.06. 11:32:05

@Arma Gedeon2:
Én a Judit név alapján ( és bár a pofája egy tipikus tehenészlányé, a testi formátlansága meg...) meg a rendőri szakszervezeti funkciból indultam ki,a postaimre honlapját olvasgatva.Ez a pali nem rég belinkelte a jelenlegi rendőri vezetők "arcképcsarnokát" és bizony zs-kategória a köbön...
Tettrekész Magyar Rendőrök Szakszervezete...érdekes név...nagy taglétszámmal.
Az ilyesforma szakszik vezetőinek igen jó a fizetése manipulációs lehetősége,ami vonzza a zsizsikeket.
Nem véletlen ám a "gazdálkodási visszaélés" című gyanú, hiszen zsizsik támad zsizsiket...
Szerintem.

abandi 2011.06.06. 11:39:00

@Arma Gedeon2:
Bizony! Ráadásul szombaton nem tudtam egyik bank-kártyámat sem használni...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.06. 11:42:11

@abandi:

jó megérzés, van benne logika és tapasztalat. Teljesen logikus, hogy a megszállt országokban megszállják az erőszakszervezeteket is, az USÁ-ban is így csinálják.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 11:42:37

@elGabor: Jól értem, hogy a biománia áldozatai lettek? Biocsíra - biotrágya, azt benyelték a beteg disznó vagy baromfi izét...

abandi 2011.06.06. 12:00:32

@Arma Gedeon2:
Az szakszervezetekrül:
Bár én soha semmilyennek nem...,de:
A mai alkalmazotti rabszolga-piacon lenne értelme, mint utolsó előtti ellenállási pont.
Például ott a Vegyipari Dolgozók Szakszija: A százhalombattai finomítóban dolgozók nélkül szart sem érne...megfelelő "választott" vezetővel itt is blokkolni lehet az össznemzeti nyafogó (anti-termelékeny) hangyákat.

abandi 2011.06.06. 12:07:33

@gloire:
Miféle lehet vajon ez a "gyógyíthatatlan" baci...?!
Milyen károkat okoz a zöldség-gyümölcs termelőknek?
Nagyon érdekes is lehet...

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.06. 12:17:05

@elGabor: @gloire: Azt hiszem, annak a magyarázata is megvan egyúttal, hogy miért fiatal nők az áldozatok. Babcsírát férfiember ritkán eszik.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.06. 12:18:40

@gloire:

A biománia nagyipari meglovaglásánk áldozatai. Ha a "bio"-t szó szerint értenék és nem mánia lenne, meg különféle cégtáblák "zöldre festése", akkor mindenki magának hajtatná otthon a csírát és ha valamit elszúr, max. pár ember betegedhetne meg. A mai interkontinentális ellátási láncok mellett egy sor országban retteghetnek egyetlen factory-farm üzemzavara miatt.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 12:20:19

@abandi: coli baktérium, az a lehető leghétköznapibb dolog elvileg, csak ez valamiért erősebb, mint az átlag. de nem vagyok bekterológus, ki tudja, lehet valami biológiai fegyverkisérlet. tudjuk kik terjesztik a bio kultuszt...

"A vakolat alól harcosan kibukkan a tégla..."

. )

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.06. 12:21:13

@elGabor: A mai napig büszke ezekre? Hát, hm. „Furcsa állatkái vannak a Teremtőnek”.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 12:24:26

@Loxon: én ettem egyszer retekcsírát . ) nem volt rossz egyébként, csípett mint az erős retek.
megúsztam...

abandi 2011.06.06. 12:28:38

@Loxon:
Ez eddig rendben is volna.
De a csíra előállítása nem igényel csak magot, meg vizet és néhány napot...
Mi történhetett a "gépsoron"?

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.06. 12:29:12

@gloire: Magától ette, vagy fiatal/egészség-fan nő tálalta fel? (Utóbbi esetben megbocsátható.)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.06. 12:31:07

@abandi: Hát ez az. Talán valahol rápisilt egy patkány?

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 12:32:46

@Loxon: szánom, bánom, de magamtól, sőt megkínáltam fiatal nőmet is, de neki nem izlett. evőkanállal betoltam sör mellé. nem volt rossz egyébként . )

abandi 2011.06.06. 12:35:12

@gloire:
Én gyerekzsúrnak hírdetett biocsalád-barát tivornyán találkoztam először a bűzacsírás kecskesajtos tönkölybútás kenyérrel, meg sok riolitos fehérborral...
Túléltem, mint a cigányok a dögkútban érlelt pörkölt-hozzávalókat!

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.06. 12:35:51

@gloire: Talán a sör miatt úszta meg. Egyébként a retekcsíra tényleg nem rossz, olyat már én is ettem. :} [De nekem egy harmincas évei vége felé járó nő kínálta, aki egészségesen táplálkozik (amikor épp nem eszik tepertőt).]

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.06. 12:37:43

van egy ismerősöm, ilyen csíratermelő vállalkozása van, szóval kóstoltam pl. retekcsírát, kurvajó, kicsit csíp, mint a régi jó retkek. de ennyi volt, mert pont ez volt a gondom vele, lemossa mielőtt eladja? én mosogassak tisztára a csapnál ilyen kis törékeny, vékony izéket? reménytelen. most meg tessék, itten a baj.

abandi 2011.06.06. 12:46:13

@málnási:
Egyébként nem is értem ezt a csírazabálást:
Mifelénk csak a csigák zabálják föl ezt idő előtt. Semmiféle gerinces állat nem eszi...kivéve a fehérfajú reformétkezésű nőket...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.06. 12:47:46

a coli egy tömeges halálozási ok az USÁ-ban, évi több (tíz?) ezer áldozattal, nagyrészt az élelmiszer-nagyipar termékei révén...
Nálunk a minapig tiltották-üldözték a házi disznóvágást, aminél az ilyesmi esélye sokkal kisebb... A kicsi, szépek üldözését az EU és amerikai elvtársai azon nagy cégek megbízásából végzik, akik masszívan gyilkolnak, sőt tömeggyilkolnak többek között a Coli-val.

bandi: a szakszervezet már a lenini definíció szerint is transzmissziós szíj.

Viszont kit hívnak még Szimának:
Juditka Debreceni születésű és a környéken nevelkedett.

www.nol.hu/archivum/archiv-392053

"Láthatatlan üzletember
Szima Gábor nagyerdei klubelnök-tulajdonos létavértesi pincérből vált debreceni milliárdossá
Szima Gábor milliárdos, a debreceni első osztályú labdarúgócsapat, a DVSC ZRt. elnök-tulajdonosa a hazai futballélet legeredményesebb és legkülönösebb alakjainak egyike.

Mióta a - pénznyerő automaták működtetéséből és játéktermek, fogadóirodák üzemeltetéséből meggazdagodott - negyvenhét éves üzletember "beszállt" a közismerten Lokinak becézett csapat fenntartásába, azóta a Debrecen - itthon - sikert sikerre halmoz."
"Szima a "mélyről jött ember" alaptípusának megtestesítője, aki megcsinálta a szerencséjét. A Hajdú-Bihar megyei Létavértesről származik, ahol a nyolcvanas években - középfokú vendéglátós képesítéssel - még egyszerű pincérként dolgozott. Ma azonban Debrecenben élő milliárdosként már úgy jár haza a rokonaihoz, mint az NB III-as létavértesi labdarúgócsapat tulajdonosa. Merthogy az utóbbi években nemcsak a DVSC-t, de ezt a kis klubot is megvette."
"Tíz év alatt Kelet-Magyarország egyik legnagyobb szerencsejáték-vállalkozójává nőtte ki magát: úgy értesültünk, hogy ma már több mint ezerötszáz pénznyerő automatája, játékgépe és számos településen több saját tulajdonú játékterme van."
"Meg kell említeni, hogy az oly sok emberi sorsot tönkretevő pénznyerő automatákhoz nem a legtisztább erkölcsi képzetek társulnak. Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy a játékszenvedélyt kihasználó üzletág nem "tiszta", hanem "bűnös" tevékenység. Ez máig meghatározza Szima megítélését is, holott az üzletembernek büntetőügye soha nem volt. A szerencsejáték-piacon azonban nem minden üzleti nézeteltérést tisztáznak fehér asztal mellett: erre jó példa, hogy 2000-ben kézigránátot dobtak Szima Gábor debreceni lakóházának udvarára. A támadásban senki sem sérült meg, a rendőrség néhány hónappal később eredménytelenül zárta le a nyomozást. "

"Már akkor látszott, hogy az önkormányzat anyagilag nem lesz képes fenntartani a csapatot, és külső tőkét kell bevonni, Szima Gábor mégis csupán két évvel később, 2001-ben lett a klub többségi tulajdonosa. Hogy miért csak akkor? Informátoraink szerint ennek az lehetett az oka, hogy Szima mindenképpen többségi tulajdonos akart lenni, ám ettől az ötlettől a városvezetés eleinte húzódozott. Fideszes körökből úgy értesültünk: a pártban - elsősorban a szerencsejátékból adódó "láthatatlan üzleti háttér" miatt - kissé tartottak Szima megjelenésétől a fideszes városvezetés környékén. Ám a vállalkozó feddhetetlen előélete, a futball iránti mély elkötelezettsége - és nem utolsósorban az óriási vagyona - meggyőzte a kétkedőket."

www.civishir.hu/hajdu-bihari-hirek/tovabbra-is-szima-gabor-a-leggazdagabb-hajdu-biharban/0506090112

"Továbbra is Szima Gábor a leggazdagabb Hajdú-Biharban"

"A Napi Gazdaság legújabb Top 100-as listája számunkra nem hozott újdonságot, hiszen eddig is tudtuk, kik a szűkebb pátriánk milliárdosai, de azért jól esik kíváncsiskodni.

Szima Gábor, a DVSC első embere a Napi Gazdaság 100-as listájának 35. helyét foglalja el mintegy 14 milliárdra becsült vagyonával. A kiadvány azt írja róla, hogy különösebb csinnadratta nélkül működnek a gazdasági egységei, a nagy szenzációt örök szerelme, a labdarúgás hozta."

abandi 2011.06.06. 12:55:00

@Arma Gedeon2:
A néhai Népstadion területéből kikanyarított placcon fölhúzott 'Szima-csarnok' nevű izé rendezvényei is érdekesek lehetnek az új "könyvéhez"...

abandi 2011.06.06. 13:16:27

@Loxon:
Állítólag mi csak átmeneti lakók vagyunk itt a Földön, a bacikhoz képest.
Maga is, én is egy baktériumhalmaz vagyunk, a magunk testi valóságában a "todomány" mai álláspontja szerint...
Mára huszonegy halott, meg 2000 fertőzött(ami bakfitty) és a német eü-rendszer összeomlásáról is szólnak a hírek...
Hát eképpen is érdemes vizsgálni az infókat szerintem...
Arról hallott már, hogy a mezei szúnyog is terjeszti az AIDS-et...?!

abandi 2011.06.06. 13:30:52

Bennünket a kullancsokkal (is) szopatnak lefele egyébként...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.06. 14:04:04

@abandi:

Ez egy érdekes tipp:

"Szántó András: SYMA csarnok tulajdonosa
Apja: Szántó György ÁVH-s százados"

abandi 2011.06.06. 14:15:11

@Arma Gedeon2:
Hát ezt mondom én is! Jól el kéne kapni őket...
Csak nehogy így járjunk:
Az "örökké-áldozat" Nyuszika feljelentést tesz a rendőrségen, hogy őt a gaz ordas-farkas kegyetlenül megerőszakolta.
Az ügy súlyosságát felismerve és tekintve, hogy a fajtasemleges-általános jogállamiság a legszentebb dolog, a mindenre kiterjedő helyszíni szemle során vizsgálatra kerül a tölgyfa is, ahol az eseménysor elkezdődött:
Nyuszi: -Igen, itt szólított le az aljas fráter, tekintetes vizsgálóbizottság és most jöjjenek velem mert ez csak a kezdet…!
A következő helyszín a Kis-tisztás, ahol is szétdúrt, letiport mezei virágokat látnak szerte-széjjel…
Nyuszi: Itt tett magáévá a kegyetlen…először, menjük tovább!
Tovább menvén, a Nagy-tisztásnál: feltúrt ősgyep, gyökerestül kitépett növendék fák, tőben kettéhasított ifjú tölgyek látványa fogadja a törvényszolgákat.
- És itt mi történt Nyuszika?

- Itt mondtam meg neki, hogy „écces” vagyok…

abandi 2011.06.06. 15:03:39

@Arma Gedeon2:
Egyébként tájékoztatom -ha még nem vette volna észre (engem is figyelmeztettek már itt)- ez itt egy cinikus blog.
Nem feladata a valóság direkt megismertetése.
(Mit is várhatnánk az itteni "nagytudásúaktól"...?!Mitha a '80-as évek legelejétől araszolnánk vissza az 50-es évekbe, és ezt Ők is tudják, csak hisznek, a zsidó-cigány féle politizálás hatékonyságában, a lelkük mélyén!)
Ez a cyber-hely, a frappáns beszólások/viták blogja.
Tehát, ne rombolja a látszólagos ellenállást tovább, ha kérhetném...:-)))

abandi 2011.06.06. 15:11:11

@Arma Gedeon2:
Egyébként az In-Kal-t olvasta már visszafele...?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.06. 15:13:10

@abandi:

nem, de a Kał lengyelül ürüléket jelent...

abandi 2011.06.06. 15:16:39

@Lew Archer:
Nemhogy a fogaskerekűt raknák helyre...(le van szarna a májszeniből teázgató is?)
Az, hogy a metró nem fog befogadni egy járatban annyi prolit, redben van, majd 3 szerelvény jár, és majd bé lesznek rugdalva a szerelvénybe, mint Tokióban, vagy más fejlett demokráciában....

Sebastian Knight 2011.06.06. 15:19:32

@gloire: @Loxon: @málnási:

A búzacsíra az alapanyaga egy daganatok ellen hatásos készítménynek.

abandi 2011.06.06. 15:20:19

@Arma Gedeon2:
A polyákoknál nincs is ilyen betű-ősszetétel!
Nézze már meg -legyen szíves- a néhai galíciai szótárat!
Hehehehe....

abandi 2011.06.06. 15:22:49

@Sebastian Knight:
Állítólag... a préselt levük, esetleg.
A tudomány mai álláspontja szerint...

abandi 2011.06.06. 15:32:36

@elGabor:
Félre fog menni a "magyarbusz-magyarseggalá" alapelv is, mert:
A szükséges bármilyen fémet nem itthon készítik, a többiről nem is beszélve...!
Illetve van egy-két suzuki-opel beszállító...
Armagedeon?

VI. Béla 2011.06.06. 15:47:58

mintha ma elég magas lenne az idióta kommentek aránya

abandi 2011.06.06. 16:00:43

Van énnékem egy vérlibsi(de fajtiszta "keresztyény származású", -bár félhívő- katolikus) hivatalos feleségem, aki a család pénzit akarná kimenekíteni, a legnagyobb megdöbbenésemre...
Tájékoztattam erről:
A Magyar Pénzverde által kibocsátott 2009-es 5000 ft névértéken kibocsátott 1 unciás ezüst pénzérme -ami akkor 5 rugóba fájt...) mára minimum 10. 000 Ft ér.
Na, ennyit az inflációról....

abandi 2011.06.06. 16:05:05

@Arma Gedeon2:
Magyar seggbe magyar lófaszt: nacionalizmus!
minden seggbe: sovinizmus.
Minden lófaszt magyar seggbe: nemzetközösség...

vitéz nagybányai Horthy Miklós 2011.06.06. 16:11:18

Azt hiszem hamarosan kiosztok két pofont abandinak és armagedeonnak.

abandi 2011.06.06. 16:14:53

@VI. Béla:
Maga rendszeres index-hír linkelő? Mert akkor még-tán előbb-utóbb, hvg-hírszerzós linkeket is benyom ide, a rabbija legnagyobb megelégedésére...
Bőröndödön megvan-e?

VI. Béla 2011.06.06. 16:25:16

"TASZ: Lehet tüntetni Orbán házánál"

index.hu/belfold/2011/06/06/tasz_lehet_tuntetni_orban_hazanal/

Azt hiszem a TASZ és az index szereptévesztésben van: a TASZ nem joghatóság.

abandi 2011.06.06. 16:31:27

@VI. Béla:
Zsidók, tehát igazuk lesz "mindenkörülmények" között...
Nem is értem , hogy mit zúgolódik...

abandi 2011.06.06. 16:33:37

@vitéz nagybányai Horthy Miklós:
Tudom, hogy itt nem szokás picsánrúgással fenyegetni másokat, de én most mégis megteszem...

abandi 2011.06.06. 16:43:46

@abandi:
A "TASZ" egy "nemzeteken átívelő" társaság.Egy nagyon hatékony kommunikációs fegyver...

Sebastian Knight 2011.06.06. 16:55:38

"Kemény dolgok derültek ki: Fordulat jöhet Gyöngyöspatán
Gyöngyöspata - visszaeső bűnözők a támadók között
...
2006. május 11-én Soós Jánosné, a hegybíró felesége észreveszi, hogy három gyermek éppen lopja az utcán parkoló autójának szelepsapkáit. Rájuk rivall, a lurkók megijednek és elszaladnak. Az ítélet szerint az egyik fiúcska véres pólóban, a nagymamájával tér vissza. Csemer Jánosné felelősségre vonja a hegybíróékat, azt állítva, hogy Soós János bántalmazta a gyermeket, és verést ígér.

Nem telik bele egy óra, a ház előtt 30-40 fős roma csoport gyülekezik botokkal felszerelkezve, a hegybírót családja kiirtásával, házuk felgyújtásával fenyegetik meg. Mindezt hallja Soós szomszédja, az akkor 61 esztendős Sinka Sándor. Kimegy a ház elé nyugtatgatni a romákat, azt tanácsolva, menjenek haza. A cigányok hallgatnak rá, ám egyikük (a most áprilisi verekedés egyik főszereplője), az Ördög ragadványnevű Baranyi Roland megfordul, és a jogerős ítélet szerint ököllel megüti az idős embert.
...
Ekkor érkezik a hegybíró sógora, Maka Attila; ő eredetileg békíteni akarta a romákat, ám amikor az idős férfi az ütéstől a földre kerül, Maka Attila védeni próbálja. Őt egy léccel arcon ütik, összeesik. A két férfi úgy védekezik, ahogy tud a rendőrség megérkezéséig. (Maka Attila szerint először azt mondták, nem tudnak kijönni, mire közölték velük: akkor rendeljék meg a koporsójukat, mert őket itt megölik.)

A faluban futótűzként terjed a hír, hogy támadás érte a hegybírót, a képviselő-testületi tag Makát (egy multinacionális cég programozóját) és Sinka Sándort. Két-háromszáz nem roma ... érkezik a helyszínre, szemben velük ott áll a település szinte összes cigány férfija. A feszültség akkora, hogy mozgósítják az egri készenléti rendőrséget is. Éjszakába nyúlóan néznek farkasszemet egymással. (Végül a gyöngyösi rendőrkapitány oldja meg a helyzetet.)

hetivalasz.hu/itthon/a-tettes-visszater-38312/

De olvassák el az egész cikket.

Sebastian Knight 2011.06.06. 17:00:51

"A szocialistákkal szembeni bizalomhiányt eddig az MSZP publicista cinkosai sem tudták felszámolni, még ha idehaza, de még inkább az országon kívül >>az autokrata Orbán<< ellen uszítottak - fogalmazott Olt. Szerinte a szocialisták nem húztak hasznot sem az új médiatörvény körüli viharokból, sem pedig azokból a támadásokból, amelyek az Orbán-kormány ellen indultak a határon túli magyarok melletti kiállásért. Sőt, az ellenkezője történt. Ugyanez vonatkozik a szomszédos országokban élő magyar kisebbségeknek megadott állampolgárság miatti vitákra, vagy az új alkotmány körüli birkózásra - vélekedett Olt, aki szerint az ezzel kapcsolatos tiltakozások - amelyek élén Gyurcsány >>a nemzet oltalmazójaként<< akart ismét tekintélyt szerezni - jórészt >>kipukkadtak<<."

hetivalasz.hu/itthon/nem-huztak-hasznot-a-viharokbol-a-szocialistak-38426/

abandi 2011.06.06. 17:01:58

@Sebastian Knight:
Kit érdekel?
Tudjuk, megszokjuk...

abandi 2011.06.06. 17:20:15

@Sebastian Knight:
Maga szerint van olyan kárpát-medencei név, hogy: borókai gábor?
Naugye.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.06. 17:30:53

@vitéz nagybányai Horthy Miklós:

Nana, Miki bátyám, nana! Eddig nem szerkesztettem ki Tefőméltóságodat, de még megírhatom, hogy méltóztattál személyesen felavatni Sárospatakon az Angol Internátust, a brit kémutánpótlás és mellesleg a vakolás egyik hazai bázisát...
Aztán milyen szépen meghálálta a Csörcsill Mojsi Testvér!

Sebastian Knight 2011.06.06. 17:35:20

@abandi: Szereti a borókapálinkát?

abandi 2011.06.06. 17:35:28

@Arma Gedeon2:
Minek ez a kacifántosság,mikor úgysem érti a címzett?!

abandi 2011.06.06. 17:37:31

@Sebastian Knight:
Szeretném, ha nem tudnám hogy nagyon melós az igazi...

abandi 2011.06.06. 17:46:39

@Sebastian Knight:
Most érik a cseresznye, ne hergeljen a tót likőrrel!

abandi 2011.06.06. 17:49:55

@Arma Gedeon2:
Ez lett a vesztünk:
-a zsidók beházasodtak
-a nagynemzetek megloptak
- a cigányok kirabolnak...
Brávó...

abandi 2011.06.06. 17:54:00

@Sebastian Knight:
Maga valamiféle Felvidéki!?
Mert kúlönben nem értem a vonzódását a szarhoz...
Maga gint iszik tonikkal?

abandi 2011.06.06. 18:06:03

Egyébként a pálinka 50 %-fokos alkoholtartalomnál kezdődik...
Olyan sincs, hogy szeder pálinka.
Ez mind házi-hamisítvány.

Sebastian Knight 2011.06.06. 18:06:56

@abandi: Azt reméltem, értékelni fogja, hogy kioknyomoztam: Borókai és a Szerelő kapcsolatban állnak.

abandi 2011.06.06. 18:24:34

@Sebastian Knight:
Megosztja velünk, vagy csak a nemkiskunsági pofára hagyatkozva soroljuk befele őket?!

abandi 2011.06.06. 18:29:23

@Sebastian Knight:
A málnási meg ír egy babarcieszteres macskás kölöknovellát a mai világról...áh!

abandi 2011.06.06. 18:34:21

@Sebastian Knight:
Egyébként mindegy, sajnos.A 20-év turbó- elsötétítés (libsi-bibsi) megtette a hatását: 'Teszünk-veszünk, de milyen jó nekünk...'

Sebastian Knight 2011.06.06. 19:25:24

"A tervek szerint október 31-én, meggyilkolásának 93. évfordulóján avatják fel Tisza István egykori miniszterelnök szobrát a Jászai Mari téren."

index.hu/belfold/2011/06/06/karolyitol_par_sarokra_all_majd_tisza_szobra/

abandi 2011.06.06. 19:31:24

@Sebastian Knight:
Éljen Judapest új kormányzósága!

eN 2011.06.06. 22:04:15

volt valaki ma délelőtt autogrammért/köpködni ma a Vörösmarty téren? Heller anyó dedikált személyesen

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 22:24:05

@eN: Hétvégén Pozsonyi miatt terveztem, hogy kimegyek, de az se jött össze. Napok óta vakolok...

eN 2011.06.06. 22:36:33

@gloire: ilyen időben? inkább termesszen rizset
én kétszer is eljutottam a gyerekkel, de már későn, csak a pakoló bódésokat sikerült megnézni

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 23:00:16

@eN Csak gletteltem + esővédett lépcsőházat javítgattam. Egy szép új világ reményében.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 23:11:38

@Sebastian Knight: "Két-háromszáz nem roma ... érkezik a helyszínre, szemben velük ott áll a település szinte összes cigány férfija. A feszültség akkora, hogy mozgósítják az egri készenléti rendőrséget is..."

Reggel olvastam én is. Hogy ez csak most derül ki? Ügyesen el lett hallgatva anno. A facebookon kis csoport védi a mai napig a gyöngyöspatai cigányokat. most éppen pénzt gyűjtenek nekik, idézek:

"Ráczné cigány….
El is itélte gyorsan a Köztársaság oly szigorú és igazságos Birósága: összesen 380 000 Ft-ot kell egy pár napon belül befizetnie ( 23 000 Ft-os nyugdijából…) - vagy irány a börtön. Ráczné nem egészséges: évek óta agyérgörcsök gyötrik: látása, mozgáskoordinációja is bizonytalan: igy ránézésre nehezen tudom elképzelni, milyen fenyegetést jelent a társadalomra - ha fel tud éppen állni egyedül…

...Ami emellett történik, az a szokásos bűvészmutatvány: hogyan csináljunk bűnöst az áldozatból? És ezt mindig sikerül kihúzni a varázsló kalapjából: hol a média, hol a jog - hol a sima intézményi korrupció eszközével…
Itt most - tán mindhárom működik… Minden józan ember beláthatja: Ez az asszony, EBBEN az esetben az ÁLDOZAT… De: egy kis varázslat - és ő a bűnös… És el lehet itélni: el, jó szaftosan… A Köztársaság példát statuál…
Tudjuk és valljuk: ne legyen önbiráskodás. De ennek feltétele a jog előtti a társadalomban elfoglalt, a munkapiacon, a rendőrségen, a várószobákban, az ovodákban: az EGYENLŐSÉG, az EGYENLŐ ELBÁNÁS. Amig ez nem teljes - addig mindig bűnössé válhat formálisan az áldozat - de ettől még Ő AZ ÁLDOZAT."

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.06. 23:12:34

"Száz szónak is egy a vége: pénzre van szükség: ez az asszony nem érdemli a börtönt - de nincs lehetőségében elkerülni, ha nem adakozunk…SOS - ez egyszer valóban szoros időhatárok, igazi sürgősség…
Tehát, ha egyetértetek, a következő módon a következő számlára fizessetek:
Oltalom Karitatív Egyesület (Iványi Gábor által vezetett Wesley egyik intézménye)
K&H Bank 10400140-00026699-00000006
Nagyon Fontos!!
Közleménybe MINDENKÉPPEN írják be, hogy Rácz Aladárné.

Polgarjogi Mozgalom: Szöke Sándor, Hováth Aladár, John Radó."

Tündér_Lala 2011.06.07. 08:47:50

@gloire: "Ráczné nem egészséges: évek óta agyérgörcsök gyötrik: látása, mozgáskoordinációja is bizonytalan"

No de az ütés koordinációja pontos.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.07. 10:09:35

@Tündér_Lala: én azt se hiszem el, amit kérdeznek, nem hogy ezeket...

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.07. 11:15:48

@Tündér_Lala: @gloire: Az ilyenkor szokásos állandó jelzőkről és fordulatokról már mindent megírtak anno a True Józsika Storyban:
___________________________________
The True Józsika Story:

Patai Józsika beteg nagymamájához ment látogatóba két pajtásával. Kosarában a Máltai Szeretetszolgálattól kapott élelmek lapultak, melyeket a gyermekek karitatív munkájuk jutalmaként kaptak. (öreg néniknek fát aprítottak stb.) A 21-es buszon éppen egy öreg néninek segítettek a csomagjait felcipelni amikor az SS egyenruhás 25-30 év közötti szőke kékszemű férfiak megérkeztek a megállóba. A Székely Himnuszt énekelték. Ide nekem egy rohadt zsidót! kurjantotta a legtagbaszakadtabb vandál,
hideg kék szemei izzottak a gyűlölettől. Nincsenek a buszon izraelita vallásúak motyogta félénken az öreg Kohn bácsi miközben 24 karátos aranyóráját lopva levette csuklójáról és kabátzsebébe csúsztatta. Ehun van egy! üvöltötte az egyik verőlegény miközben véres ingujja kivillant éjfekete egyenruhája alól.

Ekkor lépett közbe Józsika: Pax Vobiscum! mondta szelíden a gazembereknek. Mindnyájan Testvérek vagyunk! Hangja halk volt, mégis határozott. Kicsiny, gyönge testével - nem régen épült fel egy súlyos vírusfertőzésből - védte az ártatlan és remegő Kohn bácsit. A busz hátuljában álldogáló négy válogatott rögbijátékos néma közönnyel nézte végig a rasszista megnyilvánulást. Ha nem takarodsz előlem keresztül szúrlak! ordította a vezér, ám Józsika nem tágított, továbbra is testével védte embertársát. Szemeiből a szeretet fénye sugárzott. Ekkor a kigyúrt SS egyenruhás férfi kihúzta hüvelyéből kardját és rátámadt a Roma Katolikus Ifjúsági Szövetség 14 éves tagjára. A penge behatolt a gyermek hasába és 12 helyen jött ki a hátán. Mindez egyetlen döféstől!

Bocsásd meg nekik Uram, nem tudják mit cselekszenek! rebegte elhalóan
Józsika, majd kezével megáldotta támadóit és lehunyta két szemét. A busz
utasai elégedett, cinkos mosollyal szálltak le a buszról - néhányan melegen kezet ráztak a támadóval - és csendesen eltávoztak a tett színhelyéről. Egy humánusabb utas megpróbált segítséget hívni mobiltelefonján, ám a rókusi templom egyháztanácsának prominens tagja kicsavarta kezéből a távbeszélő szerkezetet és porrá zúzta az
aszfalton: Cigánybuzi! sziszegte a jótét lélek fülébe. A mentők és a rendőrség csak 13 óra múlva értek ki a helyszínre. Addig SENKINEK nem tűnt fel az ártatlan, megsebzett roma kisfiú!

Tegnap a fasizmus még csak az ajtónkban állt, ma bejött előszobánkba ésholnap talán már mindennapi életünk része lesz!
___________________________________

(eredeti forrás: Index polfórum, a nickre már nem emlékszem)

osborne 2011.06.07. 14:39:05

@elGabor: Egyre kevesebb levegő marad a demokraták számára. :(

mandiner.hu/cikk/20110607_megmarad_e_az_amerikai_nepszava

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.07. 15:50:35

@osborne: Hát, van ilyen. :)

De azért nem érdemes hátradőlni. A print sajtó visszaszorulásával a jobboldal pozíciói, mint mindenki másé, automatikusan gyengülni fognak, győzelmei pirrusziak. Online nem látok olyan erős jobboldali felületeket, mint az Index vagy az Origo. Az MNO online tartalma és megjelenése gyenge (ami gondolom az újságeladási stratégiájuk része), a Heti Válaszé valamivel jobb, a Mandiner pedig gondolom látogatott, de a blogja indexfüggő és sehol nincs a nagy versenyzőkhöz képest. Volt valamikor a Gondola, mint kísérlet, de nem hiszem, hogy a törzsközönségen kívül sokan járnának arra.

Ja meg a Kuruc és a Barikád.

osborne 2011.06.07. 15:59:54

@elGabor: Persze, a dominóként bedőlő baller lapok nem jelentik a dögkutak erősödését, kicsit sem. Az MNO mikor akarja lecserélni a 10 éves dizájnját?

vitéz nagybányai Horthy Miklós 2011.06.07. 16:31:10

@Arma Gedeon2:

Tudna mondani egy közszereplőt az elmúlt száz évből, aki nem volt szabadkőműves? Már természetesen saját magán kívül.

De gyengítem a feltételeimet: jöhet az elmúlt ötszáz évből is.

osborne 2011.06.07. 17:02:05

@VI. Béla: Elképesztő, ilyet is csak a brit birodalmiaknál láttam utoljára

news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8158056.stm

Sebastian Knight 2011.06.07. 17:03:23

@osborne: Az online amerikai magyar népszagát is kezdi bedarálni a nácifasiszta piac:

nepszava.com/2011/06/velemeny/megmarad-e-az-amerikai-nepszava.html

osborne 2011.06.07. 17:11:19

@Sebastian Knight: Hol van ilyenkor a kitoloncolt Richard Field?

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.07. 17:27:02

@osborne: De megnéztem, van Bartusnál jobb kontent is:

nepszava.com/2011/05/velemeny/botrany-az-eu-ban.html
"Amióta Magyarországon a gazdaság helyett az Orbán-diktatúra csámpás úthengere dübörög – de azért korábban sem volt sokkal jobb a helyzet –, egyre nagyobb szarban vannak a független sajtótermékek és azok szerzői.
...
És akkor itt van nekünk ez az EU, amely, hiába most Orbán a soros elnök, mégiscsak képvisel valamiféle minőséget, szabadságfokot, kultúrát, bércet. Humánumot, mit ne mondjak: liberális értékeket.

Hát ez az EU, amely két kézzel tömi a cukorrépatermelők zsebét, illetve felváltva minden földművest, balettáncost és kőfaragót támogat, euromilliárdokat hagy magától elsikkasztani kedves politikus barátaink által, vidám mediterrán és hasonlóképpen vicces kelta államokat ment meg időnként a csődtől – szóval ez a krőzus mi a szarért nem tud néhány fillért cseppenteni annak a maroknyi orgánumnak, amelyek már bebizonyították: nehéz időkben ők az egyetlenek, akik egyáltalán észreveszik és terjesztik, hogy Európa több annál, mint hogy kis formátumú, ám annál korruptabb bürokraták és néha egy-egy pitiáner diktátor kezéből etesse a gazdaság veszteseit. (Meg a politika nyerteseit.)

Drága brüsszeli urak, tessék szívesek lenni sürgősen alapítani egy pármillió eurós sajtószabadság-alapot kifejezetten a frissen és felkészületlenül csatlakozott kelet-európai, lélekben elmaradott országok bajban lévő européer, humanista, demokrata és horribile dictu liberális kiadványainak, valamint szerzőinek megsegítésére. Ha Soros bácsi, vagyis egyetlen ember, képes volt rá, talán 27 ország szövetsége is megengedhetne egy ilyet magának.

Máskülönben félő, hogy teljes országok esnek ki a rendszerből, de az sem elképzelhetetlen, hogy a harcos antiliberalizmus lassan elönti egész Európát. De akkor már késő lesz ilyesfajta mentőöveket dobálni a szennyes áradatba."

Ez bátor és gyönyörű! :)

Sebastian Knight 2011.06.07. 18:03:14

@elGabor: Ez feldobta a napomat. :)

Tündér_Lala 2011.06.07. 18:18:34

Hát uraim, annak idjén hogy is mondták ? A piacról kell megélni.
Mégiscsak hatékony a pénzcsapok elzárása ?

osborne 2011.06.07. 18:20:46

@elGabor: Brüsszel segíts! Most épp segít megbuktatni a Fospumpáékat:

Megszorítások, megszorítások és megszorítások 2014-ig!

portfolio.hu/gazdasag/tovabbi_erofesziteseket_var_magyarorszagtol_brusszel.150656.html

Tehetetlen Dodó 2011.06.07. 18:39:06

@abandi: Tán Szlovákiában. Abból csinálják a borovicskát.

eN 2011.06.07. 20:48:08

@elGabor: már 2 nap eltelt, de nem hallom a Piac és Verseny szószólóinak a magyarázatát, a felháborodott Tóta cikkeket, Seres és Tallián dörgedelmeit, és úgy általában azokért, akik olyan büszkék arra, hogy maradtak. Persze, tudom ezért is az állam és személyesen a Fospumpa a hibás: "a tagokat ért kár milliárdos nagyságrendű. A legnagyobb (önmagában is az egymilliárd forinthoz közelítő) veszteséget pedig az ING Mnyp. tagjai szenvedhették el".
Persze a lényeget a napi gazdaság elfelejti leírni: "ahelyett, hogy maguk vették volna meg a tagok pénzéből az értékpapírokat, a saját cégcsoportjukban lévő egyik alapkezelőt bízták meg a vásárlással. Természetesen ezért a szolgáltatásért külön fizettek is az érdekeltségükbe tartozó cégnek, ezért a tagok a szükségesnél drágában jutottak a részvényekhez", pedig ez a klasszikus trükk a hogyan vegyünk olcsón és adjunk el drágán annélkül, hogy ez teljesen nyilvánvaló lenne.
Mindenesetre örülök a "maradok" macskajancsiknak, mert az ő pénzükből/hozamukból fogják ezt a kárt a pénztárak megtéríteni nekem és a többi távozónak, nem is az igazgatótanács bónuszából.

eN 2011.06.07. 21:10:34

@osborne: ezek kb azok, amiket amúgy is terveznek/terveztek, a szokásos erősködés, semmi több

eN 2011.06.07. 21:18:17

Na feleslegesen rettegtek a csíráktól, mégse attól lettek betegek a németek. Mindenesetre ettől a töketlenségtől pár évre elment a kedvem, hogy német eredetű élelmiszert vásároljak. Amúgy a csíra jó dolog salátába vagy egyes ételekbe is, mi le szoktuk öblíteni szűrőben, persze az a mostani ellen nem véd.

Sebastian Knight 2011.06.07. 22:05:34

Már megint náculnak az osztrákok:

"Ha most vasárnap tartanák a választásokat a szomszédunkban, a radikális jobboldali Szabadságpárt (FPÖ) szerezné meg az első helyet. Heinz-Christian Strache, az örökké mosolygó, zselézett hajú pártelnök ma az ország legnépszerűbb politikusa - és tán következő kancellárja.

Nagy utat tett meg idáig a fogtechnikus végzettségű pártvezér, aki egyszerű jelszavaival, rigmusaival az osztrák lélek kettősségét tükrözi vissza. Kedélyes gyűlöletet áraszt; de azért a legvadabb szónoklatai alatt is elmosolyodik. Ha kell, dalban mondja el, mennyire félti hazáját a muzulmánoktól és Brüsszeltől.
...
A bécsi értelmiségi világ pedig döbbenten nézi, miként sodródik a lakosság egyre jobbra. A szociáldemokraták (SPÖ) és a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) alkotta nagykoalíció botladozásai mellett az FPÖ határozza meg a közélet napirendjét. Ma már a belügyminiszter is a külföldi bűnözők ellen beszél, és nem egy kormánypárti politikus ígéri, hogy ő sohasem fogja jóváhagyni Törökország EU-csatlakozását. Az osztrákoknak azonban az eredeti jobban tetszik, így Strache valósággal szárnyal. Ostorozza Brüsszelt, mely a szorgos osztrákok adópénzével akarná segíteni a >>lusta<< délieket. Vagy óvja a >>keresztény Európát<<, melyet ellepnek a muzulmánok.

hetivalasz.hu/vilag/abcug-38307/

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.07. 22:38:51

@eN:

ezeket a német köjálosokat valaki fizeti azért, hogy sorra bedöntsenek egész termelési ágazatokat az alaptalan riogatással???

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.07. 22:50:33

Legalább egyszer, ennyi év után elhangzott:

"Kövér: Bős után akár katonai erőt is bevethettünk volna"

index.hu/kulfold/2011/06/07/kover_szerint_lerohanhattuk_volna_szlovakiat/

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.07. 22:55:26

@Sebastian Knight: @Arma Gedeon2: Tulajdonképpen van valakinek elképzelése arról (és itt Gedeonra nézek..),
hogy egyáltalán mi lesz ennek a muzulmánosdinak a vége itt Európában? Mert a hivatalos multukultinak és propagandájának véget lehet vetni egy csapásra, de a hétköznapi, valóságosnak hogyan?

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.07. 23:22:44

@elGabor: elsőre iróniának gondoltam, de azt hiszem a szerző komolyan gondolta.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.07. 23:49:19

@gloire:

Szájhősködik. Akkor mit is mondott a Fidesz?

Bármennyire is elégtételnek tűnik ez most sokaknak Mo-on, valójában már megint dilettáns külpolitizálás folyik. KOnkrétan muníciót szállít a Kövér-nyilatkozat a szlovák keményvonalas magyarellenes pártoknak, ami elfogadható ár lehetne, ha látnánk a hasznot a másik oldalon. De mi itt a haszon??? A nagy semmiért szájhősködött. Ne tessék azzal jönni, hogy a megtiport magyar öntudat helyreállítása - az ide nem érv.

Mi lesz a muzulmánosdi vége? Vérfrissítés...
Nálunk a cigányosdinak. Emmán megfordíthatatlan, de nyelvileg nem halunk ki, az is valami...
A lepusztult dögevő, anyjátbaszó, élsőködő cigányok mellett van egy dinamikus feltörekvő rétegük friss erőkkel, energiákkal, amit én értékelek, nem egy és nem két asszimilálódott jómódu magyar kereskedőt ismerve e körből való származással. Ők nem cigányszeparatisták.
Az aljanépségük genetikai állományrontó hatása nagy baj, de az se kerülhető el, illetve neveljük utódainkat, nézzék meg, hova nősülnek...

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.08. 00:34:52

@Arma Gedeon2: Érdekesek a hasonlóságok a két jelenség közt, de azért én nem mosnám össze a cigányok helyzetét a nyugat-európai muszlimokéval. Ugyanis nem muzulmánok, csak magyarul tudnak - többségében - megszólalni, mind ide születtek stb. Tehát van abban valami, amit a hazai cigányokról mond. Kínkeserves lesz, de nem lehetetlen. Az igazi különbség a háttér. Az iszlám világ, az a milliárdnyi ember, egy mély is kiforrott kulturális háttér, ami véletlenül sem hirdeti a beolvadást. Egyszóval eléggé más tészta.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.08. 00:56:57

@gloire:

igen, de már a kérdés felvetésében kimondatlanul benne volt, hogy olyan jövőre vonatkozik, amikor már nem érvényesek a mai egyre boldogtalanabb békeidők szabályai.
Amikor teljes nyíltsággal lehetne majd iszlám követelésekkel fellépni, addigra teljes nyíltsággal léphet majd fel az ellenerő is és esetleg az egymilliárdnyi iszlám hátország jórésze addigra éhen is hal, bár talán csak éppúgy, mint mondjuk London, Párizs, Budapest és Moszkva lakossága, Los Angelesről nem is beszélve...
(csak kibújik belőlem a geddonista...)

Sebastian Knight 2011.06.08. 02:08:22

A pesszimista jóslat: "cigány sziget leszünk a muszlim Európában".

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.08. 07:28:51

@eN: Én inkább arra tippelek, hogy soha nem fogják megtéríteni, de a maradók is rosszul járnak.
Kommunikációs irány: "A károkat az államosítás káosza okozta, és ha minden maradt volna a régiben, már mindenki úgy úszkálna a pénzében, mint Dagobert bácsi a Kacsamesékből."
Kommunikációs irány2: "Én, mint okos ember, már régen kivittem az országból a pénzemet. Ja, hogy te nem?" <ide jön a kétmilliós hoax>

VI. Béla 2011.06.08. 09:49:25

@gloire:

Az index megéri a pénzét, a határ megvédése nem Szlovákia "lerohanása".

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.08. 09:55:20

@gloire: @Arma Gedeon2: @Sebastian Knight:
Egy biztos: ha É-Afrika, Közel- és Közép-Kelet muszlim országaival szórakozgatnak, annak csak az lesz az eredménye, hogy a jórészt értéktelen muszlim tömegek bevándorlása folytatódik, aki meg már Európában van, az már nem fog visszamenni, mert nem lesz hova. Az persze csak egy vicc, hogy a háború meg a felforgatás a „terrorizmus” ellen folyik.

Hogy mit csinálnak ezekkel az Európában maradt tömegekkel? Semmit. Anarchizálják velük az amúgy is anarchikus európai országokat, hogy még csak véletlenül se legyen egységes identitásuk, arculatuk. Ezekből már nem lehet muszlim hadosztályokat kiállítani, mint annak idején a monarchiában a bosnyákokból, bár ki tudja, EurÁmerikában még azt is megpróbálhatják valami kiherélt, hazug módon.

A lényeg, hogy a „háttérhatalmak” _nem is akarnak_ velük csinálni semmit, nem azért fogadták be és nem azért hagyják őket, hogy harmóniában éljenek a befogadó országokkal. Ha erre csak minimálisan is törekednének, el lehetne érni bizonyos eredményeket, mert az iszlám nagyon konstruktívan is tud viselkedni, ha diplomáciailag, szociálisan stb. jól kezelik. A cél kifejezetten az anarchizálás, méghozzá mindenkié: a muszlimoké és az európaiaké ( + maradék amerikaiaké) is.

Figyelemreméltó az a bomlasztás, ami az egész iszlám világban, de fegyveres eszközökkel jelenleg Afganisztánban és egyre inkább Pakisztánban is folyik. A cél ott is az anarchia. Akik a háború nyugati urai, ott semmiféle rendezett államot nem szeretnének, ellenségest sem, de _szövetségest sem_. Csakis zűrzavart. Valamiért ez jó. Miért? (Költői kérdés volt.)

Tehetetlen Dodó 2011.06.08. 10:01:25

@gloire: "a hivatalos multukultinak és propagandájának véget lehet vetni egy csapásra, de a hétköznapi, valóságosnak hogyan"
Attól tartok, ez fordítva fog működni: a hétköznapi valóság fog véget vetni a multikulti progagandájának egycsapásra - de nem hiszem, hogy oly módon, ahogy sokan szeretnék...

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.08. 10:25:23

Emberek, állítólag eltűnt Feri faszbúk oldala.
Most mi lesz? Itt állunk, kötésig a diktatúrában...

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.08. 10:27:21

@Tehetetlen Dodó: a multikulti propaganda az egyetemi és művész világ terméke volt. Eddig is ez a csoport volt csak globalizált a managerek mellett, röpködött, járkált a világban.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.08. 10:29:06

@Loxon:

létezik, hogy valóban valamiféle "vallási" céllal bomlasztanak?
Az általános anarchizálás képébe illik a német szuperrezisztens, ill. Lo-ban már EMBERRŐL EMBERRE terjedő E-coli is.
Továbbá e körben tudja-e már valaki a DSK által "megerőszakolt" szobalány (inkább fantom) hiteles nevét, ismerjük-e hiteles arcképét és hogy van az, hogy nem rohan ő maga interjúkat adni, vagy kollégái, akikkel 4 évig együtt dolgozott a Sofitelben??? Ha a brit trónörökös fingik egyet, utána mindenféle komornyikok adják el a sztorit párezer fontért a bulvársajtónak, hogyhogy itt nem?

Tehetetlen Dodó 2011.06.08. 10:45:09

@tölgy: No, ezek fognak legjobban csodálkozni, amikor tényleg bedől ez a multikulti-hülyeség.
Érdekes, hogy annak ellenére, hogy már mennyire látszanak az egész marhaságon a méteres repedések, ezek még mindig nyomják, mintegy bódult félálomban, a hülye mantrát.
Na, ezt az álmot fogja hirtelen végleg kettérepeszteni a véres valóság.

Tehetetlen Dodó 2011.06.08. 10:51:56

@Sebastian Knight:
"A A bécsi értelmiségi világ pedig döbbenten nézi, miként sodródik a lakosság egyre jobbra"

Azt hiszem, említeni is felesleges, hogy a "bécsi értelmiségi világ" pedig fikarcnyit sem különbözik a "budapesti értelmiségi világ"-tól...legfeljebb anyagiak terén.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.08. 10:54:21

@Arma Gedeon2: Általában nem szoktam a járványokkal kapcsolatos összeesküvéselméleteknek hitelt adni, de ez a mostani eset tényleg nagyon furcsa.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.08. 11:04:42

@Loxon: hát, izé, nem mondom, hogy nem lehet igaza.
De a rendezett, egységes állam egy meglehetősen modern és európai dolog (Leviathan, tudja). Európa is tele volta XVIII. sz. előtt, és a harmadik világ máig tele van a klasszikus politikai problémával: az ilyen-olyan jellegű lázadással. Afgán állam sosem volt, ahogyan az állam ma mi értjük. És Pakisztán sem sokkal idősebb nálam.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.08. 11:09:22

@Tehetetlen Dodó: Igen, de eddig csupa Németországból hazajött beteg van. Kivéve kettőt, az egyik németben dolgozó ember gyereke elkapta, majd megfertőzte itthoni nevelőszülőjét is. A rádióban a szakértő csodálkozott, a colinak nem szokása emberről emberre terjedni, ezt meg kell enni. Tőlünk még többszáz km-re van, de az nem sok.

"bécsi értelmiségi világ": van is a cikkben egy neves "bécsi" írótól egy idézet: "Minden osztrák egy potenciális tömeggyilkos", vagy ilyesmi. Megnyugtató, EZEK nemcsak nálunk, velünk ilyenek...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.08. 11:11:27

@tölgy:

lehet, de most szinte apró hírecske, hogy valami szíriai kisvárosban megöltek mondjuk 80 rendőrt, miközben tavaly még turistákat csábítottak oda is. Vagy Tunézia az iszlámon belül nagyon stabil és nyugatos hely volt pár hónappal ezelőttig.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.08. 11:18:04

@Tehetetlen Dodó: Ez olyan, mint amikor a 68-asok emancipált gyerekei elkezdtek megtérni és keresztények lenni Ámerikában.
A "természetes" ugyi az, ha az ember szívni akar, dugni fűvel-fával. Tanulni, dolgozni, gyereket nevelni, szüleit gondozni csak elnyomó intézmények hatására teszi.

Tehetetlen Dodó 2011.06.08. 11:32:44

@Arma Gedeon2: Nem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy az a kis baci valami titkos katonai laborból szökött meg.
Persze az ilyesmi úgyse derül ki.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.08. 12:00:49

@Tehetetlen Dodó:
nem esélyes, hogy megtudjuk.

Te tudod, hogy hjvják a szobalány, hogy néz ki és miért nem érdeklődik utána a sajtó?

Tehetetlen Dodó 2011.06.08. 12:17:12

@Arma Gedeon2: Nem tudom, a múltkor mutogatták valami fekete ghánai asszony fényképét, de hát sötétben minden ghánai fekete.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.08. 12:25:34

@Tehetetlen Dodó: "kis baci valami titkos katonai laborból szökött meg"
Egy freedom fighter?

VI. Béla 2011.06.08. 12:45:03

@tölgy:

"És Pakisztán sem sokkal idősebb nálam."

Fogadjunk, maga árusítja az idevágó Szlovákiás pólót is.

devuscka 2011.06.08. 14:49:59

"Kedves Pártfőnökség és többiek, akik az elmúlt 4+4+4 évben vezettétek a szocialista pártot! Valószínűleg tudjátok, még ha nehéz is feldolgozni, hogy csúfosan megvert minket a nép. Kiebrudaltak minket nem csak a kormányzás közeléből, hanem még egyharmadnyi ellenzékiséget sem adtak nekünk. Ami eddig sem nagyon ment, annak most vége!" - ezzel a felütéssel indít Szanyi Tibor levele a szoicialisták pártvezetésének, amely az MSZP internetes oldalán hétfő délelőtt címlapon szerepelt."
nol.hu/belfold/_eleg_a_mutyikbol___-_szanyi_nekitamadt_az_mszp_vezetesenek
Most ivott, vagy nem ivott?

egyébként: "404 A keresett oldal nem található"- mszp.hu/belfold/bovebben/szanyi-tibor-levele-a-partvezetesnek

osborne 2011.06.08. 15:22:39

@tölgy: Valami átmeneti zavar lehetett csak. Feri újra veritrendi akar lenni:

Kurva jó dolog szabadnak lenni!

index.hu/belfold/2011/06/08/gyurcsany_es_a_fiatalok/

abandi 2011.06.08. 15:45:47

@Tehetetlen Dodó:
Na persze...Gondolja, hogy a szlávok nem kerítéslécból főzik a pálínkát(vodkát) és ízesítik a hegyi-szúrós bokron termő aszalt bogyóval?
Ne gyerekeskedjen már!

Sebastian Knight 2011.06.08. 15:46:53

@VI. Béla:
Pakisztán nem igazán állítható párhuzamba Szlovákiával. Ott nem idegen beavatkozás, hanem épp az idegen hatalom kivonulása vezetett új ország(ok) létrejöttéhez, véres összecsapásokhoz, lakosságcseréhez.
Inkább Jugoszlávia felbomlásához lehetne hasonlítani.

abandi 2011.06.08. 15:57:40

@Sebastian Knight:
Még tán ahhoz sem, mivel a muszlimok kavarása során milliós emberáldozat is volt a zürzavarban...
És csak szaporodnak...Szegény Germanus Gyula...

VI. Béla 2011.06.08. 18:41:13

@Sebastian Knight:

Ironikus voltam, tölgy nem sokra tartja a szlovák függetlenséget, mint tudjuk. Autonómiát nekik.

abandi 2011.06.08. 19:17:19

@VI. Béla:
Kiknek? A magyaroknak, vagy a tótóknak, esetleg a cigányoknak?
Valahogy ez a trianoni gecizés nem jött be a valakiknek, léptek tehát egy nagyobbat:fejlett-világszertei kontra-etnikai "tisztogatás"...
De ez persze már megint a polyákiai Armagedeon reszortja.

osborne 2011.06.08. 20:53:42

Na végre, TGM: Ami az országban van, az diktatúra

Jobber média és véleményterror mindenhol!

www.fn.hu/belfold/20110608/tgm_ami_orszagban_van/

abandi 2011.06.08. 21:15:59

@osborne:
Nekem csak képzett demokrata barátaim voltak, az ismeretségi tengeremben...
Mára megmaradtak a "proli-nemzetiek"...
Kezdődik a harc: először a pénzügyek terén fognak "rendet vágni", a tudjukkik...
A nagypofájú internethuszár is vissszavonul -legyen az bármely oldali-, mert bekakilt a lehetőségektől, valóságtól...
Na, csak miheztartásképpen mondtam!

abandi 2011.06.08. 21:24:04

@osborne:
Tgm jól teszi a riadót, vagy ők, vagy Mi!
A likud -fidesznek nincs esélye, csak egy tömegválasztásos- demokráciában!
A mi néhai mszmp-s kövér lacánk benyomja a sukorós határváltoztatást?
Helló!

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.08. 21:28:27

A "sukorós határváltoztatás" az mi?

abandi 2011.06.08. 21:38:38

@abandi:
Természetesen, már megint csak beugattam az éppen aktuális felvonulási térre.
A hétvégén megkérdeztém tőlem: Apád-anyád átélte 56-ot, kussotlt és még sem kapott érdemérmet, mint a zsidó mádl ferenc?!
Hogy a faszoba van ez?
Kérdezik a "sekélytudásúak".
Maguk szerint, hogy van ez...?
Lófaszt sem várok válaszként...!

abandi 2011.06.08. 21:40:04

@gloire:
Összekavarodtam..., de ott is jó helyen van mára már...

eN 2011.06.08. 21:47:58

@abandi: Bandi, megint ivott?

abandi 2011.06.08. 22:09:29

@eN: Igen, de:
Az miért van, hogy egy alföldi nevű beszédhibás ripacskodó színész...rendező ellen maguk, az-elit- nem hallatják a hangjukat itt és-ott?
Persze , jobb kussolni, tudjuk...ismerjük.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.08. 22:19:03

@abandi: Ez hülyeség, milyen hangunkat kéne hallatni?

ad 1. Eleve abból indulunk ki, hogy a titkos blogunkat rajtunk kívül senki nem ismeri.
ad 2. Méltatlan volna még az említése is, de álláspontunk ettől függetlenül vélhetőleg egyértelmű.

abandi 2011.06.08. 22:38:46

@gloire:
Minthogy az első pont evidens, ezért a másodikhoz :
"ad 2. Méltatlan volna még az említése is, de álláspontunk ettől függetlenül vélhetőleg egyértelmű. "
Ez olyan, mint nagyanyámék ellenállása a '70-es években!(Miközben kavargatták a svejcből kapott pótkávét...)

eN 2011.06.08. 23:00:29

Most őszintén Bandi ez a legnagyobb baja, hogy Alföldit nem rúgták picsán? Most képzelje el, mi lenne ha Kerényi lenne az igazgató. Az jobb lenne?

abandi 2011.06.08. 23:03:09

@gloire:
Na, de ők utána a Burdából gyártották a bikiniket halomba, a Váci utcai butikoknak!
Istenem, még kiskertjük is volt...

abandi 2011.06.08. 23:09:30

@eN:
A másik véglet maga szerint? Jobb lenne szerintem, mert tragikus a judapesti színházműsor kínálat -bár én mindíg a melletük lévő fröccsözőben oltom a katharzisomat, még szünetben is...- a vidék, meg...hagyjuk!

eN 2011.06.08. 23:22:09

@abandi: járjon a Merlinbe vagy más kis színházakba, a nagyokat én régóta kerülöm. Kerényit nem ismerem mint rendezőt, de elég meredek szövegei vannak, azt gondolom ugyanolyan színházat is csinál. rossz értelemben meredek.

abandi 2011.06.08. 23:32:35

@eN:
Csak a párom miatt járok ezekbe a cionista hitgyülekezetekbe.A maga által ajánlott még rosszabb:jordántamás és genetikailag-beszédhibás társai?
Akkor már inkább a kocsma.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.08. 23:38:22

@eN: Haha, a Jordán tényleg gáz. Egyes pletykák szerint a Merlinben koorepetálta a fasz Demszkyt heti rendszerességgel, hogy szépen beszéljen. Igaza van a bandinak, az még egy fokkal undorítóbb hely. Egyébként a befutó nem Kerényi volna még véletlenül sem. Vidnyánszky a jelölt, és az a faszi bőven kenterbe veri a szakmát. Kérdezze Málnásit, ő ért hozzá . )

abandi 2011.06.08. 23:56:44

@gloire:
Szerintem az összes jelenlegi színházi humán-szférát beszántani és fertőtleníteni kell!
A bozsikyvetti undorgrand és-nemzeti multikulti egyazon mecénás és látogatotti, rajongó tőről fakad ma már (még)!Felüdülés régi színházi darabokat néznem- pedig tudom, hogy acél-major-gobbi...stb szennyek voltak akkoriban...
Nem hiszem el, hogy a magyar film a Dögkeselyű címűnél kimúlt és kész vége...

eN 2011.06.08. 23:58:59

@gloire: Málnási azt mondja, hogy nincs jobbos kultúra :)

Sebastian Knight 2011.06.08. 23:59:10

@gloire: Volt Kerényinek egy sorozata régebben a hírtévén, viccesen ekézte a balosokat, kár, hogy izgágasága miatt ki kellett rúgniuk.

abandi 2011.06.09. 00:00:50

Tényleg a málnási...

abandi 2011.06.09. 00:03:14

@Sebastian Knight:
Én bírtam, csak azzal a panyókára vett zakóval...olyan luciferes volt...
De, minden szava ült!

eN 2011.06.09. 00:05:24

@abandi: ült, de annyira tömény giccs volt az a műsör, hogy tényleg csak nevetni lehetett rajta. nem vele, rajta.

abandi 2011.06.09. 00:10:35

@eN:
Nincs is! (Mióta a Mein Kampf betiltott műnek minősitetté vált...)
Ha jobban megnézi: a képzőművészet a zsidó keresztény hagyományokra épül, az irodalom meg... és ott van Schönberg, a bartóki utód...

abandi 2011.06.09. 00:19:56

@eN: Tudja, én igazi "konzi" családban nőttem föl: a hallban zongora,a padláson eldugott Wagner kották, a házunk leválasztott részében túlélő-betelepített zsidó család ('81-ben pusztult el az utsó...), a körtefa alatt krumplikapálás...
Hát, nem tudom mi a vicces: Moldova, vagy Csurka?

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.09. 00:23:36

@abandi: Hát, hogy a Mein Kampf balos, vagy jobbos, az érdekes kérdés. Azt tudja, hogy amikor Szálasit kinevezték, a japánok megszakították velünk a diplomáciai kapcsolataikat, mondván, egy "forradalmi" kormánnyal nem tárgyalnak. Ebben persze a Hortysta diplomatáknak is szerepe volt, de mégis.. Szóval ez egy útvesztő, maradjunk annyiban, jobboldali kultúra nyilván létezik, de nem minden sarkon . )

abandi 2011.06.09. 00:36:13

@gloire:
Állítólag a császáruk a Turul szövetség elnöke volt...Egy néhai Szaljosánnal(ősi grúz/örmény, hahaha...) mégsem vállalhatott közösséget!
Egyébként, amikor én még fideszesszadeszesbőlfideszes lettem, akkor egy miépes haverom mondta: ez a Csurka úgy kinézetre is egy igazi náci!
És tényleg megtöltötték a Felvonulási teret, és az apám a vasárnapi húslevesnél hintette az igéjüket...Öreg mérnök, az új mérnöknek...össze is vesztünk akkoriban minden vasárnap.És kihűlt a marhahúsleves a tányérunkban.

abandi 2011.06.09. 01:05:06

@abandi:
Monológ:
Mit jelent például a hétköznapi "jobboldali" kultúra?
Nem megyek busszal? Vagy ha kocsival megyek (milyen típusú...stb) mindenkor előzékeny vagyok?
Ha valami semmiségért méltatlanul szólnak hozzám:latinul recitálok egy cicerói idézetből?
Otthon nem eszünk alsógatyóban lábosból babgulyást!
De már a családi ebédhez nem a meisenit vesszük elő, a solingeni ezüsttel (jut eszembe, a nagyobbik kölköt meg kéne tanítanom kitisztítani...)hanem csak a régi jól bevált acélokat...
Moziba nem járunk. Színházba csak a szokásosra:bálintandris, kernandris, meg valami zsidó nő...
Utána étterem, persze kínai.Útba esik, jól esik, kedvesek.
Zokniban is lehet szeretkezni.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.09. 01:12:26

@abandi: Ez a vasárnapi hideg leves ismerős valahonnan. Én - persze apámtól tanultam - újra melegítem/melegíttetem, ha lehet, meg nem eszem hidegen...

abandi 2011.06.09. 01:29:27

@gloire:
Nagyapám és öcsém langyosan ették a levest...Szégyen gyalázat!
Mi a vita után nem ettünk és kész!
Boroztunk helyette, évek múlva...

abandi 2011.06.09. 01:53:41

@abandi:
Például abban a legendás Latinovits féle Szindbád filmben, látszik, hogy minden langyos: a levesen úszó zyírpettyek....brrr...
Vagy a fácánhoz felkínált "mártások" egyszerű kulimászok, már kinézetre is.
Latinovits ráadásul csúnyán eszik.Zabál.
A jobboldali kultúra alapja a szép strandi lángosevés,meg hogy nem járunk zsidós színházba!
Véleményem szerint.

abandi 2011.06.09. 02:04:22

@abandi:
Egyébként -szerintem- a bármilyen húsleves, csak frissen, forrón az igazi!
Kivéve a gulyást, mert annak "évekig" kell főnie...

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.09. 02:18:08

@abandi: "A jobboldali kultúra alapja a szép strandi lángosevés,meg hogy nem járunk zsidós színházba!"
Hát, valahol itt kezdődik . )

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.09. 11:08:36

@abandi:
"Állítólag a császáruk a Turul szövetség elnöke volt..."

Japánban népszerű összeesküvéselmélet szerint a Meiji-restaurációkor a Tennót kicserélték egy nyugatbarát bábra. Az "Igazi" sose csinált volna országából lábtörlőt a Nyugatnak...

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.09. 11:23:50

@Arma Gedeon2: A Turul-szövetség nem volt éppen kiköpött nyugat-barát.

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.06.09. 11:24:48

@abandi: pedig azt a levest maga v. Lajtos Árpád, egykori magyar kir. vezérkari őrnagy hitvese, bizonyos Dayka Margit személyesen főzte a szűkebb stáb számára. Egy tisztességes húsleves pedig csak forrón gyöngyözik, ahogyan azt a filmen is láthatjuk.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.09. 12:29:01

@Loxon:

hát ezt mondom. Hogy micsoda képmutatás... (ha igaz az összeesküvéselmélet) Sajnos nem kell igaznak lennie, simán az "igazi" elit is lehet áruló, Japán pedig a megnyitáskor kényszerpályán volt. Ha nem az igazi vállalja, akkor esetleg tényleg kicserélik...

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.09. 12:35:44

@Arma Gedeon2: Tudja, ez azért marhaság valahol. Szóval kamikaze, meg magukat leatombombáztató „kényszerített” császár. Nekem ezt nem adja be.

osborne 2011.06.09. 14:53:13

Államférfi kerestetik. Mondjuk olyan mint Bibó v Joschka Fischer (haha)

www.nol.hu/archivum/kronikus_allamferfi-hianyban_szenvedunk

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.09. 15:02:10

@Loxon:

állj, először is itt én ismertettem egy elméletet, amely NEM AZ ÉN SZERZEMÉNYEM, de tudtommal Japánban elég népszerű...

Másrészt itt két külön téma is van. Az egyik, hogy az elmélet igaz, vagy nem és a császárt kicserélték-e (szerintem inkább nem, mert ez egy irodalmi alapséma is, lásd álcárok és a francia király sztorija, stb.)

A másik téma, hogy Japánt mindenképpen öngyilkosságba és agresszióba kényszerítették a "megnyitással".

Adott egy iparosodáshoz belső erőforrásokban nagyon szegény ország, Japán, amely az iparosodás előestéjén bezárkózik (nem az iparosodástól félve persze) és megvalósítja a zöld közgazdászok álmát, a steady state economy-t, évszázadokon át fenntartva. Közben a lakosság életminősége és kulturális, morális stb. színvonala magasan meghaladja az iparosodó hatalmakét. Ha nincs külvilág, modelljük sikeres és még történelmileg beláthatatlan ideig fenntartható. (vagy nem, de ez már nagyon zöld szőrözés)
A létrontás útján előrerohant Nyugati Civilizáció, vagy az Illuminátusok, vagy nevezzük bárminek, (használjuk kedvenc mumusunkat), nem tűri, hogy a globalizáló létrontás térképén fehér foltok legyenek, tehát Japánt is belekényszeríti az iparosodás, tradíciórombolás, mindent pénzalapúvá tevés modelljébe, amivel az országot automatikusan az agresszív erőforrásszerzés pályájára löki. A háttérhatalom a világháborúk összes résztvevőjét pénzeli, de Japán nincs kijelölve birodalmi központnak, tehát kap atombombát stb, és vazallusként beilleszkedhet a Pax Americana birodalmi rendjébe, "piaci alapon" kap nyersanyagot és energiahordozót - egy darabig. Mostanáig. A kiútnak az atom látszott, ez a remény Fuck (j)U Szigetén (Shima -japánul sziget) elszállt, a japánok tudják, hogy modern társadalmuknak vége. Ha hagyják őket békén, most nem várna rájuk ilyen horror...
Ránk ugyanúgy, ha nem erőltetik azt a sok Haladást.

osborne 2011.06.09. 15:04:17

Rég volt: Bohócharta

Csak ez az egy önéletrajzi adat áll rendelkezésre róluk: a sztrájkbizottság volt tagjai és most magánemberként szervezik a bohóctüntetést. Számomra ez leleplező. Most már tudom, kik ők és honnan van a küldetésük. Ez maga a charta, az SZDSZ-es, horngyulás, apró-gyurcsány- klános, belvárosi, magyarellenes charta. Heller Ágnes legjobb magyar tanítványai állnak előttünk.

miep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4427:megjelent-a-magyar-forum-xxiii-evfolyamanak-23-szama&catid=41:hirek&Itemid=63

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.09. 15:27:26

@osborne: A Facebookon, a SzázezrenGyöngyöspatáért oldalán is hirdetik ezt a bohócforradalmat. Valóban a régi a régi hálózat van a hátterében.

Tehetetlen Dodó 2011.06.09. 15:28:37

@Arma Gedeon2: Mint közismert, Maót is kicserélték...

Tehetetlen Dodó 2011.06.09. 15:31:44

@osborne: Halász Jóska Budakesziről, mint az államférfi mintapéldánya.

(Arról már szót sem ejtek, félvén dolgozó népünk megvetésétől, hogy ha Bíbót kezdik előrángatni valamilyen apropóból, akkor égnek áll a hajam is).

VI. Béla 2011.06.09. 15:32:50

@Gasper:

Kár belé a húsleves.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.09. 15:37:18

@Tehetetlen Dodó:

Sztálin már unta, hogy Krupszkaja állandóan a nyakára járt valami igényeivel, vagy más gond volt vele, kritizált valamit, vagy ilyesmi.
Rámordult: Nyugi legyen, vagy másik özvegyet keresek Leninnek!!!
:-)

Tehetetlen Dodó 2011.06.09. 15:39:36

@osborne: Csurka jó megfigyelő.
És ha visszagondolok az elmúlt 20 évre, szinte minden bejött, amit csak jósolt.

Tehetetlen Dodó 2011.06.09. 15:41:05

@Arma Gedeon2: És azt tudod-é, hogy Krupszkaja tulajdonképpen Alfred Krupp törvénytelen leánya volt?

(Egy rendes összeesküvés-elméletben minden összeér).

devuscka 2011.06.09. 16:07:20

@osborne:
:-)

Pintér Sándor belügyminiszter ajánlata (május 23-24) szerint a rendszer - némileg leegyszerűsítve - így alakulna át:

A már nyugdíjas, de még 57 éves kor alatti rendvédelmi dolgozókat három csoportba sorolják:

* Azokra, akik jelenleg nem dolgoznak a nyugdíj mellett. Ha ők úgy döntenek, hogy nem is akarnak visszamenni dolgozni - ahogy azt a kormány szeretné -, akkor megadóztatják a nyugdíjukat 16 százalékkal. Ha kiderül róluk, hogy feketén dolgoznak a nyugdíj mellett, akkor megbüntetik őket.
* Azokra, akik nyugdíj mellett már dolgoznak, vagy újra dolgoznának.
- ha ők a magánszektorban dolgoznak, akkor a munkabérükön kívül ezentúl a nyugdíjukból is adózniuk kell
- ha az állami szektorban dolgoznak - például köztisztviselőként -, akkor egyszerűen felfüggesztik a nyugdíjukat, vagyis ezután már csak a közalkalmazotti bérüket kapják
- ha pedig a hivatásos állományba térnek vissza dolgozni - ami a kormány eddig hangoztatott terve -, akkor ugyanazt a pénzt kapják majd, mint addig nyugdíj címén, csak éppen dolgozniuk kell érte. Pintér ugyanakkor "könnyített" szolgálatteljesítést ígért nekik, például csak heti 35 órát kellene dolgozniuk abban a munkakörben, amelyre alkalmasak, és egyáltalán nem kellene túlórázniuk.
* Azokra, akik azért mentek idő előtt nyugdíjba, mert belerokkantak a munkába. Ezeket a rendvédelmi dolgozókat fizikai vagy pszichikai alkalmatlanság miatt nyugdíjazták korábban. A kormány nevében tárgyaló belügyminiszter ajánlata szerint az ő esetükben felülvizsgálat következik: megnézik, hogy valóban alkalmatlanok-e a munkára. Ha 70 százalék feletti rokkantságot állapítanak meg náluk, akkor maradhatnak nyugdíjban, ha viszont ezt a szintet nem éri el a betegségük, akkor az előző két kategóriába sorolódnak be, vagyis őket is választás elé állítják: munkát kell vállalniuk, vagy megadóztatják a nyugdíjukat.

A még dolgozó, azaz aktív állomány esetében is változnak a szabályok Pintér ajánlata szerint:

* A szakszervezetek követelésének megfelelően megmaradna az a kedvezmény, hogy a rendvédelmi dolgozók a nyugdíjkorhatár elérése előtt 5 évvel, korkedvezménnyel nyugdíjba mehetnek. Ugyanakkor ez csak - az eddigi 25 helyett - 30 év szolgálati viszony után lehetséges, és mivel a nyugdíjkorhatár fokozatosan 65 évre emelkedik, a korkedvezmény alsó határa sem 57, hanem 60 év lesz majd.
* A változásokért cserébe Pintér ajánlata azt is tartalmazza, hogy az 50 év feletti rendvédelmi dolgozók illetményét megemelik, ugyanakkor 25 év szolgálati idő után megengedik, hogy a dolgozók könnyített szolgálatot kérjenek."

www.origo.hu/itthon/20110601-orban-viktor-csutortokon-egyeztet-a-rendvedelmi-dolgozok-szakszervezeteivel.html (itt találtam meg az ajánlatot)

Szerintem teljesen korrekt, aki rászorul maradhat és mehet nyugdíjba. Azzal, hogy ezt nem fogadják el,vagy nem tudnak megegyezni, ezzel kilóg a lóláb.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.09. 17:40:59

Henry Makow már megint valami fontosba ásott bele, kik is építették a szocializmust:

www.henrymakow.com/louis_mcfadden.html
"The Fed Built Communism on America's Dime "

pamocsnyik 2011.06.09. 23:00:31

@osborne: Gábor, az Anonym Manyup tag... :-DDD

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 08:18:20

hirszerzo.hu/belfold/20110609_Orban_kormany_atalakitas

"Miután képtelen volt megakadályozni a szélsőjobboldal masírozását Gyöngyöspatán és a többi kelet-magyarországi településen, továbbá a rendvédelmi szakszervezetekkel sem tudott megállapodni, pár hete többen még arra számítottak a kormányban, hogy Pintér Sándor távozni fog. Ehhez képest a sajtótudósítások szerint Orbán Viktor Kötcsén azt mondta, „mindnyájan Pintér Sándor kezében vagyunk”."

OV Pintér kezében van? Korábban is utaltak erre jelek, most ki is mondta...

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.10. 09:52:10

Lovas cikke a változatosság kedvéért ismét telitalálat: www.mno.hu/portal/789913

devuscka 2011.06.10. 10:04:03

@elGabor:
Ez így van. Elképesztő, hogy olyan dologban keménykednek, amihez aztán tényleg semmi közük.
"Azok jelentették ki róla, hogy monarchisztikus, akiknek a hazájában királyság van. Azok ítélték el területen kívüliségi igényeiért, vagyis azért, mert állampolgárságot ad, mint hazudták, a határokon kívül élő magyaroknak, akiknek az országában, így Szlovákiában és Romániában, a határokon túl élő nemzettestvéreknek automatikusan szavazati jog jár. Azok beszéltek a magyar alkotmány múltba révedéséről, akiknek az alkotmánya államvallást rögzít, vagy kötelezővé teszi az ott élő, őshonos magyar kisebbségnek a Nagymorva Birodalom vagy Cirill és Metód tiszteletét, és azok ítélték a zöldombudsmanról szóló új rendelkezéseket, akiknek az országában nincs zöldombudsman."
Nem értem honnan ered ez a 'magyargyűlölet' és miért ennyire erős? Miért pont magyarok ellen nyilvánul meg ekkora erővel és ilyen széles hatósugárral?

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.10. 10:10:28

@devuscka: Egyrészt máshonnan jóval kevésbé exportálják a belső konfliktusokat (bár Lengyelország Kaczynskiék és Ausztria első FPÖ-s időszaka mutatja, hogy a jelenség létezik), másrészt nem vitás, hogy a kormány intézkedései szembementek egyes erős uniós érdekcsoportokkal. Harmadrészt pedig Magyarország elveszítette mindkét világháborút, és az ezzel járó megbélyegzés, demokratikus szólamok ide, felejtsükelamúltat oda, nem múlik.

devuscka 2011.06.10. 10:21:58

@elGabor:
Igen de a csehek is szembementek bizonyos dolgokban, magának az eu-nak. (sokkal inkább, mint a magyarok) A németek is elveszették, és ráadásul ők kezdeményezők. Ez nem lehet indok. Azt sem hiszem,hogy az a 4 mihaszna duci ember tudna ekkorát kavarni az EU-ban.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 11:01:16

@devuscka:

a cseheknek Kb. Husz János óta vakoló elitje van. Nekik meg van engedve a nemzeti út retorikája is. (aminek álcája alatt eléggé bementek a multik) De emlékszünk, hogy leckéztette Kohn-Bandita Klaust is az EU-szkeptikussága miatt, igazából ezek általános jelenségek.

Tehetetlen Dodó 2011.06.10. 11:06:15

@devuscka: A kisantantnak szabad mindenfélét csinálnia, még a cigányokat is elfalazhatják különösebb hercehurca nélkül.

De az EU meg egyébként kinyalhatja, mit tudnak velünk csinálni a folyamatos jammeroláson kívül?
Lebombáznak?

Tehetetlen Dodó 2011.06.10. 11:09:11

@Arma Gedeon2: Erre mondom: ki nem sz@rja le, hogy leckéztetnek?

(Mikor kitört decemberben az internáci médiatörvény-hisztéria, borítékoltam, hogy januárra elhal az egész, úgy is lett. Ugyanez lesz ezzel a barom Velencei Bizottsággal is, meg most ezekkel a kreténekkel, akik az alkotmány miatt visonganak összevissza. Szóval kinyalhatják).

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 11:13:09

@Tehetetlen Dodó:

Most már igen, de ez azért lett ilyen sóhivatal, mert javában összeomlóban az EU is. Ha még adatott volna nekik néhány erős év, keményebben terrorizálnának minket.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.10. 11:49:05

@Arma Gedeon2: Vagy éppen azért csinálják ezt a keménykedést kínjukban, mert velünk még ezt-azt meg tudnak tenni, legalább a látszat megvan még, hogy erősek.

devuscka 2011.06.10. 11:57:51

@Arma Gedeon2: @Tehetetlen Dodó:
Ok. Akkor is, miért 'pont' a magyarok? Vakolók itt is vannak, voltak.

"Lebombáznak? " :-) akkor keresniük kellene más népet a gyűlöletük tárgyául?
Lehet,hogy tényleg elég lenne vállat vonni. (kutya ugat, a karaván halad)

Tehetetlen Dodó 2011.06.10. 12:05:03

@devuscka: Miért pont mi?
Száz éve ez megy: hol a szlávok gyűrűjébe beszorulva, hol a kisantant ölelő karjai között, de mindig bennünket piszkálnak - főképp, hogy megszokták, hogy nálunk többnyire (bő két évtizedet leszámítva), meghunyászkodó, beszari, hazaáruló taknyok vezetik az országot - kunbéláktól kezdve rákosin, kádáron, hornon, megyón át egészen fletóig és bajnaiig.
Úgyhogy én nem is csodálkozom, de örülök, amikor valaki nem hagyja földbe döngölni magát - még ha ez időnként olyan reménytelenül kurucos vállalkozásnak tűnik is.

Úgyhogy az egész EU kinyalhatja, brüsszelestül, velencéstül, stasszburgostul.

devuscka 2011.06.10. 12:17:55

@Tehetetlen Dodó:
"még ha ez időnként olyan reménytelenül kurucos vállalkozásnak tűnik is"- ezzel én is így vagyok. Azért kellenek a 'megerősítések' olykor.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 12:25:22

@Tehetetlen Dodó:

Kun-Kohn Bélától kezdve??? Mert pl. Tisza Kálmán a nemzetközi diktátummal szembeszegülő szittyamagyar vezető példaképe lehetne, lásd eszlári per...

devuscka 2011.06.10. 12:27:04

@Arma Gedeon2:
Gondolja, hogy egy gáz-nagyhatalomnak pont a nehezen kitermelhető makói-gáz kellene? www.mfor.hu/cikkek/62531.html

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 12:31:35

@devuscka:

A te híred másfél éves, az enyém meg tegnapi, miszerint gondolnám, vagy nem, de a Gazprom többségi tulajdonában álló szerb trójai faló bejelentette szándékát, hogy megszerezné a makói gázkitermelés jogát.
Gondolom, van egy kis aprója a Gazpromnak a drága fúrásokra, ha végül felhozhatatlannak bizonyul, ennyit rászánnak, ha meg feljön, akkor lehet kaszálni. A lengyeleknél is van valami hasonló gázmező a tengermelléken, nem tudom, az oroszok körüldöngik-e már, ha igen, itt a falovuk német lesz, mert pl. a mi helyi sziléziai áramszolgáltatónk is német cég már.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.10. 12:35:48

@Tehetetlen Dodó: a Pojácáék már csak reducirt tót és oláh képviselőket tudtak megvenni az Alkotmány basztatására.
Mondjuk, a mostani Mo elszívja a keletre menő német befektetéseket tőlük, amiket egykor Megyó és a Pojácáék nem tudtak ide hozni, és Ny-Felvidéken vagy Erdélyben/Partiumban landoltak.

AZ EU-t jobban izgatta a manyupok államosítása.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 12:38:53

@tölgy:

a Wall Street a válság csúcsán pár hét alatt "magánosította", eltüntette az amerikai (önkéntes) Manyupok értékének átlag 33%-át...
Reálértékben azóta többet is.

devuscka 2011.06.10. 12:55:00

@Arma Gedeon2:
másfél éves, másfél éves. :-) azóta könnyebben lehet kitermelni. Na jó, ha már 'gázos' kapcsolatot keresünk, akár igaza is lehet. "Kormányzati körökből azonban úgy értesültünk, a pakett megszerzése első lépés lehet egy nagy, tisztán állami kézben lévő energiaipari "bajnok" felépítéséhez vezető úton. Felmerült ugyanis, hogy a részvénycsomag tulajdonosa az állami Magyar Villamos Művek (MVM) lesz majd. Úgy tudjuk, Magyarország tavaly hetedik legnyereségesebb vállalatának hangsúlyosabb energiaipari szerepvállalását Orbán Viktor már többször szorgalmazta. Felmerült például, hogy a Szlovákia és Magyarország közötti gázösszeköttetés kivitelezője az MVM lenne. " hetivalasz.hu/uzlet/csomesterek-38300

Ha már gázösszeköttetés, ehhez kapcsolódhatnak valahogy a szerbeken át az oroszok? Ezt hogy ütik nyélbe, nem tudom, meglátjuk. Biztos van valami a háttérben, amiért gyakorlatilag 2 hónap alatt meggondolták magukat az oroszok.

VI. Béla 2011.06.10. 12:58:15

„Még tart a szervezeten belüli egyeztetés, de fel fogunk lépni ellene” – mondja Balatoniné Kiss Judit, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének főtitkára.

No, ez egy jó állás lehet.

index.hu/gazdasag/magyar/2011/06/10/magyarok_vasaroljatok_dragabban/

Amúgy index as usual.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 13:19:56

@devuscka:

nagy eséllyel nem fogják kitermelni, de ebben az ágazatban vannak nagyobb, költségesebb délibábok is, lásd Nabucco.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 13:25:19

Na tessék, nemcsak minket:

mandiner.hu/cikk/20110610_hollandia_romania_nem_jogallam

Ha menekülnötök kellene onna, ahol most éltek és csak Hollandiába, vagy Romániába lehetne menni, ti melyiket választanátok? Pl. tudva, hogy az elkövetkező 20 évet ott kell tölteni?

Én biztos nem Hollandiát választanám...

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.10. 13:28:40

@Arma Gedeon2: azt szabad, államosítani nem szabad.

devuscka 2011.06.10. 13:44:05

@Arma Gedeon2:
Ez jó kérdés. Hova menekülnénk egyáltalán?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 13:49:58

@devuscka:

ha a Haladás bukik meg, akkor egy visszamaradottabb országba...

devuscka 2011.06.10. 13:51:35

@Arma Gedeon2:
Háááát, nem szívesen mennék el innen, csak nagyon rövid ideig.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.10. 13:52:02

pécsi szakasz, mi van itten? mármint pécsen /tahóknak pécsett/ nincs semmi élet, üresek a teraszok, olyan mint minden más gyökér vidéki város. toller alatt jobb volt! :)

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.10. 14:15:45

@Arma Gedeon2: A hollandok érdekes tészta. Látszólag az egyik leghaladárabb ország, coféshopok, sexturizmus, zöldre, lilára festett hajú bohócok stb. De a felszín alatt a mai napig szinte rendületlen a mélyen konzervatív, rendpárti stb. majdnem északeurópai germán lélek. Azok egy másodperc alatt köpönyeget tudnak fordítani, rezzenéstelen arccal.

abandi 2011.06.10. 14:21:01

Földgázból rengeteg van a világon, de -ellentétben a kőolajjal- csak elégetni lehet.Költségesebb szállítani -minthogy cseppfolyósítani kell először- és a feketeszén hevítésével kokszot és gázt is nyerünk, ha akarunk.
A vezetéképítés pedig a világ legfaszább üzlete: óriási költségek, szapora munka,a lakosság fizeti az egészet a végén...

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.10. 14:22:33

coféshop = coffee shop

ü
gloire . )

abandi 2011.06.10. 14:28:56

@gloire:
Mára már Békés megyében is egyre több "tanya" is az övék.
Szépek, karbantartottak, de nem használják őket...
Erdély új gyarmatosítókra vár.

abandi 2011.06.10. 14:48:22

@Arma Gedeon2:
A Kárpátokba? Végül is: a "lavór" soha sem volt egy hosszú ideig védhető terület, semmíféle vérszívó ellen!

osborne 2011.06.10. 14:49:04

@devuscka: Amit Brüsszel (főleg baller szárnya azon belül is a főállású honi spicliszocik) január óta Mucsával művelt kevésbé undorító mint amikor 2006-ban a gumilövedékes és politikusverő bulikra ennyit reagált: _belügy_.

@gloire: Egyértelmű, a hálózat itthon most az álcivileket és a szakszervezeteket tolja a Fospumpáék ellen, miután az MSZP haldoklik.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.10. 14:51:23

@málnási: Tegnap egész nagy tömeg volt a városban, mit panaszkodik? Még csak most kezdődik ez a tahóság, amit Maga imád.

Egyébként Magát láttam fehér fejfedővel, szemüveggel, jó nagy, zsidós szakállal társalgni a Királystrassén?

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 14:57:11

@gloire: tudjuk, a protestáns etika...
De azt a köpönyeget most nem fordítani kell majd, hanem egyre feljebb húzni az alját, ahogy nő a vízszint!

tényleg, a múltkor volt valami megjegyzésed, most nem keresem ki, hogy a protkó etika nálunk sajnos nem eredményezett kapitalista felhalmozást, mint mondjuk a hollandusoknál. Nos, idézek Kós Károly: Erdély c. könyvecskéjéből:

"Bethlen Gáborban, a köznemességből kinőtt, tipikusan protestáns erdélyi fejedelemben elsőül nyilvánul a magyar kollektivitás tudatossága; teljesen tisztában van a maga és országa feladatával, a maga és országa képességével, és mind a kettőt a lehetőségig kihasználja a kollektívitás érdekében. Gazdasági célkitűzése: minél többet termelni, azt jól értékesíteni és a terményekért beözönlő pénzt rögtön befektetni új termelésbe. Ezt a termelést irányítja úgy, hogy néha még az egyes termelőosztályok privilégiumát sem respektálja a közös cél érdekében."

"Ugyancsak a szászok kereskedelmi fölényének letörésére zsidó kereskedők letelepedését engedélyezi."

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 14:59:53

@abandi: épp arról beszélünk, hogy a Kárpátlavór talán most védhetőbb lesz, mint a holland lavór, annak a pereme alifg emelkedik ki, pontosabban a belseje van besüllyedve. Az élősködők meg máris nagyobb arányban vannak abban a lavórban. Majd jönnek felénk is, sőt máris...

abandi 2011.06.10. 15:12:47

@Arma Gedeon2:
A tájidegen "szászok" őseit- a néhai német lovagrendet, (később szétvert maradékaikból lett szászokat)- nem I.(szent) István telepítette Erdélybe?
Egyébként az erdélyi "székely-magyar" összefogás legnagyobb kerékkötői voltak, a maguk módján, mindig is...

abandi 2011.06.10. 15:25:41

@Arma Gedeon2:
Szerintem meg nem: a jelenleg nagy-gazdaságilag művelhető területek jórészét át kell engednünk a folyóknak, belvizes területeknek.
Nem véletlen ám, hogy a külföldiek a dunántúli-dombság területein keresnek elsősorban területeket!
A Viharsarokban viszont sokkal jobb minőségű a talaj...De -bár a gazdák fizetik a vízelvezetési adót évről-évre - basznak elvégezni a vízelvezetési munkákat, az arra illetékesek!
Nagyon jól megkomponált haláltác folyik itten szerintem...

abandi 2011.06.10. 15:43:34

@Loxon:
A szászok város-gettókban éltek, ami érthető. De sem katonával, sem pénzzel nem járultak hozzá -erőszakos ostrom nélkül- Erdély védelméhez.
Természetesen Trianonnal, majd a kitelepítésekkel őket is elpusztították az oláhok, velünk együtt.
Erdély mára teljesen lepusztult, elöregedett.A Partium elcigányosodott, a Biharban fapusztítás folyik.A Hargitán sorra építik a kék színű nyaralókat...
Ez van...
Én csak remélem, hogy keletről-nyugatról a fehérek telepítik be a Kárpát-medencét!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 15:51:27

@abandi:

bandi, guglizz mán egy kicsit, mielőtt hülyeségeket írsz!
pár keresés: mikor alakult a német lovagrend
mikor telepítette be őket és ki Erdély határvidékére
mikor telepítették a szászokat

Hoszabb tájékozódást igényel megtudni, hogyan járultak a szászok hozzá Erdély védelméhez.

Egyébként volt velük baj, a protestantizmus felvétele óta nagyon is. Az összes német vakolóegyetemi kapcsolatukkal, csakhogy abban a magyar protkó nemesség is versenyzett ám velük... Meg a plebejus prédikátorok, stb.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.10. 15:54:22

@abandi: nem. A Lovagrendet András hítta be a Barcaságba, oszt ki is lettek zavarva, amiért a lengyelek ma is áldják a nagy eszünket.
A szászok egy más történet.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 15:58:08

@tölgy:

A lengyeleknek amúgy történelmi mércével bejött a dolog. Ma szjnlengyel területek, amiket a lovagrend volt szives - a piszkos munkát elvállalva - kitakarítani a vad balti törzsektől, poroszoktól, jacsvingoktól, stb.
Épp csak abban hálátlanok, hogy nem állnak ott a lengyel főtereken Adolf, az Országnagyobbító szobrai... (mármint Lo-nagyobbítóé...) Érdekes, Izraelben sem állnak, pedig ott ő kimondottan Államalapító... :-)

abandi 2011.06.10. 16:20:18

@tölgy:
@Arma Gedeon2:
Ez nem gugli kérdés! I. István "második" dolga volt -a német zsoldosokkal- az erdélyi gyula leverése és a hozzá hű erőkkel betelepítése!Az erdély szászok
Erdély és a Felvidék mindig is a kárpát-medencei lakosság visszavonulási területe volt- no meg a szúnyogokkal teli mocsárvidék-, de ez a terület már akkoriban is halálzónának számított!
Az erdélyi szászokat kivásárolta az NSZK (fejkvóta alapján), a '80-as évek elején.
(Természetesen a "hivatalos" történelmi tévedéseimért elnézést kérek...)

abandi 2011.06.10. 16:28:36

@Sebastian Knight:
A vége úgy is ez lesz: az oroszok szállítják a vasat, a franciák az áramkört,kladosgusztáv pedig röhög a markába...
(Mi meg összeszerelünk, az idők végezetéig.)

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.10. 16:31:59

@abandi: ez Hóman Bálint-kérdés, bocsesz. Tudja, van aki ilyesmit tanult.

abandi 2011.06.10. 16:55:41

@tölgy:
László Gyula például rácsodálkozott a sok egyenes kétélű kardra, a "honfoglalás körüli kelet-"csonka"-magyarországi" sírokban, (az akkori istván-ellenes régióban és itt a kormeghatározás csúszhat egypár évtizedet igény szerint...) nagyszámú jelenlétére. Ezt csak azért mondom, mert a habsburgi évszázadok utáni trianoni határok nem tehették lehetővé a tárgyi kutatást, a felszabadult magyar régészeknek! Szerintem, logikailag is elképzelhető, hogy még a Hóman Bálint-i történelemkutatás is téves, hiszen nem juthattak elég területhez az akkori régészek.Még írásos "izékhez" sem.
(A szászokkal kapcsolatban: maga szerint a székelyeket ki lehetett volna vásárolni? Persze tudom a válaszát:Elmentek ők maguktól is a jobb kereset reményében...,és ne feledje a több százezres falurombolás elleni bu(t)apesti tüntetést sem, míg Berlinben tombolt a germán punk ...)

abandi 2011.06.10. 17:08:02

@tölgy:
Akkor maga azt is tudja, hogy ha én kítúrok valami csontvázat, akkor a rendőrség után azonnal megjelennek a határozott fajtajellegű "régészek", és az ingyendolgozó hallgatóik...
Nézze, a mai világban az épület-alapozástechnológiát is évről-évre újra kell tanulni, igény szerint...!

Sebastian Knight 2011.06.10. 17:08:46

"A külföldiek földvásárlásának tilalma ellenére megállíthatatlan az osztrák terjeszkedés a határszélen, egyes falvakban már a föld 60-80 százaléka idegen kézen van. A birtokosok között olyan nagyvadak is akadnak, mint a Gripen-lobbistaként elhíresült Mensdorff-Pouilly gróf.
...
Az ország egyes régióiban - főleg a nyugati határszélen - a termőföldek felvásárlása nem a távoli jövő réme, hanem befejezett tény. A két évtizede érvényes jogi tilalom ellenére egyes falvakban a határ 60-80 százaléka külföldi kézen van. Mindez részben jogi kiskapuk kihasználásával, részben jogsértéssel, részben magyar strómanok közbeiktatásával történt. A dátum nélküli >>zsebszerződés<< már rég nem a legjellemzőbb módi, ennél kifinomultabb megoldások alakultak ki ... .

hetivalasz.hu/vilag/hatarszel-piros-feher-pirosban-38301/

abandi 2011.06.10. 17:19:19

@Sebastian Knight:
"...már rég nem a legjellemzőbb módi, ennél kifinomultabb megoldások alakultak ki ... "
Téesz-ből kft, majd eladósítás,banki elárverezés, például...
Ügyes! Nem hiába az écesz-gébesz...

abandi 2011.06.10. 17:34:04

@málnási:
Maga megsérti a "tükéket", ha nem Pécsett-ethasznál! Ma meg unatkozik, egy "elszegényedett-szegénytelepen"? Térjen vissza Judapestre...!

devuscka 2011.06.10. 18:00:29

@málnási:
Nem most pihenik ki a kulturális forgatagot?

devuscka 2011.06.10. 18:01:45

@Sebastian Knight:
Ez meglepő, és nagyon nagy fegyvertény Tarlóséknak.

abandi 2011.06.10. 18:03:08

@Sebastian Knight:
Egyébként, majd Osborne -remélem- be fogja linkelni az erre vonatkozó 2000-es linket is a probléma "megoldásáról"...
Zsidesz, uraim, bármennyire is ágálnak "ellene"!
A polgári lét szoros szinbiózist jelen a zsidósággal, hiszen amit maguk "megtermelnek", az a kereskedőkön keresztül jut a nép elé...
Illig szerint a lengyel történészek több tucat uralkodót töröltek a történelemből...
Armagedeon, mit szól ehhez,vajon...?

Origós, meg indexes cikkekkel mire jutunk?
Én az össztársadalmi Ellenállás híve vagyok, első lépésként javaslom:
Nem nézem meg rogántónit a retekklubbon!

tewton 2011.06.10. 18:05:13

@abandi:
lol. a "pécsettezés" a helyiek meg a bölcsészek trükkje, ezzel a teszttel szűrik a vidékieket :)

de tényleg, mi van most a városban? tényleg vannak olyan hülyék, akik pénzt adnak ki azért, hogy olyanokat nézzenek sötét termekben, akik nem is azonosak önmagukkal? ez metafizikai értelemben már majdnem buziparádé!

abandi 2011.06.10. 18:17:29

@devuscka:
Ne feledje: 30 milliárd forintnyi deviza "pihen" ott, már évek óta, demszki révén...
Kockára írták ki a beszerzést,de gömböt kaptak...
Egy igazi demokráciában irány a legfelsőbb bíróság, vagy a megállapodás...
Egyszerű időhúzás, EU vizsgálat nélkül.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.10. 18:18:49

@málnási: Az utcákon annyian voltak dél-egy körül, mint hétköznap ilyenkor szoktak. A teraszokon talán tényleg kevesebben, bár Corsóéknál egy vendég éppen nagy diszkusszióban volt a tulajdonos asszonnyal meg egy pincérrel.

Szóval azt mondja, az Enoteca elszürkült? Hát... szeretném, ha kapásból vissza tudnám utasítani és kikérni magamnak. :/

Mindegy, holnap megyek bosszút állni MBTBD-éken, megnézem, igaz-e az a Csalogány dolog, vagy csak üzletrészesedésük van. .)

abandi 2011.06.10. 18:24:11

@tewton:
Évekkel ezelőtt jártam Pécsen, akkor is csak kimenekíteni az elkötelezett "libsi"-asszonyomat, meg a két kölkünket a semmiből...

abandi 2011.06.10. 18:32:15

@abandi:
Kihagytam: egy nyári, ott végzett baráti társaság látogatás során...

abandi 2011.06.10. 18:53:01

@elGabor:
Maga is csak növeli a biológiai-gazdasági lábnyomunkat...!(:-)
Szereti az osztrigát, esetleg evett már vajas-fűszeres éti csigát ,a héjába visszapakolva?
És akkor megbízik egy üzleti alapon működő, elit-étkeztetőben?
Gondolom a társaság miatt...

abandi 2011.06.10. 19:08:04

Na, csak az igazság kedvéért.:
Pécsre csak az ment tanulni,- a csillagváltást megelőző időkben- aki megszerette lentit előfelvételis-honvédként...
És a tanári kar csupa hithű bukott marxista volt...

abandi 2011.06.10. 19:32:13

@tölgy:
Maga a "konyhaművészet"-vendéglátás ellen beszél?
Gondoljon már a mai világ vezető szakácsaira(üzletvezetőire) is már egy kicsit!
Kuporgatja a mindennapi betevőt, ahelyett, hogy felpörgetné a kereskedelmi- gazdaságot?!
Na persze.Nincs egy Grift máma már, csak egy málnási...

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.10. 19:38:37

loxon, nem az nem én voltam, éngem a feltűnő kápedlimről azonnal megismer!

tewton, bizony aki pénzt ad ezért a szarért, az nem normális.

elgábor, hát máma ettünk is ottan, nagyon is semmilyet. nem is tudnék jószívvel részletesebben. a jó zsanettnek sem mondtam inkább semmit.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.10. 19:43:21

@tewton: Én teljesen heteró vagyok, nem is járok színházba.

abandi 2011.06.10. 19:56:24

Van egy rendes fajta szakács ismerősöm, aki szerint a vendégnek és neki is jól kell járnia.Teljesen másképp dolgozik egy kis étterem, meg a házi konyha.
Nézzük a rántott húst: 1-3-napig a hűtőben pihen a felvert tojásban, a "hús-szövéssel" elkészített alapanyag...A világ legjobb ízű/állagú sertés(?) rántotthúsát kapják nála!

abandi 2011.06.10. 19:59:29

@Loxon:
Maga is egy új málnási novellát szeretne, mi...?!

abandi 2011.06.10. 20:35:36

Na még a kajáról:
Szushi:
Egy tősgyökeres magyar ismerősöm (aki japán,kínai protokoll vendéglátással foglalkozik és nála láttam először porcelán kést...) készített ponty-szushit, mint "vendégváró" falatokat.
Kérdésemre elmondta: a japán városokban nincs hely a konyhának, ezért nyersen esznek mindent, amit lehet.A nyugati konyha, egyszerű energiatakarékosságból (is)vezette be, hiszen olcsóbb...volt akkoriban is.

abandi 2011.06.10. 20:51:14

@eN:
A vége előtt pár milliárd forintnyi veszteséggel...Brávó!

Tehetetlen Dodó 2011.06.10. 21:00:04

@Sebastian Knight: Tarlós tegnap a hírtévén elég magabiztosan nyilatkozott, hogy csak várjuk ki a végét.
Ezek szerint tényleg jó lap volt a kezében.

eN 2011.06.10. 21:07:59

@abandi: most ne izéljen itt nekem, eddig nekem nagyon úgy tűnt hogy bukta a BKV azt a pénzt

osborne 2011.06.10. 21:15:27

@eN: Mi ez a fikanick ügy a tumblin? Vicces :)

osborne 2011.06.10. 21:16:55

Időközben a hvg lett az új hírszerző (hírcsárda)

hvg.hu/itthon/20110610_hvg_hu_gavra_gabor

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.10. 21:29:12

@osborne: Innen Mucsáról is a Hírszerzőhöz hasonló sikert kívánunk neki! :)

osborne 2011.06.10. 21:42:52

@elGabor: hehe igen. (Vicc a viccben: GG a PTE kommunikáción végzett :)

Sebastian Knight 2011.06.10. 22:41:57

Ezt a posztot és a _hozzászólásokat_ olvasva méginkább osztom málnási nézetét egyes konzisokról:

tortenelemportal.hu/2010/10/ablonczy-balazs-egy-rendes-kicsit-plebejus-nacionalistat-ismertem-meg-szabo-ervinben

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.10. 22:56:46

@Sebastian Knight:

„Teleki Pál nevéhez zsidótörvények köthetők, Szabó Ervin pedig csinált egy csodálatos közkönyvtárat, tehát nyilván a kettő egy lapon nem említhető.”

No nyilván Szabó Ervin nem nagyon csinálhatott volna zsidótörvényeket olyan névvel, hogy Schlesinger Sámuel Ármin. De erről tán elég is ennyit.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 23:04:19

@abandi:

Illig elméletével lehet kitörölni...
Ha magyar, angol, vagy lengyel nyelvű link van erről (konkrétan a lengyel részről) akkor megadhatod.

A lengyel történelem rendesen el van hazudva, mint a miénk, vagy még olyanabbul is, de tucatjával elhallgatott királyokat én ebbe nem látok bele. Tucatjával elhallgatott szabadkőművességet és zsidó származást a neves szabadsághősöknél és másoknál már annál inkább.

A legújabb alakulgató történészkonszenzus szerint talán az első egyesítő fejedelem, Mieszko is viking harcos lehetett, mint az orosz testvérek államát megalapító kollégái. Na túlzok, messze nem konszenzus...
Azt tudtátok, hogy több szláv etnikai név, pl. a szerb és a horvát keleti lovasnomád törzsnévből származik?

Mieszkora visszatérve, egyesek szerint az ő etnikuma is, ugye, mint mindenki, AZELŐTT... A 70-es években készült egy mára nagyon poros történelmi film róla (Kádár alatt valahogy Géza-filmet nem erőltettek...), de ebben se volt köszönet, Judeopolóniában ugyanis az Államalapító szerepét egy vezető zsidó szinész kapta, Wojciech Pszoniak. Ő játszotta például Wajda (szintén zenész...)Nyugaton készült Danton-filmjében Robespierre-t, vagy ugyanő "Az igéret földje" c. megfilmesítésben a három barát közül a zsidót. Illetve szintén Vajdánál Korcsak profot, a zsidógyerekek zsidó mentőjét. Jó szinész amúgy, nem azért.
De a zsidó lengyel fejedelemről még Illig se tud.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.10. 23:09:58

@Loxon:
végülis Imrédy-Heinrich névvel is lehetett, attól már csak pár százalékkal több zsidóvérnyi kis ugrás a Schlesinger Sámuel Ármin...

eN 2011.06.10. 23:47:58

@osborne: tőlem kérdezi? :P
úgy tűnik rossz emberrel trollkodott és Bede kitette a valós nevét. az eredeti posztot sajnos nem láttam. Mindenesetre vicces mikor a tumblis trollok találkoznak a saját módszereikkel, akkor egyből nincs akkora arcuk.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.10. 23:56:57

@Arma Gedeon2: Mindenesetre mielőtt kinyírták, megköszönték neki szépen, hogy a börtönben megírt tanulmányával lehetővé tette az infláció megállítását és a Forint bevezetését.

eN 2011.06.11. 00:00:13

@eN: ha rákeres, akkor hamar kiderül hogy ez is csak egy betanított számítástechnikai segédmunkás aki az egész napos netközelségből kifolyólag okosnak képzeli magát.

osborne 2011.06.11. 01:13:27

@eN: Ha jól tudom bankár az arc de ő is a "hazai viszonylatban nagyon jól keres, ott viszont maradt egy senki" szindrómában szendved. Unalmában pedig elkezdi fikázni az itthoniakat. Egyben igaza van: az index egy fos.

abandi 2011.06.11. 02:01:04

@Arma Gedeon2:
Igaz, vagy nem igaz?

abandi 2011.06.11. 02:09:59

@eN:
Maga elulképzettnek hiszi a trolibusz központ alkalmazottját?
Ne tréfáljon...
A fidesz 40-esi kipróbálják a melósok tűrőképességét...
Nem véletlen, ám a grift/málnási váltás!
Ismerjük,tudjuk...muszájból szeretjük....

abandi 2011.06.11. 02:14:22

@Arma Gedeon2:
Nézze, az illigi elmélet pont passzol a magyarhoz.
Maga szerint hol a hiba?

abandi 2011.06.11. 02:48:05

Esetleg ténxleg törölt a lengyel történelem néhány tucat alakot?
Ne a sztálini érára gondoljon, ha megkérhetném...

abandi 2011.06.11. 03:00:48

@Loxon:
Ez most, hogy? Maga szerint akkor a forint bevezetése (szinte nullányi aranylékkal) nem-e SZU háttér alkuja volt?!
De fátylat a múltra: Maga szerint a forint mára már kismiska...?

abandi 2011.06.11. 03:15:59

@Arma Gedeon2:
Illig pedig a lengyel-orosz kőolaj-vezetéképítés során feltárt "nagykárolyi" hiányosságokra utalt:vagyis a hiányára, mert -állítólag- korábbi, meg későbbi népek "szemetjét" találták a tudósok...
Esetleg egy hozzáértő óvodai kölöktanár, el merné mondani az igazság egy magvát, ha szépen kéri...

abandi 2011.06.11. 03:27:45

@Arma Gedeon2:
Na, tehát: Illig szerint nem létezik a nagykárolyi(zsidó-római) kitalált birodalom, vagyis az "ajrópai" alap eszme...
Maga szerint:
"Azt tudtátok, hogy több szláv etnikai név, pl. a szerb és a horvát keleti lovasnomád törzsnévből származik?"
Maga is támassza alája az állítását...!

abandi 2011.06.11. 04:00:51

@Arma Gedeon2:
Na, csak magának:
Időugrások:
(ISBN 963 9575 240)
19.o.

I. Lechus(Lech)-550-től
...
892-913/21-ig :Lescus
Törölve, a fentiek...
-I.Mieszkó apja:?-963
-I. Mieszkó:963-999
Állítólag z a helyes álláspont.Visszaigazolná?
A németes elmélet talán még helyes is lehetne...De vajon miért nem foglalkozik az illigi csapat, a magyarok időrendjének vizsgálatával?!

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.11. 08:13:38

@eN: Ha jól látom, ezt írta: fikanick.tumblr.com/post/6379264811/elolvastam-a-szily-irasat-az-indexen-a-tumblr-rol
"Ketto: hogy engem erdekel annyira egy magyar skribler velemenye (itt most az altalanositas menten) az en megitelesemrol, hogy foglalkozzak vele, meg ha szily laszlo kb annyira is erdekel, mint a sarki hajlektalan, aki hulyesegeket uvoltozik a megalloban reggelente.

Az elso vilagos, a masodik igazi rejtely. Mi a motivaciom (es meg sokake, bar nem tartom alszentnek, aki nem) arra, hogy foglalkozzak nehany onfontos hordoszonok velemenyevel? Mi adja az index kezebe azt a hatalmat, amit az orszag a (szakacs) lacibacsi, norbi es alekosz kezebe ad? Mindannyian tudjuk, hogy az index egy fercmu akarmilyen nyugati sajtotermekhez kepest, megis rendszeresen hagyjuk, hogy itelkezzen.

Ez a rejtely bazmeg, nem a tumblr sikere"

Nem tudom, hogy volt-e még köztük valami, de ez itt pontos leírás az indexes bohócokról. (Bár a legjobbat eddig a Magyar-Magyar Szótár adta, csak azt egy tucatnyi jól elrejtett posztból kell összevadászni.)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.11. 08:41:33

@abandi:

Illig: olajcsúcsos-geddonista szektánk egyik hazai tekintélye Hetesi Zsolt asztrofizikus, aki mellesleg az ELTÉ-n tanít. (mikor ki nem rúgják)
Egykor az Index kitalált középkor topikjában szabatosan levezette az Illig-Pap Gábor hívőknek, hogy amennyiben a három császár hamisította volna a naptárat, az valamilyen csillagázsati adatokból simán leleplezhető volna. Őszintén szólva nem tudom idézni, mert nekem kínaiul/csillagászul volt, de a lényeg, hogy a csillagászok adatai szerint nincs ilyen naptárhamisítás, és kész. A szakmai álláspont igazolásának tűnik a hívők reakciója: a fórumos fogcsikorgatáson túl az egyik lelkes igazságkutató levelet írt Zsolt tanszékvezetőjének, hogy rúgja ki...
Ilig nagyon is foglalkozik a magyar "anomáliákkal", szerintem egy ügyes szélhámos, elmélete elég eredeti és nyilván tud vele pénzt keresni.

A világ összes nyelvét a magyarból levezető, ravaszképű Varga Csabának is saját könyvkiadója van, mely örökbecsű műveit kiadja, logója egy BAGOLY...

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.11. 09:29:28

@Arma Gedeon2: Hogy Illig _ügyes_ szélhámos-e, nem tudom, mert az elmélete nagyon ügyetlen, de a Való Világ és a Heti Hetes korában minden valótlanság könnyedén eladható. Legalábbis 2012-ig, mert akkor jön majd a kilenc támogató istenség, aztán akkor Ivan Illignek is annyi.

Azért Nagy Károlyt csak úgy kiradírozni a történelemből, nem semmi ötlet. És azt sem értem, hogy miért pont Őt. Na mindegy.

Pap Gábor indoka sem volt akármi, amikor cakkundpakk átvette a gonosznémet Illig fárasztó kalandregényét (ami némi Eco-s hatásokat mutat): így megmagyarázható, hogy miért nem jött még el a New Age, ami különben el fog, hiszen hiányzik még cirka kétszáz év a naptárból.

(Hatásszünet)

betyár (törölt) 2011.06.11. 09:30:03

@Sebastian Knight: @Loxon:

na, és maguk ücsörögnek a párizsi magyar intézetben vagy ő? na ugye. így kell ezt. figyeljenek, tanuljanak:))))

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.11. 09:32:25

@betyár: Figyelek, tanulnék is, csak a gyomromat közben rendszeresen 90 fokkal vissza kell forgatni az eredeti állásba. Így nehéz.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.11. 09:33:04

@Arma Gedeon2: „Illig elméletével lehet kitörölni...”

Úgy érti, hogy Illig elméletével ki lehet törölni a... ?
:}

betyár (törölt) 2011.06.11. 11:42:00

@Loxon:

ezt a betegséget utazási vagy karrierbetegségnek nevezik. állítólag egy párizsi kinevezés gyógyító hatással van rá. ha azonban Önt azt a rövid kellemetlenséget sem bírja ki, akkor javallott a "nekem ez jár", ill. az "én vagyok a legjobb", ha valaki hajlamos az immoralitásra, akkor pedig a "na és? más is így szerezné meg." rózsafűzérszerű ismételgetése. ez állítólag csillapítja a tüneteket addig is.

betyár (törölt) 2011.06.11. 11:43:11

@Disznóvári:

én nem ücsörgök. különben is, nekem ez jár:)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.11. 11:51:22

@betyár: Köszönöm a bölcs és értő javaslatokat. Előbb megpróbálkozom a morális formával, aztán ha még mindig öklendezem, áttérek az immorálisra. Hátha.

;->

Lew Archer 2011.06.11. 12:09:46

@elGabor:

Az index nem létezne a monitor mögött üldögélő, komolyabb valós elfoglaltsággal nem rendelkező irodatöltelék-tömeg nélkül, amely felszínes információigényét és rosszindulatának állandó ébrentartását várja az indexes süketeléstől és nem is csalódik ebben. Nekik a világ akörül forog, hogy jobb helyeken szakértők szakértenek, ők maguk meg azért nem futnak be nagyobb pályát, mert kicsinyes fos hely ez itten, ami nem engedi őket kibontakozni, valamint hogy ők tartják el a fizetésükből az egész országot, a sok ingyenélő meg rajtuk akar élősködni. Az index ezt a világlátást táplálja, hálából ők percenként két oldalletöltéssel növelik a látogatottságot.

VI. Béla 2011.06.11. 14:00:32

@Tündér_Lala:

"a rendszerváltás utáni első komoly politikai megmozdulás" - írja a cikk egy 2003-as tüntetésről. Hát ezt azért vitatnám, hogy úgy mondjam.

osborne 2011.06.11. 14:43:29

@elGabor: @Lew Archer: És nem fogják elhinni ki mentette meg őket a teljes csődtől 2002-ben.

'Végül a Wallis Rt. 2002 márciusában jelent meg „megmentő lovagként”, amely 170 millió Ft-os tőkeemelésével és az Intel részesedének megvásárlásával 31%-os részesedést szerzett az indexben.'

(Azóta lojálisak a Szerelőhöz.)

Sebastian Knight 2011.06.11. 14:44:26

@betyár: @Loxon:

Érdekes adalékokkal szolgál a témához az alábbi poszt - a lényeg a hozzászólásokban (csak ha bírják a gyomorforgást):

tortenelemportal.hu/2010/06/trianon-es-a-magyar-tudomany-ujragondolo-konferencia-szegeden

tewton 2011.06.11. 15:10:29

@Disznóvári:
né, a köcsögöző köcsögöt ideette a rosseb?

Lew Archer 2011.06.11. 15:51:25

@Sebastian Knight:

Ablonczyék jó ütemérzékkel találták el, hogy a kormánynak szüksége van egy jobboldali kirakatértelmiségre, amelyet európai értelemben párbeszédkésznek mutathat be. Más kérdés, hogy ez a szalonképes jobboldali értelmiség mekkora súllyal meg elismertséggel bír a jobboldali közönség körében.

Tündér_Lala 2011.06.11. 16:02:22

@Lew Archer: És hogy ez a réteg mennyire jobbpldali. Merthogy ez a bármely kritikára "kellemes gyűlölködést" válasz inkább a ballibekre jellemző.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.11. 17:00:49

@Lew Archer:
nincsen itten ütemérzék. a fidesz mögött csak ez az értelmiség van a többi büdös tahó.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.11. 17:01:56

@Disznóvári:

maga húzzon innen az anyja picsájába! /akarta a fene plagizálni a jó alfit, de mit tehetnénk/

Lew Archer 2011.06.11. 17:27:25

@Tündér_Lala:

Abban mindenképpen egyetértenek a ballibekkel, hogy a régi magyar politika elmaradott volt és nemeurópai, ellenben itt vannak most ők. Hogy miben áll a jobboldaliságuk, azt nehezen tudnám definiálni, talán a jó helyen fekvő polgári lakás porcelánnal meg öltönyben járás, tényleg nem tudom megmondani. Ha egyszer a tradicionális magyar jobboldaliság nem kell nekik, akkor nem tudom, mi a jobboldaliságuk tartalma.

@málnási:
Tényleg nem ütemérzék, egyszer csak eljött az idejük. Értelmiség* meg nem kell a politika mögé. Az értelmiség minden érvre mond ellenérvet, ettől értelmiség. Az életben nem meghasonlani kell, hanem dönteni.

* Nem a szakembert, tehát az adott terület becsületes iparos emberét értem ez alatt.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.11. 19:07:32

Csalogány26 benyomások (nyolcfogásos menü alapján):
# osztályon felüli:
- préselt malacfejhús kovászos uborkával - minden a helyén van, a felkockázott uborka kiválóan egészíti ki a hibátlan, kocsonyás fejhús-blokkot.
- morzsában sült balatoni fogas sóskás rizottóval - a rizottó is jó volt, de kit érdekel, amikor a fogas tökéletes? Ezt így kell. Hű.
- lágy és kemény kecskesajt, diólekvárral és mézkocsonyával. A tokaji származású sajtok itt kivételesen valóban felérnek egy jó franciával, a diólekvár olajossága pedig egy, nem is tudom hogyan leírni, igazán "mély íz". A gumicukorszerű mézkocsonya geg. A fogás még a kóstoló menü műfaján belül is mütyürkonyhás.
# jó:
- borjúkaraj zöldséges burgonyagombóccal. Ezt a bébizöldségekkel, sűrített pecsenyelével és valami tunkolnivalóval felszolgált hús műfajt egy csomó csúcsgasztró helyen művelik; itt jól, de nem kiugróan.
- málnaparfé ánizsos piskótával: az ánizs, az adott neki valamit. Rendes tejszínes parfé, ahogy kell.
# na so was?
- kakasleves derelyével és bébizöldségekkel: a kakas alkatrészei, here és taraj, természetesen jók, de a leves csak egy jó húsleves. Ugyanezt a fogást a sűrítés, intenzívvé desztillálás sokkal jobbá tette volna.
- kecskesajtos-kapros házi tészta: tisztességes szélesmetélt, kicsit megvillanó kecskesajt és ordára emlékeztető mártás ízei, de nem emelkedik ki.

Összesen: ahogy MBTBD-ék írják, valóban letisztult ízvilágú, egyszerűségében kiváló konyha. Ez persze a flancosabb, kisadagos kóstolómenü, majd legközelebb megpróbálom a napi ajánlatukat is - egy étterem ott dicsőül meg vagy ott vérzik el. Hogy a mezőny egyik legjobbja lenne-e, mint az étteremkalauzban áll, azt nem tudom felmérni. A sztárolt bisztrók, mondjuk a (szörnyűséges dizájnú, svéd buzibár érzetét keltő) MÁK fölötti, az biztos, és hozzájuk képest még nem is tűrhetetlenül drága; viszont az eddigi csúcs, a Litauszki-féle már megszűnt Maligán monarchikus, és a Várvizi-féle (abban a formájában szintén megszűnt) Susogó franciás konyháját nem éri el.

A hely egyébként megdöbbentően Michelinközeli: ha a Csalogány utcában továbbmennek az étteremtől a Moszkva tér felé, balról egy háztömbnyire gumitermékeket hirdető cégérbe botlanak. ;)

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.11. 19:17:09

@Lew Archer: Az index népszerű blogjai (Subba, Homár, Könyves, Malackaraj, Subba, Modoros stb.) körül meggyűlt emberréteg korunkban semmivel sem kevésbé proli, mint az anno cserkót bedöntő, járókelőknek beszóló légkalapácsos; osztályöntudata pedig valóban abban nyilvánul meg, hogy ő, mint Számítógép Mellett Ülő Ember, több és elhivatottabb, mint embertársai, megeresztett "deszarezmár!", "sün!" és hasonló surmó kommentjeit pedig vagány bölcsességnek gondolja. Kizárólag Vonnegutra, Douglas Adamsra és Pythonra építkező kultúrkincsét a néhai Grift már megénekelte, nem részletezem. ;)

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.11. 20:56:33

@Arma Gedeon2: ""Bethlen Gáborban, a köznemességből kinőtt, tipikusan protestáns erdélyi fejedelemben elsőül nyilvánul a magyar kollektivitás tudatossága; teljesen tisztában van a maga és országa feladatával, a maga és országa képességével..."

Kösz, nem olvastam, de felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy bele fogok lapozni (valahol meg van).

osborne 2011.06.11. 21:32:27

@elGabor: A Cs26 nálam ott van a top3-ban BP-n. (A környék mókás igen.)

Gasper · http://tajkep.blog.hu/ 2011.06.11. 21:34:55

@Lew Archer: @elGabor: megjegyzem, az Index olyan, mint anno a szovjet TASZ hírügynökség volt. De ezt a dudenbuch blog már korábban egészen cizelláltan megénekelte, nem is egyszer.

Tehetetlen Dodó 2011.06.11. 22:20:43

@Arma Gedeon2: @Loxon:
No, én pár évvel ezelőtt egy rokonomtól kölcsönkaptam a derék Heribert monstre eszmefuttatását a hiányzó századokról. Lelkiismeretesen végigolvastam - nem volt könnyű, mert minden fejezet azzal zárult, hogy majd a következő fejezetben döbbenetes bizonyítékok kerülnek elő - ez nem történt meg, csak egyre döbbenetesebb fordítói és lektori hibák, mint például a dunamenti Gran érsekség, hogy egy különösen durvát mondjak - szóval korántsem volt meggyőző. Tény, hogy amire építi az elméletét, azokról a századokról nagyon kevés írásos anyag maradt fenn (ellenőrzésképpen még a Bangha-Íjjas egyháztörténet vonatkozó kötetét és más történelmi forrásmunkákat is átlapoztam), de úgy vélem, hogy ez elég kevés az elmélet alátámasztásához, a csillagászati cáfolatokról nem is beszélve. Mindenesetre a faszi jól megélhet ebből a szélhámosságból.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.11. 23:11:50

@Loxon:
"Úgy érti, hogy Illig elméletével ki lehet törölni a... ?
:} "
Természetesen úgy.

@Tehetetlen Dodó:

Az elmélet bizonygatása során természetesen elhangzik néhány reális elem. Nyilvánvaló dolog és kutatási szakterület, hogy hamisítottak okleveleket és hasonlókat akkoriban is. Nyilvánvaló, hogy nem származhat az európai arisztokrácia akkora rásze Nagy Károlytól, amekkora ezt álljtja magáról. És bizonyára van rendetlenség a tágabb kor leleteinek kormeghatározásában, vagy az építészeti stílusok elhelyezésében.

Azonban nehéz elképzelni, hogy adják be a hamisítást az elkövetők a kortársaknak. A 100 évvel később élők és a későbbi utókor nem akkora gond, de mi a helyzet Európa azon x ezer írástudójával, akik a "hamisítók" kortársai és egyszer csak olyanokat olvasnak hüledezve mindenféle irományokban, amire nagyon másképp emlékeznek 5-10-20 évvel azelőttről??? Miért nem buktatják le a hamisítókat?

osborne 2011.06.11. 23:15:34

@Tehetetlen Dodó: Mit szól a Feri vs Szanyi közröhejhez? Egymásra találtak :)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.11. 23:31:00

@gloire: történelmi összefoglalója nyúlfarknyi és nemigen tesz hozzá semmi eredetit, de ezt előre el is árulja az előszóban. A java a metszetei, de azokat az én kiadásomban igen gyatrán sikerült reprodukálni.

Szemléletmódjában az nem meglepő, hogy mennyire a protestáns propagandaagymosás eredményeit szajkózza, ami meglepő, sőt mellbevágó, hogy a 20-as években mennyi MARXISTA terminológia vegyül fejtegetéseibe!
E könyvecske nyomán némileg odébb kellett tennem a világnézet-térképen Kóst, mint ahova addig képzeltem... De nem került valami "elenség" feliratú részre, csak szomorúan tudomásul kell venni, hogy haladársággal némileg megterhelt az ő életműve is. A könyv(-ecske) ettől még jó, érdekes.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.11. 23:31:23

@Arma Gedeon2: @Tehetetlen Dodó: Szerintem erre a fazonra elég csak ránézni. Ha valaki valaha hamisíthatott középkort, hát az ő volt:

tttweb.hu/gyujtemenyek/cikkek/regi/Hamis_kozepkor/Elemek/heribertilligff.jpg

@elGabor: Ez milyen embertípus? Ezt is le tudná írni ilyen találóan?

index.hu/bulvar/2011/06/11/osszenyomta_a_tomeg_a_fiatalokat_felbeszakadt_fluor_tomi_koncertje/

Ha esetleg nem tudná, ki is az igéretes nevű Flour Tomi (bevallom, e hírig még én sem hallottam e nagy kaliberűnek tűnő előadóról), kis segítség ahhoz, hogy miért is képesek manapság ölni:
www.fluortomi.hu

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.12. 00:14:13

@Loxon:

ez igen, most látom először Illig képét, mit mondjak, abszolút "varázslós", kalandoros, hamis-ravasz tekintet, emlékeztet egy ismerősömre aki nemzetközi kalandor, életművész és szélhámos. (de kisebb dolgokban utazik, pl. a Zodiák jegyeinek kelta-fa-naptár változatával díszített hamis borok, pornográf reklámanyagokkal, az adott fák rügy-kivonatával (elixír?) dúsítva.
Egyszer a védett erdő rügyeinek dézsmálásán bukott le, egyszer (e téren végleg) meg valami jövedéki adófizetés elmulasztásán...
Illighez képest kispálya, de az arc és a szemek emlékeztetnek.

De hasonlítanak ezek a hamis, hipnotizáló szemek Varga Csabáéra is, aki szerint az összes nyelv a magyarból ered:

http://www.facebook.com/group.php?gid=124068604271667#!/photo.php?fbid=125351720832537&set=o.124068604271667&type=1&theater

Ő véletlenül "Fríg" kiadót alapított művei kamatoztatására, melynek logója egy KACSINTÓ bagoly!

Bell & Sebastian 2011.06.12. 00:27:09

Négy szám (annyija nincs is neki) után lefújták. Remélem Chemotoxszal.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.12. 00:42:32

Most lesz nálunk bevett felekezet:

www.henrymakow.com/chabad.html
"Is Chabad a Racist Criminal Terrorist Jewish Cult?"

tewton 2011.06.12. 03:18:35

@VI. Béla:
én? miazhogy, nagyon is! disznókkal a disznók nyelvén. NB. egy alfit vagy mavót még lehet tolerálni, netán kedvelni is. ellenben.
a lenti szál kettéágazik, de eléggé érthető így is.

előzmény: mandiner.blog.hu/2011/06/10/a_spanyol_es_a_romai_inkvizicio#c13723177

Disznóvári 2011.06.11. 13:58:33
@tewton: A grift nevű nethalott utódjától idézek:
"a kor viszonyaihoz, morális mindennapjaihoz képest a holokauszt ismeretlen számú áldozata is passzolt. sőt a kommunisták százhúszmillió áldozata az ő vadállati kegyetlenségükhöz mérten még tök elfogadható szám."

"jól van értem én, de ha a pápa bocsánatot kért az inkvizíció bizonyos eljárási cselekményeiért, akkor mán meg lehet mondani, hogy nem szép dolog embereket megégetni,, sőt csúf dolog, és az nem vallás, vagy akkor éppen nincs a vallás állapotában. ami így jár el. nem nehéz ez.
:)

de legyen ez a ti dolgotok. azok akik komoly metafizikai tudással rendelkeznek, azzal bíró hitek gyakorlói, a kereszténységet a szadizmus történetének is nézik. talán joggal, talán nem.
gondolj csak a vadászgörény szalonkairtó vagy a szürke arcú szenvedélybeteg láncdohányos barátaidra! :) "

Csak neki nem mertek nekimenni, mert... miért is?

Szűrés

tewton 2011.06.11. 14:02:32
@Disznóvári:
nem ártana tájékozódni az ügyben, mert a végén még a lenézett vitapartnernek lesz igaza. bruno domonkosnak indult, ismerte az ügymenetet, tudta, hogyan maradhat életben, de végig trükközött és vagizott, és így járt. amit fentebb elmondtak róla, az minimum 60 éve tudható nyugaton.

de a nagy pluralizmusban az se baj, ha az atkó-tudszoc-vulgármarcista nézetek is felbukkannak. bárcsak ne is lennének tudósok, akik a forrásokat is olvassák.

Szűrés
Válasz erre

Disznóvári 2011.06.11. 14:04:15
@tewton: Kisköcsög, honnan veszed, hogy nem ismerem a sztorit?
Megölték, vagy nem? Erre válaszolj, egy szóval.

Szűrés
Válasz erre
tewton 2011.06.11. 14:09:59

@Disznóvári:
"Csak neki nem mertek nekimenni, mert... miért is?"
két válasz lehetséges:
1) titkos nácifalangista összeesküvésben vagyunk részesek.
2) @Disznóvári egy vehemens, egyelőre nóném új fiú, aki pár hete tűnt fel itt, nincs képben, és nemigen tudja az előzményeket, se a kontextust, se hogy ki hol kit és mikor és miben szokott kiosztani, nekimenni, lehülyézni. "Mi" meg tudjuk, mert már régóta itt vagyunk.

Szűrés
Válasz erre

tewton 2011.06.11. 14:13:43
@Disznóvári:
mak mak mak

Szűrés

tewton 2011.06.12. 03:36:55

ja, mellékesen:
emlékeznek a csillag (stern?) nevű faszi gy-patai filmjére, amit itt is vesézgettünk? a múlt héten már nem volt elérhető (a mandi linkjéről akartam megmutatni egy fél-szociológusnak ...)

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.12. 07:21:50

@Loxon: Ők napjaink valódi szegényei: a Plázák Népe. A részleteket kérdezze Illyéstől. :)

@tewton: Ezért kell az ilyen anyagokat addig archiválni, amíg lehet. Valakinek biztosan megvan.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.12. 07:27:40

Továbbá tekintsék meg, mi mindenre nem jó ez az EU legmagasabb bírósági szerve. :)
blogs.wsj.com/brussels/2011/06/09/eu-court-backs-french-hamsters/?mod=WSJBlog&mod=brussels

"The wheels of justice have spun in favour of the Great Alsatian Hamster, as the European Court of Justice, in one of 11 decisions released on Thursday, ruled that France needs to do more to protect the little golden critter.

The species, cricetae cricetae, exists from France to the Urals, but the Alsatian sub-species is endangered and has gathered a loyal following in Alsace, the eastern region of France known for its white wine, salty pies and German accents.

Responding to complaints from animal rights activists, the European Commission took Paris to court in 2009 to enforce European Union law that commits member nations to protecting biodiversity within their borders.

France, the court concluded, “has failed to fulfill all its obligations under the Habitats Directive, the objective of which is to promote maintenance of biodiversity.”"

Elzászban fellélegezhetnek az aranyos kis szőrpamacsok.

VI. Béla 2011.06.12. 11:31:26

@tewton:

Jaj, ne magyarázkodjon már. Megértem, ha ezt tette, és olvastam is a mondott beszélgetést.

VI. Béla 2011.06.12. 11:32:25

@tewton:

Irónikus akartam lenni, hát nem sikerült.

Sebastian Knight 2011.06.12. 14:26:50

"Hogy a Fidesz nyerni fog, nem volt persze meglepetés Mesterházy Attila számára sem, aki kedden, a Friedrich Ebert Alapítvány meghívására Berlinben vett részt pódiumbeszélgetésen. Lendvai Pállal és egy német szociáldemokrata politikussal elemezték közösen a magyarországi helyzetet. Mesterházy megvallotta, hogy többen óvták az indulástól, mert attól tartottak: a várható bukás a fiatal politikus karrierjének végét jelentheti. Lendvai Pál egyenesen >>megsajnálta<< az MSZP elnökét, amiért vele vitették el a vereséget.
...
A lap szerint Magyarország még mindig nem dolgozta fel a múltját, így mindenféle múltba révedő nosztalgiázással, nagy-magyarországos álmokkal sikereket lehet elérni. >>Hasonló nosztalgiával süket fülekre találna Németországban<<, állapítja meg a szerző.

Orbán politikai terve voltaképpen a pluralizmus felszámolása, legalábbis maga ismerte el Kötcsén még 2009-ben, hogy 15-20 évre rendezkedne be - az ellenzéknek pedig csak statisztaszerep jutna. Mindezidáig Orbán tervei szerint alakulnak a dolgok, írja az újság. >>A többség zsarnokságának nevezte ezt Montesquieu<<, jellemezte Berlinben az új magyar politikai rendszert Mesterházy."

hetivalasz.hu/itthon/paul-lendvai-megsajnalta-mesterhazyt-38570/

Tehetetlen Dodó 2011.06.12. 15:34:56

@osborne: Kitűnően szórakozom rajtuk!
Üsd, vágd, nem apád!

VI. Béla 2011.06.12. 17:45:54

www.fn.hu/belfold/20110609/setenyi_most_dol_el_melyik/

"A munkaadók egyáltalán nem arról számolnak be, hogy nincs elég szakmunkás. Sokkal inkább arról, hogy a mai „szakik” nem elég megbízhatóak, alacsony a munkamoráljuk vagy nem elég felkészültek. Ha pedig felkészültek és megbízhatóak, akkor nem mobilisak, nem hajlandók átmenni egy másik városba a munka miatt. A helyzet sokkal összetettebb annál, hogy egyszerűen kijelentsük, nincsenek elegen. Hangsúlyozom, ma a fő baj az emberi minőséggel van. Ha minden szakmunkás mellé ellenőrt kell állítani, mert mondjuk nem lehet rábízni egy percre sem egy géptermet vagy kávéházat, akkor tényleg elég nehéz alkalmazni ezeket az embereket. Én a munkaerőpiacon azt látom, hogy a képzettségtől nagyjából függetlenül erősen felértékelődik a személyiség és a megbízhatóság. Aki megbízható, azt felveszik, legfeljebb cégen belül átképzik, a többiekkel pedig, akikkel elemi gondok vannak, nem."

No persze egy liberális tudornak nem jut eszébe ilyenkor, hogy hit- és erkölcstant kellene oktatni (sóhaj).

"A kormány a kamarával kéz a kézben erősen gyakorlatorientált, lerövidített szakképzést képzel el, ami lemond az általános műveltség átadásáról, az alapvető kompetenciák fejlesztéséről. Akkor ez zsákutca?

Igen. Minden szakmunkásnak szüksége van egy erős általános képzésre is. Nem állítom, hogy Batsányi János-verseket meg a citromsavciklust kell nekik tanítani, mert azt nem szeretik, és tele vannak kudarcélménnyel az általános iskolából. Inkább valamifajta személyiségfejlesztésnek nevezném ezt. Erre egyébként már vannak működő, sikeres kísérletek. Ez a közismereti pedagógusok számára persze jelentős megújulási kényszert jelentene, de nem szűnne meg az álláshelyük."

Na ja, szociálista pedagógusokkal nehéz.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.12. 17:58:09

@Loxon: aki francia zsidó létére foglalja a helyet egy izraeli zsidó elől, az antiszemita??? :-) Kinek volt útban Kacav?

Tehetetlen Dodó 2011.06.12. 18:38:16

@Arma Gedeon2: A derék emberről gyönyörű verset írtam, amikor elitélték:

Moshe Kacav
komoly ember
mos'se kacag.

Sebastian Knight 2011.06.12. 19:00:18

@VI. Béla:

"Setényi János

Oktatáskutató... Az elmúlt két évtizedben számos közpolitika tervezésében működött közre, többek között a pedagógus továbbképzési rendszer, a felsőoktatási tandíj, a felsőfokú akkreditált szakképzés, az iskolai minőségbiztosítás kialakításában vállalt szerepet."

Sebastian Knight 2011.06.12. 21:33:34

"Hajszálon múlt az izraeli-iráni háború
Az izraeli hadsereg és a hírszerzés vezetésének ellenállása akadályozta meg tavaly, hogy az izraeli kormány katonai támadást indítson az iráni nukleáris létesítmények ellen...
A katonai és hírszerzési vezetők arra figyelmeztették a két politikust, hogy egy ilyen akció totális közel-keleti háborúba torkollhat."

index.hu/kulfold/2011/06/12/hajszalon_mult_az_izraeli-irani_haboru/

osborne 2011.06.13. 01:31:47

Nem ebből a hypertoleráns országból toloncolta ki a hadsereg a romákat?

index.hu/belfold/2011/06/13/francia_kozteveben_a_magyarorszagi_ciganyellenesseg/

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.13. 11:45:53

hetivalasz.hu/itthon/tan-csapda-38492/

A kormány a KDNP révén direkt áttereli az oktatást az "Egyházakhoz", ami azért durva, mert a cikkből kiderül, hogy valójában álegyházakhoz is, kimondottan kecskére bízva a káposztát:

"A döntéseket eseti alkuk és kényszerek motiválják. Felsődobszán például a legutóbbi népszámlálás szerint csak katolikusok és reformátusok éltek nagyobb számban, az iskola most mégis egy metodista szakadár egyházé lesz, mert ők vállalkoztak rá, hogy átvegyék. A felsődobszai nyolcosztályos iskolát négy falu próbálta fenntartani, de csökkent a gyerekszám, és a társulás gesztortelepülése, Felsődobsza számára az évi 30 milliós fenntartási hozzájárulás vállalhatatlan teher. A gyerekek 60 százaléka a cigány kisebbséghez tartozik. Az önkormányzat több egyházat megkeresett ajánlatával, de csak az Iványi Gábor volt SZDSZ-es országgyűlési képviselő által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség állt kötélnek. Nekik már van egy főleg cigány gyerekek által látogatott (egykor szintén önkormányzati) iskolájuk a szomszédos Abaújkéren.

"Abban bízunk, hogy a felekezet képes biztosítani a két intézményben a teljes oktatási spektrumot az óvodától a szakképzésig. A szülők 90 százaléka hozzájárult az átadáshoz, és ha színvonalasabb lesz az oktatás, az egész Hernád mellékéről jönnek majd hozzánk gyerekek" - reménykedik Luterán András polgármester."

Nem kell talán bemutatni Iványi Gábor álkeresztényt, álmagyart, a hírhedt magyargyűlölőt, a cigányszeparatizmust minden eszközzel élesztgető szdsz-es országháborítót. Az ő körei hosszú évek óóta uszjtják a cigányságot a többség, a magyarság ellen, most még cigány többségű iskolát is kapnak a karmaik közé, hogy abban a haza és annak népe elleni gyűlöletre nevelhessék a gyerekeket!!!

abandi 2011.06.13. 15:12:48

Tiszteltem!
@Loxon: Vagy ezért...?
jovonk.info/2011/06/06/oroszorszag-szerint-az-imf-vezeto-bebortonzesenek-oka-az-usa-teljes-aranytartalek-eltunes
@Arma Gedeon2:
Na, jó-jó, de:
Pont maga(Arma Gedeon2 · kitalaltujkor.blogspot.com) ágál a "kitalált középkor" ellen?
Hetesi arcberendezése sokkal sokkal gyanúsabb nekem, mint Illigé, vagy Vargáé...
Ráadásul Hetesi olyan -sokak által manipulálhatott- kitremlési adatokkal dolgozik, mint Egely(legyen neve: az Örökké Átkozott...).
(Természetesen az ellenkezőjét sem állíthatom "jó szívvel", hiszen én is csak félinformációkkal/tudással vagyok ellátva...)
Engem pont a csillagászati, régészeti indokai(k)bizonyítottak el a hivatalos állásponttól!
(Ráadásul az erdélyi és "balkáni", vagy a néhai szovjet területek leletanyagának eddig "titkos/elkevert/átnevezett" tömkelege várja az "ókor" újraírását.)
Talán a kínaiak folyamatos történelemírása bizonytalanított el, de Barabási László szerint: A kínai történelmet legalább kétszer írták át, és legutoljára a JEZSUITÁK!
Hát nem tudom...
(Egyébként "kacsintó" bagoly az...:-)...)

abandi 2011.06.13. 15:49:29

@Arma Gedeon2:
"Ilig nagyon is foglalkozik a magyar "anomáliákkal", szerintem egy ügyes szélhámos, elmélete elég eredeti és nyilván tud vele pénzt keresni."

Igen, például:Ajtony nagyszntmiklósi kincse-Klausz WEISSGERBER-től(Loxon keres hozzá képet...már ennek a neve például gyanús...)
Vagy:A hidzsra és hunok- Ulrich Becker (Itt már a cím is érdekes..)...
A "Magoriak" számára semmitmondó, igazi "német" talányosságról szól mindkét fejezet...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.13. 15:58:36

@abandi:
csak szidom a rohadt konkurenciát. Méghogy kitalált középkor...
Kitalált Újkor! Az valami! Tessék-tessék, lehet, lehet! :-)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.13. 16:00:11

@abandi:

Azért Sorcha Faalra, mint forrásra hivatkozni...
Persze az üres Fort Knox egy elcsépelt összeesküvéselmélet, simán lehet igaz is, már Ron Paul is ezzel kampányolt.

abandi 2011.06.13. 16:12:32

@Arma Gedeon2:
Megtagadja a "gyökerit"? Na szép, mondhatnám...
Állítólag Kína berágott vmi. miatt a "jó jenkikre":
www.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=79733
Kontra-rekontra...fedáksári(az tudta, hogy zsidó volt? mármint a rekontra...)!

abandi 2011.06.13. 16:15:27

@osborne:
Ez van, amikor a többségi elkorkorcsosultak teret adnak a pártokráciának...

abandi 2011.06.13. 16:31:18

@Arma Gedeon2:
Egy szokványos zsidó-dugásért azért nem kapnak ám el hipp-hopp, két olajos tekintetűt...Na, jó...meglopták a fajtikákat...estleg...nem dollárban?
(Azért még Orbán is harapna!)

abandi 2011.06.13. 17:03:54

@elGabor:
Maga meg a "készülő" éhséglázadás közepén nassol...és még hosszan véleményezi is a menüt!
Megáll az eszem!
(A vajban pirított morzsás-karfiolt, persze lemondták ezek is...)

Tehetetlen Dodó 2011.06.13. 19:24:22

@osborne: Tort ül a hülyeség.
Aztán csodálkoznak, hogy az arabok körében elég mérsékelten népszerű csak a nagyszerű Ámerika.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.13. 19:58:51

@osborne: A facebookon egy cigány csávó ezt írja:

"Gyöngyöspatán itt vannak a véderősek és a betyársereg tagjai farkas szemet nézve egymással!a hatalomért mindent?de majd kíváncsi leszek hogy ki is kik is fogják meg inni a levét,mert 1 rendőrt is meg ütöttek,az éjjel!de ha romák ütöttek volna meg akkor mi lett volna?elképzelhetitek......de a lényeg hogy most a véderö és a betyár sereg,most egymást akarja ki nyírni........ezek akarnak hatalmat és irányítást szerezni közel 3 ezer ember sorsa felett....ha most egymást ütik akkor velünk mit tennének?uram isten....ments meg ezektől a férgektől..."

Ez egyre cifrább. A véderős fazon tuti provokátor.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.13. 20:00:30

@osborne: Ha-ha. Még kiderülhetnek fura dolgok a hazai blogoszféráról is. Például ha Tevvton lelepleződne, hogy egy néger transszexuális nő. :}

Tehetetlen Dodó 2011.06.13. 20:07:18

@Loxon: A műkörmös meg egy kínai gerontofil buzeráns...

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.13. 20:42:59

Nincs az a mélység, nincs az a szemérmetlen aljasság, ahová a Der Spiegel vagy a Die Welt le nem süllyedne némi magyargyalázásért. Ezúttal az utóbbi: www.welt.de/print/die_welt/vermischtes/article13424870/Zurueck-zu-den-Hunnen.html
Nincs más európai ország, amellyel szemben ezt meg mernék tenni. Nincs.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.13. 21:20:37

@elGabor: Jaaaaj, ez a Krisztina Ko(h)enen, Soros György jó barátnéja.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.13. 21:34:04

@Loxon: Ja, tényleg, nem is néztem. Akkor ismét Lovas összes, IV., V., XII. és XVIII. kötet. ;)

Tehetetlen Dodó 2011.06.13. 21:36:04

@elGabor: No, ez a félművelt, ostoba liberálbolsevik Krisztina megírta a Pünkösd napjára rendelt evangéliumot.
Lehet, hogy kurucosan hangzik: de ezek kinyalhatják, médiatörvény-rettegésükkel, alkotmányozás-fosásukkal, cigányholokauszt-vízióikkal együtt.
Már egy éve küzdenek ez ellen a kormány ellen, minden szinten, minden szálat megmozgatva, de hogy mondani szokás: a kutya ugat, a karaván halad.
Sz@rják össze magukat nyugodt, egyenletes tempóban.

betyár (törölt) 2011.06.13. 22:01:37

@tewton:

csak nem azt akarja mondani, hogy nem jött rá, ki schweinburgerunk?:)

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.13. 22:38:54

@elGabor: Azért a friss hírek alapján, tehát aszerint, amit újabban az osztrák belpolitika változásáról hallani, lehet, hogy ugyan olyan kontraproduktív a tevékenységük, mint pl. egy Baueré itthon. Szóval talán nem is olyan nagy baj ha nyomják ezt a mantrát. Az osztrák sem hülye teljesen, látják ők, hogy mi megy, hogy mi valóság.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.13. 23:03:49

@Leskelődő: :)

@elGabor: MBTBD CS26 ügyben nem teljesen elfogulatlan.
próbálja ki eccer, a talán nem annyira sztárolt, Olimpiát.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.13. 23:04:43

@gloire: Jogos. A német és osztrák sajtó viszonyai nem teljesen idegenek a magyar példától. Előbbieknél talán inkább szisztematikusan, mint kliensi viszonyokon keresztül torzít és fojt el, több az áttétel.

Az nem világos számomra, hogy az osztrákoknál mi okozza a bevett pártok visszaszorulását. Nem úgy tűnik, hogy gazdasági szükséghelyzet lenne; talán a mentőcsomagok és a bevándorlók okozhatják?

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.13. 23:06:41

@tölgy: Majd megnézem. Ez az Olimpia olyan Index-kedvenc helynek tűnt, ami automatikusan gyanús. Ha jó, hát jó. :)

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.13. 23:20:56

@elGabor: elég ambivalens vagyok ezekkel a trendi konyhákkal, van ami jó, de messze nem minden. A kecskesajt meg valamiért nagyon menő, sajnos.

Tegnap a nép egyik etetőjében a Szépasszonyvölgyben ettem. Pocsék kalóriabomba volt, pocsék bor, de barátságos emberek.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.13. 23:22:23

@tölgy: A hetedik kerületire gondol, ott a Garai tér mellett, vagy ami a hegyen, a fogas végállomásánál van?
:DD

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.14. 07:12:48

@tölgy: A kecske nekem is feltűnt. Minden városi, aki ruralizál és elkezd gazdálkodni, előbb-utóbb eljut a kecskesajt gyártásáig, még akkor is, ha ehhez semmiféle ismerete vagy ízlése nincs. Ennek köszönhetően a legtöbb kecskesajt messze elmarad a lehetőségektől, egyenízű marad.

Illetve ismertünk egy embert Somogyban, aki tényleg nagyon jó dolgokat csinált, csak őt is elkapta a kisvállalkozókat megtámadó sunyikór, és egy-két év után elkezdte rontani a minőséget.

Tündér_Lala 2011.06.14. 08:00:39

Tökéletes cikk a Bauer félékről Bíró Zoltántól.
www.magyarhirlap.hu/velemeny/bauerek_es_a_magyarok.html

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.14. 08:38:33

@gloire: a VII. kerületire.
A normafás Olimpia szállóról valahogy rossz benyomásom van.

@elGabor: jókat lehet enni valami skótnál, marhahús-fasírtot zsömlyében és ilyeneket.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.14. 08:50:29

@tölgy:

ezt a skótot kipróbálnám, jók ezek az etnikai konyhák, nem azok az unalmas, globalizált-egyenkaják a világ minden részében...

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.14. 09:27:48

@Arma Gedeon2: az a skót szerintem a lengyeleknél is tarthat fenn 1-2 éttermet. Könnyű megtalálni, piros-sárga színei vannak.

VI. Béla 2011.06.14. 11:04:45

@tölgy:

Az nem egy faipari cég? Fűrészpor, az, ami eszembe jut a szendvicseikről.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.14. 11:23:54

@tölgy:

Ja az? 1-2 tényleg akad, de elég rövid tündöklés után stagnál, tíz éve jött egy új őrület, a lengyel konyha, népi stílusú csárdaépültekben. Hallatlan, lengyel konyha lengyeleknek és a sok mucsai (itteni felvilágosodottak szavával: Sötétváry) imádja!!!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.14. 12:06:52

@Loxon:

azért ez egy veszedelmes felforgató gondolat. A végén még odáig fajul a mozgalom, hogy férfiak nőkkel akarnak majd nemi életet élni!

Leskelődő 2011.06.14. 12:13:12

@Arma Gedeon2:
Férfiak nőkkel? :o)
Borzasztó, miket beszél!

Most azonnal olvassa el ezt, hogy rendes mederbe terelődjön!
index.hu/velemeny/olvir/2011/06/10/prajdom/

Nézze meg az ember!
Nna.

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.14. 12:27:12

@Leskelődő: a legjobb a végén a libi farok/pöcök: Londonban sokkal jobb.

ps "Nincs rossz, csak jó és még jobb!" - akkor mi a gond a melegek basztatásával?

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.14. 12:28:59

olimpiába ne halnapon menjenek, arra ráfaragtam! és vértezzék fel magukat a pofátlan cseléd esszenciális képviselőjére a tasnádi péter arcú társtulaj-pincér-szomelié faszira, mert ha van érzékük a rejtett pofátlan gőgre, akkor kinyílik a bicska zsebükben erre a mézesmázas szemtelenségre.

betyár (törölt) 2011.06.14. 12:45:01

@gloire:

nyilván valaki ollyas, aki attól tart, hogy többünk moderálását régi neve alatt kivívtí, s így akarna megjelenni azoknál is:) vagy akár itt.:))

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.14. 12:45:31

@Leskelődő:

Nagyon jó. Végig magyarozza a szöveget:

"A járókelőkkel gyanakodva nézegettük egymást: magyar vagy meleg siet épp dolgára el? Ki tudja? Hiszen ezek - a megszólalásig! - hasonlítanak egymásra. "

"Miért minket terelnek ide? Kérdeztem a földalattiban. Miért nem a magyarokat? "

"Minden sarkon pár hasonmás férfi ordít eltorzult arccal. Arcát ismerem, a kis magyar alkoholista macsó bántalmazó ő, annyiunk apja, nagyapja, főnöke, fia. Mocskos buzik, ordítja ez a férfi, kiköp és megdob egy sörösüveggel, mellette még páran ebben az igazságosztó remegésben vicsorognak. "

Újra alátámasztja kedvenc tételemet is, hogy akiket EZEK a körök dicsérnek, szeretnek, azokra hazafiak nem lehetnek büszkék:

"Szeretek vonulni. Szeretem, hogy együtt vagyunk, akik elfogadjuk egymást. Együtt travi sorstársainkkal, hiszen az emberi méltóságukért harcoló travik - buzikurva petőfik - emlékére rendezik világszerte a melegfelvonulásokat 69 óta."
Igen, Petőfi az övék, a buzikurváké, a haladóké, a Felvilágosultaké, a vakolóké, nem a miénk. Nekem nem kell. Nem vagyok buzikurva haladár vakoló, mint Petőfi és barátja, Kertben Károly, vagy a férfiruhát viselő, szivarozó neje, Júlia.

"Csapatszállító autókkal, vízágyúval, daruskocsival, rohamkocsival és hangszórókkal kísérnek. „Hölgyeim és uraim”, hallom csodálkozva, „tájékoztatom önöket, hogy az önök magatartása törvényellenes. Hagyják abba a magatartásukat..!” Ismételgeti a hang a tér felett."

Szebb lett volna így: "Tisztelt ellentüntetők, kérjük ne szidják a mocskos buzikat! Ez törvényellenes." ...

betyár (törölt) 2011.06.14. 12:49:56

@málnási:

menjen szilvásváradra. a minap kályhában sült füstölt pisztrángot ettem ott. rendben volt:)

betyár (törölt) 2011.06.14. 12:51:09

@betyár:

ja, és a kiszolgálás is barátságos, különösen, ha megkérdezi, hogy maguk-e vannak a magyar konyhában, válnak mosolygóssá.

málnási · http://gozdom.blogspot.com/ 2011.06.14. 12:51:51

@betyár:
majd tán. maholnap kisvárdára megyek ami viszont egy igazi gasztronihil. soha annyi ehetetlent mint ottan, sehol :)

Tehetetlen Dodó 2011.06.14. 12:57:47

@Arma Gedeon2: @Leskelődő: Gyönyörű.
Rögvest eszembe jutott kedvenc alkalmi költőm, bizonyos Gyalogartur néhány sora, amelyet a minap a mandi-cseten közzétett verséből idézek:

"Elcsendesül Európa
Nem sír fel több csecsemő,
Nem szülhet a transzvesztita:
Méhe nem, csak csecse nő"

Tehetetlen Dodó 2011.06.14. 13:00:44

@málnási: Ellenben pálinkagyár, az van ottan.

VI. Béla 2011.06.14. 13:21:47

@Leskelődő:

"Egy kisfiúra vigyáztam a héten. 5 éves, mindenben ellenséget keresett, a rosszat üldözte folyamatosan fakarddal-műanyagpisztollyal, komoly indulattal. Próbáltam kiábrándítani, és kreatív-együttműködő stratégiák felé terelni. Nincs rossz!! Csak jó és még jobb!! Nincs rossz. Csak szomszédunk, barátunk, ismerősünk. Nincs rossz, csak jó és még jobb! Szuggeráltam Sebestyént, és magam is elhittem, hogy csak a buta embernek van ellensége!"

Juj.

VI. Béla 2011.06.14. 13:22:31

@VI. Béla:

Legyenszépavilágizmus.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.14. 13:55:22

@VI. Béla:

a világ szép lesz, amint kiirtjuk belőle a rohadtmagyarokat és a rohadtférfiakat.

VI. Béla 2011.06.14. 13:57:49

@elGabor:

Tudom, halk hang, de van, aki küzd:

"Eine Differenzierung zwischen Fidesz und der rechtsextremen Jobbik und deren Miliz „Ungarische Garde“ fehlt, wie üblich."

hungarianvoice.wordpress.com/2011/06/13/krisztina-koenen-in-der-welt-zuruck-zu-den-hunnen/

Sebastian Knight 2011.06.14. 20:42:06

"Már a hét közepén bíróság elé áll Eszes Tamás, a Véderő >>parancsnoka<<, miután pünkösdkor előbb a Jobbik helyi elnökét bántalmazta, majd ellenállt az intézkedő rendőröknek ... A férfi, aki korábban saját bevallása szerint többször is felfüggesztett börtönbüntetést kapott, ez alkalommal garázdaság, testi sértés és hivatalos személy elleni erőszak miatt ül a vádlottak padjára."

hetivalasz.hu/itthon/huzakodni-kezdett-a-rendorokkel-38619/

tewton 2011.06.14. 21:09:03

@betyár:
nem találtam el. stílusban olyan alfis, de alfi nincs illegalitásban.

Leskelődő 2011.06.14. 21:33:59

@tölgy: @Arma Gedeon2: @Tehetetlen Dodó: @VI. Béla:
Igazán nagyszerű, hogy mindegyikünk talált a cikkben valami különleges zamatot, ebből is látható, hogy minden igényt kielégítő, kiváló írásról van szó.
:)

Engem a "cirkoszexuális utópia" kifejezés is lenyűgözött, úgyhogy azóta elmélyültem a költő(nő) Gordon Agáta, irdalmi centrifugaszerelő egyéb munkáiban is. Most éppen itt tartok:

"a nemünk egy szereplehetőség, apró módosításokkal könnyebben válhatunk nőből férfivá, mint felnőttből gyerekké. És többségükben igenis megválogathatjuk azokat a külső-belső tulajdonságokat, amelyeket viselni akarunk, függetlenül attól, hogy hagyományosan „női” vagy „férfi” tulajdonságnak számítanak."

Ps.: Kérem, szerdán Leskelődő úrnak szólítsanak, a csütörtökről még nem döntöttem.
Köszönöm.

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.14. 21:35:46

Na, ma a Hellerrel meg az Alföldivel is találkoztam. Csuda nagy kulturális fellendülés van PécseTT.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.14. 21:44:12

Ausztriával mindig résen kell lenni, egy Hitlert már adott a világnak:

hirszerzo.hu/kulfold/20110614_osztrak_kozteve_rajzfilm

"Óriási baki: zsidó koldus volt a gonosz farkas az osztrák köztévében"

"Bocsánatot kért az osztrák állami televízió, amiért levetített egy régi Walt Disney-rajzfilmet, amelyben kritikák szerint a harmincas évek zsidóellenes közhelyei nyilvánulnak meg. A The Three Little Pigs (A három kismalac) című rajzfilmben a gonosz farkast zsidó koldusként ábrázolták hosszú orral, szakállal és kaftánban, amint megpróbál bekéredzkedni a malackák egyik házába. Az osztrák hírügynökség tájékoztatása szerint a rajzfilmet a múlt héten sugározták a tévécsatorna egy gyermekprogramjában.

Wolfgang Lorenz programigazgató "mély sajnálkozását" fejezte ki kedden, amiért a rajzfilm adásba került. Elismerte, hogy melléfogás történt, és leszögezte, hogy ilyen hiba többé nem fordul elő. "

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.14. 22:49:47

@Leskelődő:

valami azt súgja nekem, hogy Gordon Agáta se feltétlenül őskeresztény.
Egy nagyon témábavágó cikk Henry Makow szájtján a "melegen" ajánlott Lasha Darkmoontól, bár a végével én is vitatkoznék:

www.henrymakow.com/darkmoon.html

"A Transsexual Defends the Jews"

L. Darkmoon az emberellenes pornóipar és szexuális züllesztés és a szervezett zsidóság legszorosabb kapcsolatáról sok érdekeset írt már, Kevin MacDonald prof, a fehér intellektuális fajvédelem tekintélye lapjában is, pl. "Sex and the jews" címmel, tananyagnak alkalmas. E cikkéből megtudjuk, hogy Freud szándékosan a szexuális züllés kórjával tervezte beoltani az USÁ-t és hogy Angliában 3 éves kislányoknak szerveznek rúdtánc-tanfolyamot...
Az egyetlen, amit én is vitatok, mint egy hozzászóló is, Japán modern züllésének a zsidóktól való függetlensége feltételezése. Érdemes megkaparni a felszínt, a japán konteó-tábor feltételezi, hogy már a Meiji-restaurációkor kicserélték az ifjú császárt. Na kire??? A mai japán elit illuminátus volta köreikben közhely.

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.15. 01:05:35

Egymillióan a magyar sajtószabadságért: Bohócforradalom!

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IRegpJbtjpw

Tehát én idáig négy helyen futottam bele: Kuruc.info, Barikád, Százezren Gyöngyöspatáért, Egy millióan a magyar sajtószabadságért.

devuscka 2011.06.15. 08:09:00

@gloire:
ajaj. :-)

@Leskelődő:akkor ma "édes úr"? ;-)

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.15. 08:30:49

kuruc.info/r/6/80559/

Hogy kell ezt kommentálni? A debilek nem mindig szánalmasok: lehetnek fondorlelkűek is.

Tehetetlen Dodó 2011.06.15. 08:57:54

@Leskelődő: Most, hogy így fokozódik a helyzet, azon töprengek: az "úrhölgy" megszólításnak is csak valami rejtett hermafrodita/transzvesztita jelentése lehetett...
Meg előszeretettel használták a régiek a "meleg barátsággal" fordulatot levelük lezárásaként...
Micsoda fertő.

Leskelődő 2011.06.15. 10:01:23

@Arma Gedeon2:
Gedeon, én nem vagyok egy Lombroso, az arcfelismerési játékot meghagynám inkább másnak, aki pont ezt szereti :)
A pornóipar és a zsidók kapcsolatáról én pl. a Judapest ajánlásával a Szombatban olvastam "leleplező cikket".
szombat.portalinternet.hu/2005/0506zsidoporno.htm
Mondjuk, a végkicsengése - miszerint nincs ezen mit szégyelleni - nekem nem tetszett, de biztos van, aki másképp vélekedik :)

@devuscka:
Ó, igen, Kisasszony, ha volna időm gyorsan udvarolnék is kicsit ;)

@Tehetetlen Dodó: Aháá, akkor ezért van, hogy a Rác fürdő bejáratánál egyik oldalon az van kiirva: Urak, a másikon meg prózaian: Nők. Nyilván ők is rájöttek erre a rejtett jelentésre :)
Meleg baráts... ööö... szívélyesen üdvözlöm. Gyalogarturt nemkülönben :)

Tehetetlen Dodó 2011.06.15. 10:39:57

@elGabor: Ahhoz képest, hogy 65 éve megy a németek agymosása, elég kétes az eredmény.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.15. 10:52:12

@Leskelődő: nem az arc a lényeg. Makow is zsidó származású, mégis ilyeneket közöl, Teljesen rendben van az az ember.

VI. Béla 2011.06.15. 11:20:52

@Leskelődő:

Ha még nem ismerné. Annak idején ez csak egy vicc volt az SzDSz-esekről, mára már valóság.

news.yahoo.com/s/yblog_thelookout/20110524/ts_yblog_thelookout/parents-keep-childs-gender-under-wraps

VI. Béla 2011.06.15. 13:54:47

idióták:

"Az abortusz szigorítása és tilalma ellentétes a nők és férfiak egyenlőségét hirdető európai normákkal a Patent Egyesület szerint, mert amíg a férfiak szabadon és következmények nélkül dönthetnek a testükben zajló folyamatokról, az abortusz korlátozása a nőket kényszerterhességre vagy illegális terhességmegszakításra kényszeríti."

index.hu/kulfold/ep/hirek/2011/06/15/nem_erre_a_kampanyra_adtak_a_penzt/

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.15. 14:01:17

@VI. Béla:
Légykaka megemlítette Lengyelországot is, mint a melegjogokat korlátozó államot. Nyitott kaput dönget, épp most vérzett el a Szejmben másodszorra is a törvénymódosítás, amit a Szenátus jóváhagyott, hogy homoszexuálisok ne lehessenek állami gondozott gyerekek hivatásos nevelőszülői.

Tehetetlen Dodó 2011.06.15. 14:09:27

@VI. Béla: Ezen ne múljék.
Hogy igazságos legyen a dolog, tessék betiltani törvényileg a férfiak számára is a terhességmegszakítást.

Tehetetlen Dodó 2011.06.15. 14:16:16

@VI. Béla: Az én régmúlt gyermekkorom idején voltak az "abszolút-viccek", az egyik így szólt:

- Mi az abszolút optimizmus?
- Amikor két buzi kelengyére gyűjt!

Na, ez se vicc ma már...

Tehetetlen Dodó 2011.06.15. 14:29:00

@Leskelődő: Borzasztó, hogy mit összezsidóznak abban a náci hetilapban!

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.15. 14:40:33

@Tehetetlen Dodó:

az élet felülmúlja a legjobb tréfát is.
George Táborinak is volt egy darabja, Pesten zsidó szinészekkel adták elő, miszerint Hitler zsidó volt. És az is volt...

VI. Béla 2011.06.15. 14:43:01

@Tehetetlen Dodó:

Esetleg megvalósítani a szüléshez való jogot.

VI. Béla 2011.06.15. 14:44:23

Dzsudzsák jó helyre megy:

Maksud Sadikov, rector of an Islamic college in the regional capital Makhachkala, was killed last week.

Attacks on moderate clerics have been blamed on Islamist separatists.

www.bbc.co.uk/news/world-europe-13775885

osborne 2011.06.15. 14:55:23

@gloire: Nagyon aktív a két arc 2-3 hónapja. Árok Kornél (politológiát is tanul a PTE-n) folyamatosan Orbános cikkeket posztol és véleményez itt:

hu-hu.facebook.com/people/Korn%C3%A9l-%C3%81rok/100000171835835?sk=wall

Kónya Péter szintén, nem mellesleg az ukrán Lvov fősulin végzett:

www.facebook.com/profile.php?id=100002388243245&sk=info

Tehetetlen Dodó 2011.06.15. 14:57:53

@VI. Béla: Azt hiszem, az már megvan. Legalábbis nincs tiltva.

osborne 2011.06.15. 15:02:10

@osborne: Mind2 ismerősei között van Varga Mihály aki a baller PR Herald vezetője és bevalottan háttér szervezője volt a márciusi Milla bulinak:

nepszava.com/2010/12/magyarorszag/mi-lesz-ha-osszejon-egymillio-tiltakozo.html

VG speciel posztolta a bohócszavazási házirendet pontról pontra:

www.facebook.com/photo.php?fbid=136878703054693&set=a.102947233114507.4314.100001976912251&type=1&comments

(érdekes)

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.15. 17:08:30

@osborne: december óta próbálgatják mekkora mozgósításra jó a magyaroknál a faszbúk.

Ez a lembergi szál túl szép. Nem valami kamu?

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.15. 17:12:02

@osborne: ja, és a havi pár száz ezres bevételű nyugger rendőröket a százezerrel megfizetett kisrendőrök fogják gyepálni?

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.15. 18:00:29

@tölgy: Nem fognak gyepálni, traffipaxozni fognak :D

"Az ORFK a tüntetés napjára reggel héttől éjfélig szolgálatteljesítésre rendelte az összes rendőrt, aki nincs szabadságon vagy betegállományban. Még azt is megtiltották a rendőröknek, hogy ezen a napon saját mobiltelefonjaikat maguknál tartsák. A Független Rendőr Szakszervezet szerint ez eltér a szokásos gyakorlattól."

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.15. 18:23:31

Ez a Lemberg nem vicc.

"A Szovjetunió – jelenleg Ukrajnához tartozó – Lvovi Műszaki Egyetemén tanult haditudósítást, majd némi újságíróskodás és sajtószóvivősködés után lett függetlenített szakszervezetis – olvasható a holnap megjelenő Heti Válaszban.

Annak is híre ment, hogy a FRDÉSZ az előző kormányzati ciklus végén olyan megállapodást tudott kötni a szocialista Kiss Péter miniszteri felügyeletével működő Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal, amelynek révén töredékáron jutott nagy értékű üdülésicsekk-állományhoz."

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.15. 20:12:28

@tölgy:
Ettől már csak egy tarnopoli diploma lenne szebb... :-)

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.15. 20:20:40

@tölgy: Na, ezeket remélem most rendesen ki fogják csinálni. Ideális pillanat és alanyok a példastatuáláshoz egyébként is.

Tehetetlen Dodó 2011.06.15. 20:36:07

@Arma Gedeon2: Na, mi a baj a pólisiakkal?

Küldök Neked egy Tóth Árpád verset:

hu.wikisource.org/wiki/Vers_az_orosz_importr%C3%B3l

eN 2011.06.15. 20:46:00

@VI. Béla: végülis nem értem őket mert a férfiaknak is ugyanannyira van joguk van az abortuszra mint a nőknek

eN 2011.06.15. 20:49:56

@tölgy: egylőre a múcsaiak nem mozgósulnak. és az a kevés aki mozgósul az is főleg külföldön él jelenleg. hogy lesz ebből fegyveres forradalom az elnyomó hatalom ellen, én nem értem

Loxon · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.16. 07:25:20

@Arma Gedeon2: Magának itt van egy viszonylag érdekes külpol-elemzés, Törökország is szerepel benne:
jovonk.info/2011/06/15/sziria-forrong-usa-hadihajo-fekete-tengeren

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.16. 08:22:04

Ez olyan szép. :)
www.napi.hu/magyar_gazdasag/magyarorszag_kicsuszott_a_nyugat-europai_ertekrendbol.486496.html
"Magyarország kicsúszott a nyugat-európai értékrendből

A válaszadók 37 százalékának, ha tehetné semmilyen bankkapcsolata sem lenne - mondta el Bacher János, a GfK ügyfélszolgálati igazgatója a piackutató cég felmérés ismertetve a Napi Gazdaság "Tanítható-e a pénzügyi kultúra?" című konferenciáján.

A részletes adatokból kitűnik, hogy rendkívül magas, 22 százalékos azoknak az aránya, akik kifejezetten rosszindultattal viseltetnek a bankok iránt, aminek minden lehetséges fórumon is igyekeznek hangot adni. Öngondoskodási szemlélet pedig aliga lehet bankok nélkül - tette hozzá.
...
Arra a kérdésre, hogy mi kell a pénzügyi boldoguláshoz, az első helyen a szorgalom állt. A közgazdász hallgatóknál azt tapasztalták, hogy nagyon óvatos befektetési stratégiát preferálnák. A gimnazista korosztály alapvetően a szüleiktől, az egyetemisták pedig a netről tájékozódnak. Érdekes módon arra jutottak, hogy bankároktól csak lányok kérdeznek.

Minden felmérés szerint Magyarország kicsúszott a nyugat-európai értékrendből. Az országban a felnőttek etatisták, de miközben mindenre az államtól várnak megoldást, egyáltalán nem tisztelik azt. A fiataloknál szintén jelent van az utóbbi attitűd, de nem is várnak sokat az államtól. Az értékrend tekintetében tehát szerencsére már körvonalazódik a generációs váltás. A tudás terén viszont még akad javítani való."

Tehát a nyugat-európai értékrend ez lenne:
- kifejezett jóindulat a bankok iránt
- legyen a léhaság a legfőbb érték
- erősen kockáztató befektetési stratégia preferálása
- az állam szerepének elvetése

Végülis igen, az européer ballib manifesztója, de hogy univerzálisan nyugat-európai? :)

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.16. 09:14:58

@Loxon:

Nem tüntetik fel a forrást, de Bhadrakumar az Asia Timesban szokott ilyeneket publikálni, meg kell mondjam, sokkal jobbakat is olvastam már tőle, ez most nagyon manipulatív szöveg.

Az egyik pont, ahol feltétlenül érdemes nem leragadni a felszínnél, a Hamasz "békíthetetlen Izrael-ellenessége" és a mostani rezsimváltási kísérlet egyik "célja", hogy a Hamaszt kifüstöljék Damaszkuszból, vessük össze ezzel a megfontolandó konteóval:

www.henrymakow.com/israelcreatedhamastoavoid.html
"Israel Created Hamas to Avoid Peace"

Vitathatatlan logika van benne és ezzel a logikával analóg helyzetként eljátszhatunk a gondolattal, hogy a "legantiszemitább magyar párt" hirtelen felfutása mögött vajon milen érdekek állhatnak, túl a kedvező klímán, amit ezek az érdekkörök könnyedén kihasználhattak?

Az eddigi szír rezsim szintén nem "ellensége" volt a keményvonalas izraeli vezetésnek, hanem létszükséglete. Az ostromlott erőd pszichózisa nélkül Izraelt nem lehetne úgy kormányozni, ahogy eddig.

Még egy tanulsága a szír eseményeknek, ahogy az egész "arab tavasznak" is, hogy most karosszékből nézhetjük (per pillanat...), milyen, amikor idegen nagyhatalmi érdekből felbolydítanak egy országban valamilyen jogos sérelmekkel amúgy rendelkező népséget és vágóhídra küldik őket "szabadságukért".
Mint a hazai kuruc-szabadságharcos vonulat esetén...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.16. 14:20:24

A kurucon idézik Buzeket:
"Az EP elnöke a Kneszet szószékéről: "Izrael tulajdonképpen Európához tartozik""

kuruc.info/r/4/80618/

Nem akartam ott hozzászólni, mert igen úri közönség jött össze választékos szóhasználattal.
De a már emlegetett korai veszélyjelző rendszert képező arc-radarommal és némi logikával, tapasztalattal nekem beugrik a kérdés, hogy vajon a Világ Urai hagynák-e, hogy az EP elnöke goj legyen?
Radarozáshoz egy kép:
www.zgapa.pl/zgapedia/data_pictures/_uploads_wiki/b/Buzek.jpg

Kiegészítésül egy apró infó, ami szintén nem perdöntő, csak valahol támpont. Véletlenül Buzek itt született a környéken, egy előtte és most is Csehországhoz tartozó faluban, amit a lengyelek 38-ban visszacsatoltak egy időre (Teschen-Cieszyni Szilézia). Ő 40-ben született, a német megszállás alatt, akkor a Birodalom integráns része volt a környék, nem a Főkormányzósághoz tartozott.

"„Auschwitz árnyékában születtem” - mondta Jerzy Buzek szerdán az izraeli parlamentben tartott beszédében, majd hozzátette, hogy Európa Izraelt támogatja. A Jád Vásém Holokauszt Intézetben tett keddi látogatásától átszellemülten Buzek fölelevenítette azt a meghatározó élményét, amikor tizenhárom évvel ezelőtt ő is az Élők menete résztvevőinek soriban menetelhetett Auschwitz földjén."

Sokan talán hajlamosak a fenti mondatot a helyhez választott üres retorikának tekinteni, vagy praktikusan arra gondolhatnak, hogy születése korszakát akarta fémjelezni a földrajzilag is közel eső Auschwitz-cal.

Tehát a volt miniszterelnök szülőföldjén, az egykori Teschen, Cieszyn városában feleségem nagynénije özvegyként hozzáment egy zsidó emberhez, akinek jól menő fodrászata volt a főtér mellett, én még ismertem az öreget. Buzeknek hívták...

gloire · http://alkaloida.blogspot.com/ 2011.06.16. 15:52:37

@osborne: Nem egészen, elvesztettem azthiszem a fonalat . )

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.06.16. 15:56:03

@osborne: ez a sajtó(tulajdonosi) szabadság. Há-há-há.
Btw, a mandarin-projektbe beleillik.
Oblomov lesz a konzerv szárny - megbízhatóan rühelli a Fospumpát.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.16. 17:30:18

Jó dolog a Jobbik szakértőjének lenni:

2011. június 10.

olajcsucs.blogspot.com/2011/06/orban-makoi-gazt-adta-az-oroszoknak-mol.html
"Orbán a makói gázt adta az oroszoknak a MOL-ért cserébe?"

2011. június 16.

mandiner.hu/cikk/20110616_jobbik_az_allam_lemond_a_makoi_gazmezokrol
"A Jobbik szerint a magyar állam a Mol-részvényeket cserébe lemond a makói gázmezők birtoklásáról, és azt átengedik a Gazpromnak. "

De legalább egy kicsit fizethetnének érte... :-)

Lew Archer 2011.06.16. 20:29:50

@osborne:

Ők nyugatosan polgárosodott jobboldaliak, nekik minden esetben ki kell fejezni, hogy nincs közük ehhez, ami itt folyik.

Sebastian Knight 2011.06.16. 21:38:22

"Felháborodottak" - jelentés Madridból

www.youtube.com/watch?v=2gePRInk3Do

"A szerelem sátra: itt lehet taj-csizni, és kicsit elpihenni, jógázni, meditálni. Fontos ez, amikor az ember nagyon tüntet és nagyon akar valamit, hog megpihenjen egy kicsit. Mint az ambient sátor a szigeten."

eN 2011.06.16. 21:48:33

Na megnéztük a Fővám téri dzsemborit a gyerekkel. A bámészkodókkal, turistákkal és a kávézó közönségével együtt lehettek vagy 100-an, de az is lehet mégiscsak egymillióan voltak.
Magyaráztak valami szabadságról meg arról, hogy valaki meg akarja mondani, hogy hányan lehetnek bölcsészek és egyenlőségről, ami annyit tesz, hogy mindenki arra az egyetemre járhasson ami neki tetszik és ne csesztessék őket holmi nyelvvizsgákkal, amire a többségnek nincs pénze, ugyan ők elmehetnének EURÓPÁBA mert nyitottak a határok és nyelveket is beszélnek, de mégiscsak itthon szeretnének kommunikáció-ruhatáros szakosok lenni, vagy amit manapság a bölcsész jelent. Szó volt továbbá, hogy ők fiatalok és demokraták a szó valódi értelmében. Sajnos ebbe nem ment bele mert már nagyon kíváncsi vagyok mit is jelent ez. Valódi értelmében.
Itt meguntam és a gyerek is nyűgös lett, úh a kénytelenek lesznek megnézni a híradót ha kíváncsiak, hogy TGM tényleg zombivá változva irtja-e a turistákat és fideszeseket.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.16. 22:33:27

Na, kapott valaki tortát az arcába, falhoz állította a Sátánhitlert vízipisztolyokkal a forradalmi harag, villogtak a maskara mögötti tekintetek, vagy mi volt? :)

osborne 2011.06.16. 23:46:01

Világsiker az IMF hitel & program:

Görögország csődbe ment. (Ki meri majd bejelenteni?)

index.hu/gazdasag/vilag/2011/06/16/hajszallra_a_csodtol_a_gorogok/

eN 2011.06.16. 23:59:13

@osborne: ez a hülyegörögök miatt van, nyilván mert nem alkalmazták a Receptet. Tudja, van az Egy Program, ami a földi paradicsomba visz és minden más romlásba. Az IMF nem tehet róla, hogy a múcsaiak nem akarják az Egy Programot.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.17. 00:07:09

@Loxon:

a nemi identitására nem célozgattam. Megnézted a linkelt képet róla? Nem a tipikus arca, de itt nagyon "fodrászos"...

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.17. 00:10:44

Buzek lánya szinésznő, sovány csaj, aki annyira csúnya, hogy azzal modell lett. Egy német filmben alig volt takargatnivalója:

szlam.bloblo.pl//pokaz/3604,perelka-sie-trafila-agata-buzek-jest-naga-i-mokra

osborne 2011.06.17. 00:17:16

@eN: Nekik is kellett volna egy Szerelő. De az csak nekünk van, rábaszkuráltak.

tewton 2011.06.17. 00:20:08

@Arma Gedeon2:
ehh, megnéztem, az arca pont nem kivehető. mit jelent az, hogy
"agata buzek cycuszki nago nagość piersi zdjęcia"?

@Loxon:
ha nem is fodrász-származású, de az, hogy a lánya színész, az majdnem olyan, mintha színész-származású lenne :)

tewton 2011.06.17. 00:27:08

@eN:
"valaki meg akarja mondani, hogy hányan lehetnek bölcsészek és egyenlőségről, ami annyit tesz, hogy mindenki arra az egyetemre járhasson ami neki tetszik és ne csesztessék őket holmi nyelvvizsgákkal, amire a többségnek nincs pénze"

LOL.
ezek mik, bölcsészek vagy közgazdászok? vagy a lúzer pesti egyemista csőcselék, aki pont vizsgaidőszak végére _és estére_ tud csak egy tüntit összedobni?

a nyelvvizsga? :) ma majdnem minden kismajom fazonra trimmelt középfokú C típusú nyelvtudással jön ki a gimiből (legalábbis ezt hitetik el magukkal).

egyébként meg a szűk keretszámok nagyon jók voltak régen. pl. filozófusból elég egy évben 60 országosan, a többi úgyis kontraszelektált resztli. ezt az arányt persze lehet takargatni, de egy átlagos magyarszakon is az értelmesebb hallgatók maguktól is észlelik (mondták nekem), hogy 50-ből 35 nem odavaló biodíszlet. (bocs, motiválatlan, információ-kezelési nehézségekkel bíró, unkreativ ari-barikat akartam írni :()

tewton 2011.06.17. 00:39:21

höhöhö.
nol.hu/belfold/sok_szazan_varjak_a_bohocforradalom_kitoreset
"Ezrek és ezrek szavaztak a bohócforradalomban"

"Felszólalt többek között Seres Mária, a Civil Mozgalom vezetője is, aki Mátraverebély polgármesterként csökkentette saját fizetését. Arra buzdította a parlamenti képviselőket, hogy kövessék a példáját."

"„Mindenkit várunk, aki úgy érzi, a jelenlegi kormány bohócot akar csinálni belőle! Az Alkotmány utcában felállított szavazófülkékben a hatalom valódi birtokosa, a nép nevében, mondjuk ki együtt, hogy elég volt!” – magánemberként hirdetett bohócforradalmat Árok Kornél és Kónya Péter, a korábbi rendvédelmis tüntetések két főszervezője."

amikor a "hatalom valódi birtokosa, a nép" előkerül, valahogy mindig a gyurcsányi napok álmatag, kibekkelő kussolása jut az eszembe, meg a nemsok tüntetés, aminek sok eredménye nem lett.

Arma Gedeon2 · http://kitalaltujkor.blogspot.com 2011.06.17. 00:47:19

@tewton:
"cicik, meztelen, meztelenség, mellek, kép"

bónusznak itt a kivehető arc: (csak erős idegzetűeknek!):

img.interia.pl/kobieta/nimg/v/5/Agata_Buzek_3634881.jpg

tewton 2011.06.17. 02:06:31

@Arma Gedeon2:
van mersze ennek a nőnek, hogy szinésznőnek ment!
egy oroszlán szonja-díjat megajánlok neki :)

Lew Archer 2011.06.17. 07:02:55

@eN:
@osborne:

Arra gondoltak már, hogy mi lesz, ha csőd lesz a görögöknél? És kiderül, hogy a csőd után is van élet, hogy nem szűnik meg Görögország a csődtől, hogy a görögök a csőd ellenére továbbra is elüldögélnek a teraszon esténként egy kancsó bor mellett? Veszélyes játék ez, a csőd mellé katasztrófát is kell produkálni, különben leszarja majd mindenki a csőddel való fenyegetőzést, és a szerelőknek kisebb lesz az árfolyama.

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.17. 08:30:47

Ha már taxisblokád-retró, Ungár Klára egészen szépen előadja a kicsit finnyásan, kritikusan, de azért megbízhatóan a Demokráciát Megmentő Koalícióra szavazó értelmiségit.

www.fn.hu/belfold/20110615/ungar_80_szazalek_gyurcsany_felelossege/
"Aki legutóbb az SZDSZ-szel állt össze, az rendesen megégette magát, önök a SZEMA részéről nem félnek a stigmától?

Az együttműködésünk legelején deklaráltuk, hogy a SZEMA – bár tagjaink közel egyharmada volt SZDSZ-esekből áll – és az SZDSZ két különálló párt marad. Azt is gyorsan tisztáztuk, hogy az SZDSZ-nél épp melyik program van érvényben, és hogy már sem a Retkes-, sem a Kóka-, sem a Fodor- és sem a Kuncze-féle csapat nincs ott…

Vagyis senki sem maradt. Az üresség azonban ritka indok az összefogásra.

Azért vannak még az SZDSZ-ben alapító tagok. Az összefogás kiindulópontja, hogy van a Fidesz, akik „átszervezik a teljes országot”. Finoman úgy jellemezném őket, hogy a demokráciafelfogásuk élesen különbözik az enyémtől és sok más emberétől. Úgy látom, hogy a demokratikus erőknek össze kell fogniuk. A kezdődő civil mozgalmaknak, az MSZP-nek, az LMP-nek és a liberálisoknak is."

"94-ben nem a hatalomvágy miatt kötődött a koalíció?

Én azt gondolom, hogy nem. A Bokros-csomag, Békesi támogatása Hornnal szemben vagy a nyugdíjcsomag – ezek vállalható ügyek voltak, és 2002-ben is le kellett győzni Orbánt. De a száznapos program megszavazása hiba volt, majd a 2004-től történtek nagyon nehezen megmagyarázhatóak. Gyurcsány látványpolitizálásakor fel kellett volna rúgni a koalíciót!"

elGabor · http://doom-doom-doom.tumblr.com/ 2011.06.17. 08:56:39

@elGabor: És az fn.hu cikkalatti hozzászólásait elsősorban most is a Feri-fanclub tagjai írják.

tewton 2011.06.17. 09:40:34

@Lew Archer:
lesz ott katasztrófa, már most is van bevándorlóbűnözés (értsd szegény kirekesztett másetnikum megélhetésibűnöz mert kirekesztett), real komcsi bandák az utcákon, sőt, most már az ottani radijobb is nekimegy a másetnikumú bandabűnözőknek.

demokráciadeficit, apokalipszis, vérpatak --- mindez a leesett életszinvonal miatt. igenis szerelő kell oda, társadalmi integráciüó, 100napos progrsam.

devuscka 2011.06.17. 09:42:44

@tewton:
Esztergom koalíciós pm-je nem volt ott és nem szólalt fel?
Nézte valaki a fazonokat akik bohóckodtak? Egy sajátos 'szegmense' volt a magyar népnek. A várnál éppen a távozókba botlottam. Ha a '70es években lennénk, akkor a leírásuk: nylon-inges, necchálós-trikós 'egyenköbméretű' kemény legények.

@Loxon: (@Arma Gedeon2:) elképesztő hasonlóság.(tiszta papa) :-)

devuscka 2011.06.17. 09:43:32

@elGabor:
Gyurcsányra kilövési engedélyt adtak?

Lew Archer 2011.06.17. 09:53:34

@tewton:

Pedig ha Európa akar magának mediterrán skanzent, ahol a kötelességteljesítésben megfáradt német polgár útlevél és kockázat nélkül, összkomfortban adhatja át magát a mediterrán életérzésnek, akkor nyúljon a zsebébe. A görögöknek van tengerük, szigetviláguk meg sajátos életérzésük, és meg akarnak ebből élni, anélkül hogy megszakadnának a munkában. Igazából meg tudom őket érteni.